پیشنهاد شده برای شما :
متن اهنگ goalie arash
متن اهنگ goalie arash

آهنگ جام جهانی آرش

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

متن اهنگ goalie arash

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

Quick, lick it, started it with a winking

زود باش، به
دستش بیار ، با یه چشم به هم زدن شروع شد

 

Pick up your fight Cause I don’t think you’re ready

مبارزه ات رو
انتخاب کن چون فکر نکنم آماده باشی

La la la, let’s go, La la la, let’s go

لا لا لا بزن بریم، لا لا لا بزن بریم

 

Pop it, let me hit it with my booty

بی ادبیه

 

Mama mia, let’s go Take that thing to the floor

دختر جذاب بیا
بریم رو صحنه رقص

 

Lil mama let me see you work it, work it

دختر جذاب
بذار ببینم که داری خودی نشون میدی (میرقصی)

 

Baby girl, yeah twerk it

عزیز دلم، قرش
بده

 

Take the thing down south, Yeah, damn

بی ادبیه

 

Kick off feel the rendezvou

شروع کن همونطوری
که با هم قرار گذاشتیم

 

Run up and down your avenue

به نقطه عطف پیروزی
حمله کن

 

Destination, me and you

سرنوشت، منو
تو

متن اهنگ goalie arash

 

Let’s go, somewhere we can make a move

بزن بریم یه
جایی که بتونیم یه کاری بکنیم

 

Together we will never lose

ما با هم
هرگز نمیبازیم

 

Champions, we’re breaking rules

قهرمانان، ما
خبرساز میشیم

 

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

Your boy’s a fighter, your boy’s a grinder

بازیکنت یه
مبارزه، یه نابودگره

 

She’s wander, and I’m behind her

اون نگران و
سرگردونه و من پشتشم (حمایت ش میکنم)

 

I gotta em lined up, for the victory

میخوام همه شون رو برای پیروزی روی یه مسیر
قرار بدم

 

No if, ands, or buts about it, this is history

هیچ اما و
اگری وجود نداره این تاریخ سازیه

 

Mr. Worldwide, is more famous than Vegas

آقای جهانی
(پیت بول) که از وگاسم معروفتره

 

 

Talking all colors, all cultures, all countries, all ages

همه از هر
نژاد و فرهنگ و کشور و سنی دارن درباره (جام جهانی) حرف میزنن

 

Russia to the world baby Now you know where the game is

روسیه دنیا
رو تو خودش جا داده، حالا تو میدونی
کجا مسابقات برگزار میشه

 

I was born to take over the world, I’m shameless

من برای غلبه
به جهان به دنیا اومدم و بی پروا هستم

 

Mr. Worldwide, talking to the world again

آقای جهانی
دوباره خطاب به دنیا حرف میزنه

 

Kick off feel the rendezvou

شروع کن
همونطوری که با هم قرار گذاشتیم

 

Run up and down your avenue

به نقطه عطف پیروزی
حمله کن

 

Destination, me and you

سرنوشت، منو
تو

 

Let’s go, somewhere we can make a move

بزن بریم یه
جایی که بتونیم یه کاری بکنیم

 

Together we will never lose

ما با هم
هرگز نمیبازیم

 

Champions, we’re breaking rules

قهرمانان، ما
خبرساز میشیم

 

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

Mr. Worldwide

آقای جهانی

 

Goalie Goalie Goalie Goalie

گل، گل، گل،
گله

 

Goalie Goalie Goalie Goalie GOAL

گل، گل، گل،
گله، گل

 

Kick off feel the rendezvou

شروع کن
همونطوری که با هم قرار گذاشتیم

 

Run up and down your avenue

به نقطه عطف پیروزی
حمله کن

 

Destination, me and you

سرنوشت، منو
تو

 

Let’s go, somewhere we can make a move

بزن بریم یه
جایی که بتونیم یه کاری بکنیم

 

Together we will never lose

ما با هم
هرگز نمیبازیم

 

Champions, we’re breaking rules

قهرمانان، ما
خبرساز میشیم

 

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

Goalie Goalie Goalie Goalie, Don’t stop

گل، گل، گل،
گله، واینستا،
ادامه بده

 

اگر از به هم ریختگی موسیقی های خود خسته شده ­اید و یا نام خواننده و عنوان آن ها اشتباه است حتماً این برنامه را نصب کنید، این برنامه به طور خودکار تمام موسیقی های شما را اسکن کرده و عنوان، نام خواننده، آلبوم و متن آن ها را تشخیص میدهد و کتابخانه موسیقی شما را به طور خودکار مرتب میکند.

متن و ترجمه ی آهنگ گلی گلی از آرش و پیت بول و نیوشا و بلانکو

[Hook: Blanco]
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
GOAL!

[Verse 1: Nyusha, Arash, Both]
Wicked, lick it, started it with a wicked
Pick up the vodka, [?]
La la la, let’s go, La la la, let’s go
Pop it, let me hit it with my booty
I’ll make you crazy
[?]
Mama mia, let’s go
Take that thing to the floor

[Bridge: Blanco]
Lil mama let me see you work it
(Work it!)
Baby girl, yeah twerk it
(Oooh, yeah!)
Take the thing down south
(Yeah, damn!)
Wow, wow, wow, wow

[Pre-Hook: Arash]
Come feel the rendezvous
Run up and down your avenue
Destination, me and you
Let’s go, somewhere we can make a move
Together we will never lose
Champions, we’re breaking rules
Oh ya, Oh ya, Oh ya, Oh ya

[Hook: Blanco]
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie (Don’t stop)
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
GOAL! (Don’t Stop)

[Post-Hook]
Ya, ya, ya
Don’t stop
Ya, Don’t Stop

[Verse 2: Pitbull]
Your boy’s a fighter, your boy’s a grinder
She winding, and I’m behind her
I gotta em lined up, for the victory
No if, ands, or buts about it, this is history
Mr. Worldwide, is more famous than Vegas
Talkin all colors, all cultures, all countries, all ages
Russia to the world baby
Now you know where the game is
I was born to take over the world, I’m shameless
Mr. Worldwide, talking to the world again
Mr. Worldwide, talking to the world again

[Pre-Hook: Arash]
Come feel the rendezvous
Run up and down your avenue
Destination, me and you
Let’s go, somewhere we can make a move
Together we will never lose
Champions, we’re breaking rules
Oh ya, Oh ya, Oh ya, Oh ya

[Hook]
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
GOAL!

[Bridge: Pitbull, Nyusha, Arash]
Talking to the world again
All our ecstasies in line
So we’re [?] (Mr. Worldwide!)
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
GOAL!

[Pre-Hook: Arash]
Come feel the rendezvous
Run up and down your avenue
Destination, me and you
Let’s go, somewhere we can make a move
Together we will never lose
Champions, we’re breaking rules
Oh ya, Oh ya, Oh ya, Oh ya

[Hook: Blanco]
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
Goalie Goalie Goalie Goalie
GOAL! (Don’t Stop)
*****

[بلانکو]
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
هدف!

[آیه 1: نیوشا، آرش، هر دو]
شریر، آن را لیس بزنید، آن را با شریر آغاز کردید
ودکا را بردارید، [؟]
لا لا لا، بیایید، لا لا لا، بیایید برویم
آن را پاپ کنید، بگذارید آن را با غنیمت من ببرم
من دیوانه می شوم
[؟]
مادر عزیزم، بیایید برویم
این چیز را به کفن بیاورید

[پل: بلانکو]
مامان لیل اجازه دادم ببینم این کار رو انجام میده
(کار آن!)
دختر بچه، آره
(اوه، آره!)
چیزی را به سمت جنوب ببرید
(آره، لعنت!)
وای، وای، وای، وایمتن اهنگ goalie arash

[پیش هوک: آرش]
بیا احساس ملاقات کنید
بالا و پایین خیابان خود را اجرا کنید
مقصد من و تو
بیا برویم، جایی می توانیم حرکت کنیم
با هم ما هرگز از دست نخواهیم داد
قهرمانان، ما قوانین را شکست می زنیم
آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه

[ بلانکو]
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان (متوقف نمی شود)
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
هدف! (توقف نکنید)


بله، بله
متوقف نکن
بله، متوقف نکن

[: پیتبول]
پسر شما یک جنگنده است، پسر شما دنده ای است
او پیچیده و من پشت سر او هستم
من باید برای پیروزی کنار گذاشته شدم
نه، اگر و نه، یا در مورد آن، این تاریخ است
آقای جهانی، معروف تر از وگاس است
Talkin تمام رنگ ها، تمام فرهنگ ها، همه کشورها، همه سنین
روسیه به دنیا عزیزم
حالا شما می دانید کجا بازی است
من متولد شدم تا جهان را بگیرم، من بی شرمانه هستم
آقای جهانی، دوباره با جهان صحبت کن
آقای جهانی، دوباره با جهان صحبت کن

[آرش]
بیا احساس ملاقات کنید
بالا و پایین خیابان خود را اجرا کنید
مقصد من و تو
بیا برویم، جایی می توانیم حرکت کنیم
با هم ما هرگز از دست نخواهیم داد
قهرمانان، ما قوانین را شکست می زنیم
آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه

دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
هدف!

[پل: پیتبلول، نیوشا، آرش]
صحبت دوباره با جهان
تمام اعمال ما در خط
پس ما [؟] (آقای جهانی!)
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
هدف!

[پیش هوک: آرش]
بیا احساس ملاقات کنید
بالا و پایین خیابان خود را اجرا کنید
مقصد من و تو
بیا برویم، جایی می توانیم حرکت کنیم
با هم ما هرگز از دست نخواهیم داد
قهرمانان، ما قوانین را شکست می زنیم
آه، آه، آه، آه، آه، آه، آه

[هوک: بلانکو]
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
دروازه بان دروازه بان دروازه بان دروازه بان
هدف! (توقف نکنید)

ریدی با این ترجمت :/

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن اهنگ goalie arash

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

“Goalie Goalie” (stylized as Goalie Goalie! and Goalie Goalie 2018!) is a 2018 PowerHouse Records release featuring an international line-up of singers and artists, the Iranian Swedish artist Arash, the Russian singer Nyusha, American rapper of Cuban descent Pitbull and rising American record producer Blanco on the occasion of the 2018 FIFA World Cup.

The song was co-written by Mohombi, Cederic Lorrain, Blanco “The Ear”, Armando Christian Perez, Alexandru Cotoi, Andrei Ropcea and Cezar Cazano and produced by Alexandru Cotoi with Andrei Ropcea and Bennie Amey III as co-producers. It was published by PowerHouse Publishing, Sony Atv / Abuelo y Tia songs.

A music video was also released by Artist Preserve London and Damian Fyffe Productions. The music video was directed by Farbod Koshtinat with Kasra Pezeshki as executive producer and Carlos Veron as director of photography.

متن اهنگ goalie arash
متن اهنگ goalie arash
10

پیشنهاد شده برای شما :

دیدگاهتان را بنویسید