متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert
متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

– نیرواناNirvana

When the stars are too cold

متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

وقتی که ستاره ها خیلی سرد هستند

frozen over their glow

از درخشش یخ زدن

on the edge of the night

در لبه ی شب

We can be their light

ما میتونیم روشنایی آنها باشیم

So give me more than your touch

پس من رو بیشتر لمس کن

and give yourself to the rush

و عجله کن

Just keep holding my hand

فقط به گرفتن دستهام ادامه بده

As we’re taking off

همینطور که داریم اوج میگیریم

I know where we’ll land

من میدونم که به کجا قراره فرود بیایم

متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

We can escape to a higher plane

ما میتونیم به سطح بالاتری فرار کنیم

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازان در سر دارن

I’ll lay you down lay you down

من تو رو اونجا میبرم

safe on a higher plane

امن ! در سطحی بلند

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پرداز ها در سر دارن

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا میبرم

Through the dark there’s a way

درون تاریکی هم راهی وجود داره

There’s a love, there’s a place

عشق و مکان وجود داره

Where we don’t have to hide

جایی که ما مجبور نیستیم پنهان بشیم

We can dream all night

ما میتونیم هر شب رویا ببینیم

So follow me through the sky

پس از درون آسمان به دنبالم بیا

And watch the oceans collide

و اقیانوس ها رو تماشا کن که چطور به هم میخورن

Just keep holding my hand

فقط دستم رو نگه دار

As we’re taking off

همینطور که ما اوج میگیریم

I know where we’ll land

من میدونم که به کجا قراره فرود بیایم

We can escape to a higher plane

ما میتونیم به سطحی بالاتر فرار کنیم

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

and I’ll lay you down lay you down

و من تو رو به اونجا خواهم برد

safe on a higher plane

امن ! در سطحی بالاتر

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

Oh, we don’t need any diamonds or gold

ما به الماس یا طلا نیاز نداریم

Watch the mystic and cryptic unfold

راز های پنهان رو آشکار ببین

As we fly high

همینطور که ما داریم به بالا پرواز میکنیم

We can escape to a higher plane

ما میتونیم به سطح بالاتر فرار کنیم

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

and I’ll lay you down lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

safe on a higher plane

امن ! در سطحی بالاتر

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

Seconds, hours, so many days
ثانیه ها و ساعتها و خیلی روزها
You know what you want but how long can you wait?
میدونی چی میخوای ولی چقدر میتونی صبر کنی
Every moment lasts forever
هر لحظه مثل سال میگذره وقتی
When you feel you lost your way
احساس می کنی که راهتو گم کردی

And what if my chances were already gone?
اگه همه شانسان از بین رفته باشن چی
Started believing that I could be wrong
داره باورم میشه که داشتم (از اول) اشتباه می کردم
But you give me one good reason
ولی تو یه دلیل خیلی خوب به من دادی
To fight and never walk away
که بجنگم و هرگز جا نزنم

With every step you climb another mountain
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری
Every breath it’s harder to believe
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
You make it through the pain, weather the hurricanes
از اعماق درد و طوفان اون نفس رو می کشی
To get to that one thing
تا فقط به یه چیز برسی

Just when you think the road is going nowhere
وقتی که احساس می کنی که جاده به هیچ جایی ختم نمیشه
Just when you almost gave up on your dreams
و وقتی درست دست از آرزوهات بر میداری
They take you by the hand and show you that you can
اونا دستات رو می گیرن و بهت نشون میدن که میتونی
There are no boundaries!
مرزی وجود نداره

There are no boundaries!
مرزی وجود نداره
I fought to the limit to stand on the edge
با کاستیها جنگیدم تا رو لبه (پرتگاه) بمونم
What if today is as good it gets?
چی میشد که امروز یه روز خوب میشد
Don’t know where the future’s headed
نمیدونم که آینده به کجا میره
متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

But nothing’s gonna bring me down
ولی (میدونم) که هیچ چیز نمیتونه منو از پا در بیاره
I’ve jumped every bridge and I’ve run every line
از رو همه پلها پریدم و از تمام مرزها رد شدم
I’ve risked being saved but I always knew why
همیشه نجات یافتنم یه ریسک بود ولی همیشه میدونستم
I always knew why!
همیشه میدونستم که چرا

So hear I am still holding on!
پس بهم گوش بده هنوز دارم طاقت میارم
With every step you climb another mountain
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری
Every breath it’s harder to believe
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
You make it through the pain, weather the hurricanes
از اعماق درد و طوفان اون نفس رو می کشی

To get to that one thing
تا فقط به یه چیز برسی
Just when you think the road is going nowhere
وقتی که احساس می کنی که جاده به هیچ جایی ختم نمیشه
Just when you almost gave up on your dreams
و وقتی درست دست از آرزوهات بر میداری
They take you by the hand and show you that you can
اونا دستات رو می گیرن و بهت نشون میدن که میتونی

You can go higher, you can go deeper
میتونی بالاتر بری یا پایینتر بیای
There are no boundaries above and beneath you
مرزی در زیر و بالای تو نیست
Break every rule ’cause there’s nothing between you and your dreams
تمام قواعد و قانونها رو بشکن، چون هیچ چیز بین تو و آرزوهات وجود نداره
With every step you climb another mountain
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری

Every breath it’s harder to believe
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
Yeah! There are no boundaries
مرزی وجود نداره
There are no boundaries!
مرزی وجود نداره
With every step you climb another mountain
با هر قدمی که بر کوه دیگری میذاری

Every breath it’s harder to believe
هر نفسی که میزنی، باور کردنش سخت تر میشه
You make it through the pain, weather the hurricanes
از اعماق درد و طوفان اون نفس رو می کشی
There are no boundaries!
مرزی وجود نداره
There are no boundaries!
مرزی وجود نداره
There are no boundaries
مرزی وجود نداره

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

 will never bother you
دیگه هیچوقت آزارت نمیدم
I will never promise to
دیگه هیچوقت بهت قول نمیدم
I will never follow you
دیگه هیچوقت دمبالت نمیام
I will never bother you
دیگه هیچوقت آزارت نمیدم

Never speak a word again
دیگه حتی یک کلمه هم حرف نمی زنم
I will crawl away for good
(سعی میکنم) هرچی می تونم ازت دورتر بشم
I will move away from here
از پیشت میرم
You won’t be afraid of fear
دیگه از دلواپسی نخواهی ترسید

No thought was put into this
این کار از روی بی عقلی بود
And I always knew it would come to this
همیشه می دونستم که اینطور میشه
Things have never been so swell
هیچ چیز هیچ وقت عالی نبود
I have never failed to feel
هیچوقت این احساسم اشتباه نبود

Hey
هی
Hey
هی
Hey
هی
You know you’re right
می دونی، حق با تو بود

You know you’re right
می دونی، حق با تو بود
You know you’re right
می دونی، حق با تو بود
I’m so warm and calm inside
خیلی از درون گرم و خاموشم
I no longer have to hide
دیگه نیازی نیست بیشتر از این مخفی بشم
متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

There’s talk about someone else
صحبت راجع به کس دیگه ای هست
Stinging soon begins to melt
بزودی نیش خواهد زد و شروع به آب شدن می کنه
Nothing really bothers her
هیچ چیز اون دختره رو آزار نمیده
She just wants to love herself
اون فقط میخواد عاشق خودش باشه

I will move away from here
از پیشت میرم
You won’t be afraid of fear
دیگه از دلواپسی نخواهی ترسید
No thought was put into this
این کار از روی بی عقلی بود
And I always knew it would come to this
همیشه می دونستم که اینطور میشه

Things have never been so swell
هیچ چیز هیچ وقت عالی نبود
I have never failed to feel
هیچوقت این احساسم اشتباه نبود
Hey
هی
Hey
هی

Hey
هی
Hey
هی
Pain
احساس درد و رنج
You know you’re right (x14)
می دونی، حق با تو بود

You know your rights (x3)
تو حق و حقوقت رو خیلی خوب می دونی
Pain…
احساس درد و رنج. . .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

When the stars are too cold

عندما تكون النجوم باردة جدا

frozen all over the globe

متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

تجمد جميع أنحاء العالم

on the edge of the night

على حافة الليل

we can be their light.

نحن يمكن أن نكون ضوءها

so give me more than your touch

حسنا اعطني أكثر من لمستك

and give yourself to the rush

و سلمي نفسك لهذا الشعور بالحماس

just keep holding my hand,

فقط ابقى ممسكة يدى,

as were taking off

ينما نحن ننطلق

I know where we’ll land

وأنا أعلم أين سنهبط

We can escape to a higher plane

يمكننا الهروب إلى مستوى أعلى

in nirvana stay

في السعاده القصوى نبقى

where the dreamers lay

عند مكمن الحالمين

Ill lay you down, lay you down

سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert

safe on a higher plane

آمنة في مستوى أعلى

in Nirvana stay.

في السعاده القصوى نبقى

where the dreamers lay,

عند مكمن الحالمين

Ill lay you down, lay you down

سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

Through the dark there’s a way

خلال الظلام هناك طريقة

theres a love, theres a place

هناك الحب، وهناك مكان

where we dont have to hide

حيث المكان الذى ليس علينا الاختباء فيه

we can dream all night.

يمكننا أن نحلم طول ليلة.

So follow me through the sky

لذا اتبعنى في السماء

and watch the oceans collide

ومشاهدة المحيطات تصطدم

just keep holding my hand,

فقط ابقى ممسكة يدى,

as were taking off

ينما نحن ننطلق

I know where well land

وأنا أعلم أين سنهبط

We can escape to a higher plane

يمكننا الهروب إلى مستوى أعلى

in nirvana stay

في السعاده القصوى نبقى

where the dreamers lay

عند مكمن الحالمين

Ill lay you down, lay you down

سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

safe on a higher plane

آمنة في مستوى أعلى

in Nirvana stay.

في السعاده القصوى نبقى

where the dreamers lay,

عند مكمن الحالمين

Ill lay you down, lay you down

سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

Phh, we dont need any diamonds or gold

بوووه,نحن لا تحتاج إلى أي ماس أو ذهب

watch the mystic and cryptic enfold

مشاهدة النطوأ وانتهاء الصفو

as we fly high

ونحن تطير عاليا

We can escape to a higher plane

يمكننا الهروب إلى مستوى أعلى

in nirvana stay

في السعاده القصوى نبقى

where the dreamers lay

عند مكمن الحالمين

Ill lay you down, lay you down

سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

safe on a higher plane

آمنة في مستوى أعلى

in Nirvana stay.

في السعاده القصوى نبقى

where the dreamers lay,

عند مكمن الحالمين

Ill lay you down, lay you down

سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

Yeah, Ill lay you down, lay you down

نعم،و سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك

(Ill lay you down, lay you down)

(سأرضي رغباتك, سأرضي رغباتك)

(وسوف اضعك بالاسفل, اضعك بالاسف)

ترجمة: (48) jase van buck

إضافة: jase van buck

‘ + ‘

الإنترنت مترجم إلى العربية

الإنترنت مترجم إلى العربية

جميع الحقوق محفوظة 2019 مدبلج

متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert
متن و ترجمه آهنگ nirvana از adam lambert
9

دیدگاهتان را بنویسید