متن و ترجمه اهنگ what now
متن و ترجمه اهنگ what now

ترجمه اشعار

I been ignoring this big lump in my throat این بغض بزرگی و که توی گلوی منه ، انکار میکردم I shouldn’t be crying, tears were for the weaker days I’m stronger, know what, so I say نباید گریه میکردم ، گریه برای روزایی بود که ضعیفتر بودم و الان قویترم ، میدونم چرا ، برای همین میگم That’s something missing یه چیزی فراموش شده Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror ولی هرچیزی که هستم ، این حس و بهم میده که پشت یه شیشه ی دو جداره نشسته و داره بهم میخنده Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me هرچیزی که هست ، اینه که نشسته اونجا و داره به من میخنده And I just wanna scream و فقط میخوام جیغ بکشم What now? I just can’t figure it out حالا چطور ؟ نمیتونم بفهمم که چی داره پیش میاد What now? I guess I’ll just wait it out حالا چطور ؟؟؟ باید انتظار بکشم تا ببینم چی پیش میاد What now? ohhhh what now? حالا چطور ؟؟؟ اوه حالا چطور ؟؟؟ I found the one he changed my life کسی و که میخواستم پیدا کردم و زندگیمو عوض کرد But was it me that changed ولی واقعا این من بودم که عوض شدم And he just happened to come at the right time و او درست به موقع رسید I’m supposed to be in love احتمال میره که عاشق شده باشم But i’m not mugging ولی این احتمال رو نمیدم Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror ولی هرچیزی که هستم ، این حس و بهم میده که پشت یه شیشه ی دو جداره نشسته و داره بهم میخنده Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me هرچیزی که هست ، اینه که نشسته اونجا و داره به من میخنده And I just wanna scream و فقط میخوام جیغ بکشم What now? I just can’t figure it out حالا چطور ؟ نمیتونم بفهمم که چی داره پیش میاد What now? I guess I’ll just wait it out حالا چطور ؟ باید انتظار بکشم تا ببینم چی پیش میاد What now? please tell me حالا چطور ؟ بهم بگو What now? حالا چطور ؟ There’s no one to call cause im just playing games with them all کسی بهم زنگ هم نمیزنه چون من همرو به بازی گرفتم The most where im happy, the more that im feeling alone هرچه قدرم که حس کنم شادم ، بیش از پیش احساس تنهایی میکنم Cause I spent every hour just going through the motions چون هر ساعت از زندگیم رو ، غرق احساساتم میشم I cant even get the emotions to come out حتی نمیتونم احساساتم رو نشون بدم Dry as a bomb, but I just wanna shout مثل یه بمب ساکت و بی حرکتم ، ولی میخوام فریاد بزنم What now? I just can’t figure it out What now? I guess I’ll just wait it out What now? somebody tell me حالا چطور ؟؟؟ یکی بهم بگه What now? حالا چطور I dont know where to go نمیدونم کجا برم I dont know what to feel نمیدونم باید چه حسی داشته باشم I dont know how to cry نمیدونم چطور باید گریه کنم I dont know ow ow why نمیدونم … او او چرا

ارسال توسط alexa

Best free WordPress theme

Tags rihanna

متن و ترجمه اهنگ what now

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

حس رویا گونه ی من از زندگی

I been ignoring this big lump in my throat 

I shouldnt be crying, tears were for the weak 

The days I’m stronger, know what, so I say 

That’s something missing

متن و ترجمه اهنگ what now

این بغض رو توی گلوم انکار می کردم 

نباید گریه می کردم، اشکها برای آدمهای ضعیفه 

روزها قوی ترم، می دونی چرا،پس می گم 

یه چیزی گم شده 

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror 

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me 

And I just wanna scream 

هر چیزی که هست، مثل اینه که از بین شیشه ی یه آینه ی دو   

طرفه  

داره به من می خنده 

هر چیزی که هست، فقط داره بهم می خنده 

و من فقط می خوام جیغ بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? ohhhh what now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم فقط باید انتظار بکشم 

حالا چی؟ 

حالا چی؟ 

I found the one he changed my life 

But was it me that changed 

And he just happened to come at the right time 

I’m supposed to be in love 

But i’m not mugging 

کسی رو پیدا کرده بودم که زندگیم رو عوض کرده بود 

ولی این من بودم که تغییر کرده بودم 

و اون خیلی اتفاقی توی زمان مناسب اومد 

فرض می کردم که باید عاشق می شدم 

ولی بحث نمی کنم 

Whatever it is, it feels like it’s laughing at me through the glass of a two-sided mirror 

Whatever it is, it’s just sitting there laughing at me 

And I just wanna scream 

متن و ترجمه اهنگ what now

هر چیزی که هست، مثل اینه که از بین شیشه ی یه آینه ی دو  

طرفه 

داره به من می خنده 

هر چیزی که هست، فقط داره بهم می خنده 

و من فقط می خوام جیغ بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? please tell me 

What now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم باید منتظر باشم 

حالا چی؟ 

لطفا بهم بگو 

حالا چی؟ 

There’s no one to call cause im just playing games with them all 

The most where im happy, the more that im feeling alone 

Cause I spent every hour just going through the motions 

I cant even get the emotions to come out 

Dry as a bomb, but I just wanna shout 

هیچ کس نیست که صداش کنم چون با همشون دارم بازی می کنم 

همونقدر که خوشحالم، بیشتر حس تنهایی می کنم 

چون هر ساعتمو فقط با حرکت کردن می گذرونم 

نمی تونم حتی هیجان زده بشم و بیام بیرون 

مثل یه بمب خشک، ولی فقط می خوام فریاد بزنم 

What now? I just can’t figure it out 

What now? I guess I’ll just wait it out 

What now? somebody tell me 

What now? 

حالا چی؟ 

نمی تونم بفهمم 

حالا چی؟ 

حدس می زنم باید منتظر باشم 

حالا چی؟ 

یکی به من بگه 

حالا چی؟ 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

I dont know where to go 

I dont know what to feel 

I dont know how to cry 

I dont know ow ow why 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

نمی دونم کجا برم 

نمی دونم چطوری حس کنم 

نمی دونم چطوری گریه کنم 

نمی دونم چرا 

So what now 

 

 *برای دونستن بیشتر از ریحانا,اینجا کلیک کنین. 

 *فک کنم اولین ترجمه ی فارسی ترانه تو نت باشه!البته فک کنم! 

 *ببخشین اگه کامل نیست!  

 *بعد از ترانه ی دیاموند این چهارمین کلیپی که داده بیرون.

 *امسال فک کنم بعد از چند سال زرق و برق ترانه هاش(فقط!),آلبوم 

خوبی داده باشه!این 2 تا که خوب بود تا حالا! 

 *این کلیپ به نسبت کلیپ قبلی قابل دیدن تره!.

Design By : Avazak.ir

متن و ترجمه اهنگ what now

goin in 

dance again

same girl

hold it don’t drop it

we are one

story of my life

let it be me

ain’t it funny

brave

do you know where…

waiting for tonight

papi

I’m into you

good hit

follow the leader

mouth to mouth

that’s more like it

not like the movies

ghost

pearl

walking on air

who you love

last friday night

the one that got away

متن و ترجمه اهنگ what now

I kissed a girl

teen age dream

E.T

fire work

hot and cold

thinking of you

if we ever meet again

It’s been so long
that I haven’t seen your face
خیلی وقته که صورتت رو ندیدم
Im tryna be strong
دارم سعی می کنم که قوی باشم
But the strength I have is washing away
ولی قوام رو دارم از دست میدم
It wont be long before i get you by my side
طولی نمیکشه که پیش من خواهی بود

And just hold you, tease you, squeeze you till
و بقلت می کن، عذیتت می کنم، میفشارمت تا
I was fill all my mind
تمام ذهنم رو پر کنه
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم

Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم

Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
Girl I know mistake were made between us two
دختر میدونم اشتباهاتی بین ما بوجود اومد
And we show our eyes that now even says somethings weren’t true
و با چشمانمون حرفهایی رو زدیم که الان معلوم شد حقیقت نداشتن

watch you go and haven’t seen my girl since then
رفتنت رو دیدم و از اون موقع دیگه ندیدمت
why can it be the way it was
چرا باید اینجوری میشد
coz you were my homie lover friend
 چون تو دوست خوب خونگی من بودی
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
متن و ترجمه اهنگ what now

I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I can’t lie
نمیتونم دروغ بگم

I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Watching everyday that goes by
دارم به تک تک روزایی که سپری میشه نگاه می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Tell i get you back Im gone try
دارم بهت میگم که میخوام برت گردونم و سعیمو می کنم

I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
coz you are the apple in my eye
چون تو نور چشم منی
Girl I miss you much
دختر دلم خیلی برات تنگ شده
I miss you much
دلم خیلی برات تنگ شده

I can’t lie
نمیتونم دروغ بگم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
Watching everyday that goes by
دارم به تک تک روزایی که سپری میشه نگاه می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده

Tell i get you back Im gone try
دارم بهت میگم که میخوام برت گردونم و سعیمو می کنم
I miss you much
خیلی دلم برات تنگ شده
coz you are the apple in my eye
چون تو نور چشم منی
Girl I miss you much
دختر دلم خیلی برات تنگ شده

I miss you much
دلم خیلی برات تنگ شده
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم

we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم
I want you to fly with me
میخوام با من پرواز کنی
want you to fly
میخوام پرواز کنی
I miss how you lie with me
دلم برای دراز کشیدن با تو تنگ شده

miss I how you lie
دلم برای دروغات تنگ شده
jus wish you could dine with me
کاش میشد باز با هم غذا بخوریم
wish you could dine
کاش میشد با هم غذا بخوریم
the one that’ll grind with me with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم

said the one that’ll grind with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم
I want you to fly with me
میخوام با من پرواز کنی
want you to fly
میخوام پرواز کنی
I miss how you lie with me
دلم برای دراز کشیدن با تو تنگ شده

miss I how you lie
دلم برای دروغات تنگ شده
jus wish you could dine with me
کاش میشد باز با هم غذا بخوریم
wish you could dine
کاش میشد با هم غذا بخوریم
the one that’ll grind with me with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم

said the one that’ll grind with me
تنها کسی بودی که سر کارش میذاشتم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
I wanna make up right now now now
میخوام همین الان تصمیم بگیرم
Wish we never broke up right now now now
کاش هیچوقت از هم جدا نمیشدیم
we need to link up right now now now
باید باز دوباره پیش هم برگردیم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

We care about your feelings

سلام عزیزای دل

هیچی دیگه یکی دیگه از اهنگاش

امیدوارم لذت ببرید و ازینجا هم بگوشید که لذت ببرید

و یه نکته ای، خواهشا اگر به هرکدوم از صفحات میرید هندزفری تو گوشتون باشه یا اهنگ درحال پخش باشه وگرنه حس بدی به ادم میده گاهی این حرفای رکیکی که هست تو اهنگ، در لحظه اون حرفا رکیک نیست ولی برای کسی که یهویی اومده اینجا ممکنه زننده باشه و باعث قضاوت غلط راجب شخصیت من یا دوستان دیگه بشه.متن و ترجمه اهنگ what now

 

یه سری کارارو باید یکی کنه حالا اون کیه با شما و من و امثال ما ادمای خاصه.

تا اینجا سعی کردم اهنگای نابو ترجمه کنم ولی نظرتونو تو کامنت بگید که فکر  میکنید سراغ اهنگ های چیپ هم بریم یا نه

مرسی از حمایتتون

 

 

You probably think that you are better now, better now

فک کنم خیالته که الان بهتره شرایطت You only say that ’cause I’m not around, not around تو اینو میگی چون من اطرافت نیستم دیگه

You know I never meant to let you down, let you down میدونی، هرگز نخواستم نا امیدت کنم

Woulda gave you anything, woulda gave you everything ایا اون هم همه چیشو بت میده؟ همه چیشو هاا

You know I say that I am better now, better now میدونی که من الان میگم که بهترم الان

I only say that ’cause you’re not around, not around من اینو میگم چون دیگه از ما بیرون کشیدی

You know I never meant to let you down, let you down ولی هرگز نخواستم بهت اسیبی بزنم

Woulda gave you anything, woulda gave you everything (oh wow)

اون چی؟ اونم حاضره همه چیشو فدات کنه؟

 

I did not believe that it would end, no

اصلا پیشبینی نمیکردم که قراره تموم کنیم، نه اصلا Everything came second to the Benzo همه چیم الان بعد قرص زد اضطرابم میاد (ینی عاشق این قرص شده بعد رفتنش)

You’re not even speaking to my friends, no تو این روزا حتی با دوستامم حرف نمیزنی

You knew all my uncles and my aunts though با اینکه همه فامیلامو میشناسی

Twenty candles, blow ’em out and open your eyes بیستا شمعو اونو فوت کن بره تا چشات باز شه

We were looking forward to the rest of our lives ما داشتیم به سمت اینده باهم بودنمون پیش میرفتیم

Used to keep my picture posted by your bedside عادت داشتی عکسمو کنار تخت خوابت بچسبونی

Now it’s in your dresser with the socks you don’t like ولی حالا گذاشتیش بین لباسات و تو جورابی که میخوای دور بندازی ( اوه شتتت چه تکستی)

And I’m rollin’, rollin’, rollin’, rollin’ و منم که دارم بین دخترای دیگه فر میخورم

With my brothers like it’s Jonas, Jonas با داداشام انگار که عین جوناس (یه خواننده امریکایی)

Drinkin’ Henny and I’m tryna forget نوشیدنی سنگین میزنم تا از یادم بری

 

 

But I can’t get this shit outta my head

ولی این شرو ورا از ذهنم پاک نمیشه

You probably think that you are better now, better now You only say that ’cause I’m not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Woulda gave you anything, woulda gave you everything You know I say that I am better now, better now I only say that ’cause you’re not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Woulda gave you anything, woulda gave you everything (oh wow)

 

I seen you with your other dude تورو با نره غول ات دیدم

He seemed like he was pretty cool یارو همچین بد هم به نظر نمیومدمتن و ترجمه اهنگ what now

I was so broken over you ولی من که کنارت شکسته شدم اینقد منو دق دادی پس مسه اون خوشتیپ نبودم

Life it goes on, what can you do? این نیز بگذرد، تو کی باشی؟

I just wonder what it’s gonna take

فقط موندم چقد ممکنه طول بکشه Another foreign or a bigger chain یه غریبه دیگه یا قلاده کلفت تر (شتتتتت به تکستش)

Because no matter how my life has changed چون مهم نیست زندگیم به چی کشیده شد

I keep on looking back on better days

من همیشه پی روزای بهتر برا زندگیم رفتم (فکر کنم خیلیا عاشق این تکستش بشن)

 

You probably think that you are better now, better now You only say that ’cause I’m not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Woulda gave you anything, woulda gave you everything You know I say that I am better now, better now I only say that ’cause you’re not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Woulda gave you anything, woulda gave you everything (oh wow)

I promise I swear to you I’ll be okay You’re only the love of my life

قول میدم

قسم میخورم که تو همیشه جات خوب خواهد بود

تو تنها عشق من خواهی موند

You probably think that you are better now, better now You only say that ’cause I’m not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Woulda gave you anything, woulda gave you everything You know I say that I am better now, better now I only say that ’cause you’re not around, not around You know I never meant to let you down, let you down Woulda gave you anything, woulda gave you everything (oh wow)

 

 

Songwriters: Austin Post / William Walsh / Adam Feeney / Louis Bell

 

A music lover, Follow links:Follow on SoundCloud || Or on Instagram

لعنتی محشره مرسی از ترجمه عاااااااااالي ???❤❤❤

فدات مونیکا جان، مرسی از لطفت

خیلی ترجمه خوبی بود. فکر نمیکردم اصن ترجمه فارسی ش باشه. عاشق این آهنگم . مرسییی

فدات کیمیا جان ، خوشحالم از حس خوبت، امیدوارم همونطور که پست مالون میگه با آهنگاش هم حسی خوبی داشته باشی.

سلام.من عاشق پست مالون هستم.مرسی که ترجمه را انجام دادید.

salam masoud jan, khahesh mikonam, merc az lotfet

من روانیت شدم که :))))

خخخخخ

ترجمه خیلی خوبی داشت.

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

We care about your feelings

این اهنگ خیلی اخیرا رو مخم بوده خواستم با ترجمه بذارمش اینجا که لذت ببرید

بازم میگم که اکثر اهنگایی که این روزا میاد بیرون از امریکا صحنه داره خخخ خب خداییش من بیام چیزای زشتشو معنی نکنم پس این ترجمه اهنگ چیه؟

خلاصه مواظب جدول باشید خخ

ازینجا هم میتونید اهنگو انلاینو بی دردسر بشنوید.متن و ترجمه اهنگ what now

عاشقتونم.. مرسی از اینهمه حمایتی که میکنید

 

Another one We The Best music DJ Khaled

یکی دیگه..ماییم که بهترین موسیقیو میدیم بیرون..دیجی خالد

I don’t know if you could take it

نمیدونم میتونی این حرفامو بشنوی و دیوونه نشی یا نه Know you wanna see me nakey, nakey, naked

میدونم که تنها چیزی که بهش اهمیت میدی دیدنم بدون لباسه I wanna be your baby, baby, baby

منم میخوام جیگی جیگی جیگری که بم میگی باشم Spinning and it’s wet just like it came from Maytag

قلت خوردن و این خیسی ای که مسه خیسیه می تگ هست White girl wasted on that brown liquor

تهش هم بگن دختره ی سفید پوست رو مشروبات قهوه ای خودشو به اف داد When I get like this I can’t be around you

وقتی اینطوری مست میشم نمیتونم پیش تو باشم I’m too lit to dim down a notch

بیش از حد مستم که بخوام به پایین کمرم اهمیت بدم ‘Cause I could name some thangs that I’m gon’ do

چون اونوقت اسم چیزایی رو میارم که میخوام انجام بدم وقتی مستم

Wild, wild, wild

وحشی بازی …. Wild, wild, wild thoughts

وحشی مسه فکرای وحشی Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts

وقتی دورو برت ام تنها چیزی که به ذهنم میام فکرای وحشی هستش Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts

Let’s go!

بزن بریم

I hope you know I’m for the takin’

امیدوارم تو باغ باشی که الان باید منو ببری جایی You know this cookie’s for the baking (ugh)

باید بدونی این کوکی رو باید برد توی تنور پختش Kitty, kitty, baby give that thing some rest

گربه کوچولوی من، به اون چیزت یه استراحت بده Like the ’68 Jets

مسه جت های68 Diamonds ain’t nothing when I’m rockin’ with ya

الماس ها به چشمم نمیاد وقتی تو بغلتم Diamonds ain’t nothing when I’m shinin’ with ya

الماسا هم به درخشش من کنار تو نیستن Just keep it white and black as if I’m ya sista

فقط اون سیاهی و سفیدی رو باهم یکی کن انگار ابجیتم I’m too hip to hop around town out here with ya

من خیلی حواسم هست تا بخام باهات اطرافو بچرخم

I know I get Wild, wild, wild

چون میدونم وحشی میشم Wild, wild, wild thoughts Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts

وقتی که باهاتم فقط فکرای وحشی دارم Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts

Ayy, uh huh, uh huh, I heard that pussy for the taking

هییی، شنیدم اون چیزت واسه سفارش ازاده I heard it got these other niggas goin’ crazy

شنیدم باهاش این سیاپوستای دیگرو دیوونه کردی Yeah I treat you like a lady, lady

اره منم باهات مسه یه خانم رفتار میکنم Fuck you ’til you’re burned out, cremationمتن و ترجمه اهنگ what now

انقد — میکنم باهات که بسوزی و کرم ازمون دراد Make it cream, yeah, Wu-Tang

کرم ات رو درار Throw that ass back, bouquet

باسنت رو برگردون، اون دسته گل رو Call me and I can get it juicy

فقط کافیه صدام کنی و منم خیست I can tell you’re gone off the D’usse

میتونم بگم که تو دیگه از اون مرحله هم رد شدی Careful mama watch what you say

فقط مواظب باش این وسط چیا میگی You talking to me like ya new bae

تو منو داری مسه دوس پسر جدیدت Girl, talking to me like you tryna do things

دختره همچین بام حرف میزنه که میخواد یه سری حرکتای جدید بزنه Now that pipe got her running like she Usain, baby

حالا اون لوله باش کاری کرده که مسه اوسین بولت بدوعه روش You made me drown in it, oh touche, baby

کاری کردی توش غرق شدم I’m carrying that water, Bobby Boucher, baby

—- You know I’mma slaughter like I’m Jason

میدونی که مسه جیسون میکشم این چیزارو Bust it, why you got it on safety?

رهاش کن چرا سرعتت کم شد White girl wasted on brown liquor

دختره روی ویسکی خرااابه I probably shouldn’t be around you

فک کنم بهتره اطرافت نباشم ‘Cause you get wild, wild, wild You looking like there’s nothing that you won’t do

چون تنها جیزی که میخوای فکر — هستش Ayy, girl that’s when I told you

هعیی این همونیه که بهت گفتم

When I’m with you, all I get is wild thoughts

وقتی اطرافتم فقط فکرام بده Wild, wild, wild Wild, wild, wild thoughts Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts

DJ Khaled! Wild, wild, wild Wild, wild, wild When I’m with you, all I get is wild thoughts

 

کپی بدون لینک به سایت جریمه داره و ریپورت به گوگل

 

A music lover, Follow links:Follow on SoundCloud || Or on Instagram

Chera Rihanna inghad sexy khonde ino asabam khord shod khkh

khh, rihanna ham hamchin b akhlaghe niko esh maroof nistaa ?

فیلد های ضروری مشخص شده اند *

دیدگاه

برای دیدگاه بعدی، نام، ایمیل، و وب سایت من را در این مرورگر ذخیره کنید .

متن و ترجمه اهنگ what now

متن و ترجمه اهنگ what now

کباب سلطان ترک کباب سلطان ترک جز کباب های خوشمزه ترکیه هست. که میتوانید در …

شاید تصور اینکه سریع ترین خودروی جهان ،یک خودروی بنزینی نباشد،برای همه مان سخت است. شرکت …

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: آنچه باید بیشتر از همه چیز برای مسئولین باید …

Iran scores جدول لیگ برتر فوتبال ایران- نیم فصل 97-98 قهرمانی سپاهان در نیم فصل

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

آشنایی با خصوصیات آقایان آشنایی با خصوصیات آقایان , هم آقایان و هم خانم ها …

نوشیدن قهوه مفید است یا مضر؟! کافئین در حال حاضر پرمصرف‌ترین ماده فعال‌کننده روان در …

بی ام و X6 2018 (2018 BMW X6) این خودرو از سال 2008 تاکنون در ایالات …

زیباترین و شیک ترین مدل های مانتو دانشجویی برای خانم ها   مجموعه ای زیبا …

اتاق خواب رنگ طوسی اتاق خواب رنگ طوسی در این پست از با …

در این مقاله به آشنایی کامل با کسب و کار اینترنتی و راه اندازی و …

زندگینامه جواد نکونام جواد نکونام ۱۶ شهریور سال ۱۳۵۹ در شهر ری تهران متولد شد. …

سفر به ده کشور جذاب، با کمترین هزینه معمولا یکی از اولین چیزهایی که بعد …

خوراک فاصولیه خوراک فاصولیه یک از خوشمزه ترین و معروف ترین خوراک کشور ترکیه محسوب …

متن و ترجمه اهنگ what now
متن و ترجمه اهنگ what now
9

دیدگاهتان را بنویسید