متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies
متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies

اگر پست یا مطلبی مغایر با اخلاق و شئونات اسلامی مشاهده کردید… در زیر پست در قسمت نظرات اطلاع دهید تا رسیدگی شود. با تشکر

تکست و ترجمه آهنگ No Lie:

 

Feel your eyes, they all over meتمام نگاهت رو روی خودم حس میكنم

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies

Don’t be shy, take control of meخجالت نكش. منو از خود بیخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن. امشب قراره کلی بهمون خوش بگذره

Baby girl yuh a carry ten ton a fatness,دختر عزیزی آره همونی كه 10 تن چربی داری

gimme some a datطوری باهام خوش بگذرون

Mixed with the badness, look how she actكه با بدی مخلوط شده باشه (یکم با خشونت)، ببینید چجوری رفتار میكنه

Shaped like a goddess, but turn up, don’t stopمثل یك الهه خوش هیکله، ولی شروع كن. نایست

It’s a good piece of mentals under the capیه تیکه ی خوب که با روح روان بازی میکنه تو ذهنمه

Hot piece of gear, mami love all your chatیك لباس جذاب. مامی تمام درد دل هاتو دوست دارم (منظور خود شان پاول هست)

Watching every step of the pep of the what you gotدارم میبینم تک تک حرکات چالاکی که داری انجام میدی

Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touchتو ذهنم میمونی حتی وقتی ازم دوری

And my aim is to give you this loveو هدف من اینه كه این عشق رو به تو تقدیم كنم

Hypnotic the way you moveهیپنوتیزم میکنی با حرکاتت

Let me acknowledge the way you doاجازه بده بابت این حرکاتت ازت تشکر کنم

And I would not lie or play youو من قرار نیست بازیت بدم یا بهت دروغ بگم

Beam me up like Scottieمثل سگ اسکاتی منو به حرکت در بیار

It’s so hypnotic, the way you moveخیلی هیپنوتیزم کنندست حرکاتت.

That’s why I wanted to get to youاین همون دلیلیه كه من میخواستم بهت نزدیک شم(بدستت بیارم)

And I would not lie or play youIt’s so hypnoticو من قرار نیست بهت دروغ بگم یا بازیت. این خیلی هیپنوتیزم کننده است

No lie-i-ieدروغی در کار نیست

Gyal we never missدختر. ما هیچوقت اشتباه نمیكنیم

Feel your eyes, they’re all over meتمام نگاهت رو روی خودم حس میكنم

Don’t be shy, take control of meخجالت نكش. منو از خود بیخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن، امشب قراره کلی خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never missدختر ما هیچوقت اشتباه نمیكنیم

No li-i-i-ieدروغی در کار نیست

Hypnotized, pull another oneهیپنوتیزم شدم. یكی دیگه رو بكش بیار

It’s alright, I know what you wantهمه چیز مرتبه. من میدونم تو چی میخوای

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن امشب قراره کلی خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never missدختر ما هیچوق اشتباه نمیكنیم

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

It’s always how we do itهمیشه اینطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

It’s gonna be lit tonightامشب قراره کلی خوش بگذره

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies

No li-i-ieدروغی در کار نیست

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبی دروغغغغ

It’s always how we do itهمیشه اینطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبی دروغغغغغ

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

It’s gonna be lit tonightامشب قراره کلی خوش بگذره

No lie-i-ieبی دروغغغغ

I’m so lit, so lit, my girlمن خیلی تحریک شدم دخترم

So let me see you roll it, roll it, my girlپس بذار ببینم که انجامش میدی دخترم

Me love it when you bend and fold itدوست دارم وقتی که خم میشی و شل میکنی

Now let me bone it And let me own it, my girlحالا بذار بهت نزدیک بشم و این ماله من شه دخترم

Give you pon the style that I have masteredبه سبکی باهات انجامش میدم که استادم توش

Hoist you up, baby girl, that’s my wordبلندت میکنم دختر کوچولو، بهت قول میدم

Give you that good lovin’ that is preferredاون عشق خوب که ترجیح داده شده رو تقدیمت میکنم

You deserve it, so don’t be scaredتو لیاقتش داری پس نترس

It’s so hypnotic, the way you moveخیلی هیپنوتیزم کنندست حرکاتت.

Let me acknowledge the way you doاجازه بده بابت این حرکاتت ازت تشکر کنم

And I would not lie or play youو من قرار نیست بازیت بدم یا بهت دروغ بگم

Beam me up like Scottieمثل سگ اسکاتی منو به حرکت در بیار

It’s so hypnotic, the way you moveخیلی هیپنوتیزم کنندست حرکاتت.

Let me acknowledge the way you doاجازه بده بابت این حرکاتت ازت تشکر کنم

And I would not lie or play youIt’s so hypnoticو من قرار نیست بهت دروغ بگم یا بازیت. این خیلی هیپنوتیزم کننده است

No lie-i-ieدروغی در کار نیست

Gyal we never missدختر. ما هیچوقت اشتباه نمیكنیمFeel your eyes, they’re all over meتمام نگاهت رو روی خودم حس میكنم

Don’t be shy, take control of meخجالت نكش. منو از خود بیخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن.امشب قراره کلی بهمون خوش بگذره

No lie-i-ieدروغی در کار نیست

Hypnotized, pull another oneهیپنوتیزم شدم. یكی دیگه رو بكش بیار

It’s alright, I know what you wantهمه چیز مرتبه. من میدونم تو چی میخوای

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن امشب قراره کلی خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never missدختر ما هیچوق اشتباه نمیكنیم

No li-i-ieدروغی در کارنیست

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبی دروغغغغ

It’s always how we do itهمیشه اینطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبی دروغغغغغ

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

It’s gonna be lit tonightامشب قراره کلی خوش بگذره

No li-i-ieدروغی در کار نیست

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

It’s always how we do itهمیشه اینطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

It’s gonna be lit tonightامشب قراره کلی خوش بگذره

No lie-i-ieدروغی در کار نیست

Shake that body, let me see you just do itبدن تکون بده و بذار ببینم که فقط انجامش میدی

Girl hundred percentNo lie-i-ieدختر صد درصد بدون دروغ

Move that body, let me see you just do itGirl go on representبندتو تکون بده بذار ببینم انجامش میدی برو رو صحن

no lie-i-ieبدون دروغ

Shake that body, let me see you just do it To the fullest extentبدن تکون بده و بذار ببینم که فقط انجامش میدی به کامل ترین حد ممکن

no lie-i-ieبی دروغ

Move that body, let me see you just do itGirl you’re magnificentNo lie-i-ieاون بدن تکون بده بذار ببینم انجامش میدی دختر تو شکوه و جلالی دروغی در کار نیست

Feel your eyes, they all over meتمام نگاهت رو روی خودم حس میكنمDon’t be shy, take control of meخجالت نكش. منو از خود بیخود کن

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن، امشب قراره کلی خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never missدختر ما هیچوقت اشتباه نمیكنیم

No li-i-i-ieدروغی در کار نیست

Hypnotized, pull another oneهیپنوتیزم شدم. یكی دیگه رو بكش بیار

It’s alright, I know what you wantهمه چیز مرتبه. من میدونم تو چی میخوای

Get the vibe it’s gonna be lit tonightزود باش شروع کن امشب قراره کلی خوش بگذره بهمون

Gyal we never miss, gyal we never missدختر ما هیچوق اشتباه نمیكنیم

No li-i-ieدروغی در کارنیست

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

It’s always how we do itهمیشه اینطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

It’s gonna be lit tonightامشب قراره کلی خوش بگذره

No li-i-ieدروغی در کار نیست

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

It’s always how we do itهمیشه اینطوری انجامش میدیم

No li-i-ieبدون دروغ

Feels how we do itحس میكنیم چطوری انجامش میدیم

It’s gonna be lit tonightامشب قراره کلی خوش بگذره

[Dua Lipa:]

Feel your eyes,

They all over me

Don’t be shy,

Take control of me

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies

Get the vibe

It’s gonna be lit tonight

 

[Sean Paul:]

Baby girl, yuh a carry ten ton a fatness,

Gimme some a dat

Mixed with the badness,

Look how she act

She a black goddess,

But turn up,

Don’t stop

 

It’s a good piece of mentals under the cap

Hot piece of gear, mami love all your chat

Watching every step of the pep of the what you got

Stayin’ in my brain, mama when you’re out of touch

And my aim is to give you this love

 

Hypnotic the way you move

Let me acknowledge the way you do

And I would not lie or play with you

Beam me up like Scottie, baby girl

It’s so hypnotic, the way you move

That’s why I wanted to get to you

And I would not lie or play with you

Move so hypnotic

 

No lie

Girl we never miss

Feel your eyes,

They’re all over me

Don’t be shy,

Take control of me

Get the vibe

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies

It’s gonna be lit tonight

Girl we never miss, girl we never miss

No lie

 

Hypnotized,

Pull another one

It’s alright,

I know what you want

Get the vibe

It’s gonna be lit tonight

Girl we never miss, girl we never miss

No lie

 

Feels how we do it

No lie

It’s always how we do it

No lie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie

 

Feels how we do it

No lie

It’s always how we do it

No lie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie

 

[Sean Paul:]

I’m so lit, so lit, my girl

So let me see you roll it, roll it, my girl

Me love it when you bend and fold it

Now let me bone it

And let me own it, my girl

Give you pon the style that I have mastered

Hoist you up, baby girl, that’s my word

Give you that good lovin’ that is preferred

You deserve it, so don’t be scared

 

It’s hypnotic the way you move

Let me acknowledge the way you do

And I would not lie or play you

Beam me up like Scottie, baby girl

It’s so hypnotic, the way you move

That’s why I wanted to get to you

And I would not lie or play you

Move so hypnotic

 

No lie

Girl never miss

Feel your eyes,

They’re all over me

Don’t be shy,

Take control of me

Get the vibe it’s gonna be lit tonight

Girl we never miss, girl we never miss

No lie

 

Hypnotized,

Pull another one

It’s alright,

I know what you want

Get the vibe

It’s gonna be lit tonight

Girl we never miss, girl we never miss

No lie

 

Feels how we do it

No lie

It’s always how we do it

No lie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie

 

Feels how we do it

No lie

It’s always how we do it

No lie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie

 

Shake that body, let me see you just do it

Girl, hundred percent

No lie

Move that body, let me see you just do it

Girl, go on represent

No lie

Shake that body, let me see you just do it

To the fullest extent

No lie

Move that body, let me see you just do it

Girl, you’re magnificent

No lie

 

Feel your eyes,

They’re all over me

Don’t be shy,

Take control of me

Get the vibe

It’s gonna be lit tonight

Girl we never miss, girl we never miss

No lie

 

Hypnotized,

Pull another one

It’s alright,

I know what you want

Get the vibe

It’s gonna be lit tonight

Girl we never miss, girl we never miss

No lie

 

Feels how we do it

No lie

It’s always how we do it

No lie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie

 

Feels how we do it

No lie

It’s always how we do it

No lie

Feels how we do it

It’s gonna be lit tonight

No lie

 

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Sean Paul has released a music video for the song “No Lie” featuring Dua Lipa. The catchy track will appear on the Jamaican dancehall singer’s forthcoming seventh studio album.

The online extension of Billboard Magazine, billboard.biz is the essential online destination for the music business.

Learn More

© 2019 Billboard. All Rights Reserved.


Terms of Use
Privacy Policy
About Our Ads
Advertising

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies


Billboard is a subsidiary of Prometheus Global Media, LLC.

متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies
متن و ترجمه آهنگ dua lipa no lies
9

دیدگاهتان را بنویسید