متن و ترجمه اهنگ های nirvana
متن و ترجمه اهنگ های nirvana

[Intro]

(Boom boom, contigo te hace)

بوم بوم، با تو

 

[Verse 1]

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

I got lost in the city

در شهر گم شدم

Ain”t no one there but me ,oh

کسی جز من اینجا نیست، اوه

Missing you on my body

عزیزم بهت نیاز دارم

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

اوه اوه اوه

Baby, I know we could be

عزیزم میدونم ما میتونیم

Could be more than amigos

می تونیم بیشتر از دو تا دوست معمولی باشم

I”ll be good if you let me

اگه بذاری خوب میشم

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

اوه اوه اوه

 

[Pre-Chorus]

Nine one one, I”m on fire

911( شماره آتش نشانی)، من روی آتیشم

Don”t leave me lonely

منو تنها نذار

Nine one one, I”m on fire

911-من روی آتیشم

 

[Chorus]

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

(تو دین بودا نیروانا رو شادی عمیق درزندگی معنی میکنن)

Ring the ala-la-la-larm

زنگ هشدار رو بزن

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Come on ring the ala-la-la-larm

یالا زنگ هشدار رو بزن

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

Started a flame inside my heart

یه آتیش تو قلبم پا گرفته

Baby don”t ever put it out

عزیزم نذار خاموش شه

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Come on ring the ala-la-la-larm

یالا زنگ هشدار رو بزن

 

[Post-Chorus]

(Pues sabes que tú corazón conmigo)

میدونی که قلبت با منه

(Hace boom boom contigo)

و داره شدیدا میتپه

(Sabes que tú corazón conmigo)

میدونی که قلبت با منه

(Hace boom boom contigo)

و داره شدیدا میتپه

(Sabes que tú corazón conmigo te hace)

میدونی که قلبت با منه و

(Boom boom, contigo te hace)

با تو بوم بوم میکنه

(توسینت بوم بوم میکنه)

(Sabes que tú corazón conmigo te hace)

میدونی که قلبت با منه و

(Boom boom, contigo te hace)

با تو بوم بوم میکنه

 

[Verse 2]

I got lost in this feeling

تو این احساس گم شدم

I got lost in nirvana

تو دود نیروانا غرق شدم

Grab my hand if you feel it

اگه تو هم این احساس رو داری دستمو بگیر

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

اوه اوه اوه

Baby, I know that we”ll be

عزیزم میدونم ما

We”ll be more than amigos

ما رابطمون بیشتر از 2  تا دوست معمولی میشه

And I”ll be good if you let me

اگه بذاری خوب میشم

(Oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh)

اوه اوه اوه

 

[Pre-Chorus]

Nine one one, I”m on fire

911،من روی آتیشم

Don”t leave me lonely

منو تنها نذار

Nine one one, I”m on fire

911-من روی آتیشم

 

[Chorus]

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Ring the ala-la-la-larm

زنگ هشدار رو بزن

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Come on ring the ala-la-la-larm

یالا زنگ هشدار رو بزن

Started a flame inside my heart

یه آتیش تو قلبم پا گرفته

Baby don”t ever put it out

عزیزم نذار خاموش شه

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Come on ring the ala-la-la-larm

یالا زنگ هشدار رو بزن

 

[Post-Chorus]

(Pues sabes que tú corazón conmigo)

میدونی که قلبت با منه

(Hace boom boom contigo)

و داره شدیدا میتپه

(Sabes que tú corazón conmigo)

میدونی که قلبت با منه

(Hace boom boom contigo)

و داره شدیدا میتپه

(Sabes que tú corazón conmigo te hace)

میدونی که قلبت با منه و

(Boom boom, contigo te hace)

با تو بوم بوم میکنه

 (Sabes que tú corazón conmigo te hace)

میدونی که قلبت با منه و

(Boom boom, contigo te hace)

با تو بوم بوم میکنه

 

[Verse 3]

Boom boom, ring a ding dong

بوم بوم، زنگ دینگ دانگ

Ring the alarm, ding a ling a ling ding

زنگ هشدار رو بزن، دینگ لینگ

Boom boom, ring a ding dong

بوم بوم ، زنگ دینگ دانگ

Call nine one one, now

همین حالا به 911 زنگ بزن

 

[Chorus]

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Ring the ala-la-la-larm

زنگ هشدار رو بزن

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Come on ring the ala-la-la-larm

یالا زنگ هشدار رو بزن

Started a flame inside my heart

یه آتیش تو قلبم پا گرفته

Baby don”t ever put it out

عزیزم نذار خاموش شه

Smoking nirvana

نیروانا میکشم

Come on ring the ala-la-la-larm

یالا زنگ هشدار رو بزن

 

یه توضیح کوچولو

بعضی از سایتها به جای Ring the ala-la-la-larm نوشتن Ring the ala-la-la-l

در این صورت میتونیم Ring the ala-la-la-la  زنگ شادی ترجمه کنیم

اما سایت معتبر Genius از Ring the ala-la-la-larm استفاده کرده

 will never bother you
دیگه هیچوقت آزارت نمیدم
I will never promise to
دیگه هیچوقت بهت قول نمیدم
I will never follow you
دیگه هیچوقت دمبالت نمیام
I will never bother you
دیگه هیچوقت آزارت نمیدم

Never speak a word again
دیگه حتی یک کلمه هم حرف نمی زنم
I will crawl away for good
(سعی میکنم) هرچی می تونم ازت دورتر بشم
I will move away from here
از پیشت میرم
You won’t be afraid of fear
دیگه از دلواپسی نخواهی ترسید

No thought was put into this
این کار از روی بی عقلی بود
And I always knew it would come to this
همیشه می دونستم که اینطور میشه
Things have never been so swell
هیچ چیز هیچ وقت عالی نبود
I have never failed to feel
هیچوقت این احساسم اشتباه نبود

Hey
هی
Hey
هی
Hey
هی
You know you’re right
می دونی، حق با تو بود

You know you’re right
می دونی، حق با تو بود
You know you’re right
می دونی، حق با تو بود
I’m so warm and calm inside
خیلی از درون گرم و خاموشم
I no longer have to hide
دیگه نیازی نیست بیشتر از این مخفی بشم
متن و ترجمه اهنگ های nirvana

There’s talk about someone else
صحبت راجع به کس دیگه ای هست
Stinging soon begins to melt
بزودی نیش خواهد زد و شروع به آب شدن می کنه
Nothing really bothers her
هیچ چیز اون دختره رو آزار نمیده
She just wants to love herself
اون فقط میخواد عاشق خودش باشه

I will move away from here
از پیشت میرم
You won’t be afraid of fear
دیگه از دلواپسی نخواهی ترسید
No thought was put into this
این کار از روی بی عقلی بود
And I always knew it would come to this
همیشه می دونستم که اینطور میشه

Things have never been so swell
هیچ چیز هیچ وقت عالی نبود
I have never failed to feel
هیچوقت این احساسم اشتباه نبود
Hey
هی
Hey
هی

Hey
هی
Hey
هی
Pain
احساس درد و رنج
You know you’re right (x14)
می دونی، حق با تو بود

You know your rights (x3)
تو حق و حقوقت رو خیلی خوب می دونی
Pain…
احساس درد و رنج. . .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Load up on guns,
تفنگها رو پر کنین
Bring your friends
دوستاتون رو ا خودتون بیارین
It’s fun to lose and to pretend
She’s overboard self assured
خیلی حال میده که شکست بخوری و وانمود کنی که اون دختر دلگرمه
Oh no I know, a dirty word.
آه نه! این دنیای گثیف

Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello.
سلام، سلام!

With the lights out, it’s less dangerous
وقتی نوری نباشه، اینطوری امن تره
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین
i feel stupid and contagious
احساس می کنم که احمقم و آلوده
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین

A mullato!
یه دورگه
An Albino!
یه زال
A mosquito!
یه پشه
My Libido!
شهوت من

Yay!(x3)
I’m worse at what I do best
هرچی بهتر کار می کنم بدتر میشم
And for this gift I feel blessed
و احساس می کنم این هدیه برازنده منه
Our little group has always been
همیشه این گروه کوچک رو داشتیم
And always will until the end
و تا عبد هم خواهیم داشت
متن و ترجمه اهنگ های nirvana

Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello.
سلام، سلام!

With the lights out, it’s less dangerous
وقتی نوری نباشه، اینطوری امن تره
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین
i feel stupid and contagious
احساس می کنم که احمقم و آلوده
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین

A mullato!
یه دورگه
An Albino!
یه زال
A mosquito!
یه پشه
My Libido!
شهوت من

Yay!(x3)
And I forget just what it take
فراموش کردم که چیرو بدست آوردم
and yet I guess it makes me smile
و هنوز باعث خنده من میشه
I found it hard, it’s hard to find
به سختی بدستش آوردم، پیدا کردنش خیلی سخته
Oh well, whatever, nevermind
آه، خب، حالا هر چی، بی خیال

Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello, how low?
سلام، سلام!
Hello, hello, hello.
سلام، سلام!

With the lights out, it’s less dangerous
وقتی نوری نباشه، اینطوری امن تره
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین
i feel stupid and contagious
احساس می کنم که احمقم و آلوده
Here we are now, entertain us
ما اومدیم، مارو سرگرم کنین

A mullato!
یه دورگه
An Albino!
یه زال
A mosquito!
یه پشه
My Libido!
شهوت من
A denial!(x9)
یه منکر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Nirvana – Kurt Cobain – Come As You Are

_________________________________________

خودت رو آنطور که هستی ، آنطور که بودی نشون بده

طوری باش که من می خوام

مثل یک دوست

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

مثل یک دوست ، یک دشمن قدیمی

خونسرد باش ، عجله کن

حق انتخاب با توست ، اما فرصت را از دست نده

استراحت کن ، مثل دوست ، مثل یک خاطره قدیمی

به گل و لای فرو برو و در ساحل غوطه ور شو

طوری باش که من می خوام

مثل دوست ، مثل دوست

مثل یک خاطره قدیمی

و قسم میخورم که سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

Jesus Wants Me For A Sunbeam

مسیح مرا برای نور خورشید می خواهد

_________________________________________

مسیح مرا برای نور خورشید نمی خواهد

انوار خورشید شبیه به من ساخته نشدند

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

از من انتظار گریه نداشته باش

برای تمامی دلیل ها 

تو باید میمردی

از من حتی انتظار نداشته باش دوست داشته باشم

از من انتظار گریه نداشته باش

از من نخواه دروغ بگوییم

انتظار نداشته باش برایت جان بدهم

Nirvana – Kurt Cobain – Come As You Are

_________________________________________

خودت رو آنطور که هستی ، آنطور که بودی نشون بده

طوری باش که من می خوام

مثل یک دوست

مثل یک دوست ، یک دشمن قدیمی

خونسرد باش ، عجله کن

حق انتخاب با توست ، اما فرصت را از دست نده

استراحت کن ، مثل دوست ، مثل یک خاطره قدیمی

به گل و لای فرو برو و در ساحل غوطه ور شو

طوری باش که من می خوام

مثل دوست ، مثل دوست

مثل یک خاطره قدیمی

و قسم میخورم که سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

نه،من سلاحی ندارم

Oh,Me – Nirvana – Kurt Cobain

آه،من – نیروانا – کرت کوبین

___________________________________________________

If I had to lose a mile

If I had to touch feelings

I would lose my soul

The way I do

I don’t have to think

I only have to do it

The results are always perfect

But that’s old news

Would you like to hear my voice

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

Sprinkled with emotion

Invented at your birth

I can’t see the end of me

My whole expanse I cannot see

I formulate infinity

and store it deep inside of me

اهمیتی نداره اگر پیر شدم

اهمیتی هم نمی دم اگر تفکری ندارم

 دورشو ، از خانه ات دور شو

من میترسم میترسم ، از یک روح

حتی اگه محبور باشی

حتی اگه احتیاج داشته باشی

نباید به تو خیره بشم

ما مجبور به تولید مثل نیستیم

ما میتوانیم خانه ای بسازیم

یا درختی بکاریم

برای من اهمیتی نداره

می تونیم هرسه را با هم داشته باشیم

اون گفت ، خوبه

Dumb – Nirvana – Kurt Cobain

احمق – نیروانا – کرت کوبین

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Swap Meet – Nirvana – Kurt Cobain

ملاقاتی برای مبادله – نیروانا – کرت کوبین

__________________________________________________________

اونا نوعی زندگی می خوان که راحت باشن

تا دوردستها سفر می کنن برای پر کردن شکمهایشان

اونا زندگیشون رو خالی از هنر و صنایع دستی درست می کنن

با چیز هایی از جنس صدف , چوبهای دریایی میسازن

وقتی که به شهر میروند فقط به فکر معامله هستند

یکشنبه بازار درست مانند یک صحنه جنگ است

اون زن بیش از اینکه اون مرد بدونه او را دوست داره

و اون مرد هم بیش از انچه که نشان دهد ان زن را دوست دارد

این یکی پاکت سیگارش را نزدیک به قلبش نگه داشت

اون یکی از عکسهای او را نزدیک قلبش نگه میدارد

بامزس ، اونا تلخی هارو نزدیک قلبشون نگه میدارن

Return Of The Rat – Nirvana – Kurt Cobain

بازگشت موشهای صحرایی – نیروانا – کرت کوبین

_________________________________________________

You better watch out

You better beware

They’re coming

from all sides of the country

You better beware

they better confess

well , they better confess

i know, seen them do it

they better confess

Return of the rat

No, no, no, no!

Return of the rat

No, no, no, no!

no, no

You better confess

You had better confess

Return of the rat

No, no, no, no!

 

Dive – Nirvana – Kurt Cobain

شیرجه بزن – نیروانا – کرت کوبین 

Marigold – Nirvana – Kurt Cobain

______________________________________________

He’s there in case I wandered off

He’s scared ’cause I warned

He’s scared in case I want it all

He’s scared ’cause I won

All in all the clock is slow

Six color pictures all in a row

Of a marigold

He’s there in case I wandered off

He’s scared ’cause I warned

He’s scared in case I want it all

He’s scared ’cause I won

Very Ape – Nirvana – Kurt Cobain

خیلی زشت – نیروانا – کرت کوبین 

_____________________________________________________

I am buried up to my neck in

Contradictionary flies

I take pride as the king of illiterature

I’m very ape and very nice

If you ever need anything please don’t

Hesitate to ask someone else first

I’m too busy acting like I’m not naive

I’ve seen it all, I was here first

Out of the ground

Into the sky

Out of the sky

Into the dirt

If you ever need anything please don’t

Hesitate to ask someone else first

I’m too busy acting like I’m not naive

I’ve seen it all, I was here first

Out of the ground

Into the sky

Out of the sky

Into the dirt

The Man Who Sold The World – Nirvana – Kurt Cobain

مردی که جهان را فروخت – نیروانا – کرت کوبین

___________________________________________________

Blew – Nirvana – Kurt Cobain

_____________________________________________________

If you wouldn’t mind, I would like it blew

And If you wouldn’t mind, I would like it loose

And If you wouldn’t care, I would like to leave

And If you wouldn’t mind, I would like to breathe

Is there another reason for your stain?

Could you believe who we knew was stress and strain?

Here is another word that rhymes with shame

If you wouldn’t mind, I would like it blew

And If you wouldn’t mind, I would like it loose

And If you wouldn’t care, I would like to leave

And If you wouldn’t mind, I would like to breathe

You could do anything

You could do anything

You could do anything

_________________________________________________

Where do bad folks go when they die?

They don’t go to heaven where the angels fly

They go to the lake of fire and fry

Won’t see them again ’till the fourth of July

I knew a lady who came from Duluth

She got bit by a dog with a rabid tooth

She went to her grave just a little too soon

And she flew away howling on the yellow moon

Where do bad folks go when they die?

They don’t go to heaven where the angels fly

They go to the lake of fire and fry

Won’t see them again ’till the fourth of July

Now the people cry and the people moan

And they look for a dry place to call their home

And try to find some place to rest their bones

While the angels and the devils try to make them their own

نگاهی به اطراف بیانداز – نیروانا – کرت کوبین

__________________________________________________

Take a step outside yourself

قدمی از خودت بیرون بزار

You Know You’re Right – Nirvana – Kurt Cobain


I will never bother you


I will never promise too


I will never follow you


I will never bother you

Never speak a word again


I will crawl away for good


I will move away from here


You won?t be afraid of fear


No thought was put into this


I always knew it would come to this


Things have never been so swell


I have never failed to fail


Pain, pain, pain


You know you’re right


You know you’re right


You know you’re right

It’s so warm and calm inside


I no longer have to hide


Lets talk about someone else


Steaming soup begins to melt

Nothing really bothers her


She just wants to love herself


I will move away from here


You won?t be afraid of fear


No thought was put into this


I always knew itd come like this


Things have never been so swell


I have never felt this real


Pain, pain, pain, pain, pain

You know you’re right


You know you’re right


You know you’re right

Pain

– نیرواناNirvana

When the stars are too cold

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

وقتی که ستاره ها خیلی سرد هستند

frozen over their glow

از درخشش یخ زدن

on the edge of the night

در لبه ی شب

We can be their light

ما میتونیم روشنایی آنها باشیم

So give me more than your touch

پس من رو بیشتر لمس کن

and give yourself to the rush

و عجله کن

Just keep holding my hand

فقط به گرفتن دستهام ادامه بده

As we’re taking off

همینطور که داریم اوج میگیریم

I know where we’ll land

من میدونم که به کجا قراره فرود بیایم

متن و ترجمه اهنگ های nirvana

We can escape to a higher plane

ما میتونیم به سطح بالاتری فرار کنیم

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازان در سر دارن

I’ll lay you down lay you down

من تو رو اونجا میبرم

safe on a higher plane

امن ! در سطحی بلند

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پرداز ها در سر دارن

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا میبرم

Through the dark there’s a way

درون تاریکی هم راهی وجود داره

There’s a love, there’s a place

عشق و مکان وجود داره

Where we don’t have to hide

جایی که ما مجبور نیستیم پنهان بشیم

We can dream all night

ما میتونیم هر شب رویا ببینیم

So follow me through the sky

پس از درون آسمان به دنبالم بیا

And watch the oceans collide

و اقیانوس ها رو تماشا کن که چطور به هم میخورن

Just keep holding my hand

فقط دستم رو نگه دار

As we’re taking off

همینطور که ما اوج میگیریم

I know where we’ll land

من میدونم که به کجا قراره فرود بیایم

We can escape to a higher plane

ما میتونیم به سطحی بالاتر فرار کنیم

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

and I’ll lay you down lay you down

و من تو رو به اونجا خواهم برد

safe on a higher plane

امن ! در سطحی بالاتر

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

Oh, we don’t need any diamonds or gold

ما به الماس یا طلا نیاز نداریم

Watch the mystic and cryptic unfold

راز های پنهان رو آشکار ببین

As we fly high

همینطور که ما داریم به بالا پرواز میکنیم

We can escape to a higher plane

ما میتونیم به سطح بالاتر فرار کنیم

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

and I’ll lay you down lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

safe on a higher plane

امن ! در سطحی بالاتر

In Nirvana stay

در اقامتگاه نیروانا

where the dreamers lay

جایی که خیال پردازها در سر دارن

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

I’ll lay you down, lay you down

من تو رو به اونجا خواهم برد

متن و ترجمه اهنگ های nirvana
متن و ترجمه اهنگ های nirvana
10

دیدگاهتان را بنویسید