پیشنهاد شده برای شما :

آخرین مطالب منتشر شده

متن کامل آخرین آلبوم های منتشر شده

متن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

آخرین نقد و بررسی های منتشر شده

والپیپر هنرمندان محبوب شما

مصاحبه های منتشر شده از هنرمندان

متن آهنگ های قدیمی و خاطره انگیز

آخرین موزیک ویدیوهای منتشر شده

گوشی دم دست بطری میشه باز

دو تا شیشه روسی میرم پوتینی به *ا

دست و بالم بستس یه هودی نی فاز از این حالتام خستم یه روتینی باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد باختم رفیقای صمیمیو

صلیبی میچاقم مسیحی طور ، صلیبی میچاقم مسیحی طور

پ خدایان رپ دلارا به ما رسید منم دادمش به خدایان باد

به عبارت دیگه دلارو بگ*ام چه میشه کرد نمیشه برد حاجی زیره خاک

یا دو تا داف با هم همانگن VOA فازم شباهنگم

داغم تهرانم دما سنجم وای بدنمو عادتم کلافم کرد

خیلی عادتام بد شده

داشتن یه اکیپ بد چت

بدخواه برزیلی بد

داشتن یه اکیب بد چت

میخونم برام میان بچه

داره میره تو لیوانم ته سیگار

منو میخوان با همه بدیام

میگه گوشی دم دست بطری میشه باز

دو تا شیشه روسیی میرم پوتینی به *ا

دست و بالم بستس یه هودی نی فاز از این حالتام خستم یه روتینی باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد باختم رفیقای صمیمیو

صلیبی میچاقم مسیحی طور ، صلیبی میچاقم مسیحی طور

الان نوک برج پا میشم من صاف

بکنم یه صبحونه جور واسه دو تا گو*

بلدم حل کنم بیزینسو چون میکشنت پایین اینجا برسی به اوج

سه تا تاپی میری توی سینی دافم میپزه باز فلا چینی

دلار آمریکایی چشا چینی

دلار آمریکایی چشا چینی

دلار آمریکاییش خوبه چشم چینیش دیگه به هر حال

داشتن یه اکیپ تک چت

بد خواها برزیلی بد چت

داشتن یه اکیپ بدجنس

میخونم و برام میان بچه

داره میره تو لیوانم ته سیگار

منو میخوان با همه ی رفیقام

گوشی دم دست قوطی میشه باز

دو تا شیشه روسی میرم پوتینی به *ا

دست و بالم بستس یه هودی نی فاز از این حالتام خستم یه روتینی باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد دادم رفیقای صمیمیو

صلیبی میچاقم مسیحی طور ، صلیبی میچاقم مسیحی طور

Sepehr Khalseسپهر خلسهمتن آهنگ سپهر خلسه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

گوشی دمه دست قوطی میشه باز
دوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گ***

دست و بالم بستست هودینی فاز
از این عادتامم خستم روتینی باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد
باختم رفیقای صمیمیمو

صلیبی میچاقم مسیحی‌ طور
صلیبی میچاقم مسیحی‌ طور

از خدایان رپ دلارا به ما
رسید منم دادمش به خدایان باب

به عبارت دیگه دلارا بگ***
چه میشه کرد نمی‌شه برد حاجی زیر خاک

دوتا دافام باهم هماهنگن

VOA فازم شباهنگم

داغم تهرانم دما سنجم
وای بدنو عادتام کلافم کرد

داشتن یه اکیپ تک چت

بدخواها برزیلی بد چت
داشتن یه اکیپ بد چت

می‌خونم برام میاد بد چت
داره میره تو لیوانم ته سیگار

منو میخوان با همه ی بدی هام

میگه گوشی دمه دست قوطی میشه باز
دوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گ***

دست و بالم بستست هودینی فاز
از این عادتامم خستم روتینی باز

بازی دیگه واسم قدیمی شد
باختم رفیقای صمیمیمو

صلیبی میچاقم مسیحی‌ طور
صلیبی میچاقم مسیحی‌ طور

الان نوک برج پا میشم از صبح

بکنم یه صبحانه جور واسه دوتا گُ***
و اما بعدم حل کنم بیزینسُ چون

میکشنت پایین اینجا برسی‌ به اوج سه تا تاپی میره توی سینی

دافم میپزه باز فتوچینی
دلار آمریکایی چشا چینی‌

دلار آمریکایی چشا چینی‌
داشتن یه اکیپ تک چت

بدخواها برزیلی بد چت
داشتن یه اکیپ بد چت

می‌خونم برام میاد بد چت
داره میره تو لیوانم ته سیگار

منو میخوان با همه ی رفیقام
گوشی دمه دست قوطی میشه باز

دوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گ***
دست و بالم بستست هودینی فاز

از این عادتامم خستم روتینی باز
بازی دیگه واسم قدیمی شد

دادم رفیقای صمیمیمو
صلیبی میچاقم مسیحی‌ طور

صلیبی میچاقم مسیحی‌ طور

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Text  Music Sepehr Khalse Salibiگوشی دمه دست قوطی میشه بازدوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گ***دستو بالم بستست هودینیه فازاز این عادتامم خستم روتینی بازبازی دیگه واسم قدیمی شدقدیمیباختم رفیقای صمیمیموصمیمیصلیبی میچاقم مسیحی‌ طورصلیبی میچاقم مسیحی‌ طوراز خدایان رپ دلارا به مارسید منم دادمش به خدایان بادبه عبارت دیگه دلارا بگ*مچه میشه کرد نمی‌شه برد حاجی زیر خاکدوتا دافام باهم هماهنگنVOA فازم شباهنگمداغم تهرانم دما سنجموای بدنو عادتم کلافم کرداین آخری عادتام بد شدهتکست آهنگ سپهر خلسه صلیبیداشتن یه اکیپ تک چتبدخواها برزیلی بد چتداشتن یه اکیپ بد چتمیخونمو برام میاد بد چتداره میره تو لیوانم ته سیگارمنو میخوان با همه ی بدی هاممیگه گوشی دمه دست قوطی میشه بازدوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گ***دستو بالم بستست هودینی فازاز این عادتامم خستم روتینی بازبازی دیگه واسم قدیمی شدباختم رفیقای صمیمیموصلیبی میچاقم مسیحی‌ طورصلیبی میچاقم مسیحی‌ طورالان نوک برج پا میشم از صبحبکنم یه صبحانه جور واسه دوتا گهو اما بعدم حل کنم بیزینسو چونمیکشنت پایین اینجا برسی‌ به اوجآسه تا تاپی میره توی سینیدافم میپزه باز فتوچینیدلار آمریکایی چشا چینی‌دلار آمریکایی چشا چینی‌دلار آمریکاییش خوبهچشم چینیش دیگهداشتن یه اکیپ تک چتبدخواها برزیلی بد چتداشتن یه اکیپ بد چتمی‌خونم برام میاد بد چتداره میره تو لیوانم ته سیگارمنو میخوان با همه ی رفیقامگوشی دمه دست قوطی میشه وازدوتا شیشه روسی میرم پوتینی به گ***دست و بالم بستست هودینی فازاز این عادتامم خستم روتینی بازبازی دیگه واسم قدیمی شدباختم رفیقای صمیمیموصلیبی میچاقم مسیحی‌ طورصلیبی میچاقم مسیحی‌ طورتکست رپ : سپهر خلسه

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

10

پیشنهاد شده برای شما :

دیدگاهتان را بنویسید