متن آهنگ selena gomez birthday
متن آهنگ selena gomez birthday

ترجمه اشعار

آهنگ : Birthdayخواننده : Selena Gomezآلبوم :  Stars Dance -2013 

متن و ترجمه فارسی

Tell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمEvery night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرم

Jazz it up, jazz it upجالبترش كن ,جالب ترش كن

متن آهنگ selena gomez birthday

Happy as can be, falling into you, falling into meتا جايي كه ميتونيم خوشحاليم , من عاشق تو ميشم , تو عاشق من ميشيSo Yummyخيلي جالبه!How do you do, calling me the queen, baking creamچيجوري اينكارو ميكني؟ منو ملكه صدا ميكني , شيريني ميپزي!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!So Yummyخيلي جالبه!

Tell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمEvery night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرم

Jazz it up, jazz it upجالبترش كن ,جالب ترش كن

Feeling fine and freeحس خوبي دارم و احساس آزادي ميكنمCrashing into you, crashing into me, so yummyعاشقت ميشم , عاشقم ميشي , خيلي زيباست!It’s all I wanna do, come and dance with me, pretty pleaseفقط همينكارو ميخوام انجام بدم , بيا و با من برقص , خواهشا!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!

Tell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمEvery night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرم

Tell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمEvery night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with meروياهاتو رها كنروياهاتو رها كنروياهاتو با من به دوردست ها رها كن!

Tell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمEvery night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرم

Tell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرمEvery night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرم

Every night’s my birthdayهر شب تولدمهThey dont know, so it’s okayاونا نميدونن پس اشكالي ندارهTell em that is my birthdayبهشون بگو كه تولدمهWhen I party like thatوقتي اينجوري پارتي ميگيرم

ترجمه از مینا

Best free WordPress theme

Tags Selena Gomez Stars Dance Album

ترجمه ویرایش شد!

ممنون. ولی لطفا اجازه ی کپی هم بده. شاید یکی بخواد متنو تو برنامه word بریزه و داشته باشه. اینطوری هیچوقت بازدید بالا نمی ره چون متنو نمی شه کپی کرد شما اجازه ی کپی بده. هر موقع هم کسی توی گوگل متن اهنگ سلنا بخواد سایت شما میاد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

ترجمه اشعار

متن و ترجمه فارسی آهنگ  Birthday  از Selena Gomez

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

متن آهنگ selena gomez birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Jazz it up, jazz it up

جالبترش کن،جالب ترش کن

Happy as can be, falling into you, falling into me

تا جایی که میتونیم خوشحالیم، من عاشق تو میشم، تو عاشق من میشی

So Yummy

خیلی جالبه!

How do you do, calling me the queen, baking cream

چیجوری اینکارو میکنی؟ منو ملکه صدا میکنی،شیرینی میپزی!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

So Yummy

خیلی جالبه!

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

متن آهنگ selena gomez birthday

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Jazz it up, jazz it up

جالبترش کن،جالب ترش کن

Feeling fine and free

حس خوبی دارم و احساس آزادی میکنم

Crashing into you, crashing into me, so yummy

عاشقت میشم،عاشقم میشی، خیلی زیباست!

It’s all I wanna do, come and dance with me, pretty please

فقط همین کارو میخوام انجام بدم، بیا و با من برقص،خواهشا!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

رویاهاتو رها کن،رویاهاتو رها کن،رویاهاتو با من به دوردست ها رها کن!

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

Every night’s my birthday

هر شب تولدمه

They dont know, so it’s okay

اونا نمیدونن پس اشکالی نداره

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه

When I party like that

وقتی اینجوری پارتی میگیرم

 

ترجمه از : روح اللـه [email protected]

Best free WordPress theme

Tags 2013 Selena Gomez Stars Dance Album

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

Birthday

Tell em that is my birthday

متن آهنگ selena gomez birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمEvery night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمJazz it up, jazz it upصدای جاز رو بالاببر، صدای جاز رو بالاببر

Happy as can be, falling into you, falling into me

شادی اونجوری که میتونه باشه،در تو سقوط می کنم،در من سقوط کنHow do you do, calling me the queen, baking cream

ازآشنایی تون خوشوقتم،دعوت ملکه از من،بکینگ کرمBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنSo yummyچه جالبTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمEvery night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like thatوقتی به مهمانی اینجوری میرم

Jazz it up, jazz it upصدای جاز رو بالاببر، صدای جاز رو بالاببرFeeling fine and free

احساس خوبی و رهاییCrashing into you, crashing into me, so yummy

درتوخرد شدن،در من خرد شدن،چه حالبIt’s all I wanna do, come and dance with me, pretty please

این همه ی کاریه که می خوام انجام بدم،بیا و با من برقص،خواهش می کنم زیبا برقصBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمEvery night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

متن آهنگ selena gomez birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمEvery night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنBlow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمEvery night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthdayWhen I party like thatوقتی به مهمانی اینجوری میرم

 

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرمEvery night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like thatوقتی به مهمانی اینجوری میرم

 

Every night’s my birthday

هرشب تولدمهThey dont know, so it’s okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبهTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمهWhen I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم

Writer(s): JACOB KASHER HINDLIN, MICHAEL FRANCIS GONZALEZ, CRISTA ROSE RUSSO, CHRISTA RUSSO
Lyrics powered by www.musixmatch.com


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.

متن آهنگ selena gomez birthday
متن آهنگ selena gomez birthday
9

دیدگاهتان را بنویسید