سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه


عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه جدید، عکس های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی، تصاویر عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه، عکس عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید و احساسی عکس نوشته های عاشقانه

 

در این بخش شما نظاره گر جند عکس نوشته مفهومی و احساسی هستید

 

 

چند عکس عاشقانه و احساسی جدید امیدوارم براتون جالب باشه .عکس عاشقانه متحرک

عکس نوشته عاشقانه غمگین

عکس عاشقانه باب اسفنجی

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه نگران منی

عکس نوشته عاشقانه

عکش عاشقانه هیس

عکس عاشقانه ۹۳

عکس عاشقانه دخترانه

عکس نوشته عاشقانه دخترانه

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه

عکس گریه دختر

 عکس عاشقانه احساسی

عکس نوشته عاشقانه

عکس عاشقانه متحرک

قشنگ بوووود

بد نیست

دیدگاه


Current [email protected] *


Leave this field empty

کلیه حقوق برای این سایت محفوظ است. اللــهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجل فرجهــم

Copyright Amazing.ir © 2017 – Allrights Reserved

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی جدید


عکس نوشته های احساسی

عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های احساسی

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های احساسی

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی جدید

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی جدید

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی جدید

عکس نوشته های رمانتیک

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های جدید و عاشقانه

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

آرایشگاه عروس

خوشخواب

 

سری جدید عکس نوشته های عاشقانه

 

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های جدید

عکس نوشته های عاشقانه

عکس های عاشقانه جدید

جدیدترین عکس نوشته ها

عکس نوشته های عاشقانه 2015

عکس نوشته های زیبا

عکس نوشته های عاشقانه و زیبا

جدیدترین عکس نوشته ها

عکس نوشته های عاشقانه جدید (10)

عکس نوشته های عشقولانه

عکس نوشته های جدید و عاشقانه

جدیدترین عکس نوشته ها

عکس نوشته های زیبا

 

تهیه و تنظیم : مجله تکناز

 


عکس های عاشقانه دختر و پسر عکس های عاشقانه برای پروفایل عکس های رمانتیک و عاشقانه عکس های متن دار عاشقانه عکس های عاشقانه رمانتیک عکس های عاشقانه روز مجموعه جدید از عکس های عاشقانه و متن های عاشقانه فوق العاده احساسی را مشاهده می کنید


 


 


چگونه از تو بگذرم….
وقتی همین دوست داشتنت مرا زنده نگه داشته است…
دوســــــــــتت دارم


 


ﻫﺮ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﯽ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ
ﺩﻝ ﮐﻪ ﺷﯿﺪﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ


 


ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻐﻤﻪ ﯼ ﻋﺸﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ
ﺷﻨﻮﻡ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ ، ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺸﻖ
ﺑﯽ ﮐﻢ ﻭ ﮐﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ


 


ﺳﺎﻋﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻢ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﻏﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺮﺍ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ


 


تورا چه به فرهاد؟
یک فرهاد بود و یک بیستون عاشقی!
تو همین یک وجب دیوار را بردار…
من باورت می کنم


 


از عشق های این روزا…
داستانی به بلندای شنگول و منگول هم نمیتوان نوشت…
چه برسد به شیرین و فرهاد!!!


 


اگرپایان داستان،رسیدن به تونباشد،
بگذارقصه گو هرطورکه میخواهدقصه راتمام کند…..


 


ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﺭﻭﻯ ﺩﺍﻡ ﺧﻴﺮﻩ
ﺑﻮﺩ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻤﻴﺮﺩ؟
ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ؟
ﻳﺎ ﺳﻴﺮ ﻭ ﺍﺳﻴﺮ


 


 


ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ؛
ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺭ!


 


ﺍﺯ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﺘﺮﺱ
ﻫﻴﭽﻜﺲ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ
ﺗﻮﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﮕﻴﺮﺩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ
ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ!


 


ﮐﺎﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺯﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺧﺖ ﻣﮕﺮ ﭼﻪ
ﻟﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ؟…!


 


ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﺭﺍ ﻃﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﻮ ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﺮﺩﺍﺭ
ﻧﺘﺮﺱ
ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺍﺵ ﺑﺎ ﻣﻦ !


 


ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻠﯽ ﻧﺸﺴﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺩﻟﯽ ﻧﺸﺴﺖ


 


ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺭﻓﯿﻘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻘﺎﯾﻖ ﻫﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ


 


 


شاعرم شعر به عشق روی معشوقه سرایم
تا که شاید شبی از شوق بیاید به سرایم


به امیدی که رسد مژده ی وصلش من شیدا
صبح تا شام وسحر منتظر باد صبایم


 


 


صبح که بیدار میشوم
فراموش میکنم
دوری….
نیستی…
ندارمت…
دوباره از نو دوستت دارم….


دوستت دارم


 


 


من همانم ،
که شروعش کردی ،
نکند دل بکنی دل ندهی ،
بی سر و سامان بشوم .. ..


 


 


بار اولی که ،
لبخندت را دیدم ،
فهمیدم بقیه ی آدم ها ،
فقط ادایش را در می آورند .. ..


 


 


گیسوان تو شبیه است به شب ام نه
شب که اینقدر نباید به درازا بکشد…


 


 


 اسکار آرامبخش ترین جمله تو اوج ناراحتی هم تعلق میگیره به “بیا اینجا بشین بغلم ببینم چت شده”…


 


بعضی وقتا همچین میزان دوست داشتن خونت میزنه بالا:)
که دلت میخواد
درجا قلبت رو از قفسه ی سینه ات در بیاری
و بندازیش تو بغل طرف و فرار کنی
تا بمیری.


 


جدید ترین عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه


جدید ترین عکس های عاشقانه و متن های عاشقانه 2017


جدید ترین عکس های عاشقانه و متن های عاشقانه 2017


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 


 


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی


 عکس های عاشقانه دو نفره غمگین پروفایل و متن های عاشقانه احساسی

زیبا بوددددددددددددددددد

عالی بود

قشنگ بود عکس ها خيلي زيبا بود .


خواهش می کنم عسل جان

خوب بود دل خونمو بهتر کرد مرسی

زیادخوب نبود.ولی خواهشا بهتر از اینارو بزارین ممنون میشم


مینا خانوم سری جدید تصاویر عاشقانه امشب در سایت قرار داده می شود

“آروم آروم دارم از یادت میرم”
و
“زود رفتی گلم، رفتی داغت موند رو دلم”
قطعه هایی از آهنگای علی عبدالمالکی هستن.
لطفا نام ایشون رو مثل مرحوم مرتضی پاشایی و شادمهر ذکر کنین.
تشکر

متین‌جان‌‌داداش‌نوشتت‌عالی‌بود

عالی مثله همیشه … خسته نباشید

احسان فامیلیت چیه

زیبا اما فاتزی زیاد نبود دکل قشنگ بود

عالیییییییییییییییییییی بود داغ دلمو تازه کرد

بسیار زیبا بود ممنون

خیلی دیدنی بودن واقعا.

عالييييييييي!٢٠

خیلی خوب بوددددد☆☆☆☆☆

واقعاجذاب ودیدنی بود….مرسی

قابلی نداشت

عالی بود

اگه میخواین داغ دلو تازه کنین دلنوشته بفرستین —–ولی خوب بود

عالی بود

عایییی بود واقعا متشکرم مرسی . لطفا دوباره عکس بزارید

تشکر فراوان از متن هاى عاشقانه هاىتان منتظر متن هاى مقبول تان هستم تشکر،،،

متن و پیام شمابهتر از هیچ بود

عکس ها خیلی عالیه فقط اگر امکان داره تعداد عکس هارو نسبت به نوشته ها بیشتر کنید . ممنون میشم???????

حتما . مطالب جدید رو هم ببنید

دیدگاه

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

کلیه حقوق مادی و معنوی برای روزگار محفوظ است. هرگونه کپی از مطالب با ذكر منبع و لینک فعال بلامانع است

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه غمگین در ادامه برای شما که دنبال بهترین عکس ها و اشعار عاشقانه و احساسی هستید.

عکس نوشته های جدید عاشقانه غمگین و احساسی 

عکس هاس عاشقانه غمگین

بهترین عکسهای عاشقانه

تصاویر عاشقانه روز

تصاویر عاشقانه

عکس های عاشقانه جذاب و دیدنی

عکس های رمانتیک روز

عکس نوشته های غمگین و غمناک عاشقانه و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه

بهترین عکس نوشته های رمانتیک

سری جدید عکس نوشته های احساسی

جدیدترین عکس نوشته های احساسی

عکس نوشته های رمانتیک و احساسی

بهترین عکس نوشته های عاشقانه

سری جدید عکس نوشته های عاشقانه

تصاویری از غمگین ترین متن های عاشقانه

عکس نوشته های غمناک عاشقانه

عکس نوشته های غمگین

عکس نوشته های غمگین رمانتیک

بهترین سری عکس نوشته های غمناک

سری جدید عکس نوشته های غم انگیز

عکس نوشته های جدید عاشقانه

سری منتخب عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته های غمگین عاشقانه

 

—————————————————————-
سایت تفریحی سرگرمی پرنیا،مطالب جالب،،همسرداری،عکس بازیگران

تمامی حقوق متعلق به سایت تفریحی و سرگرمی پرنیا می باشد. تماس با ما: [email protected]
طراحی و سئو توسط پامیروب (حیدری)

9

دیدگاهتان را بنویسید