ترجمه متن آهنگ ریحانا what now
ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

ترجمه اشعار

I been ignoring this big lump in my throat این بغض بزرگی و که توی گلوی منه ، انکار میکردم I shouldn’t be crying, tears were for the weaker days I’m stronger, know what, so I say نباید گریه میکردم ، گریه برای روزایی بود که ضعیفتر بودم و الان قویترم ، میدونم چرا ، برای همین میگم That’s something missing یه چیزی فراموش شده Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror ولی هرچیزی که هستم ، این حس و بهم میده که پشت یه شیشه ی دو جداره نشسته و داره بهم میخنده Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me هرچیزی که هست ، اینه که نشسته اونجا و داره به من میخنده And I just wanna scream و فقط میخوام جیغ بکشم What now? I just can’t figure it out حالا چطور ؟ نمیتونم بفهمم که چی داره پیش میاد What now? I guess I’ll just wait it out حالا چطور ؟؟؟ باید انتظار بکشم تا ببینم چی پیش میاد What now? ohhhh what now? حالا چطور ؟؟؟ اوه حالا چطور ؟؟؟ I found the one he changed my life کسی و که میخواستم پیدا کردم و زندگیمو عوض کرد But was it me that changed ولی واقعا این من بودم که عوض شدم And he just happened to come at the right time و او درست به موقع رسید I’m supposed to be in love احتمال میره که عاشق شده باشم But i’m not mugging ولی این احتمال رو نمیدم Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror ولی هرچیزی که هستم ، این حس و بهم میده که پشت یه شیشه ی دو جداره نشسته و داره بهم میخنده Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me هرچیزی که هست ، اینه که نشسته اونجا و داره به من میخنده And I just wanna scream و فقط میخوام جیغ بکشم What now? I just can’t figure it out حالا چطور ؟ نمیتونم بفهمم که چی داره پیش میاد What now? I guess I’ll just wait it out حالا چطور ؟ باید انتظار بکشم تا ببینم چی پیش میاد What now? please tell me حالا چطور ؟ بهم بگو What now? حالا چطور ؟ There’s no one to call cause im just playing games with them all کسی بهم زنگ هم نمیزنه چون من همرو به بازی گرفتم The most where im happy, the more that im feeling alone هرچه قدرم که حس کنم شادم ، بیش از پیش احساس تنهایی میکنم Cause I spent every hour just going through the motions چون هر ساعت از زندگیم رو ، غرق احساساتم میشم I cant even get the emotions to come out حتی نمیتونم احساساتم رو نشون بدم Dry as a bomb, but I just wanna shout مثل یه بمب ساکت و بی حرکتم ، ولی میخوام فریاد بزنم What now? I just can’t figure it out What now? I guess I’ll just wait it out What now? somebody tell me حالا چطور ؟؟؟ یکی بهم بگه What now? حالا چطور I dont know where to go نمیدونم کجا برم I dont know what to feel نمیدونم باید چه حسی داشته باشم I dont know how to cry نمیدونم چطور باید گریه کنم I dont know ow ow why نمیدونم … او او چرا

ارسال توسط alexa

Best free WordPress theme

Tags rihanna

ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

حس رویا گونه ی من از زندگی

I been ignoring this big lump in my throat 

I shouldnt be crying, tears were for the weak 

The days I’m stronger, know what, so I say 

That’s something missing

ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

این بغض رو توی گلوم انکار می کردم 

نباید گریه می کردم، اشکها برای آدمهای ضعیفه 

روزها قوی ترم، می دونی چرا،پس می گم 

یه چیزی گم شده 

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror 

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me 

And I just wanna scream 

هر چیزی که هست، مثل اینه که از بین شیشه ی یه آینه ی دو   

طرفه  

داره به من می خنده 

هر چیزی که هست، فقط داره بهم می خنده 

و من فقط می خوام جیغ بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? ohhhh what now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم فقط باید انتظار بکشم 

حالا چی؟ 

حالا چی؟ 

I found the one he changed my life 

But was it me that changed 

And he just happened to come at the right time 

I’m supposed to be in love 

But i’m not mugging 

کسی رو پیدا کرده بودم که زندگیم رو عوض کرده بود 

ولی این من بودم که تغییر کرده بودم 

و اون خیلی اتفاقی توی زمان مناسب اومد 

فرض می کردم که باید عاشق می شدم 

ولی بحث نمی کنم 

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror 

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me 

And I just wanna scream 

ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

هر چیزی که هست، مثل اینه که از بین شیشه ی یه آینه ی دو  

طرفه 

داره به من می خنده 

هر چیزی که هست، فقط داره بهم می خنده 

و من فقط می خوام جیغ بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? please tell me 

What now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم باید منتظر باشم 

حالا چی؟ 

لطفا بهم بگو 

حالا چی؟ 

There’s no one to call cause im just playing games with them all 

The most where im happy, the more that im feeling alone 

Cause I spent every hour just going through the motions 

I cant even get the emotions to come out 

Dry as a bomb, but I just wanna shout 

هیچ کس نیست که صداش کنم چون با همشون دارم بازی می کنم 

همونقدر که خوشحالم، بیشتر حس تنهایی می کنم 

چون هر ساعتمو فقط با حرکت کردن می گذرونم 

نمی تونم حتی هیجان زده بشم و بیام بیرون 

مثل یه بمب خشک، ولی فقط می خوام فریاد بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? somebody tell me 

What now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم باید منتظر باشم 

حالا چی؟ 

یکی به من بگه 

حالا چی؟ 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

So what now 

 

 *برای دونستن بیشتر از ریحانا,اینجا کلیک کنین. 

 *فک کنم اولین ترجمه ی فارسی ترانه تو نت باشه!البته فک کنم! 

 *ببخشین اگه کامل نیست!  

 *بعد از ترانه ی دیاموند این چهارمین کلیپی که داده بیرون.

 *امسال فک کنم بعد از چند سال زرق و برق ترانه هاش(فقط!),آلبوم 

خوبی داده باشه!این 2 تا که خوب بود تا حالا! 

 *این کلیپ به نسبت کلیپ قبلی قابل دیدن تره!.

Design By : Avazak.ir

ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

goin in 

dance again

same girl

hold it don’t drop it

we are one

story of my life

let it be me

ain’t it funny

brave

do you know where…

waiting for tonight

papi

I’m into you

good hit

follow the leader

mouth to mouth

that’s more like it

not like the movies

ghost

pearl

walking on air

who you love

last friday night

the one that got away

ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

I kissed a girl

teen age dream

E.T

fire work

hot and cold

thinking of you

if we ever meet again

Wherever you’re going
I wanna go
میخوام با تو هرجا که میخوای بری بیام
Wherever you’re heading
مقصدت هرجا که باشه
Can you let me know
میشه منم در جریان بذاری
I don’t mind catching up
برام مهم نیست، میام

I’m on my way
در راهم
Just can’t take the thought of you miles away
نمیتونم از مایلها اون طرفتر به فکرت نباشم
And I know you’re going somewhere to make a better life
و میدونم که داری میری جایی که زندگی بهتری داشته باشی
I hope that you find it on the first try
و امیدوارم با اولین تلاشت اون (زندگی بهتر) رو بدست بیاری

And even though it kills me
That you have to go
و گر چه (فکر) اینکه میخوای بری منو میکشه
I know it’ll be sadder
If you never hit the road
میدونم این ناراحت کننده تره که، منو ترک نکنی
So farewell!
پس بدرود
[Chorus]
Somebody is gonna miss you
یکی (اینجاست) که دلش برا تو تن میشه

Farewell
بدرود
Somebody is gonna wish that you were here
یکی (اینجاست) که آرزوش اینه که پیشش باشی
That somebody is me
و اون یه نفر من هستم
[Rihanna]
I will write to tell you what’s going on
برات نامه مینویسم تا بهت بگم که چه اوضاییه

But you won’t miss nothing but the same old song
ولی تو دلت برای هیچ چیز جز (این) آهنگ قدیمی تنگ نمیشه
If you don’t mind catching up
و اگه اشکالی نداشته باشه ادامه میدم و
I’ll spend the day telling you stories about a land far away
کل روز رو داستانی از یک سرزمین دور برات تعریف می کنم
But I know
ولی میدونم
ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

And I know you’re going somewhere to make a better life
و میدونم که داری میری جایی که زندگی بهتری داشته باشی
I hope that you find it on the first try
و امیدوارم با اولین تلاشت اون (زندگی بهتر) رو بدست بیاری
And even though it kills me
That you have to go
و گر چه (فکر) اینکه میخوای بری منو میکشه
I know it’ll be sadder
If you never hit the road
میدونم این ناراحت کننده تره که، منو ترک نکنی

So farewell!
پس بدرود
[Chorus]
Somebody is gonna miss you
یکی (اینجاست) که دلش برا تو تن میشه
Farewell
بدرود
Somebody is gonna wish that you were here
یکی (اینجاست) که آرزوش اینه که پیشش باشی

Farewell
بدرود
Somebody is gonna miss you
یکی (اینجاست) که دلش برا تو تن میشه
Farewell
بدرود
Somebody is gonna wish that you were here
یکی (اینجاست) که آرزوش اینه که پیشش باشی

That somebody is me
و اون یه نفر من هستم
[Bridge]
And I’m gon’ try to hold it all in
سعی می کنم همه رو تو خودم بریزم
Try to hold back my tears
جلوی ریختن اشکهام رو بگیرم
So it don’t make you stay here
پس مجبور نخواهی بود که اینجا بمونی

I’mma try to be a big girl now
حالا دیگه سعی می کنم دختر بزرگی باشم
Cause I don’t wanna be the reason you don’t leave
و نمیخوام دلیلی باشم که اینجا رو ترک نکنی
Farewell
بدرود
[Chorus]
Somebody is gonna miss you
یکی (اینجاست) که دلش برا تو تن میشه

Farewell
بدرود
Somebody is gonna wish that you were here
یکی (اینجاست) که آرزوش اینه که پیشش باشی
Farewell
بدرود
Somebody is gonna miss you
یکی (اینجاست) که دلش برا تو تن میشه

Farewell
بدرود
Somebody is gonna wish that you were here
یکی (اینجاست) که آرزوش اینه که پیشش باشی
That somebody is me
و اون یه نفر من هستم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

 [Chorus]
Ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
آره تحمل می کنیم
tania tania tania
[Verse 1]
its real late about a quarter to one…
ساعت یک ربع به یک شبه

im thinking about everything that we’ve become
دارم راجع به تمام چیزایی که سرمون اوده فکر می کنم
And i hate it
و ازشون بدم میاد
I thought we could make it
فکر می کردم موفق میشیم
But im ready to get this
Just wanna forget about it
ولی آمادگیش رو پیدا کردم که بفهمم باید فراموشش کنم

I saw her pictures
and the letters she sent
عکساش رو دیدم و نامه ای که برام فرستاده بود
U had me thinkin
چقدر منتظرت بودم
U were out with your friends
با دوستات بیرون رفتین
Im so foolish
من خیلی احمقم

played me like im stupid
تو منو گیر آوردی
Cuz i thought it was just u and i (oh)
چون همیشه فکر می کردم که من و تو تا عبد با هم خواهیم موند
[Hook]
Now i look back on the time that we spent and
و حالا دارم به اون زمانی که با هم گذروندیم فکر می کنم
I see it in my mind
Playing over and over again
و اینو تو ذهنم مرور می کنم که بارها و بارها منو به بازی گرفتی

cuz boy right now
U got me breaking down
چون پسر، تو منو داغون کردی
And i just can’t figure out why
But this is what u said
و نمیتونم بفهمم چرا ولی این چیزیه که خودت گفتی
[Chorus 2]
Ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
ترجمه متن آهنگ ریحانا what now

(U used to say)
اون موقعها می گفتی
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
we ride we ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم

(but i remembered what u used to say)
اما یادمه که چی می گفتی
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
[Verse 2]
Visions in my mind
Of the day that we met
تو ذهنم رویای اون روزی که همدیگه رو ملاقات کردیم دارم
U showed me things
That’ll never forget
چیزهایی رو بهم نشون دادی که هیچوقت یادم نمیره

Took me swimmin
In the ocean
تو اقیانوس با هم شنا می کردیم
U had my head up in the clouds
منو تا ابرها می بردی
Make me feel like im floating (yeah)
انگار شناور بودم
U think im playing
فکر می کنی به بازیت گرفتم

Well u know its the truth
خب، میدونی این حقیقت داره
Nobody else can do it
Quite like i do
هیچ کس نمیتونه مثل من این کار رو بکنه
all my kisses, and my lovin’
تمام اون بوسه هام، تمام عشقم نسبت به تو
But aint nobody
Better than us yeah
اما هیچ کس بهتر از ما نیست

Now i look back on the time that we spent and
و حالا دارم به اون زمانی که با هم گذروندیم فکر می کنم
I see it in my mind
Playing over and over again
و اینو تو ذهنم مرور می کنم که بارها و بارها منو به بازی گرفتی
cuz boy right now
U got me breaking down
چون پسر، تو منو داغون کردی
And i just can’t figure out why
But this is what u said
و نمیتونم بفهمم چرا ولی این چیزیه که خودت گفتی

Ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
(U used to say)
اون موقعها می گفتی
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم

we ride we ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
(but i remembered what u used to say)
اما یادمه که چی می گفتی
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم

[Verse 3]
I guess its over
Indefinitely
فکر کنم دیگه همه چیز تموم شد
But u and i know
Its not that easy
اما من و تو خوب میدونیم که این کار راحتی نیست
To let go
Of everything that we had
که بی خیال چیزایی که داشتیم بشیم
And start all over again
و همه چیز رو از نو شروع کنیم

Just blame myself cuz u blew it
دارم خودم رو سرزنش می کنم که چرا تو همه چیز رو به هم زدی!
I wont forget how u do it
هیچ وقت یادم نمیره که چطور این کار رو کردی
my Sweet baby
عزیز دلم
This is where the game ends now somehow
اینجا دیگه بازی بین ما تموم میشه

Might not believe u and me
We can figure it out
ممکنه باورمون نشه (ولی) بالاخره درکش می کنیم
Ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
آره تحمل می کنیم

tania tania tania
Gonna make you stay boy
میخوام کاری کنم که پیشم بمونی
I wish that u could hold me
When im lonely
ای کاش میتونستم وقتی تنهام تورو در آغوش بگیرم
When i need someone to talk to
U would phone me
و وقتی نیاز دارم با کسی صحبت کنم به من زنگ بزنی
just like everything u told me
درست مثل اون حرفی که به من زدی

(when we ride we ride it’s til the day we die)
مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
Boy u forgot about the promises
U made me
پسر، تو قولایی هم که بهم دادی یادت رفته
And now we’ll let the memories
Just fade away
و ما داریم میذاریم خاطراتی که با هم داشتیم محو بشن
But i remember
What u used to say
ولی یادمه که به من چی می گفتی

(when we ride we ride it’s til the day we die)
مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
Ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
(U used to say)
اون موقعها می گفتی

yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
we ride we ride
تحمل می کنیم
yeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
(but i remembered what u used to say)
اما یادمه که چی می گفتیyeah we ride we ride
It’s til the day that we die (we die)
آره مشکلات رو تا روز مرگمون تحمل می کنیم
We Ride
تحمل می کنیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

ترجمه متن آهنگ ریحانا what now
ترجمه متن آهنگ ریحانا what now
9

دیدگاهتان را بنویسید