متن و ترجمه ی اهنگ naturally
متن و ترجمه ی اهنگ naturally

How you choose to express yourself
چطور خودت رو وصف می کنی؟
It’s all your own and I can tell
تمامش چیزی هست که تو داری و من میتونم بگم
It comes naturally, it comes naturally
این یه چیز طبیعیه، طبیعی میاد
You follow what you feel inside
چیزی رو دنبال می کنی که درونت حسش می کنی

It’s intuitive, you don’t have to try
این حسیه، نیازی نیست که سعی کنی
It comes naturally, mmmm, it comes naturally
طبیعی میاد، م م مم، طبیعی میاد
And it takes my breath away (away, away, away)
و اون، نفسم و بند میاره
What you do so naturally (turally, turally, turally)
کاری که تو طبیعی انجام میدی

[Chorus:]
You are the thunder and I am the lightening
تو رعدی و من برقم
And I love the way you know who you are and to me it’s exciting
و من عاشق این رفتارتم که میدونی کی هستی و برای من
When you know it’s meant to be
وقتی میدونی که باید اونطور باشه
Everything comes naturally, it comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد

When you’re with me, baby
عزیزم وقتی با من هستی
Everything comes naturally, it comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد
Ba-ba-baby
عزیزم
You have a way of moving me
تو روشی برای بر انگیختنم داری

A force of nature, your energy
قدرت طبیعت، انرژی تو
It comes naturally (you know it does), it comes naturally
طبیعی میاد، خودت میدونی، طبیعی میاد
Mmmm, yeah
And it takes my breath away (away, away) every time
و اون، نفسم و بند میاره
What you do so naturally
کاری که میکنی بسیار طبیعیه
متن و ترجمه ی اهنگ naturally

[Chorus:]
You are the thunder and I am the lightening
تو رعدی و من برقم
And I love the way you know who you are and to me it’s exciting
و من عاشق این رفتارتم که میدونی کی هستی و برای من
When you know it’s meant to be
وقتی میدونی که باید اونطور باشه
Everything comes naturally, it comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد

When you’re with me, baby
عزیزم وقتی با من هستی
Everything comes naturally, it comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد
Ba-ba-baby
عزیزم
When we collide sparks fly
وقتی به هم میخوریم جرقه هایی برپا میشه

When you look in my eyes
وقتی تو چشمام نگاه می کنی
It takes my breath away
نفسم بند میاد
[Chorus:]
You are the thunder and I am the lightening
تو رعدی و من برقم
And I love the way you know who you are and to me it’s exciting
و من عاشق این رفتارتم که میدونی کی هستی و برای من

When you know it’s meant to be
وقتی میدونی که باید اونطور باشه
Everything comes naturally, it comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد
When you’re with me, baby
عزیزم وقتی با من هستی
Everything comes naturally, it comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد
Ba-ba-baby
عزیزم
Everything, baby, comes naturally
همه چیز طبیعی خودش میاد، خودش طبیعی میاد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل

خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘How you choose to express yourself


چه طوری دوست داری خودت رو نشون بدی


 

متن و ترجمه ی اهنگ naturally


It’s all your own and I can tell


این چیزیه که فقط من و تو میتونیم بگیم


 


It comes naturally


به طور طبیعی می آید


 


It comes naturally


به طور طبیعی می آید


 


You follow what you feel inside


هر چیزی که در درونت احساس می کنی دنبال می کنی


 


It’s intuitive, you don’t have to try


این ذاتیه، تو نباید سعی کنی


 


It comes naturally


به طور طبیعی می آید


 


It comes naturally


به طور طبیعی می آید


 


And it takes my breath away


و این نفس منو میگیره


 


What you do so naturally


هر چیزی که تو طبیعی انجام میدی


 


You are the thunder and I am the lightning


تو رعدی و من صاعقه


 


And I love the way


من عاشق راه


 


You know who you are and to me it’s exciting

تو می دونی که تو کی هستی و این برای من هیجان انگیز استمتن و ترجمه ی اهنگ naturally


 


When you know it’s meant to be


وقتی تو می دونی آن به معنای بودن است


 


Everything comes naturally, it comes naturally


همه چیز طبیعیه، طبیعی می آید


 


When you’re with me, baby


وقتی که تو با منی، عزیزم


 


Everything comes naturally, it comes naturally


همه چیز طبیعیه، طبیعی می آید


 


Bay-bay-baby


عزیزم


 


You have a way of moving me


تو یه راه برای حرکت من داری


 


A force of nature, your energy


یه نیروی طبیعی


 


It comes naturally


به طور طبیعی می آید


 


It comes naturally, yeah


آره، به طور طبیعی می آید


 


And it takes my breath away


و این نفس منو میگیره


 


What you do, so naturally


هر چی که تو انجام میدی ذاتیه


 


You are the thunder and I am the lightning


تو رعدی و من صاعقه


 


And I love the way


من عاشق راه


 


you Know who you are and to me it’s exciting

تو می دونی که تو کی هستی و این برای من هیجان انگیز است


 


When you know it’s meant to be


وقتی تو می دونی آن به معنای بودن است


 


Everything comes naturally, it comes naturally


همه چیز طبیعیه، طبیعی می آید


 


When you’re with me, baby


وقتی که تو با منی، عزیزم


 


Everything comes naturally, it comes naturally


همه چیز طبیعیه، طبیعی می آید


 


Bay-bay-baby


عزیزم


 


When we collide sparks fly


وقتی که ما به هم میخوریم جرقه ها می پرند


 


When you look in my eyes


وقتی که توی چشمام نگاه می کنی


 


It takes my breath away


این نفس منو میگیره


 


You are the thunder and I am the lightning


تو رعدی و من صاعقه


 


And I love the way


من عاشق راه


 


you know who you are and to me it’s exciting

تو می دونی که تو کی هستی و این برای من هیجان انگیز است


 


When you know it’s meant to be


وقتی تو می دونی آن به معنای بودن است


 


Everything comes naturally, it comes naturally


همه چیز طبیعیه، طبیعی می آید


 


When you’re with me, baby


وقتی که تو با منی، عزیزم


 


Everything comes naturally, it comes naturally


همه چیز طبیعیه، طبیعی می آید


 


Bay-bay-baby


عزیزم


 


Naturally


Naturally


Naturally


Bay-bay-baby


Naturally


Naturally


Naturally


Everything, baby, comes naturally


Naturally


Naturally


Everything, baby, comes naturally

طراحي شده توسط روزيکس

تمامي حقوق مادي و معنوي متعلق به مطالب انگلیسی,داستان های فارسی,بازی,کانتر استریک بوده و کپي برداري از مطالب فقط با ذکر لينک سايت مجاز مي باشد.

ترجمه اشعار

اون راهی که انتخاب می کنی تا خودت رو نشون بدی همه ی این کارها از خودت نشأط می گیره و من میتونم بگم که همه اش ذاتیه , همه اش ذاتیه

تو اون حسی رو که در درونت داری، دنبال می کنی برای تو، همه ی این ها حسیه، احتیاجی نداری که تلاش کنی همه اش ذاتیه , همه اش ذاتیه

و کارهات، نفس من رو توی سینه حبس می کنه

متن و ترجمه ی اهنگ naturally

تو طوفانی و من هم رعد و برق ومن خیلی دوست دارم که شخصیت خودت رو میشناسی و برای من،خیلی جالبه وقتی که میدونی هر اتفاقی که می افته، تقدیری داشته همه چی خود به خود میاد، خودبه خود میاد وقتی که تو با منی، عزیزم

همه چی خودبه خود میاد، همه چی خود به خود میاد عزیزم

تو یه قدرتی داری که به من انگیزه می دی یه قدرت طبیعی،انرژی که داری (همه ی این ها توی ذاتته (خودت می دونی که ذاتیه همه ی این ها توی ذاتته مممم، آره

و کارهات، نفس من رو توی سینه حبس می کنه کار هایی که می کنی،خیلی ذاتیه

تو طوفانی و من هم رعد و برق ومن خیلی دوست دارم که شخصیت خودت رو میشناسی و برای من،خیلی جالبه وقتی که می دونی هر اتفاقی که می افته، تقدیری داشته همه چی خود‌به‌خود میاد، خود‌به‌خود میاد وقتی که تو با منی، عزیزم همه چی خودبه خود میاد، خودبه‌خود میاد عزیزم

وقتی که به هم برخورد می کنیم، توی هوا جرقه میزنه وقتی که به چشم های من نگاه می کنی نفسم توی سینه حبس می شه

تو طوفانی و من هم رعد و برق و من خیلی دوست دارم که شخصیت خودت رو میشناسی و برای من،خیلی جالبه وقتی که می دونی هر اتفاقی که می افته، تقدیری داشته همه چی خودبه‌خود میاد، خودبه‌خود میاد وقتی که تو با منی، عزیزم

همه چی خود به خود میاد، خودبه خود میاد عزیزم

طبیعی و ذاتی طبیعی و ذاتی همه چی، عزیزم،خود به خود میاد

طبیعی و ذاتی طبیعی و ذاتی همه چی، عزیزم،خود به خود میاد

How you choose to express yourself It’s all your own and I can tell It comes naturally, it comes naturally

You follow what you feel inside It’s intuitive, you don’t have to try It comes naturally, mmmm it comes naturally

And it takes my breath away What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening And I love the way you know who you are And to me it’s exciting When you know its meant to be Everything comes naturally, it comes naturally When you’re with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally Bay bay baby

You have a way of moving me A force of nature, your energy It comes naturally (You know it does) It comes naturally Mmmm yeah

And it takes my breath away (Everytime) What you do, so naturally

You are the thunder and I am the lightening And I love the way you know who you are And to me it’s exciting When you know its meant to be Everything comes naturally, it comes naturally When you’re with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally Bay bay baby

When we collide, sparks fly When you look in my eyes, it takes my breath away

(You are) You are the thunder and I am the lightening And I love the way you know who you are And to me it’s exciting When you know its meant to be Everything comes naturally, it comes naturally When you’re with me, baby

Everything comes naturally, it comes naturally Bay bay baby

(Naturally) Naturally x5 Bay bay baby

(Naturally) Naturally x5 Everything comes naturally bay bay baby

Best free WordPress theme

خيلي خوبه ممنون …

عاااااالی بود مر30

ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺭﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﻨﻮﻳﺴﻲ

منم بانظرپانته ا موافقم

منظورتون اینه که ترجمه ی هر جمله زیرش نوشته بشه؟متن و ترجمه ی اهنگ naturally

این که اصلا کپی نشد هه چه بد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

متن و ترجمه ی اهنگ naturally

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی راحت و سرگرم کننده می باشد از جاوا اسکریپت برای ایجاد صفحات داینامیک و پویا در وبسایت استفاده می شود.

متن و ترجمه ی اهنگ naturally

سلنا گومز در گرند پریری تگزاس به دنیا آمد. مادر گومز، آماندا داون “مندی” تیفی (Amanda Dawn “Mandy” Teefey)‏ ( که دارای سابقهٔ بازیگری نیز بوده) وی را در سن 16 سالگی به دنیا آورد. پدر وی، بعد از خواننده ی مشهور سلنا که حدوداً سه سال قبل از تولد گومز دار فانی را وداع گفت، نام وی را سلنا نامید.

 نام وی به صورت سلینا خوانده می شود ولی متأسفانه در اکثر اوقات نام وی را سلنا می خوانند. مادر سلنا که فرزندخوانده ی خانواده ای بود، اصلیتی ایتالیایی و پدر او اصلیتی مکزیکی دارد. سلنا در مورد فرهنگ اسپانیایی خود گفته: ” خانواده ی من همگی جشن کویینسس داشته اند و ما به کلیسا می رویم. ما تمامی کار هایمان را بر حسب مذهب کاتولیک انجام می دهیم و هیچ سنت خاصی نداریم به غیر از رفتن به پارک و داشتن یک مهمانی باربیکیو بعد از رفتن به کلیسا در یکشنبه ها.

” وقتی که سلنا ۵ ساله بود، مادر و پدرش از هم جدا شدند و او در کنار مادرش بزرگ شد. تحمل و کنترل شرایط این نوع زندگی بسیار سخت بوده ولی او و مادرش از پس آن برآمدند. سلنا در مورد شرایط آن زمان گفته: ” به یاد می آورم که روزی پول خرید بنزین را نداشتیم و بنزین تمام کردیم و مجبور شدیم تا در همان جا بنشینیم تا کسی بیاید و اندکی بنزین به ما بدهد؛

چون مادرم هیچوقت نمی خواست که از مادربزرگ و پدربزرگم بخواهد که پولی به او دهند. یادم می آید در خانه مقداری ماکارونی و پنیر داشتیم، اما مادرم هیچ وقت ماکارونی درست نکرد؛ چون ماکارونی مثل یک غذای اعیانی برای ما بود! مادرم خیلی مقاوم و استوار است. به دنیا آوردن من در سن 16 سالگی مسئولیت بزرگی را بر دوش او نهاد ولی او از همه چیز به خاطر من گذشت، در سه جا کار می کرد و زندگی خودش را فدای حمایت و بزرگ کردن من کرد.

” بعد ها سلنا دربارۀ این موضوع توضیح بیشتری داد: “من قطعاً موقع کودکی قادر به درک این موضوع نبودم. بسیار ناراحت بودم که پدر و مادرم در کنار یکدیگر زندگی نمی کردند. وقتی که می دیدم مادرم سخت کار می کند تا زندگی من بهتر شود، هیچ امیدی نداشتم. اگر ما در تگزاس می ماندیم، قاعدتاً من الان آینده ی وحشتناکی داشتم!” در سال 2006، مندی (مادر سلنا) برای دومین بار با شخصی به نام برایان تیفی (به انگلیسی: Brian Teefey)‏ ازدواج کرد و حاصل این ازدواج تولد خواهر ناتنی سلنا، گرسی الیوت (به انگلیسی: Gracie Elliot)‏ در 12 ژوئن 2013 بود.متن و ترجمه ی اهنگ naturally

در مدرسه، سلنا قربانی زورگویی های متعددی بوده. در مورد آن هنگام وی گفته: “من در هر ثانیه از روز در مدرسه ی ابتدایی مورد اذیت و آزار قرار می گرفتم. بدیهی است که بعضی از مردم می خواهند تا شما را تحقیر کنند و پایین بکشند؛ اما در نهایت، شما را از طریقی دیگر قوی تر می سازند.” بعد ها اضافه کرد: “من هیچ وقت در مدرسه بچه معروفی نبودم و فقط 2 دوست داشتم. دوران مدرسه مثل یک دوران ناجور و افتضاح در زندگیتان است! من هیچگاه در مدرسه اعتماد به نفس نداشتم!”

در سال 2009 در مصاحبه ای با پیپل گومز ذکر کرد که با دیدن آماده شدن مادرش برای بازی در تئاتر، وی به بازیگری علاقه مند شد. در یک تست بازیگری برای یک مجموعه، سلنا دمی لواتو را در حالی که برای دادن تست برای همان مجموعه آمده بود، ملاقات کرد. این دو بعد ها به دوستان صیمیمی تبدیل شدند و با هم در فیلم های مشترکی نقش ایفا کردند.

در مه 2010، سلنا دیپلم خود را از طریق تحصیل در منزل کسب کرد. در سال 2008، سلنا شروع به قرار گذاشتن با ستارۀ دیزنی “نیک جوناس” (Nick Jonas) کرد که باعث حضور سلنا در آهنگی از “جوناس برادرز” به نام “بسوزانش” شد؛ اما در سال 2009 این زوج رابطشان را بهم زدند.

سلنا گومز اولین آهنگ خود را با نام “هر چیز آن طور که به نظر می رسد، نیست” برای مجموعه ی “جادوگران محلهٔ متزلزل” منتشر کرد. وی بعد از جدایی از نیک جوناس تمرکز بر روی حرفه ی موسیقی خود کرد. او آهنگ “کرولا دو ویل” را برای آلبوم “دیزنی مانیا” بازخوانی کرد. مدتی بعد وی آهنگ “پرواز به قلب تو” را برای موسیقی متن فیلم انیمیشن “تینکربل” (Tinker Bell) خواند.

سلنا به عنوان خوانندۀ مهمان، همکاری ای در تک آهنگ “وُ آه(من در مقابل همه)” (“Whoa Oh! (Me vs. Everyone)) از گروه “بچه های بیمار برای همیشه” (Forever the Sickest Kids) داشت که این آهنگ، به عنوان اولین آهنگ رسمی وی یاد می شود.

هرچند این آهنگ نتوانست آهنگ بسیار موفقی باشد، اما در رتبۀ 78 در لیست “100 آهنگ پاپ بیلبورد” ایالت متحدۀ آمریکا قرار گرفت. وی 3 آهنگ برای موسیقی متن فیلم “داستان سیندرلایی دیگر” ضبط کرد که یکی از آن ها تک آهنگ “چیزی به من بگو که نمی دانم” (Tell Me Something I Don’t Know) بود که بعدها در اولین آلبوم سلنا قرار گرفت و او برای این آهنگ موزیک ویدئو ساخت. آهنگ “چیزی به من بگو که نمی دانم” اولین آهنگ سلنا شد که در لیست 100 آهنگ داغ بیلبورد و رتبۀ 58 قرار گرفت. سلنا گومز و دمی لواتو یک آهنگی به نام “یکی و مشابه به هم” را برای فیلم “نقشه محافظت از شاهزاده خانم” را خوانند و مدتی بعد برای این تک آهنگ موزیک ویدئویی ساختند. این آهنگ در رتبۀ 82 لیست “100 آهنگ پاپ بیلبورد” قرار گرفت.

این گروه دومین آلبوم خود، سالی بی باران را در ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰ منتشر کرد که در همان آغاز با ۶۶،۰۰۰ نسخه فروش چهارمین آلبوم پرفروش در لیست بیلبورد ۲۰۰ آمریکا شد.

سومین آلبوم گروه با نام «وقتی خورشید غروب می‌کند» در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ منتشر شد. این آلبوم رتبهٔ چهارم را در بیلبورد ۲۰۰ آورد.

آهنگ “دوستت دارم مانند یک ترانهٔ عاشقانه” رتبه‌های خوبی کسب کرد. او در سال ۲۰۱۱ پس از بیرون آمدن آلبوم سومش تور خود را به نام “امشب مال ماست” آغاز کرد. وی برای مدتی از گروه جدا شد.

 

البوم ها

 

متن اهنگ I promise you

متن اهنگ who says

متن اهنگ naturally

متن اهنگ hit the lights

متن اهنگ i love you like a love
song

متن اهنگ round and round

متن اهنگ a year without rain

 متن اهنگ middle of nowhere

 متن اهنگ winter wonderland

 متن اهنگ the way I loved you

متن اهنگ off the chain

متن اهنگ we own the night

متن اهنگ bang bang

متن اهنگ outlaw

متن اهنگ Falling down

متن اهنگ My dilemma

متن اهنگ Thats more like it

متن اهنگ when the sun goes down

متن اهنگ Spotlight

متن و ترجمه ی اهنگ naturally

متن اهنگ More More

متن اهنگ Congratulations to me

متن اهنگ Tell me something I dont know

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…متن و ترجمه ی اهنگ naturally

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن و ترجمه ی اهنگ naturally
متن و ترجمه ی اهنگ naturally
9

دیدگاهتان را بنویسید