متن و ترجمه اهنگ there's nothing holdin me ba
متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba

I wanna follow
where she goes

میخوام هرجایی
که میره دنبالش کنم

 

I think about
her and she knows it

من بهش فکر
میکنم و خودشم اینو میدونه

متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba

 

I wanna let her
take control

میخوام بهش
اجازه بدم همه چیز رو کنترل کنه

 

Cause everytime
that she gets close

چون هر وقتی که
نزدیک میشه

شروع پیش کورس

She pulls me in
enough to keep me guessing

منو به اندازه
کافی به خودش جذب میکنه تا مردد باقی بمونم

 

And maybe I
should stop and start confessing, confessing

و شاید باید
بایستم و شروع به اعتراف کردن کنم

پایان پیش کورس

 

شروع کورس

I’ve been
shaking

من ملیرزم

 

I love it when
you go crazy

عاشق وقتی که
دیوونه میشی

 

You take all my
inhibitions

تو موانع (بروز
احساساتم)  رو کنار میزنی

 

Baby, there’s
nothing holding me back

عزیزم، هیچ چیزی
نیست که جلوی منو بگیره

 

You take me
places that tear up my reputation

 

Manipulate my
decisions

تصمیماتم رو
تغییر میدی

 

Baby, there’s
nothing holding me back

عزیزم، هیچ چیزی
نیست که جلوی منو بگیره

متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba

 

There’s nothing
holding me back

هیچ چیزی نیست
که جلوی منو بگیره

 

There’s nothing
holding me back

عزیزم، هیچ چیزی
نیست که جلوی منو بگیره

پایان کورس

 

She says that
she’s never afraid

میگه که هیچوقت
از چیزی نمی ترسیده

 

Just picture
everybody n*ked

همه کس رو برهنه
تصور کرده

 

(وقتی کسی بقیه
رو برهنه تصور کنه یعنی اینکه از کسی نمیترسه و نگران

چیزی نیست، این
در واقع یه جور اصطلاح  هست که برای غلبه
بر ترس

و نگرانی
استفاده میشه، فرض کنید شما میخواید برای اولین بار در مقابل

چندین نفر کاری
رو انجام بدین. picture everybody n*ked در اینجا

یعنی اینکه
نگران چیزی نباش و خجالت نکش و کارت رو انجام بده)

 

She really
doesn’t like to wait

اصلا از منتظر
بودن خوشش نمیاد

 

Not really into
hesitation

دوست نداره که
معطل بمونه

 

تکرار پیش کورس

 

تکرار کورس

 

Cause if we
lost our minds and we took it way too far

چون اگه ما
عقلمون رو از دست بدیم و بزنیم به سیم آخر

 

I know we’d be
alright, I know we would be alright

میدونم که همه
چی درست میشه، میدونم که ما اوضاعمون خوب میشه

 

If you were by
my side and we stumbled in the dark

اگه تو کنارم
باشی و ما به قعر تاریکی بریم

 

I know we’d be
alright, I know we would be alright

میدونم که همه
چی درست میشه، میدونم که ما اوضاعمون خوب میشه

 

Cause if we
lost our minds and we took it way too far

چون اگه ما
عقلمون رو از دست بدیم و بزنیم به سیم آخر

 

I know we’d be
alright, I know we would be alright

میدونم که همه
چی درست میشه، میدونم که ما اوضاعمون خوب میشه

 

If you were by
my side and we stumbled in the dark

اگه تو کنارم
باشی و ما به قعر تاریکی بریم

 

I know we’d be
alright, I know we would be alright

میدونم که همه
چی درست میشه، میدونم که ما اوضاعمون خوب میشه

 

تکرار کورس

ترجمه اشعار

[Verse 1] I wanna follow where she goes من میخوام جایی که اون رفته رو دنبال کنم I think about her and she knows it من در مورد اون فکر میکنم و اون اینو میدونه I wanna let her take control من میخوام اون کنترل رو بدست بگیره ‘Cause everytime that she gets close, yeah چون هر دفعه که اون نزدبک میشه، آره

(آنقدر به این شخص علاقه دارد که حتی حاضر است کنترل خود و رابطه را به دست او بسپارد چون هر بار که نزدیکش می شود سرشار از شور و عشق می شود.)

[Pre-Chorus] She pulls me in enough to keep me guessing به قدری مرا به سمت خود می کشد که به شک بیفتم And maybe I should stop and start confessing و شاید باید دست نگه دارم و شروع به اعتراف کنم Confessing, yeah اعتراف کردن، آره

متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba

(کسی که عاشق شده فقط در حدی به او توجه نشان می دهد که همچنان در شک بماند. آیا او هم مرا دوست دارد یا نه؟ سپس تصمیم می گیرد که حدس زدن را کنار بگذارد و به عشقش اعتراف کند.)

[Chorus] Oh, I’ve been shaking آه، من می لرزیدم I love it when you go crazy عاشق وقتی هستم که دیوانه می شوی You take all my inhibitions تو تمام موانعم را برداشتی (موانع بروز احساسات ) Baby, there’s nothing holding me back عزیزم، هیچ چیزی نیست که مرا عقب نگه دارد (هیچ چیز جلودارم نیست ) You take me places that tear up my reputation تو مرا به جاهایی بردی که شهرتم را تکه پاره کرد ( نابود کرد ) Manipulate my decisions تصمیم های را دست کاری کرد Baby, there’s nothing holding me back عزیزم، هیچ چیزی نیست که مرا عقب نگه دارد ( هیچ چیز جلودارم نیست ) There’s nothing holding me back There’s nothing holding me back هیچ چیزی نیست که مرا عقب نگه دارد

(از شدت هیجانی که عشقش به او میدهد به لرزه می افتد مخصوصا زمانی که او دیوانه می شود. در کنار او بودن باعث می شود از بند تمام اضطراب ها استرس ها رها شود. آنقدر دوستش دارد که با او هر جایی می رود حتی جاهایی که از آنها اکراه داشته یا فکر نمی کرده روزی به چنین جاهایی برود. کنترلش را به دست او داده و تصمیماتش همه تحت تاثیر اوست. تمام کارها و علایق عشقش تبدیل به چیزهایی شده که برای خودش هم جذابند.)

[Verse 2] She says that she’s never afraid او می گوید که هیچ وقت نمی ترسد Just picture everybody naked همه را عریان تصور کن She really doesn’t like to wait او واقعا از صبر کردن خوشش نمی آید Not really into hesitation اصلا به دو دل بودن علاقه ندارد

(یکی از ترفندهایی که می توانید به کمک آن ترس خود از دیگران را کنترل کنید این است که افراد مقابل خود را در لباس زیر تصور کنید این ترفند را کسانی که می خواهند برای یک جمع سخن بگویند استفاده می کنند. با این کار کسانی که مقابلتان هستند را در جایگاهی آسیب پذیر قرار دادید و خودتان می توانید با اعتماد بنفس و بدون ترس ادامه دهید.)

[Pre-Chorus] Pulls me in enough to keep me guessing به قدری مرا به سمت خود می کشد که به شک بیفتم And maybe I should stop and start confessing و شاید باید دست نگه دارم و شروع به اعتراف کنم Confessing, yeah اعتراف کردن

[Chorus] Oh, I’ve been shaking آه، من می لرزیدم I love it when you go crazy عاشق وقتی هستم که دیوانه می شوی You take all my inhibitions تو تمام موانعم را برداشتی (موانع بروز احساسات) Baby, there’s nothing holding me back عزیزم، هیچ چیزی نیست که مرا عقب نگه دارد (هیچ چیز جلو دارم نیست) You take me places that tear up my reputation تو مرا به جاهایی بردی که شهرتم را تکه پاره کرد (نابود کرد) Manipulate my decisions تصمیم هایم را دست کاری کرد Baby, there’s nothing holding me back عزیزم، هیچ چیزی نیست که مرا عقب نگه دارد (هیچ چیز جلو دارم نیست) There’s nothing holding me back هیچ چیزی نیست که مرا عقب نگه دارد

[Bridge] ‘Cause if we lost our minds and we took it way too far چون اگر عقلمان را از دست بدهیم (دیوانه شویم) و به جاهای باریک بکشیمش I know we’d be alright, I know we would be alright می دانم خوب می ماندیم، می دانم ما می توانیم خوب بمانیم If you were by my side and we stumbled in the dark اگر تو در کنارم بودی و در تاریکی می لغزیدیم I know we’d be alright, I know we would be alright می دانم خوب می ماندیم، می دانم ما می توانیم خوب بمانیم ‘Cause if we lost our minds and we took it way too far چون اگر عقلمان را از دست بدهیم (دیوانه شویم) و به جاهای باریک بکشیمش I know we’d be alright, I know we would be alright می دانم خوب می ماندیم، می دانم ما می توانیم خوب بمانیم If you were by my side and we stumbled in the dark اگر تو در کنارم بودی و در تاریکی می لغزیدیم I know we’d be alright, I know we would be alright می دانم خوب می ماندیم، می دانم ما می توانیم خوب بمانیم

(می داند اگر به عشقشان نسبت به هم اعتراف کنند وارد یک کار دیوانه وار می شوند و ممکن است زیاده روی کنند اما با این حال باز هم با یکدیگر خوب هستند. در تاریکی اگر او کنارش باشد با وجود لغزش باز هم خوب خواهند ماند.)

[Chorus] Oh, I’ve been shaking I love it when you go crazy You take all my inhibitions Baby, there’s nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there’s nothing holding me back There’s nothing holding me back I feel so free when you’re with me, baby Baby, there’s nothing holding me back

ترجمه و توضیحات از حسام حداد  | ویرایش: پارس اشعار

Best free WordPress theme

Tags 2017 Illuminate (2016 Album) Shawn Mendes

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

I wanna follow where she goes

I think about her and she knows it

I wanna let her take control

‘Cause every time that she gets close, yeah

 

متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba

She pulls me in enough to keep me guessing, mmm

And maybe I should stop and start confessing

Confessing, yeah

 

Oh, I’ve been shaking

I love it when you go crazy

You take all my inhibitions

Baby, there’s nothing holdin’ me back

 

You take me places that tear up my reputation

Manipulate my decisions

Baby, there’s nothing holdin’ me back

 

There’s nothing holdin’ me back

There’s nothing holdin’ me back

 

She says that she’s never afraid

Just picture everybody naked

She really doesn’t like to wait

Not really into hesitation

 

Pulls me in enough to keep me guessing, whoa

And maybe I should stop and start confessing

Confessing, yeah

 

Oh, I’ve been shaking

I love it when you go crazy

You take all my inhibitions

Baby, there’s nothing holdin’ me back

 

You take me places that tear up my reputation

Manipulate my decisions

Baby, there’s nothing holdin’ me back

 

There’s nothing holdin’ me back

متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba

 

‘Cause if we lost our minds

And we took it way too far

I know we’d be alright,

Know we would be alright

 

If you were by my side

And we stumbled in the dark

I know we’d be alright,

I know we would be alright

 

‘Cause if we lost our minds

And we took it way too far

I know we’d be alright,

I know we would be alright

 

If you were by my side

And we stumbled in the dark

I know we’d be alright,

We would be alright

 

Oh, I’ve been shaking

I love it when you go crazy

You take all my inhibitions

Baby, there’s nothing holdin’ me back

 

You take me places that tear up my reputation

Manipulate my decisions

Baby, there’s nothing holdin’ me back

 

There’s nothing holdin’ me back

 

I feel so free

When you’re with me,

Baby

 

Baby, there’s nothing holdin’ me back

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن و ترجمه اهنگ there's nothing holdin me ba
متن و ترجمه اهنگ there’s nothing holdin me ba
9

دیدگاهتان را بنویسید