متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا
متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

right now. rihanna ft david guetta

Tomorrow way too far away

فردا خیلی دوره

And we can’t get back yesterday

متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

به دیروز هم که نمیتونیم برگردیم

But we young right now

ولی الان جوونیم

We got right now

ما الان (زمان حال) رو داریم

So get up right now

پس همین الان پاشو

Cause all we got is Right Now

Tomorrow way too far away

فردا خیلی دوره

And we can’t get back yesterday

به دیروز هم که نمیتونیم برگردیم

But we young right now

ولی الان جوونیم

We got right now

ما الان رو داریم

So get up right now

پس همین الان پاشو

Cause all we got is Right Now

Baby tonight I need you

عزیزم امشب نیازت دارم

And I feel it when I see you

و وقتی میبینمت این نیاز رو حس میکنم

Wherever you wanna go

هروقت که میخوای بری حسش میکنم

Whenever baby i’m yours

متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

Tomorrow way too far away

And we can’t get back yesterday

But we young right now

ولی الان جوونیم

We got right now

ما الان رو داریم

So get up right now

پس همین الان پاشو

Cause all we got is Right Now

Tomorrow way too far away

فردا خیلی دوره

به دیروز هم که نمیتونیم برگردیم

But we young right now

ولی الان جوونیم

We got right now

So get up right now

پس همین الان پاشو

Cause all we got is Right Now

Cause all we got is Right Now….

So close I can taste you

اینقدر بهم نزدیکی که میتونم مزه تو بچشم

Ain’t scared I can take you

نمیترسم،میتونم با خودم ببرمت

نمیتونم با این میلم بجنگم

Got me feel feeling

تو این میل رو در من به وجود آوردی

Something you wanted to do all your life

There’s no more waiting tonight is the night

دیگه وقتو تلف نکن،امشب شبشه

و نمیتونه اشتباه باشه،وقتی اینقدر این حس درسته نمیتونه اشتباه باشه

زیادش کن،بلندتر داد بزن،آره

فردا خیلی دوره

به دیروز هم که نمیتونیم برگردیم

ولی الان جوونیم

ما الان رو داریم

پس همین الان پاشو

چون تنها چیزی که داریم الانه

فردا خیلی دوره

به دیروز هم که نمیتونیم برگردیم

ولی الان جوونیم

ما الان رو داریم

پس همین الان پاشو

چون تنها چیزی که داریم الانه

چون تنها چیزی که داریم الانه

 

حس رویا گونه ی من از زندگی

I been ignoring this big lump in my throat 

I shouldnt be crying, tears were for the weak 

The days I’m stronger, know what, so I say 

That’s something missing

متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

این بغض رو توی گلوم انکار می کردم 

نباید گریه می کردم، اشکها برای آدمهای ضعیفه 

روزها قوی ترم، می دونی چرا،پس می گم 

یه چیزی گم شده 

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror 

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me 

And I just wanna scream 

هر چیزی که هست، مثل اینه که از بین شیشه ی یه آینه ی دو   

طرفه  

داره به من می خنده 

هر چیزی که هست، فقط داره بهم می خنده 

و من فقط می خوام جیغ بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? ohhhh what now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم فقط باید انتظار بکشم 

حالا چی؟ 

حالا چی؟ 

I found the one he changed my life 

But was it me that changed 

And he just happened to come at the right time 

I’m supposed to be in love 

But i’m not mugging 

کسی رو پیدا کرده بودم که زندگیم رو عوض کرده بود 

ولی این من بودم که تغییر کرده بودم 

و اون خیلی اتفاقی توی زمان مناسب اومد 

فرض می کردم که باید عاشق می شدم 

ولی بحث نمی کنم 

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror 

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me 

And I just wanna scream 

متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

هر چیزی که هست، مثل اینه که از بین شیشه ی یه آینه ی دو  

طرفه 

داره به من می خنده 

هر چیزی که هست، فقط داره بهم می خنده 

و من فقط می خوام جیغ بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? please tell me 

What now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم باید منتظر باشم 

حالا چی؟ 

لطفا بهم بگو 

حالا چی؟ 

There’s no one to call cause im just playing games with them all 

The most where im happy, the more that im feeling alone 

Cause I spent every hour just going through the motions 

I cant even get the emotions to come out 

Dry as a bomb, but I just wanna shout 

هیچ کس نیست که صداش کنم چون با همشون دارم بازی می کنم 

همونقدر که خوشحالم، بیشتر حس تنهایی می کنم 

چون هر ساعتمو فقط با حرکت کردن می گذرونم 

نمی تونم حتی هیجان زده بشم و بیام بیرون 

مثل یه بمب خشک، ولی فقط می خوام فریاد بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? somebody tell me 

What now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم باید منتظر باشم 

حالا چی؟ 

یکی به من بگه 

حالا چی؟ 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

So what now 

 

 *برای دونستن بیشتر از ریحانا,اینجا کلیک کنین. 

 *فک کنم اولین ترجمه ی فارسی ترانه تو نت باشه!البته فک کنم! 

 *ببخشین اگه کامل نیست!  

 *بعد از ترانه ی دیاموند این چهارمین کلیپی که داده بیرون.

 *امسال فک کنم بعد از چند سال زرق و برق ترانه هاش(فقط!),آلبوم 

خوبی داده باشه!این 2 تا که خوب بود تا حالا! 

 *این کلیپ به نسبت کلیپ قبلی قابل دیدن تره!.

Design By : Avazak.ir

It’s been so long
that I haven’t seen your face
خیلی وقته که صورتت رو ندیدم
Im tryna be strong
دارم سعی می کنم که قوی باشم
But the strength I have is washing away
ولی قوام رو دارم از دست میدم
It wont be long before i get you by my side
طولی نمیکشه که پیش من خواهی بود

And just hold you, tease you, squeeze you till
و بقلت می کن، عذیتت می کنم، میفشارمت تا
I was fill all my mind
تمام ذهنم رو پر کنه
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم

Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم

Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
Girl I know mistake were made between us two
دختر میدونم اشتباهاتی بین ما بوجود اومد
And we show our eyes that now even says somethings weren’t true
و با چشمانمون حرفهایی رو زدیم که الان معلوم شد حقیقت نداشتن

watch you go and haven’t seen my girl since then
رفتنت رو دیدم و از اون موقع دیگه ندیدمت
why can it be the way it was
چرا باید اینجوری میشد
coz you were my homie lover friend
 چون تو دوست خوب خونگی من بودی
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I can’t lie
نمیتونم دروغ بگم

I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Watching everyday that goes by
دارم به تک تک روزایی که سپری میشه نگاه می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Tell i get you back Im gone try
دارم بهت میگم که میخوام برت گردونم و سعیمو می کنم

I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
coz you are the apple in my eye
چون تو نور چشم منی
Girl I miss you much
دختر دلم خیلی برات تنگ شده
I miss you much
دلم خیلی برات تنگ شده

I can’t lie
نمیتونم دروغ بگم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Watching everyday that goes by
دارم به تک تک روزایی که سپری میشه نگاه می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده

Tell i get you back Im gone try
دارم بهت میگم که میخوام برت گردونم و سعیمو می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
coz you are the apple in my eye
چون تو نور چشم منی
Girl I miss you much
دختر دلم خیلی برات تنگ شده

I miss you much
دلم خیلی برات تنگ شده
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم

we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I want you to fly with me
میخوام با من پرواز کنی
want you to fly
میخوام پرواز کنی
I miss how you lie with me
دلم برای دراز کشیدن با تو تنگ شده

miss I how you lie
دلم برای دروغات تنگ شده
jus wish you could dine with me
کاش میشد باز با هم غذا بخوریم
wish you could dine
کاش میشد با هم غذا بخوریم
the one that’ll grind with me with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم

said the one that’ll grind with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم
I want you to fly with me
میخوام با من پرواز کنی
want you to fly
میخوام پرواز کنی
I miss how you lie with me
دلم برای دراز کشیدن با تو تنگ شده

miss I how you lie
دلم برای دروغات تنگ شده
jus wish you could dine with me
کاش میشد باز با هم غذا بخوریم
wish you could dine
کاش میشد با هم غذا بخوریم
the one that’ll grind with me with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم

said the one that’ll grind with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

The long awaited music video for Rihanna’s “Bitch Better Have My Money” arrived just yesterday and it already has 2.7 million views. Plus lots of nudity, violence and mayhem. How old do you think someone should have to be to watch this video? Subscribe for more videos! http://full.sc/NfhdwDRihanna – “Bitch Better Have My Money”: https://www.youtube.com/watch?v=B3eAM…Follow us on Twitter!http://www.twitter.com/whatstrendingLike us on Facebook!http://www.facebook.com/WhatsTrendingAdd us to your circles on Google+!https://plus.google.com/+WhatsTrendingSign up to our newsletter for the hottest videos straight to your inbox!http://bit.ly/wtnewsletterFollow our host!Halleta Alemu: http://www.twitter.com/halletaIntro music: Orientation – Birocractichttp://birocratic.bandcamp.comMusic by Epidemic Sound – http://bit.ly/1Gv4mny

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا
متن و ترجمه اهنگ right now از ریحانا
9

دیدگاهتان را بنویسید