ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die
ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die

My oh me, my
آه سرور
Feet don’t fail me now
زانو بزن و تمومم کن
Take me to the finished line
من رو به سمت خط پایان ببر
Oh my heart it breaks, every step that I take
با هر قدم، قلبم میشکنه

But I’m hoping that the gates,
اما امیدوارم دروازه ها
They’ll tell me that you’re mine
به من بگن که مال منی
Walking through the city streets
در حالی که در خیابانهای شهر قدم میزنم
Is it by mistake or design?
اشتباهه یا طرح ریزی شده

I feel so alone on a Friday night
خیلی احساس تنهایی می کنم در این شب جمعه ای
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine?
اگه به تو بگم که مال منی، آیا احساس راحتی می کنی
It’s like I told you, honey
انگار به تو گفتم عزیزم
Don’t make me sad, don’t make me cry
ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی عشق کافی نیست و (پیمودن این راه) سخت میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
میخندم
Let’s go get high
بیا، بذار شاد بشیم

The road is long, we carry on
این جاده درازه، باید ادامه بدیم
Try to have fun in the meantime
بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم
Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم
ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die

You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم

Lost, but now I am found
گم شدم، ولی حالا پیدا شدم
I can see, but once I was blind
میتونم ببینم، ولی کور بودم
I was so confused as a little child
درست مثل کودکی خوردسال گیج بودم
Tried to take what I could get
میخواستم چیزی رو میتونم بگیرم رو بدست بیارم

Scared that I couldn’t find
میترسیدم که نتونم پیدا کنم
All the answers, honey
نتونم تمام اون جوابها رو پیدا کنم عزیزم
Don’t make me sad, don’t make me cry
ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز
Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی عشق کافی نیست و (پیمودن این راه) سخت میشه

I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
میخندم
Let’s go get high
بیا، بذار شاد بشیم
The road is long, we carry on
این جاده درازه، باید ادامه بدیم

Try to have fun in the meantime
بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم
Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم
You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن

Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن

This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته

Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم

Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم
You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن
Don’t make me sad, don’t make me cry
ناراحتم نکن، منو به گریه ننداز

Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی عشق کافی نیست و (پیمودن این راه) سخت میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
میخندم
Let’s go get high
بیا، بذار شاد بشیم

The road is long, we carry on
این جاده درازه، باید ادامه بدیم
Try to have fun in the meantime
بیا در حالی که توش قدم بر میداریم شاد باشیم
Come and take a walk on the wild side
بیا و در این دنیای وحش قدم بزن
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار در زیر بارون تورو ببوسم

You like your girls insane
تو دوست داری دخترات دیوونه بشن
Choose your last words
آخرین حرفت رو انتخاب کن
This is the last time
این آخریم فرصته
Cause you and I, we were born to die
چون منو تو، بدنیا اومدیم که بمیریم
We were born to die
بدنیا اومدیم که بمیریم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Don’t Make Me Sad,Don’t Make Me Cry…

صفحه اصلي |
عناوين مطالب |
تماس با من |
پروفايل |
قالب بلاگفا

به دنیا اومدیم که بمیریم

Feet don’t fail me now
پاهای من ، من و توی این مسیر باز نذارید (بهم قدرت بدین)
Take me to the finish line
من و به خط پایان برسونید
All my heart, it breaks every step that I take
با هر قدمی که بر میدارم ، قلبم شکسته تر میشه
But I’m hoping that the gates,
ولی امیدورام که درها (درهای بهشت)
They’ll tell me that you’re mine
بهم بگن که تو مال من خواهی بود
Walking through the city streets
درحالی که توی خیابان های شهر گام برمیدارم
Is it by mistake or design
این گام برداشتن ها میتونه ، اشتباهی از طرف خودم یا طراحی سرنوشت باشه
I feel so alone on a Friday night
توی  شب جمعه احساس تنهایی میکنم
Can you make it feel like home, if I tell you you’re mine
اگه بهت بگم که تو متعلق به من هستی … آیا این احساس غربت رو ازم دور میکنی
It’s like I told you honey
درست همون طوری که بهت گفتم عزیزم
Don’t make me sad, don’t make me cry
من و غمگین نکن ، من و به گریه ننداز
Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی وقت ها عشق کافی نیست و جاده ش پر پیچ و خم میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh
فقط کاری کن که شاد باشم
Let’s go get high
بیا به اوج برسیم
The road is long, we carry on
جاده طولانیه و ما ادامه میدیم
Try to have fun in the meantime
توی این فاصله ، لذت ببر وشادی کن
Come and take a walk on the wild side
بیا توی قسمت دیوانه وار عشق ، قدم برداریم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار توی بارون تندی که میاد ببوسمت
You like your girls insane
تو دخترها رو دیوانه میخوای
Choose your last words
آخرین جمله هایی و که میخوای بگی ، با دقت انتخاب کن 
This is the last time
چون آخرین باره ( آخرین باره که با منی
Cause you and I, we were born to die
و من و تو آفریده شدیم تا بمیریم
Lost but now I am found
گمشده بودم و پیدا شدم
I can see but once I was blind
الان میتونم ببینم ولی یه زمانی کور بودم
I was so confused as a little child
درست مثل یه بچه ، گیج بودم
Tried to take what I could get
تنها سعی من این بود که چیزی رو که میتونم داشته باشم ، بدستش بیارم
Scared that I couldn’t find
ترسیده بودم که نرسم
All the answers, honey
به همه ی جواب هایی که میخواستم داشته باشم ، عزیزم
Don’t make me sad, don’t make me cry
من و غمگین نکن ، من و به گریه ننداز
Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی وقت ها عشق کافی نیست و جاده ش پر پیچ و خم میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
فقط کاری کن که شاد باشم
Let’s go get high
بیا به اوج برسیم
The road is long, we carry on
جاده طولانیه و ما ادامه میدیم
Try to have fun in the meantime
توی این فاصله ، لذت ببر وشادی کن
Come and take a walk on the wild side
بیا توی قسمت دیوانه وار عشق ، قدم برداریم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار توی بارون تندی که میاد ببوسمت
You like your girls insane
تو دخترها رو دیوانه میخوای
Choose your last words
آخرین جمله هایی و که میخوای بگی ، با دقت انتخاب کن
This is the last time
چون آخرین باره ( آخرین باره که با منی
Cause you and I, we were born to die
و من و تو آفریده شدیم تا بمیریم
We were born to die
و من و تو آفریده شدیم تا بمیریم
We were born to die
و من و تو آفریده شدیم تا بمیریم
Come and take a walk on the wild side
بیا توی قسمت دیوانه وار عشق ، قدم برداریم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار توی بارون تندی که میاد ببوسمت
You like your girls insane
تو دخترها رو دیوانه میخوای
Don’t make me sad, don’t make me cry
من و غمگین نکن ، من و به گریه ننداز
Sometimes love is not enough and the road gets tough
گاهی وقت ها عشق کافی نیست و جاده ش پر پیچ و خم میشه
I don’t know why
نمیدونم چرا
Keep making me laugh,
فقط کاری کن که شاد باشم
Let’s go get high
بیا به اوج برسیم
The road is long, we carry on
جاده طولانیه و ما ادامه میدیم
Try to have fun in the meantime
توی این فاصله ، لذت ببر وشادی کن
Come and take a walk on the wild side
بیا توی قسمت دیوانه وار عشق ، قدم برداریم
Let me kiss you hard in the pouring rain
بذار توی بارون تندی که میاد ببوسمت
You like your girls insane
تو دخترها رو دیوانه میخوای
Choose your last words
آخرین جمله هایی و که میخوای بگی ، با دقت انتخاب کن
This is the last time
چون آخرین باره ( آخرین باره که با منی
Cause you and I, we were born to die
و من و تو آفریده شدیم تا بمیریم
We were born to die
و من و تو آفریده شدیم تا بمیریم

[ یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:15 ] [ ]

ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die

[ GetBC(19);
]

کنسرت خواننده ی موفق ترکیه ای ilyas Yalçıntaş در تبریز!!!   سوپرایز خواننده ی ترکیه ای ایلیاس یالچین تاش برای […]

معرفی 10 آهنگ برتر سال 2018 ترکیه          واقعا به جرات میتوان گفت که سال 2018 یکی از بهترین سال […]

سیمگه ملکه ی ترکیه ای در بین اعراب!!!   سیمگه خواننده ی زیبا و موفق ترکیه ای با انتشار آهنگ […]

زندگی نامه Lana Del Rey – لانا دل ری

زندگی نامه و بیوگرافی Lana Del Rey:

الیزابت وولریج گرنت (به انگلیسی: Elizabeth Woolridge Grant) (متولد ۲۱ ژوئن ۱۹۸۵ میلادی)، که بیشتر با نام هنری لانا دل ری(Lana Del Rey) شناخته می‌شود، خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی است. دل ری ترانه‌سرایی را در سن ۱۸ سالگی شروع کرد و اولین قرارداد ضبط خود را در ۲۲ سالگی با ۵ Points Records در سال ۲۰۰۷ بست که به انتشار آلبوم لانا دل ری شناخته شده با لیزی گرنت در جوئن ۲۰۱۰ انجامید. دل ری با بازخرید قرارداد آن را در آوریل ۲۰۱۰ لغو کرد و سپس قراردادی مشترک با اینتراسکوپ، پالیدور و استرینجر رکوردز را در ژوئیه ۲۰۱۱ امضا کرد.

 

زندگی نامه Lana Del Rey

ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die

بعد از این که وی اولین تک آهنگ خود، بازی‌های رایانه‌ای را در ژوئن ۲۰۱۱ منتشر کرد، شخصاً اقدام به ساخت موزیک ویدئوی آهنگ کرد و در اوت ۲۰۱۱ آن را بر روی یوتیوب قرار داد. بعد از این که نماهنگ در اینترنت بشدت سر و صدا به پا کرد و بیش از ۲۰ میلیون بار دیده شد، آلبوم استودیویی دوم وی، بدنیا آمده برای مردن، در ژانویه ۲۰۱۲ منتشر شد. این آلبوم بیش از ۳٫۶ میلیون نسخه در جهان در سال ۲۰۱۲ فروش کرد، که باعث شد پنجمین آلبوم پرفروش همان سال شود. بر اساس رتبه‌بندی‌های مختلف در سراسر اروپا، تعداد قابل توجهی از آهنگ‌های این آلبوم، از جمله «جین‌های آبی»، «سرود ملی»، «بدنیا آمده برای مردن» و «اندوه تابستانی» در لیست‌های ۱۰ ترانه برتر قرار گرفتند.

آلبوم ها:

Lana Del Ray (2010) Born to Die (2012) Ultraviolence (2014) Honeymoon (2015) Lust for Life (2017) Norman Fucking Rockwell (2019)

دوستان عزیز شما می توانید تمام آکورد های ترانه ها و آهنگ های Hit شده و شناخته شده ی ترکیه ای را از سایت مان مشاهده فرمایید. در صورت موجود نبودن آهنگ مورد نظر با ورود به قسمت درخواست ترجمه و آکورد، آکورد ها و ترجمه های مورد نظر خود را از ما بخواهید.  با تشکر از حسن نیت و انتخاب شما خواهشمندیم که با نظرات و پیشنهادات خود ما را همراهی کنید…

لطفا با نظرات و پیشنهادات خود همراه با خانواده لیریکستان باشید.

آثار ترجمه شده و آکورد ها:

ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die
ترجمه متن آهنگ lana del rey born to die
9

دیدگاهتان را بنویسید