متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied
متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied

[Verse 1]

I, I loved you in secret

من، من تو رو به صورت مخفی دوست داشتم First sight, yeah, we love without reason

در اولین نگاه، آره، ما بدون هیچ دلیلی همدیگرو دوست داریم Oh, twenty-five years old

اوه، 25 سال Oh, how were you to know?

متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied

اوه، از کجا می خواستی بدونی؟ And my, my love had been frozen

و عشق من یخ زده بود Deep blue, but you painted me golden

آبی عمیق، اما تو منو طلایی کردی Oh, and you held me close

اوه، و تو منو در آغوش گرفتیOh, how was I to know? II–

اوه، من از کجا می خواستم بدونم؟

[Pre-Chorus]

I could”ve spent forever with your hands in my pockets

می تونم تا ابد اینجوری زندگی کنم که دستای تو توی جیبمه(با همیم) Picture of your face in an invisible locket

تصویری از چهره تو روی یک قفله نامرئیه You said there was nothing in the world that could stop it

تو گفتی تو دنیا چیزی نیست که بتونه متوقفش کنه I had a bad feeling

من یه حس بدی داشتم And darling, you had turned my bed into a sacred oasis

و عزیزم، تو تخت من رو به یه جای مقدس تبدیل کردی People started talking, putting us through our paces

مردم شروع به حرف زدن کردن، و ما رو در معرض آزمون قرار دادن I knew there was no one in the world who could take it

می دونم هیچکسی تو دنیا وجود نداشت که بتونه تحمل کنه I had a bad feeling

من یه حس بدی داشتم

[Chorus]

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم Dancing with our hands tied, hands tied

با دستایی که به هم گره خورده بود داشتیم میرقصیدیم Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم Like it was the first time, first time

مثله اینکه اون اولین بار بود، اولین بار Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم Dancing with our hands tied, hands tied

با دستایی که به هم گره خورده بود داشتیم میرقصیدیم Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم And I had a bad feeling

من یه حس بدی داشتم But we were dancing

اما ماداشتیم میرقصیدیم

[Verse 2]

I, I loved you in spite of Deep-Fears that the world would divide us

من دوست داشتم علی رغم ترسهای عمیق از اینکه  دنیا می خواد ما رو از هم جدا کنه  So, baby, can we dance

پس، عزیزم، می تونیم برقصیمOh, through an avalanchee?

اوه، وسط یه بهمن؟ And say, say that we got it

و بگو، بگو که ما داریمش (عشق) I”m a mess, but I”m the mess that you wanted

من آشفته ام، اما همون آشفته ای که تو می خوایی Oh, “cause it”s gravity

اوه چون این جاذبست Oh, keeping you with me

اوه، تو رو پیش من نگه داشته

متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied

 

[Pre-Chorus] I could”ve spent forever with your hands in my pockets

می تونم تا ابد اینجوری زندگی کنم که دستای تو توی جیبمه(با همیم) Picture of your face in an invisible locket

تصویری از چهره تو روی یه قفل نامرئیه You said there was nothing in the world that could stop it

تو گفتی تو دنیا چیزی نیست که بتونه متوقفش کنه I had a bad feeling

من یه حس بدی داشتم[Chorus]

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم Dancing with our hands tied, hands tied

با دستایی که به هم گره خورده بود داشتیم میرقصیدیم Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم Like it was the first time, first time

مثله اینکه اون اولین بار بود، اولین بار Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم Dancing with our hands tied, hands tied

با دستایی که به هم گره خورده بود داشتیم میرقصیدیم Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم And I had a bad feeling

من یه حس بدی داشتم But we were dancing

اما ماداشتیم میرقصیدیم

[Bridge]

I”d kiss you as the lights went out

داشتم میبوسیدمت همینطور که چراغ ها خاموش میشدن Swaying as the room burned down

و در یک  اتاق سوخته می رقصیدیم I”d hold you as the water rushes in

من جوری که آب با فشار میره تو رو محکم در آغوش گرفته بودم If I could dance with you again

اگه دوباره می تونیستم باهات برقصم I”d kiss you as the lights went out

داشتم میبوسیدمت همینطور که چراغ ها خاموش میشدن Swaying as the room burned down

و در یک  اتاق سوخته می رقصیدیم I”d hold you as the water rushes in

من جوری که آب با فشار میره تو رو محکم در آغوش گرفته بودم If I could dance with you again

اگه دوباره می تونیستم باهات برقصم

[Chorus]  Dancing with our hands tied, hands tied

با دستایی که به هم گره خورده بود داشتیم میرقصیدیم Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم Like it was the first time, first time

مثله اینکه اون اولین بار بود، اولین بار Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم Dancing with our hands tied, hands tied

با دستایی که به هم گره خورده بود داشتیم میرقصیدیم Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم And I had a bad feeling

من یه حس بدی داشتم But we were dancing

اما ماداشتیم میرقصیدیم

Hands tied

Hands tied

(با) دستای بهم گره خورده

[Verse 1]

I, I loved you in secret

First sight, yeah, we love without reason

Oh, twenty-five years old

Oh, how were you to know? And

متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied

My, my love had been frozen

Deep blue, but you painted me golden

Oh, and you held me close

Oh, how was I to know? I–

 

[Pre-Chorus]

Could’ve spent forever with your hands in my pockets

Picture of your face in an invisible locket

You said there was nothing in the world that could stop it

I had a bad feeling

And darling, you had turned my bed into a sacred oasis

People started talking, putting us through our paces

I knew there was no one in the world who could take it

I had a bad feeling

 

[Chorus]

But we were dancing

Dancing with our hands tied, hands tied

Yeah, we were dancing

Like it was the first time, first time

Yeah, we were dancing

Dancing with our hands tied, hands tied

Yeah, we were dancing

And I had a bad feeling

But we were dancing

 

[Verse 2]

I, I loved you in spite of

Deep fears that the world would divide us

So, baby, can we dance?

Oh, through an avalanche? And

Say, say that we got it

I’m a mess, but I’m the mess that you wanted

Oh, ’cause it’s gravity

Oh, keeping you with me, I–

متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied

 

[Pre-Chorus]

Could’ve spent forever with your hands in my pockets

Picture of your face in an invisible locket

You said there was nothing in the world that could stop it

I had a bad feeling

 

[Chorus]

But we were dancing

Dancing with our hands tied, hands tied

Yeah, we were dancing

Like it was the first time, first time

Yeah, we were dancing

Dancing with our hands tied, hands tied

Yeah, we were dancing

(Knew we had our hands tied)

And I had a bad feeling

But we were dancing

 

[Bridge]

I’d kiss you as the lights went out

Swaying as the room burned down

I’d hold you as the water rushes in

If I could dance with you again

I’d kiss you as the lights went out

Swaying as the room burned down

I’d hold you as the water rushes in

If I could dance with you again

(Again!)

 

[Outro]

Dancing with our hands tied, hands tied

(Oh) Yeah, we were dancing

Like it was the first time, first time

Yeah, we were dancing (oh!)

Dancing with our hands tied, hands tied

(Dancing with our hands tied)

Yeah, we were dancing

And I had a bad feeling (had a bad feeling)

But we were dancing

Hands tied, hands tied

(Dancing)

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Taylor Swift – Dancing with our hands tied (Reputation) Lyric/Lyrics Video”Dancing with our hands tied Lyrics Video” Artist – Taylor SwiftSong – Dancing with our hands tiedAlbum – Reputation 2017🔔 Turn on notifications to stay updated with new uploads!HOPE YOU ENJOY THE VIDEO.FOR MORE VIDEOS.SUBSCRIBE OUR CHANNEL.FOLLOW US –instagram : http://www.instagrame.com/djrowmusictwitter : http://www.twitter.com/djrowmusicfacebook: http://www.facebook.com/djrowmusicsnapchat : https://www.snapchat.com/add/djrowmusic spotify : https://goo.gl/gmAEvHSoundcloud : https://goo.gl/uTi3SmPre-order the highly-anticipated new album ‘reputation’iTunes: http://taylor.lk/reputation-iTTarget: http://taylor.lk/reputation-targetWalmart: http://taylor.lk/reputation-walmartTaylor Swift online store: http://taylor.lk/reputationFollow Taylor Swift OnlineInstagram: http://www.instagram.com/taylorswift Facebook: http://www.facebook.com/taylorswiftTumblr: http://taylorswift.tumblr.comTwitter: http://www.twitter.com/taylorswift13Website: http://www.taylorswift.com——–Cover By Katia – ——–https://www.youtube.com/watch?v=nEy8G…Taylor Swift Lyrics”Dancing With Our Hands Tied”I, I loved you in secretFirst sight, yeah, we love without reasonOh, 25 years oldOh, how were you to know andMy, my love had been frozenDeep blue, but you painted me goldenOh, and you held me closeOh, how was I to know whatI could’ve spent forever with your hands in my pocketsPicture of your face in an invisible locketYou said there was nothing in the world that could stop itI had a bad feelingAnd darling, you had turned my bed into a sacred oasisPeople started talking, putting us through our pacesI knew there was no one in the world who could take itI had a bad feelingBut we were dancingDancing with our hands tied, hands tiedYeah, we were dancingLike it was the first time, first timeYeah, we were dancingDancing with our hands tied, hands tiedYeah, we were dancingAnd I had a bad feelingBut we were dancingI, I loved you in spite ofDeep fears that the world would divide usSo, baby, can we danceOh, through an avalanche?And say, say that we got itI’m a mess, but I’m the mess that you wantedOh, ’cause it’s gravityOh, keeping you with meI could’ve spent forever with your hands in my pocketsPicture of your face in an invisible locketYou said there was nothing in the world that could stop itI had a bad feelingBut we were dancingDancing with our hands tied, hands tiedYeah, we were dancingLike it was the first time, first timeYeah, we were dancingDancing with our hands tied, hands tiedYeah, we were dancing(Ooh, we had our hands tied)And I had a bad feelingBut we were dancingI’d kiss you as the lights went outSwaying as the room burned downI’d hold you as the water rushes inIf I could dance with you againI’d kiss you as the lights went outSwaying as the room burned downI’d hold you as the water rushes inIf I could dance with you againDancing with our hands tied, hands tiedYeah, we were dancingLike it was the first time, first timeYeah, we were dancingDancing with our hands tied, hands tiedYeah, we were dancingAnd I had a bad feelingBut we were dancingHands tied, hands tiedSUBMIT YOUR TRACK/ARTWORK At “[email protected]”• Disclaimer •© If any author or copyright owner has an issue with any of the material we use, please contact us and we will delete it immediately.➡ [email protected]~-~~-~~~-~~-~-Please watch: “Kaskade – Silent Night ft. Ilsey (Lyrics / Lyric Video)” https://www.youtube.com/watch?v=hf0H5…-~-~~-~~~-~~-~-

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Welcome! To bring you the best content on our sites and applications, Meredith partners with third party advertisers to serve digital ads, including personalized digital ads. Those advertisers use tracking technologies to collect information about your activity on our sites and applications and across the Internet and your other apps and devices.

You always have the choice to experience our sites without personalized advertising based on your web browsing activity by visiting the DAA’s Consumer Choice page, the NAI’s website, and/or the EU online choices page, from each of your browsers or devices. To avoid personalized advertising based on your mobile app activity, you can install the DAA’s AppChoices app here. You can find much more information about your privacy choices in our privacy policy.

Even if you choose not to have your activity tracked by third parties for advertising services, you will still see non-personalized ads on our site.

By clicking continue below and using our sites or applications, you agree that we and our third party advertisers can:

EU Data Subject Requests

متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied
متن و ترجمه آهنگ dancing with our hands tied
9

دیدگاهتان را بنویسید