متن و ترجمه اهنگ the light is coming

متن و ترجمه اهنگ the light is coming
متن و ترجمه اهنگ the light is coming

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

 

You wouldn’t let anybody speak and instead

تو نباید
بزاری کسی حرف بزنه و به جاش

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

 

Ay yo, trophy wife, out you won me

اره اره یه زن جوونی مثل من رو به دست میاری

 

Until you had to find out it’s one me

تا وقتی ک تو
بفهمی این فقط منم

 

Now you benched, your bum knee

مفهومش بی ادبیه

 

Now I’m the bad guy, call me Chun-Li

حالا من ادم
بدیم منو “چون لی” صدا کن

 

Cause you was slipping, yep, you clumsy

چون تو خیلی
ساده لوحی (به جزییات توجه نمی کنی)، تو بد ترکیب

 

And everything I peep, can’t just unsee

چون به همه چیز زیر چشمی نگاه میکنم و تو نمیتونی ببینی

 

Sips tea, and it’s unsweet

چایی رو میچشی ویان تلخه

 

(منظورش از چایی همون حقیقته)

 

Respect bad gyal when mi done speak

به یه دختر خفن احترام بذار وقتی که دارم حرف
میزنم

 

Now we shooting the shot like drive-by

الان پشت سر هم می نوشیم انگار داریم تیر اندازی میکنیم

 

(مثل اسلحه که از پنجره ماشین به سرعت شلیک میکنه

ما هم به همون سرعت شات های مش روب رو مینوشیم)

 

Why you had to make me go call up my side guy?

چرا تو باید
منو مجبور میکردی که برم و بعدش بم زنگ بزنی

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

 

Can’t let a f-boy f-up my nice vibes

نمیزارم یه پسر
عوضی حال خوبم رو خراب کنه

 

Yo Ariana, come let me give you a high five

تو آریانا بیا
تا بهت یه های فایو (بزن قدش) بدم

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

What did she say? What did he say?

اون چی میگه؟
اون چی میگه؟

 

You don’t listen cause you know everything

تو گوش نمیدی
چون فکر میکنی همه چیو میدونی

 

You don’t even need dreams

تو اصلا نیاز
به رویا نداری

 

Telling everybody, Stay woke, don’t sleep

ب همه بگو بیدار
بمونین نخوابین

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

Why do we have chemistry with a need for speed?

چرا ما شیمی
داریم با یه نیاز برای سرعت

 

Doing things that trouble clings

کارایی انجام
میدیم که انجامشون مشکل هستن

 

To and bends off our wings

و خم کردن
بالهامون

 

Gonna break that sh*t down

میخوان فک لعنتی
رو بشکنم

 

You don’t wait until they wait another round

تو منتظر نمیشینی
تا وقتی که اونا منتظر راند بعدی هستی

 

(منظور اینه سریع حمله میکنه و منتظر نمیشه راند تموم بشه)

 

Guess you’re way above it now

حدس بزن الان
تو چه راهی هستی

 

And that’s your way to love it now

و این راه تو
هست که اینو الان دوست داشته باشی

 

I’ve been into you, sh*t that you’ve been through

من محو توام، لعنتی تو اینو تجربه کردی

 

Damn, I’m so confused, who cares about the rational?

من خیلی گیج
شدم، کی به عاقل بودن اهمیت میده؟

 

If it ain’t your view, That’s the bottom line

اگه این نظر
تو نیست، خیلی مهمه

 

Give you a box of chances, every time you blow it all

به تو یه
جعبه پر شانس میدم، ولی هر دفعه اونو به باد میدی

 

Cause if it was shade, you would just throw it all

چون اگه این
فقط یه سایه بود اون راحت پرتش میکرد

 

It’s like you’re trying not to glow at all

این شبیه اینه
ک ت میخوای اینو نچسبونی

 

Know it all know it all

باید همشو بدونی

 

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

The light is coming to give back everything the darkness stole

روشنایی داره
میاد که همه چیزهایی رو که تاریکی دزدیده بود، برگردونه

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه آهنگ the light is coming از Ariana Grande

You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض
You wouldn’t let anybody speak and instead…
نمیذاری کسی حرف بزنه و در عوض

Ay yo, trophy wife, owww you won me
هی تو، جایزه همسرو بردی، منو برنده شدی
Until you had to find out it’s one me
تا وقتی ک تو بفهمی این فقط منم
Now you benched, aw, your bum knee
الان رو صندلی نشستی، اوو، زانو هاتو انداختی بالا
Now I’m the bad guy, call me Chun-Li
حالا من آدم بدیم، منو چان لی صدا کن
‘Cause you was slippin’, yep, you clumsy
چون تو خواب بودی، آره، توی سر به هوا
And everything I peeped, can’t just unsee
و به هرچی که خیره میشم، اصلٱ نمیشه ندید
Sips tea, and it’s unsweet
چای رو مزه مزه کن، شیرین نیست
Respect bad gyal when mi dun speak
دختر بد، وقتی دارم حرف می زنم احترام بذار
Now we shooting the shot like drive-by’s
الان می زنیم به هدف انگار که داریم می رونیم
Why you had to make me go call up my side guy?
چرا باید مجبورم می کردی برم بعد بهم زنگ‌ میزدی؟
Can’t let a f-boy f-up my nice vibes
نمیتونم اجازه بدم هیچ پسری با س احساساتم قشنگمو خراب کنه
Yo Ariana, come let me give you a high five
تو آریانا، بیا بذار بهت یه های فایو بدم
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
The light is coming to give back everything the darkness stole
روشنایی داره میاد تا تموم چیزایی که تاریکی دزدیده بود پس بیاره
What did she say? What did he say?
اون چی گفت ؟ این چی گفت؟
You don’t listen ’cause you know everything
گوش نمیدی بخاطر اینکه همه چیو میدونی
You don’t even need dreams
اصلٱ نیاز به رویا نداری
Tellin’ everybody, “Stay woke, don’t sleep”
به همه بگو ببدار بمونن نخوابن
Ah, gonna break that shit down
آه، میخوان این آشغالو بشکنن
You don’t wait, tell ’em wait another round
منتظر نمیمونی تا اونا واسه یه دور دیگه صبر کنن
Ah, guess you’re way above it now
آه، حدس بزن الان تو چه مسیری هستی
And that’s your way to love it now
و این راه توئه که الان دوسش داشته باشی
How can they tell you shit that you’ve been through?
چطور میتونن بهت بکن گه که ازش رد شدی؟
They’re so confused
اونا حسابی گیج شدن
Who cares about their rationale?
کی به منطق اونا اهمیت میده؟
If it ain’t your view
اگه این دید تو نیست
That’s the bottom line
اون خط وسطه
Know-it-all (know-it-all)
همشو بدون (همشو بدون)
Give you a box of chances, every time you blow it all (blow it all)
بهت یه جعبه شانس میدم، همش اونو به باد میدی(به باد میدی)
As if it was shade, you would just throw it all (throw it all)
اگه این سایه بود تو هلش میدادی
It’s like you’re trying not to glow at all (glow at all)
شبیه اینه که نخوای اینو بچسبونی (بچسبونی)

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

ترجمه فارسی آهنگ The Light Is Coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

Thousand dollar sheets

ملافه های هزار دلاری

 

Waiting for you on some thousand-dollar sheets

منتظرتم رو ملافه های هزار دلاری

 

I got Carter III on repeat

کارتر تری روی تکرار گذاشتم

 

Back shots to the beat of a milli on you

بی ادبیه

 

Got me acting like you got a milli on you

بذار مثل تو باشم میلیونر تو

 

You say I’m the GOAT,the billy on you

تو میگی من بهترینم، اره عزیزم همدم تو

 

(GOAT یعنی Greatest Of All Time)

 

I could make all your dreams come true

من میتونستم همه رویاهاتو به حقیقت بپیوندونم

 

Wanna fall through, then you better come through

میخوام از بین برم، بعدش تو بهتر میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

متن و ترجمه اهنگ the light is coming

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Strawberry lingerie

Waiting for you, strawberries lingerie

بی ادبیه

 

You told me you on the way

بهم گفتی که تو راهی

 

Messed around, messed around, put it down on you

دور مو بر به هم ریخته، به هم ریخته، بذارش پایین

 

I’ma do everything I said I’m gone do

من هرکاری رو که گفتم انجام میدم

 

Pretty little body it looks better on you

بدن کوچولو و خوشگل روی تو خوب به نظر میرسه

 

Might have to blow it like a feather on you

ممکنه همونطوری که کمکت میکنه بهت ضربه هم بزنه

 

Waterfalls, you better come through

آبشارها، تو بهتر از اونا جاری میشی

 

Don’t make me awake until the morning

منو تا صبح بیدار نکن

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

I’m, A-all, all in, I’m in, A-all, all in, A-all, all in

من هستم،همه, همه هستن منم هستم، همه, همه هستن

 

A-all, all in, Put your name

همه هستن،همه، اسمتو بذار

 

He in my starting five, he get the city live

اون برای شروع من پنج ساله، شهرو زنده میکنه

 

These niggas scared they doing 50 in a 55

این نیگاها ترسیدن تا اونا ۵۰ رو به ۵۵ برسونن (سرعت ماشین)

 

I’m trynna clap them like somebody told em gimme five

من سعی میکنم بهشون سیلی بزنم مثل کسی که بهشون میگه بزن قدش

 

I’m be a half an hour but I told em gimme five

الان نصف ساعتی گذشته ولی من بهشون گفتم بزنین قدش

 

I’m trynna dance on em, blow my advance on em

من تلاش میکنم با اونها برقصم، پیشرفتم رو نشون شون بدم

 

I like em better when he got some sweatpants on em

من اونها رو بیشتر دوست دارم وقتی اون بهشون شلوارای خوشگل میده تا بپوشن

 

I like his hang time, he said his head right

زمانی که باهاش هستم رو دوست دارم، بی ادبیه

 

I said go all the way down and then head right

بی ادبیه

 

I watch him f**k it up, look at him l**king up

بی ادبیه

 

I said you need some thick skin, baby, s**k it up

بی ادبیه

 

He goes insane on it, I put my fame on it

اون میخواد دیوونه شه و من شهرتم رو روش گذاشتم

 

Coulda put ZAYN on it, but I put your name on it

می تونم اسم زین رو روش بزارم اما اسم تو رو میزارم

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Got a kiss, with your name on it

یک بوس با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

 

Love me good, let me down, don’t turn me down

عاشقم باش، ناامیدم نکن، ازم رو بر نگردون

 

Got a bed, with your name on it

یه تخت با اسم تو روش

 

With your name on it

با اسم تو روش

متن و ترجمه اهنگ the light is coming
متن و ترجمه اهنگ the light is coming
9

متن اهنگ emc2 از پیشرو

متن اهنگ emc2 از پیشرو
متن اهنگ emc2 از پیشرو

صفحه اصلی » رضا پیشرو » متن آهنگ جدید رضا پیشرو EMc2

سایت مرجع متن آهنگ (تکست آهنگ) در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

Lyrics Music Emc2 Reza Pishro   

♫♫♫

رپ کردن مردم فکر میکنن سادس دستم میندازن و بعدم چت میکنن گاون
من سریالی وارم, مارم اگه داشته باشی کارم و حالا حالا حال واژه بازی دارم
شمع روشن میکنم ، مثل شاعر ها می خوابم و به زمین و زمان دید کائناتی دارم
همه فکر میکنن یه مازراتی دارم بعضی وقتا پورش بعضی وقتا آمریکایی بازم
زندگی شخصیم یه رزمه یه تصمیم تو لحظه
یه اقیانوس بزرگ بی عرشه با عرضه میجنگم تا برسم
روبه روم فلشه و فرشته پله سکه و یکه دل
میرم تو رختخوابم حرف حسابت چیه
سر ساعت میای سر کار وقتی میگم بهت
هرچی بخوای میدم بهت کاری نکن دیرم شه
حال بت میدم مثل پرتقال بی هسته
نمیدونم پشت سرم کی هستش
شاید دارم با کلماتم میدم بهش برک
میرم تو استرس با اعداد فلش میدن بهم
میرم بهشت فرش میام میگم ولش
ولش میکنم ولم نمیکنه سریع پا میشم
هالمو گارد میکنم انگار کارد میکنم تو مخش
خوشش میاد از این کار بهم میگه هری پاتر کارت درسته
سریع ساکت میشم میگم رضا گوش نکن بهش رو نده
تو لحظه تبدیل میشه فرشته
یه جور نور میشه که تعظیم کنی بهش هی
جز خودت تو رو به بالا وصل نمیکنه کسی
هرچقدر پیک میزنی مست نمیکنه رفیق
رو مختن دو شیفت، نه صب نه شب
وقتی داری دورتن، ته سیگاری خورتن
کلافم دنبالم نگرد، بهونه نیار سحانم نزن میکنه قلابم عمل
قسم خوردم فقط هدف جهت عرق ورق قلم
وقتی میخونم میسازم جهنمم قشنگ
فرق کرد همه چی وقتی زندگیمو ورق زدم
عقب فهمیدم همشون عقب تر از منن
با هر کی هدف ساختم خراب شد مرام برام مرد
طلا برام ذوب میشه کلام برام حکم
امروز کمان کشیدم رو زمان تیر و باد برد برام
تا ته میری تو کثافت میگی پاک کن برام
سیاه پوستا میان جلوت
شروع میکنن فری استایل
های رو وایت ویدو کریستال
منتظر بودم درو وا کنی کلیدساز
یکی بگه ول کام تو دریم هاووس
یه ماشین چریک قام قام تو جاده بالا پایین گاز میدیم میریم راس
اونقدر میچرخم که فاک نیوتن
یه پوستر گاندی و کرن کنار همه کامپیوترم
انقدر کارکردم باش ساب–زیرو شد
پرورش میدم باز آب میریزم رو خاک
اما کار همه شده خاک میریزن رو باد
خواب میبین تو خواب به راز میرسن تو راز
باج میگیرن و ماچ میدن بدون بال میمیرن رو ماه
کلمات پربار میشینن رو کاه
ترجیح دادم جای اینکه لش کنم رو تخت
وقتمو وقف کنم تو رپ
ترسم و محو کنم تو جنگ
متنم و طرح کنم رو ضرب
صبر کنم دنیا رو فتح کنم تو دست
وقتشه مهره هارو پرت کنم رو سقف
نباید مست کنم تو جمع
دیوونه شم این همه دست کنم تو مرگ
خودمو پرت کنم رو سقف نفخ کنمو تب و لرز کنمو
ودمو بند کنم تو گنگ
بخوام قراردادی وصل کنم با چسب و بعد فسخ کنم با درد
مسواک میزنم عقلم بیاد سرجاش میرم بیرون تیکاف فاز سفر میگیرم
سر در میارم از جاده زندان قزل حصار، دور میزنم سمت قزوین
پک میزنم و گاز میدم جاده دلم تنگ میشه برمیگردم و زل میزنم تهران
مردم اینجا بوتاکس میزنن با واکس، تو تاکسی س*ک میزنند رو پات
وان میخرن با وام ، بال میخرن با کام ، بانوان با مردایی که
یال دارن حال میکنن بلند دارن فاز لاو میرند با فاب
اونا آهنگ های تند منو درک نمیکنند
ولی پند پرت میکنند سمتم خرج میکنن رولکس اصل دست میکنن
پز میدن دو دقیقه من رپ میکنم دم تکون میدن انگار دارم با ۳۰۰ تا با موتور میرم
گرخیدن هول میشن فول میدن ، نمی خوام با یه کلت وایستم روبرو آینه
شلیک کنم به خودم بنگ بنگ بنگ نجات پیدا کنم صد در صد از مرگ
همش فقط حرف بزنم ده درصد از هر کسی بگیرم
بشم ۶۰ درصد از فقر درد رسما مترسک مرد
مشتا میره بالا کشتار میشه, هشدار
هرجای دنیا سیاستمدارا دنبال دلار پولدارا پوکرو برنامه قمار
فقیرا زرداب و کما تو سطل هاشون نوزاد
مرد هاشون معتاد زناشون سولار بچه ها تو پارک، نکــن
انگار دالایلاما چسبوندم گوام بودا نشسته رو به روم
میگه آماده ی تئاتر باهام هستی ؟
نمیترسم میدم برکت به چاکراه چهارت ام شانتی
میام رو فرم با یونی فرم ۳۳ تو مهمونی کنار ، ام و جی زی بیونسه
نخند عوضی کنار اون جن*ه پلنگ عملی دهن دهنی
صبر کن
Emc2
تو خودته نیازی نیست به
DMT
گل
این اکیپ مرتاز اون اکیپ گرگ، س*س، تا فرا آگاهی و پو*ن
آزادی صلح ماکارانی مفت، شستشو داعش شاخای بز
آیشه مرد کنار قایق حامل بمب، فاک به دایره ظلممتن اهنگ emc2 از پیشرو

تکست آهنگ  جدید رضا پیشرو EMc2

Edit by : متن آهنگ

آموزش دانلود : روی لینک های بالا کلیک راست کرده و گزینه save link as را بزنید و در مسیر دلخواه ذخیره کنید

در اندروید بر روی لینک ها نگه دارید تا منو باز شود و گزینه save link را بزنیداین سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

وااای این آهنگش خیلی عالی بود مرررررسی از رضا پیشرو

با اعداد فلش میدن بم.۵.۵۵ با جمع ۵۸تا ۸۵ ک باهم در رابطن.سورع پنجم

زنا با مردابی که یال دارن حال میکنن

کشتااااااااارررر

سلام
خودم نوشتم

رپ کردن مردم فک میکنن ساده ست
دستم میندازنو
بعدم فک میکنن گاون
ومنم سریالی وارم
مارم اگه داشته باشی
کارمو حالا حالا ها واژه بازی دارم
شمع روشن میکنمو
مثه شاعرا میخابمو
به زمینو زمان
دید کاعناتی دارم
همه فک میکنن یه مازراتی دارم
بعضی وقتا پورش
بعضی وقتا آمریکایی بازم
زندگیه شخصیم یه رزمه
یه تصمیم تو لحظه ی اوقیانوس بزرگ بی عرشه
با عرضه میجنگم تا برسم
روبه روم فِلش و فرشته پِلسه
که با یک دل
میرم تو رختخوابم
حرف حسابت چیه؟
-سر ساعت میای سر کار
وقتی میگم بِت
هرچی میخای میدم بِت
کاری کن دیرم شه
حال بِت میدم
مثه پرتقال بی هسته-
نمیدونم پشت سرم کی هستش
شاید دارم با کلماتم
میدم بهش بِریک
میرم تو استرس با اعداد
فِلش میدن بهم
میرم بهش فِرش میام
میگم فلش فلش میکنم
ولم نمیکنه سریع پا میشم
حالمو کارد میکنم
انگار کارد میکنم تو مخش
خوشش میاد از اینکار
بهم میگه هری پاتر کارت درسته
سریع ساکت میشم میگم رضا گوش نکن بهش
رو نده
تو لحظه
تبدیل میشه فرشته
یه جور نور میشه که تعظیم کنی بهش هی
جز خودت تورو به بالا وصل نمیکنه کسی
هر چقد پیک میزنی مست نمیکنه رفیق
رو مختن دو شیفته نه صبو نه شب
وقتی داری دورتن
ته سیگاری خورتن
کلافم
دنبالم نگرد
بهونه نیار
تهمتم نزن
میکنه قلابم عمل
قسم خوردم
فقط
هدف
جهت
عرق
ورق
قلم
وقتی می خونم میسازم جهنمم قشنگ
فرق کرد همه چی وقتی زندگیمو ورق زدم عقب
فهمیدم همشون عقبتر از منن
با هرکی علف ساختم خراب شد
مرام برام مرد
طلا برام ذوب میشه
کلان برام حکم
امروز کمان کشیدم رو زمان
تیرو باد برد
برام تا ته میری تو کثافت میگی
پاک کن اونهارو
سیاه پوستا میان جلو
شروع میکنم فریستایل (فری استایل)
هایرووَیت رو کریستال
منتظر بودم درو وا کنی کلید ساز
یکی بگه ولکام تو دریم هوس
یه ماشین چریک چیک غان غان
تو جاده بالا پایین گاز میدیم میریم راس
انقد تند میچرخم که ف.ا.ک نیوتون
پوستر گاندیا کورن
کنار همه کامپیوترم
انقد کارکردم باش سایب زیرو شد
پرورش میدم باز
آب میریزم رو خاک
همون کار همه شده خاک میریزن رو پات
خواب میبینن تو خواب
به راست میرسن تو راست
باج میگیرن رو ماچ میدن
بدون بال میمیرن رو ماه
کلمات پربار میشینن رو کاه
آ
هرچی دارم جای اینکه لش کنم رو تخت
وقتمو وقت کنم تو رپ
ترسمو محو کنم تو جنگ
متنمو ترک کنم رو ضبط
صب کنم دنیارو فتح کنم تو دست
وقتشه مهره هارو پرت کنم رو سقف
نباید مست کنم تو جمع
دیوونه شم اینهمه دست کنم تو مرگ
خودمو پرت کنم رو سقف
نفخ کنمو تبولرز کنم
خودمو بنگ کنم تو گنگ
بخوام قرار داد یو فست کنم با چستوبند
فست کنم با درد
مسواک میزنم عقلم بیاد سر جاش
میرم بیروپن تِیک آف
فاز سفر میگیرمو سر در میارم از جاده ی زندان قزلستان
دور میزنم سمت قزوین
پوک میزنمو گاز میدم
جاده دلم تنگ میشه و
برمیگردم زل میزنم طهران
مردم اینجا بوتاکس
میزنن با واکس
تو تاکسی س.ا.ک میزنن رو پات
وان میخرن با وام
بال میخرن با کام
بانوان با مردایی که یال دارن
حال میکنن
بلند دارن
فاز لاو میرن با ف.ا.ک
اونا آهنگای تند منو درک نمیکنن
ولی پمپ پرت میکنن سمتم
خرج میکنن
رولیکس اصل دست میکنن
پز میدن
تودوره ای که من رپ میکنم
دم میکوبیدن
انگار دارم با سیصدتا با موتور میرم
گرخیدن هول میشن فول میدن
نمیخام با یه کلت وایسم روبه رو آیینه و
شلیک کنم به خودم بنگ بنگ بنگ بنگ
نجات پیدا کنم ۱۰۰% از مرگ
همش فقط حرف بزنمو
۱۰% از هرکی بگیرمو بشم ۶۰% از
فقر درد رسما مترسک
مشتام میره بالا کشتار
میشه هشدار
هر جای دنیا سیستمدارا دنبال دلار
پولدارو پوکرو برنامه قمار
فقیرو سرتاپا کمار
سطللاشون نوزاد
مرداشون معتاد
زناشون سولار
بچه ها تو پارک
نکن
انگار دار اعلامات چسپوندمو
گوآمبودا نشسته روبه روم
میگه آماده ی تعاتر باهام هستی
نمیترسم میدم برکت به چاکرا چارد اُم شارنتی
میام رو فورم
با یونیفرم ۳۳ تو مهمونی کنار اموچِسی بیوسِش
نخند عوضی کنار اون ج.ن.د.ه پلنگ عملی
دهن دهنی
اه اه اه
صب کن
EMC2
توخودته
نیازی نیست به
دی ام تی
گل
این اکیپ مرتاز
اون اکیپ گرگ
س.ک.س تا فرآگاهی پ.و.ر.ن
آزادیه صلح
ماکارانی مفت
شستوشوی داعشو شاخای بز
عایش مُرد
کنار قایق حامل بمب
ف.ا.ک به دایره ظلم

تمامي حقوق مادی و معنوی و همچنین قالب برای سايت تکساهنگ (مرجع متن آهنگ) محفوظ است.

تکست آهنگ – متن آهنگ – شعر آهنگ – ترانه آهنگ

iliya Group

آخرین مطالب منتشر شده

متن کامل آخرین آلبوم های منتشر شده

متن آهنگ های رپ و هیپ هاپ

آخرین نقد و بررسی های منتشر شده

والپیپر هنرمندان محبوب شما

متن اهنگ emc2 از پیشرو

مصاحبه های منتشر شده از هنرمندان

متن آهنگ های قدیمی و خاطره انگیز

آخرین موزیک ویدیوهای منتشر شده

دانلود آهنگ جدید تیک تاک به نام راک استارDownload New Music Tiktak – Rock Star

دانلود آهنگ جدید ایوان باند به نام تو که معروفیDownload New Music Evan Band – To Ke Maroofi

دانلود آهنگ جدید عرفان اصغری به نام عاشقیDownload New Music Erfan Asgari – Asheghi

دانلود آهنگ جدید علیرضا عطایی به نام خاطره ی بارانDownload New Music Alireza Ataei – Khatereye Baran

دانلود آهنگ جدید اسماعیل رئیسیان به نام بعد توDownload New Music Esmaeil Raisiyan – Bade Toمتن اهنگ emc2 از پیشرو

دانلود آهنگ جدید حمید چلارسی به نام معشوقDownload New Music Hamid Chelaresi – Mashoogh

دانلود آهنگ جدید میثم خواجه وندی به نام دیوونه میشمDownload New Music Meysam Khajevandi – Divoone Misham

دانلود آهنگ جدید مجید ادیب به نام بخند بازمDownload New Music Majid Adib – Bekhand Bazam

دانلود آهنگ جدید رستاک حلاج به نام تلفاتDownload New Music Rastaak – Talafaat

دانلود آهنگ جدید امیر علی به نام یه چیزی بگمDownload New Music Amir Ali – Ye Chizi Begam

دانلود آهنگ جدید امین شکرشکن به نام آی مردمDownload New Music Amin Shekarshekan – Ay Mardom (Remix)

دانلود آهنگ جدید سروش خسروان به نام حس خوبDownload New Music Soroush Khosravan – Hesse Khoob

دانلود آهنگ جدید کامران فرزانه به نام دلت گیرهDownload New Music Kamran Farzaneh – Delet Gireh

دانلود آهنگ جدید فرشید هلالی به نام Download New Music Farshid Helali – Tanhaei

دانلود آهنگ جدید سام نیا به نام ناخواستهDownload New Music Xamnia – Naakhasteh

دانلود آهنگ جدید پیمان آغاسی به نام هنرDownload New Music Paiman Aghasi – Honar


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…متن اهنگ emc2 از پیشرو

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

دانلود آهنگ جدید رضا صادقی و مجید قمری بنام “ عشق ” با لینک مستقیم

Download New Music Reza Sadeghi – Eshgh (Ft Majid Ghamari)

موزیک جدید و بسیار زیبای رضا صادقی و مجید قمری بنام عشق با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های رضا صادقی و مجید قمری <— کلیک کنید “

متن اهنگ emc2 از پیشرو


دانلود آهنگ جدید رستاک بنام “ تلفات ” با لینک مستقیم

Download New Music Rastaak – Talafaat

موزیک جدید و بسیار زیبای رستاک بنام تلفات با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های رستاک <— کلیک کنید “


دانلود آهنگ جدید امیر علی بنام “ یه چیزی بگم ” با لینک مستقیم

Download New Music AmirAli – Ye Chizi Begam

موزیک جدید و بسیار زیبای امیر علی بنام یه چیزی بگم با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های امیر علی <— کلیک کنید “


دانلود آهنگ جدید علیرضا پویا و کیوان رضایی بنام “ دیوونه بازی ( اشکام ریمیکس ) ” با لینک مستقیم

Download New Music Alireza Pouya – Divoone Bazi (Ashcom Remix) (Ft Keyvan Rezaei)

موزیک جدید و بسیار زیبای علیرضا پویا و کیوان رضایی بنام دیوونه بازی ( اشکام ریمیکس ) با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های علیرضا پویا و کیوان رضایی و اشکام <— کلیک کنید “


دانلود آهنگ جدید Berksan بنام “ Sakin ” با لینک مستقیم

Download New Music Berksan – Sakin

موزیک جدید و بسیار زیبای Berksan بنام Sakin با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های Berksan <— کلیک کنید “

دانلود آهنگ جدید مصطفی پاشایی بنام “ دل دل ” با لینک مستقیم

Download New Music Mostafa Pashaei – Del Del

موزیک جدید و بسیار زیبای مصطفی پاشایی بنام دل دل با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های مصطفی پاشایی <— کلیک کنید “

دانلود آهنگ جدید حصین بنام “ صبح ظهر شب (دی جی الوان ریمیکس) ” با لینک مستقیم

Download New Music Ho3ein – Sob Zohr Shab (Dj Elvan Remix)

موزیک جدید و بسیار زیبای حصین بنام صبح ظهر شب (دی جی الوان ریمیکس) با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های حصین و دی جی الوان <— کلیک کنید “


متن اهنگ emc2 از پیشرو

دانلود آهنگ جدید ایمان غلامی بنام “ زمستون” با لینک مستقیم

Download New Music Iman Gholami – Zemestoon

موزیک جدید و بسیار زیبای ایمان غلامی بنام زمستون با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های ایمان غلامی <— کلیک کنید “


دانلود ریمیکس جدید Mustafa Sandal بنام “ Gel Bana ” با لینک مستقیم

Download New Music Mustafa Sandal – Gel Bana

ریمیکس جدید و بسیار زیبای Mustafa Sandal بنام Gel Bana با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های Mustafa Sandal <— کلیک کنید “


دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام “ البرز ” با لینک مستقیم

Download New Music Hamed Homayoun – Alborz

موزیک جدید و بسیار زیبای حامد همایون بنام البرز با بالاترین کیفیت در رز سانگ

” برای دانلود آهنگ های حامد همایون <— کلیک کنید “


دانلود آهنگ جدید

تمامی حقوق مطالب برای رز سانگ|دانلود آهنگ جدید محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. بهینه سازی و صعود توسط میهن بک لینک

طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.

طراحی قالب وردپرس : وبیت /
فید خوان ،
نقشه سایت ،
ولید شده

دانلود آهنگ جدید گروه تیک تاک به نام راک استار با دو کیفیت ۱۲۸ و۳۲۰ همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ

Download New Song by Tik Taak Called RockStar

جدیدترین اثر از تیک تاک راک استار

 

متن اهنگ emc2 از پیشرو

پخش آنلاین آهنگ راک استار نیز در ادامه مطلب قرار داده شده.

ادامه مطلب + دانلود

دانلود آهنگ جدید ایوان بند به نام تو که معروفی با دو کیفیت ۱۲۸ و۳۲۰ همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ

Download New Song by Evan Band Called To Ke Maroufi

جدیدترین اثر از ایوان بند تو که معروفی

پخش آنلاین آهنگ تو که معروفی نیز در ادامه مطلب قرار داده شده.

ادامه مطلب + دانلود

دانلود ریمیکس جدید آهنگ علیرضا پویا و کیوان رضایی به نام دیوونه بازی با دو کیفیت ۱۲۸ و ۳۲۰ با پخش آنلاین

دانلود آهنگ جدید رضا صادقی به نام عشق با دو کیفیت ۱۲۸ و۳۲۰ همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ

Download New Song by Reza Sadeghi Called Eshgh

جدیدترین اثر از رضا صادقی عشق

پخش آنلاین آهنگ عشق نیز در ادامه مطلب قرار داده شده.

ادامه مطلب + دانلود

دانلود آلبوم جدید سعید دهقان به نام حلبی آباد با دو کیفیت ۱۲۸ و۳۲۰ همراه با پخش آنلاین و متن آلبوم

Download New Album by Saeed Dehghan Called Halabi Abad

دانلود آهنگ جدید رستاک به نام تلفات با دو کیفیت ۱۲۸ و۳۲۰ همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ

Download New Song by Rastak Called Talafat

جدیدترین اثر از رستاک تلفات

پخش آنلاین آهنگ تلفات نیز در ادامه مطلب قرار داده شده.

ادامه مطلب + دانلود

دانلود آهنگ جدید کامران غلامی به نام بچگی کردم با دو کیفیت ۱۲۸ و۳۲۰ همراه با پخش آنلاین و متن آهنگ

Download New Song by Kamran Gholami Called Bachegi Kardam

جدیدترین اثر از کامران غلامی بچگی کردم

ترانه و آهنگ : مسعود صادقلو – تنظیم : سعید سام

 

پخش آنلاین آهنگ بچگی کردم نیز در ادامه مطلب قرار داده شده.

ادامه مطلب + دانلود

قسمت اول تا چهارم سریال قرار داده شد

دانلود سریال گشت پلیس

متن اهنگ emc2 از پیشرو

 

خلاصه داستان: داستان سریال گشت پلیس، درباره زندگی چهار افسر پلیس آگاهی (با بازی فرهاد قائمیان، برزو ارجمند، امیررضا دلاوری و رضا کریمی) است که هر یک دارای خلق و خو، نگاه و تفاوت های فردی خاص در عملیات و ماموریت های مختلف هستند. هر قسمت این سریال، داستانی مستقل و مجزا دارد.

تمامی حقوق متعلق به شیرازسانگ بوده و هرگونه کپی برداری از مطالب بدون ذکر منبع ، شرعاً حرام و قانوناً پیگرد به همراه خواهد داشت.

متن اهنگ emc2 از پیشرو
متن اهنگ emc2 از پیشرو
10

text music in the end linkin park

text music in the end linkin park
text music in the end linkin park

Writer(s): BOURDON ROBERT G, BENNINGTON CHESTER C
Lyrics powered by www.musixmatch.com

Rest in Peace Chester.

This remind me of a situation with a girl.That song fits so good…

🙁

text music in the end linkin park

But in the end it doesn’t even matter… R.I.P. Chester

the best Linkin Park Songs

yeah, linkin park, when i was a young boy my father took me into a city , to listen linkin park song :v

wow nice

nice linkin park

I love linkin park so much

Linkin Park best songs ever

Linkin park beste fly wie der fickende lurch. Gerne lurcht er linkin park durch.

Deutsch anscheinend auch nicht! 😛

sinloser text den ich kann kein englisch den ich heiße mit nach namen sartisohn

Ich mag den Park verknüpfen sie sind die besten

Ich bevorzuge die Kugel für valentine Monat sie sind cool

it´s so true! in the endIt doesn’t even matter

Das hervorragendste Lied, wo aktuell im Radio läuft.

DAS IS DAS GEILSTE LIED DAS JEMALS GESCHRIEBEN WURDE!!!!!

alles der gleiche Nigger fuck! Mladic 4ever

But in the endIt doesn’t even matter

EpicFail oO


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

text music in the end linkin park

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

RIP Chester Bennington 1976-2017’In The End’ – Linkin Park, with official lyrics!From the album ‘Hybrid Theory’Enjoy!Lyrics:It starts withOne thing I don’t know whyIt doesn’t even matter how hard you tryKeep that in mind, I designed this rhymeTo explain in due timeAll I knowTime is a valuable thingWatch it fly by as the pendulum swingsWatch it count down to the end of the dayThe clock ticks life awayIt’s so unrealDidn’t look out belowWatch the time go right out the windowTrying to hold on but didn’t even knowI wasted it all just to watch you goI kept everything inside and even though I tried, it all fell apartWhat it meant to me will eventually be a memory of a time when…I tried so hardAnd got so farBut in the endIt doesn’t even matterI had to fallTo lose it allBut in the endIt doesn’t even matterOne thing, I don’t know whyIt doesn’t even matter how hard you tryKeep that in mind, I designed this rhymeTo remind myself howI tried so hardIn spite of the way you were mocking meActing like I was part of your propertyRemembering all the times you fought with meI’m surprised it got so (far)Things aren’t the way they were beforeYou wouldn’t even recognize me anymoreNot that you knew me back thenBut it all comes back to meIn the endYou kept everything inside and even though I tried, it all fell apartWhat it meant to me will eventually be a memory of a time when…I tried so hardAnd got so farBut in the endIt doesn’t even matterI had to fallTo lose it allBut in the endIt doesn’t even matterI’ve put my trust in youPushed as far as I can goFor all thisThere’s only one thing you should knowI’ve put my trust in youPushed as far as I can goFor all thisThere’s only one thing you should knowI tried so hardAnd got so farBut in the endIt doesn’t even matterI had to fallTo lose it allBut in the endIt doesn’t even matter

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

from the album Hybrid Theory ·
Copyright: Writer(s): Joseph Hahn, Brad Delson, Robert G. Bourdon, Mike Shinoda, Chester Charles Bennington Lyrics Terms of Use

It starts with
One thing, I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme to explain in due time

All I know
Time is a valuable thing
Watch it fly by as the pendulum swings
Watch it count down to the end of the day
The clock ticks life away

It’s so unreal
Didn’t look out below
Watch the time go right out the window
Trying to hold on, but didn’t even know
I wasted it all just to watch you go

I kept everything inside
And even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be a memory of a time whentext music in the end linkin park

I tried so hard and got so far
But in the end, it doesn’t even matter
I had to fall to lose it all
But in the end, it doesn’t even matter

One thing, I don’t know why
It doesn’t even matter how hard you try
Keep that in mind
I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard

In spite of the way you were mocking me
Acting like I was part of your property
Remembering all the times you fought with me
I’m surprised it got so far

Things aren’t the way they were before
You wouldn’t even recognize me anymore
Not that you knew me back then
But it all comes back to me in the end

You kept everything inside
And even though I tried, it all fell apart
What it meant to me will eventually be a memory of a time when

I tried so hard and got so far
But in the end, it doesn’t even matter
I had to fall to lose it all
But in the end, it doesn’t even matter

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this, there’s only one thing you should know

I’ve put my trust in you
Pushed as far as I can go
For all this, there’s only one thing you should know

I tried so hard and got so far
But in the end, it doesn’t even matter
I had to fall to lose it all
But in the end, it doesn’t even matter

Song Discussions is protected by U.S. Patent 9401941. Other patents pending.

CNET | Copyright © ۲۰۱۹ CBS Interactive Inc. / All rights reserved.

A monthly update on our latest interviews, stories and added songs

©۲۰۱۹ Songfacts®, LLC

Linkin Park

Der Song IN THE END von Linkin Park ist die vierte und letzte Auskopplung aus dem Erfolgsalbum Hybrid Theory, das als erstes veröffentlichtes Album der Band bereits den nationalen wie internationalen Durchbruch brachte und dem Nu Metal zu breiter Bekanntheit verhalf.
 

I. Entstehungsgeschichte

Die Band Linkin Park ist seit ihrer Gründung 1996 (damals hieß sie Xero) bzw. seit ihrer Umbenennung 1998 (Hybrid Theory) und 1999 (Linkin Park) eine der kommerziell erfolgreichsten Rock-Bands aller Zeiten. Zunächst zu den Hauptvertretern des Nu Metal gehörend verwischte sie im Laufe der Zeit die Grenzen zwischen Rock, Hip-Hop, Alternative und Electro Rock. Einigen gilt sie auch als Vertreter von Alternative Metal, Heavy Metal, Rap-Metal, Rap-Rock und Post-Grunge. Ihr ‚Erfolgsrezept’ liegt in einer besonderen Mischung aus Rock und Rap. Der Albumtitel Hybrid Theory verweist bereits auf die für Linkin Park typische Mischung verschiedener Musikstile. So vereint die Band den MC Mike Shinoda und den DJ Joseph Hahn mit der klassischen Rock-Besetzung bestehend aus Leadsänger/Shouter, Leadgitarre, Bass und Schlagzeug.

IN THE END ist der achte Track auf dem Album Hybrid Theory und dauert 3:36 Minuten. Der Song entstand auf der Basis eines Gedichtes von Frontsänger Chester Bennington. Zunächst war der Titel des Songs “Untitled”. Frühere Versionen des Songs sind auf dem Album Hybrid Theory EP zu hören, das aus vertraglichen Gründen 1999 zwar fertig gestellt, allerdings nie verkauft wurde. Der Song wurde mehrere Male verändert, so dass der gerappte Teil des Songs direkt auf Shinoda zugeschnitten wurde. Das Releasedatum war der 20.11.2001.
 text music in the end linkin park

II. Kontext

Gegen Ende der 1990er Jahre steuerte die Nu Metal-Szene auf ihren Höhepunkt hin. Mit Limbizkit, Slipknot und Korn im Rücken war es vor allem die Band Linkin Park, die mit ihrer Musik neue Maßstäbe setzte. Den Durchbruch hatte Linkin Park bereits mit ihrem ersten Album, das nach ihrem ursprünglichen Bandnamen Hybrid Theory benannt ist und auf das hybride Zusammenspiel zwischen Rap-, Rock- und Popelementen anspielt, mit denen die Band arbeitet. Da bereits eine andere Band namens Hybrid existierte, fürchtete Warner Bros Records rechtliche Konsequenzen und koppelte die Bedingungen für einen Plattenvertrag an die Umbenennung der Band.

In ihrer Botschaft ist Linkin Park nach eigenen Angaben unpolitisch. Vielmehr werden Gefühle und Erfahrungen der Bandmitglieder thematisch in den Songs verarbeitet. Neben der musikalischen Vielfalt, die die Bandmitglieder bieten, übernimmt jeder neben seiner künstlerischen Arbeit auch Aufgaben im organisatorischen Bereich. So ist Sänger Bennington zusammen mit Schlagzeuger Bourdon für Tourplanung und Eventmanagement verantwortlich. Shinoda und Hahn sind im Kunstkomitee der Band, kümmern sich um Albumgestaltung und Ähnliches. Hahn, der gemeinsam mit Shinoda in Kunstdesign einen Abschluss erwarb, kümmert sich außerdem um die Produktion von Musikvideos und deren Inhalte. So ist sowohl die Gestaltung des Albumcovers als auch das Musikvideo zum Song fast vollständig auf das Wirken der Band zurückzuführen. Ihre Songs schreibt die Band ebenfalls meist zusammen.

IN THE END ist mit seiner weitestgehend ruhigen Art als eine rockige Ballade anzusehen, die in der Mitte des Albums ein ausgleichendes Gewicht gegenüber den anderen, deutlich rockigeren Songs geben soll.
“There’s a lot of musical changes in that particular song, which really gives us a lot of freedom to play with the different moods”, so Co-Produzent Nathan “Karma” Cox, der zusammen mit Joseph Hahn für die Produktion des Musikvideos verantwortlich war.

Durch die Vielfalt klanglich aufgerufener Emotionen (langsam/schnell/leidenschaftlich/aggressiv), bei denen allerdings das ruhige Element des Klaviers im Vordergrund steht, lässt sich eine Vielzahl von Themen und Ausdrucksintentionen in Text, Musik und Video hineininterpretieren.

Auf Grund der drei bereits veröffentlichten Songs hatte die Band laut Hahn deutlich bessere Voraussetzungen für das nach “Papercut” zweite selbstproduzierte Musikvideo. Ausgestattet mit einem im Vergleich zu anderen Musikvideos sehr großen Budget konnten Hahn und Co. also deutlich mehr Zeit und Energie in die Produktion stecken. So wurde Star-Designer Patrick Tatopoulos engagiert und mit Hilfe von CGI (computer generated images) vor einer Green-Screen gedreht ‒ zu jener Zeit eine aufwendige Ausnahmeerscheinung in der Rockvideo-Szene. Der eigentliche Drehort der im Video vorkommenden Hintergrundszenerie war die kalifornische Wüste. Am Computer wurden dann nachträglich die im Bildvordergrund erscheinenden Elemente eingearbeitet und sowohl Farbe als auch Kontrast konfiguriert.

Nach dem Release der Single wurde der Song von Linkin Park selbst in mehreren Versionen abermals veröffentlicht: So auf dem Album Reanimation, zu dem sich Shinoda entschied, nachdem über 50 Einsendungen von Remixen von Hybrid Theory an Linkin Park geschickt wurden. IN THE END ist der dritte Track des Albums. KutMasta Kurt und Motion Man, zwei MCs, die bei der Produktion des Covers halfen, modifizierten den Song und nahmen ihn erneut auf. Auch auf dem später in einer Kooperation mit JayZ veröffentlichten Album Collision Course ist eine weitere Version (“Izzo/In the End”) zu hören.
 

III. Analyse

Der Song ist wie ein ‚klassischer’ Popsong unterteilt in Intro, Strophe 1, Refrain, Strophe 2, Refrain, Bridge, Refrain, Outro. Das Besondere an den Strophen ist, dass sie im ersten Abschnitt sowohl musikalisch als auch textlich weitgehend identisch sind. Auf allen drei Materialebenen (Text, Musik, Video) ist ein klarer dynamischer Aufbau zu erkennen. Ausgehend von einem sanften Einstieg nimmt der Song allmählich in seiner expressiven Dynamik zu, um am Ende in seiner Intensität abzunehmen und wieder ruhig zu schließen. Hahn spricht hier von einem Gleichgewicht, das er auch ins Video mit einbringen wollte und das den Kreislauf des Lebens widerspiegeln solle.

Im Text ist insgesamt kein klarer Handlungsstrang zu erkennen. Vielmehr handelt der Text von allgemeiner Lebenserfahrung, die der Erzähler aus zwei zeitlichen Perspektiven beschreibt und bewertet. Dabei nimmt er eine zurückblickende Perspektive ein und spricht im Jetzt von den Schlüssen, die er aus seinen Erfahrungen gezogen hat. Inhaltlich geht es vor allem um die Einsicht der Vergänglichkeit (“The clock ticks life away”) und den Erzählungen von vergebenen Bemühungen des lyrischen Ichs sich an einem bestimmten Zeitpunkt im Leben festzuhalten (“Trying to hold on, but didn’t even know / I wasted it all”). Insgesamt beschreibt der Text eine dunkle, eher pessimistische Weltansicht, in der ein resignierender Protagonist seine Lebenslust verloren hat (“And even though I tried, it all fell apart”). In jeder Strophe findet dabei ein Perspektivwechsel statt, mit dem vom Jetzt ins Damals gesprungen wird. Dabei lassen die Aussagen durchaus einen gewissen Interpretationsspielraum zu. So lässt das Ende der zweiten Strophe zunächst auf eine persönliche Beziehung schließen, die sich durch die Zeit verändert hat (“Things aren’t the way they were before, you wouldn’t even recognize me anymore”). Allerdings sind auch Interpretationen hin zu einem persönlichen Verlust oder einem erschütterten Glauben vorstellbar. Auffällig schnell führt die Betrachtung des Textes auch zum Gedanken des (eigenen) Todes und zu der Vorstellung, dass der Protagonist gerade auf dem Sterbebett noch einmal über das Leben resümiert. Es ist eine klar zeitraffende, zusammenfassende Darstellung der Geschehnisse, die bereits vom Ich aufgearbeitet und verarbeitet wurden. Hierbei benutzt der Erzähler vielfach interaktive Darstellungsformen (“Acting like I was part of your property / remembering all the times you fought with me”). Der Eindruck entsteht, dass das Ich diese Prozesse vielfach durchlaufen hat.
Der Mimesis-Effekt ist allerdings relativ gering, da man nicht das Gefühl bekommt, direkt in ein Rohmaterial von Eindrücken zu dringen, sondern ein vorgefertigtes Konstrukt aus Schlussfolgerungen und Moralvorstellungen vorzufinden.

In der Bridge kommt die Erzählung auf “Trust”, Vertrauen, zu sprechen, das der Erzähler einer anderen Person/Sache einst entgegenbrachte, doch letztlich von dieser enttäuscht wurde. Dies unterstützt die These, dass der insgesamt sehr pessimistische Grundgedanke der Vergänglichkeit Bezug auf eine unglückliche Beziehung des lyrischen Ichs nimmt. Das oft benutzte “I” sorgt diesbezüglich dafür, dass sich der Hörer in die Gedankenwelt des Erzählers hineinversetzen kann.

Der oben beschriebene Kreislauf des Lebens wird literarisch vor allem durch den Anfang und das Ende geschlossen. Nachdem beim Anfang mit den Worten “It starts with one” angefangen wurde, schließt der Song mit “In the end it doesn’t even matter”, wobei auch hier der Eindruck entsteht, dass damit nicht nur der eigentliche Song abgerundet wird, sondern die Thematik des Kreislaufes auf einer Metaebene einen Rahmen erhält.

Die musikalische Ebene von IN THE END ist größtenteils in einem sehr strengen Muster auf vollen Schlägen im 4/4 Takt organisiert. Beginnend mit dem einfachen Klaviermotiv und einem Cello im Hintergrund wird der Anfang von gesampelten Percussionklängen abgerundet. Die Strophen bestehen hauptsächlich aus einem Rap-Part von Shinoda, während Refrain und Bridge von Bennington gesungen werden. Generell fungiert Bennington als Brücke, der mit seiner Stimme jede 4-Taktphrase des Songs durch einen Auftakt einleitet. Abwechselnd auf den Zählzeiten 2+ oder 3 steigt Bennington so zu einer neuen Phrase ein, um die insgesamt melancholische Atmosphäre der Strophen entsprechend gesanglich zu unterstützen.

Bei Beginn der ersten Strophe setzen Flageolett-Töne der E-Gitarre ein, die zusammen mit dem nun einsetzenden Schlagzeug und Bass das Klavier ersetzen und für eine erste klangliche Steigerung sorgen. Auffallend intensiv wird hier mit Hall-Effekten gearbeitet, wodurch die Aufnahme ein größeres Klangvolumen erhält. Das Klavier setzt zusammen mit den Keyboard-Streichern erst wieder nach zwei weiteren Phrasen ein, um langsam auf den Refrain vorzubereiten. Bennington unterstützt diese Einleitung mit einem über vier Takte gehaltenen Ton. Shinodas Rap wird gelegentlich von Hintergrundstimmen unterstützt, die, wie im Rap üblich, meist auf den Zählzeiten 3 und 4 zu hören sind und vom DJ leicht verzerrt werden. Die sich immer weiter steigernde Klangkulisse entlädt sich schließlich im Refrain, in dem nur Bennington den Gesangspart übernimmt. Unterstützt wird er hierbei von dem bei Linkin Park sonst üblichen, stark verzerrten Gitarrensound. Rhythmisch orientiert sich dieser an der Schlichtheit der Strophen. So werden die Akkorde meist auf der 1 angeschlagen und jeweils nur beim Übergang auf das nächste Vier-Takt-Schema auf 4 unterstützt.

Die zweite Strophe findet im gleichen Stil wie die erste statt, wobei nach der ersten Phrase, bei der der Text der ersten Strophe wiederholt wird, ein erstes kleines Break stattfindet, um diesen Wechsel auch klanglich zu unterstreichen und etwas Neues anzukündigen. Die nach dem folgenden Refrain einsetzende Bridge ist eher ruhig gehalten. Das Klaviermotiv steht hier wieder im Vordergrund. Im zweiten Teil der Bridge entsteht dann allerdings trotz des gleichen Textes eine deutlich andere Klangwelt. Begleitet von plötzlich einsetzenden, stark verzerrten Gitarrensounds singt Bennington mit einer deutlich aggressiveren Stimme und leitet damit in den letzten Refrain über, der in der gleichen Intensität dann ins wieder abschwächende Outro übergeht. Dort endet der Song in einem Fade-Out des bereits zu Beginn eingeführten Klavierspiels. Die oben anhand des Texts beschriebene Iterativität findet somit auch einen musikalischen Ausdruck in den sich ständig wiederholenden Klaviermotiven. Insgesamt liegt dem Song ein ständiger Intensitätsauf und -abbau zu Grunde. So baut sich während der Strophen genauso wie in der Bridge Dynamik auf, die sich in den energetischen Höhepunkten (Refrain/2. Teil der Bridge) wieder entlädt. Der Kreis wird dann im anschließenden Outro durch das Motiv des Klaviers auch in musikalischer Hinsicht geschlossen, in dem dieses gewissermaßen wieder in den Anfangszustand zurückfällt.

Das Musikvideo schließlich verbindet Klang und Text. Diesbezüglich sind zwei Hauptebenen festzumachen. In der ersten spielt die Band auf einem Balkon auf Höhe der Stirn einer sehr großen Frauenstatue, die in ihrer Haltung an die gemeinhin bekannten skulpturalen Darstellungen von Ramses II. erinnert. Die Statue steht in einer verdorrten, hügeligen Wüste, auf dessen Boden Shinoda die erste Strophe rappt. Der Himmel ist hier (=zweite Ebene) auf unnatürliche Weise orange bis rot eingefärbt.

Während der ersten Strophe wachsen Ranken aus dem Boden und zerfallen wieder zu Staub. Ein übergroßer Wal mit einer doppelten Seitenflosse taucht auf und fliegt über Shinoda hinweg und zieht fortan im Hintergrund seine Kreise und bildet den Kontrast zur trockenen Wüste. Bennington steht während der Strophen auf einem kleineren Balkon, auf den er während des Intros durch einen mit altertümlich wirkenden Schriftzeichen bemalten Durchgang gelangt ist. An den Rändern des Balkons ist ein großer Gargoyle-Kopf zu erkennen.

Benningtons Einwürfe während der Strophen werden mit Auf- und Abblenden jeweils bildlich zugeordnet, wobei zusätzlich ein Zeitlupeneffekt zur Geltung kommt. (Diesen Effekt erreichte Hahn mit einer zuerst aufgenommenen sehr schnell abgespielten Tonspur, zu der Bennington singen sollte. Diese Bilder verlangsamte Hahn wieder und ordnete sie der Originaltonspur zu, so dass beim Abspielen in Originalgeschwindigkeit ein Zeitlupeneffekt entsteht.)

Zeitlich und räumlich wird Bennington durch einen Zoom Shinoda zugeordnet. Während der ersten Strophe wechseln die Einstellungen (und Kameraperspektiven) in relativ kurzen Abständen. So kommt es vor, dass Shinoda und Bennington teilweise direkt in die Kamera schauen, oder mit einer imaginierten Kamera interagieren. Dabei sind die Kamerabewegungen innerhalb der Strophen minimal. Beim Refrain schwenkt die Kamera auf die Statue zurück und zeigt die ganze Band bei der Performance. Die sich nun stark bewegende Kamera stellt jedes einzelne Bandmitglied durch eine Nahaufnahme vor.

Die im Video häufig verwendete Green Screenzeigt sich vor allem im Übergang vom ersten Refrain auf die zweite Strophe, bei dem sich der Hintergrund hinter Shinodas gleichbleibendem Gesicht von der Plattform der Statue zurück auf die Wüstenlandschaft verändert. Shinodas Blick bleibt dabei fest im Fokus der Kamera verankert und somit auf den imaginären Zuschauer gerichtet. Es zeigt sich, dass eine Interaktion von Shinoda, wie auch von Bennington, mit den Zuschauern angedeutet wird, die ‒ angesichts der vermittelten Inhalten ‒ durchaus ein belehrendes Moment enthält.

In der Bridge wird Bennington auf dem kleineren Balkon in einer Halbtotalen vor einem sich verdunkelnden Himmel gezeigt. Die Stimmung wird dadurch düsterer und bedrückender, aber auch in gewisser Hinsicht emotionaler. Dieser Effekt wird zum einen vom blau werdenden Licht als auch von der eingesetzten Zeitlupe und der Nahaufnahme von Benningtons Gesicht gestützt. Der im zweiten Teil der Bridge ansetzende deutlich aggressivere Teil wird bildtechnisch durch einen in Zeitlupe ausgeführten Sprung der ganzen Band eingeleitet. Die mystische Stimmung wird zusätzlich dadurch erreicht, dass es anfängt zu regnen und Fledermäuse aus dem Durchgang der Einstiegsszene ins Freie fliegen. Die Figuren am Balkonrand erwachen zum Leben und verleihen der Szenerie eine deutlich größere Dynamik, die auch musikalisch vom rockigeren Sound ‚gefordert’ wird. Die nun aufstrebende Graslandschaft, der Regen, die Tiere und die sich bewegenden Statuen vermitteln im Gegensatz zum Anfang des Videos eine sehr lebhafte Welt und unterstützen damit die Botschaft von der Vergänglichkeit und des Wandels der Dinge ‒ auch hin zum Guten. Beim finalen Rauszoomen ist die Umgebung keine Wüste mehr, sondern eine blühende Landschaft, durch die nochmals der Wal fliegt. Die Stimmung des Videos hat sich folglich komplett ins Gegensätzliche verkehrt. Die surrealistischen Elemente des Wals und des Himmels allerdings bleiben; sie verleihen dem Video einen roten Faden und den eindeutigen Hinweis, dass es sich bei der abgebildeten Welt um ein Gedankenkonstrukt handelt, dass vor allem die Gleichmäßigkeit aber auch die Veränderbarkeit der Welt thematisiert. Das Video transportiert somit auch eine lebensbejahende Aussage, wodurch der Song insgesamt um eine positivere Lesart bereichert wird.
 

IV. Rezeption

Bereits der erste Versuch, sich innerhalb der alternativen Rockkultur einen Namen zu machen, glückte. Neben ausverkauften Konzerten in ganz Amerika, war das Album Hybrid Theory in den Charts äußerst erfolgreich. Durch die insgesamt vier Auskopplungen “Closer to the Edge”, “Crawling”, “Papercut” und IN THE END gelang es Linkin Park, eine der kommerziell erfolgreichsten Rockalben aller Zeiten zu schaffen. IN THE END war die 4. und erfolgreichste Auskopplung aus dem Album Hybrid Theory. Mit Platz 2 in den Hot 100 Billboard in den USA war IN THE END der in den Charts am höchsten platzierte Song von Linkin Park bis heute. Er wurde von der US-amerikanischen Label- und Vertreibergesellschaft RIAA (Recording Industry Association of America) mit Gold für über 500.000 verkaufte Singles ausgezeichnet. Obwohl von vielen Kritikern als mittelmäßig eingestuft, konnte Hybrid Theory mit 30 Millionen verkauften Alben weltweit für Aufsehen sorgen. Das eigenständig gedrehte Musikvideo erhielt den Award “Best Rock Video” bei den MTV Movie Awards 2002.

 

MICHEL PETERS

 

CreditsGesang: Chester Bennington, Mike Shinoda
Gitarre: Brad Delson
Bass: Dave Farrell
Schlagzeug: Rob Bourdon
DJ: Joseph Hahn
Musik, Text: Linkin Park
Produzent: Jeff Blue
Label: Warner Bros. Records – PR 02753
Aufnahme: 2000 in New Orleans
Veröffentlichung: 21.11.2001
Länge: 3:36

 

Recordings

Linkin Park. “In The End”, Hybrid Theory, 2000, Warner Bros. Records, 9 47755-2, US (CD/Album).

Linkin Park. “In The End”, In The End, 2001, Warner Bros. Records, 5439 16729 2, US (CD/Single).

KutMasta feat. Motion Man. “Enth E Nd”, Reanimation, 2002, Warner Bros. Records, 9 48326-2, US (CD/Album).

Linkin Park feat. JayZ. “Izzo/ In The End”, Collision Course, 2004, Warner Bros. Records, 9362 48966-2, Europe, (CD + DVD-V).

 

References

text music in the end linkin park

Graham, Ben/Dancer, Billy: Linkin Park: The Unauthorised Story in Words and Pictures. London: Chrome Dreams 2001. 

Saulman, Greg: Contemporary Musicians and their Music – Linkin Park. New York: Rosen Pub Group 2007.

 

Links

Band-Homepage: http://www.linkinpark.de/ [27.10.2014].

Interviews: http://www.mtv.com/news/articles/1457104/vma-lens-recap-linkin-parks-end.jhtml [27.10.2014].

 

About the Author

Analysis written in a course of Prof. Dr. Fernand Hörner at the University of Freiburg.

 

Citation

Michel Peters: “In the End (Linkin Park)”. In: Songlexikon. Encyclopedia of Songs. Ed. by Michael Fischer, Fernand Hörner and Christofer Jost, http://www.songlexikon.de/songs/intheendlinkinpark, 10/2014 [revised 10/2014].

 

___________________
top
 

 

‘;
document.getElementById(“ad-hp”).appendChild(adf);

adf.contentWindow.document.open();
adf.contentWindow.document.write(html);
adf.contentWindow.document.close();

‘;
document.getElementById(“ad-bb”).appendChild(adf);

adf.contentWindow.document.open();
adf.contentWindow.document.write(html);
adf.contentWindow.document.close();

text music in the end linkin park
text music in the end linkin park
10

متن و ترجمه ی آهنگ end game

متن و ترجمه ی آهنگ end game
متن و ترجمه ی آهنگ end game

در Ed Sheeran, Future, Taylor Swift
آذر ۲, ۱۳۹۷

آهنگ : End Game – بازی اخر

هنرمند : Taylor Swift

شعر از : Ed Sheeran /  Shellback / Max Martin / Future / Taylor Swift

متن و ترجمه ی آهنگ end game

تهیه کنندگان : Max Martin / Shellback / Ali Payami

لیبل : Big Machine

استودیو : MXM Studios

ژانر (سبک) : Rhythm and blues

آلبوم : Reputation – شهرت

منتشر شده : ۲۰۱۷

نامزد : Teen Choice Award for Choice Collaboration

حق انتشار :  Sony/ATV Music Publishing LLC ©

 

 Song : End Game

Artist : Taylor Swift

Songwriters : Ed Sheeran /  Shellback / Max Martin / Future / Taylor Swift

Producers : Max Martin / Shellback / Ali Payami

lable : Big Machine

Studio : MXM Studios

Genre : Rhythm and blues

Album : Reputation

Released : 2017

Nominations : Teen Choice Award for Choice Collaboration

 Sony/ATV Music Publishing LLC ©

 

امروز با ترجمه آهنگ پرطرفدار از Taylor Swift با همراهی Ed Sheeran و Future

به نام End Game همراه شما کاربران عزیز زورنا هستیم.

ترانه End Game، از خواننده و ترانه سرای حرفه ای و جوان امریکایی،Taylor Swift

به همراهی خواننده، ترانه‌سرا، و تهیه‌کننده موسیقی معروف اهل انگلستان،Ed Sheeran

و کمک رپر و تهیه‌کننده موسیقی امریکایی،Future

برای ششمین آلبوم استودیویی تیلور، به نام Reputation تهیه گردید.

موزیک ویدیو این ترانه در ده ماه، رکورد بیش از ۱۸۳ میلیون بازدید را در رسانه بزرگ یوتیوب به ثبت رساند.

با ترجمه زیبا و روان این ترانه و متن آهنگ آن همراه ما باشید.

این ترانه زیبا رو ترجمه و به همراه متن ترانه در زورنا منتشر می کنیم که امیداریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد،

در صورتی که ترجمه ترانه دیگری از این آلبوم رو خواستار هستید ، از طریق کانال تلگرام با ما در ارتباط باشید.

 

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

متن و ترجمه ی آهنگ end game

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me, we got big reputations
اوه من تو خیلی مشهوریم

Ah, and you heard about me
و تو دربارم یه چیزایی شنیدی

(Oh, I got some big enemies (yeah
من دشمنای زیادی دارم

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me would be a big conversation
من و تو مورد بحث مردم قرار میگیریم

Ah, and I heard about you (yah)
منم درباره تو شنیدم

Ooh, you like the bad ones, too
تو از آدم بدا (شیطون و پرجنب و جوش) خوشت میاد

You so dope, don’t overdose
تو خیلی نعشه ای، ی وقت اوردوز نکنی

I’m so stoked, I need a toast
من خیلی هیجان زده ام،به یه نوشیدنی نیاز دارم

We do the most, I’m in the Ghost like I’m whippin’ a boat
ما هر کاری می کنیم، من در روحی هستم که داره یه قایق رو پارو میزنه ( قدرت زیادی دارم)
(whip در کل به معنای “شلاق” ھست کھ در قدیم برای ھدایت اسب
استفاده می شد در اصلاح امروزی به معنی فرمان ماشین یا قایق ھست)

(I got a reputation, girl, that don’t precede me (yah
من یه شهرت دارم،دختر،از من جلو نزن (خیلی جلوتر از توام)

(I’m a call away whenever you need me (yeah
هر زمان بهم احتیاج داشتی من گوش به زنگم! (دردسترسم)

(I’m in a G5 (yeah), come to the A-Side (yeah
من توی G5 (نوعی جت)هستم،به قسمت A بیا (بیا اینور)
(منظورش درسترسی همیشگی و به سرعت رسیدن هرجا که نیاز داشته باشد و ای ساید به معنی جای مهم و اصلی)

(I got a bad boy persona, that’s what they like (what they like
من شخصیت یه پسر شیطون رو دارم،همون چیزی که بقیه دوست دارن (دخترا منظور است)

(You love it, I love it, too, ’cause you my type(you my type
ھمون چیزی که تو ھم دوسش داری، منم دوسش دارم، چون تو مثل خودمی

You hold me down and I protect you with my life
تو هوای منو داریو من تا اخر عمرم با جونم (زندگیم) مواظبتم (تا اخره جونم)

 I don’t wanna touch you, I don’t wanna be Just another exlove you don’t wanna see
من نمیخوام لمست (نوازشت) کنم، نمیخوام مثل عشق های قبلت باشم که الان دوسشون نداری (نمیخوای اونارو)

(I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you
من نمیخوام از دستت بدم

Like the other girls do
مثل بقیه دخترایی که از دستت دادم

I don’t wanna hurt you
من نمیخوام اذیتت کنم

I just wanna be Drinking on a beach with you all over me
در حالی که در کنار ساحل بغلت کردم (در آغوش منی) نوشیدنی بخورم (خوش گذرونی و مست کردن)

(I know what they all say(I know what they all say
میدونم بقیه چی میگن (پشتمون حرف میزنن و راجبمون صحبت می کنن)

But I ain’t tryna play
اما من نمیخوام بازیت بدم (عشقتو بازی بدم)

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

Now well, when I was young, we connected
الان خب، از وقتی که جون بودم باهم در ارتباطیم

When we were little bit older, both sprung
وقتی یکم بزرگتر شدیم هردومون درگیرمسائلی شدیم(دور شدیم از هم)

I got issues and chips on both of my shoulders
یه سری مشکلات رو دوشم هستن(مشکلات شخصی)
(shoulder on chip اصطلاحا بیان مشکلات روحی است)

Reputation precedes me and rumors are knee deep
شهرت از من جلو زده و منو با زانو به زمین زده
(شهرت زیاد باعث زمین خوردن شده)

The truth is it’s easier to ignore it, believe me
حقیقت اینه که نادیده بگیری و توجه نکنی،باورم کن

Even when we’d argue, we’d not do it for long
حتی وقتی بحث می کنیم زیاد کشش نمیدیم

And you understand the good and bad end up in a song
و تو پایان خوب و‌ بد رو توی یه آهنگ میتونی بفهمی(شاید همین آهنگ)

For all your beautiful traits and the way you do it with ease
برای همه ی ویژگی های قشنگ و خوبت و تو به آسونی(بدون چشم داشت) انجامشون میدی

For all my flaws, paranoia and insecurities
برای تمام عیب هام،اخلاق و احساسات بدم و ناامنی هام (که برات ایجاد شد)

I’ve made mistakes and made some choices
من اشتباهاتی کردم و تصمیماتی گرفتم

that’s hard to deny
که نمیشه انکارشون کرد(انکار و ردکردن اشون سخته)

After the storm, something was born on the 4th of July
بعد از طوفان در ۴ جولای چیز جدیدی متولد شد
(منظور از طوفان اواخر ماه جولای ۲۰۱۵ است،
روز جشن استقلال امریکا که شیران با دوست دخترش آشنا شده است(رابطه برقرار کردن)

I’ve passed days without fun, this end game isn’t won
من روز های سخت و بدی رو پشت سرگذاشتم، و این اخربازی(آهنگ) خودشه(هدفمه)

With four words on the tip of my tongue, I’ll never say it
با چهار کلمه روی نوک زبونمه،هیچوقت به زبون نمیارمشون(نمیتونم)
(منظور will you marry me است)

 I don’t wanna touch you, I don’t wanna be Just another exlove you don’t wanna see
من نمیخوام لمست (نوازشت) کنم، نمیخوام مثل عشق های قبلت باشم که الان دوسشون نداری (نمیخوای اونارو)

(I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you
من نمیخوام از دستت بدم

Like the other girls do
مثل بقیه دخترایی که از دستت دادم

I don’t wanna hurt you
من نمیخوام اذیتت کنم

I just wanna be Drinking on a beach with you all over me
در حالی که در کنار ساحل بغلت کردم (در آغوش منی) نوشیدنی بخورم (خوش گذرونی و مست کردن)

(I know what they all say(I know what they all say
میدونم بقیه چی میگن (پشتمون حرف میزنن و راجبمون صحبت می کنن)

But I ain’t tryna play
اما من نمیخوام بازیت بدم (عشقتو بازی بدم)

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me would be a big conversation
من و تو مورد بحث مردم قرار میگیریم

(Ah, and I heard about you (yah
منم درباره تو شنیدم

Ooh, you like the bad ones, too
تو از آدم بدا (شیطون و پرجنب و جوش) خوشت میاد

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me would be a big conversation
من و تو مورد بحث مردم قرار میگیریم

Ah, and I heard about you (yah)
منم درباره تو شنیدم

Ooh, you like the bad ones, too
تو از آدم بدا (شیطون و پرجنب و جوش) خوشت میاد

I hit you like bang
من خیلی بد (محکم) بهت ضربه (صدمه) زدم

We tried to forget it, but we just couldn’t
سعی کردیم فراموشش کنیم،ولی نتونستیم

And I bury hatchets, but I keep maps of where I put ’em
و من چاله ها رو پر کردم(تبرهارو رو دفن کردم- صلح کردم)،ولی نقشه اون چاله ها و گودال هارو پیش خودم نگه داشتم(حفظ کردم)

Reputation precedes me, they told you I’m crazy
شهرت از من جلو‌میزنه،اونا بهت گفتن که من دیوونم

I swear I don’t love the drama, it loves me
قسم میخورم که من دنبال شایعات نیستم، شایعات دنبال منن(منو دوست دارن)

And I can’t let you go, your hand prints on my soul
و من نمیتونم بزارم که بری (تنهام بزارم)،دستای تو روی روح من حک شده(منو الهام می بخشه)

It’s like your eyes are liquor, it’s like your body is gold
انگار چشمات مشروبن،انگار بدنت طلاس
(چشمات مست کننده و بدنت جذاب است)

You’ve been calling my bluff on all my usual tricks
تو همه حقه و ترفند های منو رو کردی
(من رو خوب و کامل میشناسی)

So here’s a truth from my red lips
اینم یک حقیقت که از لباهای قرمز من جاری شد(گفته شد)

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

برچسب‌ها: End Game،lyrics،ترجمه آهنگ،ترجمه ترانه،متن آهنگ،متن ترانه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

در صورت رضایت از

سایت زورنا

و

ترجمه ترانه ها

از ما حمایت کنید

حمایت می کنم  

Şarkı Sözleri

ترجمه ترانه

ترجمه ترانه

آخرین نظرات

درباره زورنا

زورنا مرجعی برای ارائه متن و ترجمه آهنگ و یا ترانه می باشد که در سال ۱۳۹۷/۳/۲۵ همزمان با عید سعید فطر افتتاح شده است. در زورنا به ترجمه ترانه های محبوب و منتخب خواهیم پرداخت. امیدواریم در کنار هم وبسایتی کاربر پسند با هدف جلب رضایت همراهانمان داشته باشیم.

کپی‌رایت © ۱۳۹۷ زورنا ؛ متن و ترجمه آهنگ – ارائه متن و ترجمه ترانه. تمامی حقوق سایت محفوظ می‌باشد.

کاربر گرامی، برخی ترجمه ها به سایت زورنا۹۸ به آدرس zurna98.com/fa منتقل شده است !  رفتن به زورنا۹۸

در حال انتقال سایت به نسخه بین المللی هستیم، برای دریافت آخرین اخبار و ترجمه ها در کانال تلگرام زورنا۹۸ عضو شوید. عضویت

(first-string یعنی عضو تیم اول،عالی،درجه یک در معنای دیگه بهش عضو ثابت تیم هم میگن) I wanna be your A-Team (woah, woah, woah) میخوام تیمت باشم (واو)

(A-team  یه گروه از سربازای نخبه یا یک گروه رهبری مشاوران یا کارگردان یا یک سازمانه که نزدیک ترین معادل فارسیش هموم گروهه)

I wanna be your end game, end game

choices, that’s hard to deny و تصمیم هایی گرفتم، این انکار کردنش سخته که….متن و ترجمه ی آهنگ end game

After the storm, something was born on the 4th of July بعد از طوفان در ۴ جولای چیزی زاده شده بود I’ve passed days without fun, this end game isn’t won من روزها رو بدون شادی گذروندم،این بازی پایانیه خودشه

متن و ترجمه ی آهنگ end game

متن و ترجمه ی آهنگ end game

کوفته ریزه کوفته ریزه از جمله غذاهایی هست که در ترکیه زیاد طبخ میشود. این غذا …

ماسک،مالک شرکت اسپیس ایکس در شصت و هشت مین کنگره بین المللی فضانوردان در استرالیا،از …

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: آنچه باید بیشتر از همه چیز برای مسئولین باید …

Iran scores جدول لیگ برتر فوتبال ایران- نیم فصل ۹۷-۹۸ قهرمانی سپاهان در نیم فصل

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

چگونه اعصاب و روان آرام داشته باشیم روش هایی برای آرامش اعصاب و روان چگونه …

تفاوت شیر استرلیزه و پاستوریزه تفاوت شیر استرلیزه و پاستوریزه , دکتر مریم قادری قهفرخی، …

دنا پلاس این خودرو مدل تغییر شکل یافته و پرآپشن تر دنا معمولی بوده و در انواع دنا …

مدل های جدید و شیک عینک آفتابی از برندهای مطرح   مجموعه ای از جدیدترین …

بهترین محل کار محل کار حرف اول را در تاثیرگذاری مشتریان می گذارد.اگر …

دانلود الکسا برای مرورگر ها الکسا الکسا (Alexa) یکی از زیر مجموعه‌های شرکت آمازون که …

تولد الکساندر گراهام بل ۳ مارس برابر با تولد الكساندر گراهام بل، مخترع اسكاتلندي تلفن …

اجداد انسان معاصر کار گروه بین المللی دانشمندان که متخصصان روسیه نیز از اعضای آن …

مانتی مانتی یا منتی یکی از خوراکی‌های پر طرفدار در آشپزی افغانستان، قفقازی، آسیای مرکزی، اویغوری، …

I wanna be your
endgame

من میخوام آخر
بازی ت باشم

 

(endgame در بازی شطرنج به معنای
حرکت آخر هست جایی که شاه

کیش و مات میشه،
در اصلاح عامیانه endgame
به معنای هدف استمتن و ترجمه ی آهنگ end game

خواننده داره
میگه دوست دارم هدف تو باشم، یعنی کسی باشم که تو قصد

داری بهش برسی
مثل شاهی در شطرنج که به دنبال اسیر کردنش هستیم)

 

I wanna be your
first string

میخوام اولین
رشته تو باشم

 

(first string به معنای بازیکنی هست که
همیشه توی ترکیب

اصلی تیم جای
داره مترادف first pick
هست، پس منظورش

اینه که دوست
دارم اولین کسی باشم که تو انتخابش میکنی)

I wanna be your
A-Team

میخوام که A-Team تو باشم

(تقریبا مفهومش
مثل مصرع قبلی هست، A-team به معنای “گروهی از

بهترین ها”
هست که از بین یک جمعیت گلچین شده اند، در مورد مواد

مخدر نیز از این
اصلاح استفاده میشه که به معنی مخدر های درجه یک

هست، همونطور که
گفتم همانند مصرع قبل منظورش اینه که همیشه

دوست دارم توی A-team تو باشم  و جزو لیست بهترین هات باشم)

I wanna be your
endgame, endgame

من میخوام آخر
بازی ت باشم

شروع کورس

شروع پست کورس

Big reputation
big reputation, You and me we got big reputations

خیلی مشهور،
خیلی مشهور، من و تو خیلی شهرت داریم

And you heard
about me, I got some big enemies

و تو درمورد
چیزهایی شنیدی، من دشمن های بزرگ دارم

Big reputation,
big reputation

خیلی مشهور،
خیلی مشهور

 

You and me
would be a big conversation

من و تو می تونیم
یه گفتگوی بزرگ باشیم

(یعنی اینکه
کسایی هستیم که مورد در موردمون با همدیگه بحث میکنن)

And I heard
about you

و منم هم درمورد
تو چیزهایی شنیدم

متن و ترجمه ی آهنگ end game

You like the
bad ones, too

تو هم از آدم
بدها (شیطون) خوشت میاد

پایان پست کورس

 

Future

You so dope,
don’t overdose

تو خیلی نعشه
شدی، (مواظب باش) اوردوز نکنی

 

I’m so stoked,
I need a toast

من خیلی داغ
(هیجان زده) شدم، به یه نوشیدنی نیاز دارم

 

We do the most,
I’m in the Ghost like I’m whipping a boat

من توی یه ghost هست انگار که دارم یه
قایق رو هدایت میکنم

 

(whip در کل به معنای
“شلاق” هست که در قدیم برای هدایت اسب

استفاده میشد در
اصلاح امروزی به معنی فرمان ماشین یا قایق هست

ghost یک نوع ماشین گران قیمت هست، داره راندن و هدایت ماشین

رو با قایق
مقایسه میکنه و میگه اینقدر با اون ماشین گرون قیمت سریع

حرکت میکنه که
کنترل ش مثل قایقی که روی آب هست سخت میشه

همانطور که
میدونید هدایت قایق سخت هست و مثل ماشین با ترمز

گرفتن از حرکت
نمی ایسته و با جریان آب جا به جا میشه)

 

I got a
reputation, girl that don’t precede me

عزیزم من شهرتی
دارم که از من جلو نمیزنه

 

(my reputation precede me یک اصطلاح خیلی معروف

هست اگر کسی
شهرتش ازش جلو بزنه یعنی اینکه مورد پیش

داوری و قضاوت قرار
گرفته و مردم طبق چیزهایی که در موردش

شنیدن اون رو قضاوت
میکنن)

 

I’m one call
away whenever you need me

هر وقت که به من
نیاز داشتی من گوش به زنگ تو هستم

 

I’m in a G5, come
to the A-Side

من توی یه G5 (نوعی جت) هستم، به A-Side بیا

 

(منظورش اینه که
هر وقت که به من احتیاج داری من مثل جت خودم رو

به تو میرسونم، A-side یه اصطلاحی هست که در
مورد صفحه های

گرامافون
استفاده میشه، این صفحه ها شامل دو بخش “رو و پشت” بود

که روی صفحه،
آهنگ اصلی از خواننده مشهور تر ضبط میشد و پشت

صفحه آهنگ دوم
از خواننده ای که شهرت کمتری داشت و میخواست در

کنار خواننده مشهور
تر دیده بشه، به طور کلی منظورش اینه که تو پیش

من از a-side برخوردار
هستی یعنی جایگاه اصلی رو پیش من داری)

 

I got a bad boy
persona, that’s what they like

من شخصیت پسر
شیطون دارم، همون چیزی که بقیه دوس دارن

 

You love it, I
love it, too cause you my type

همون چیزی که تو
هم دوسش داری، منم دوسش دارم، چون تو مثل خودمی

 

You hold me
down, and I protect you with my life

تو هوای منو
داری و منم با زندگی م (تا پای جونم) ازت مراقبت میکنم

 

شروع پیش کورس

I don’t wanna
touch you, I don’t wanna be just another ex-love

من نمی خوام
نوازشت کنم، من نمی خوام مثل اون عشق های قبلی ت باشم

 

You don’t wanna
see

(که الان) دوست نداری ببینی
شون

 

I don’t wanna miss
you, I don’t wanna miss you

من نمی خوام از
دستت بدم، من نمی خوام از دستت بدم

 

Like the other girls
do

مثل بقیه
دخترایی (که از دست شون دادم)

 

I don’t wanna
hurt you, I just wanna be

من نمی خوام
اذیتت کنم، فقط میخوام…

 

Drinking on a
beach with you all over me

در حالی که در آغوش
ت هستم کنار ساحل نشیدنی بنوشم

 

I know what
they all say, I know what they all say

من میدونم که
بقیه چی میگن، من میدونم که بقیه چی میگن

 

(میدونم که چه
حرفهایی پشت سرم میزنن)

 

But I ain’t
tryna play

ولی نمی خوام که
بازی کنم

 

(نمی خوام که با
عشقت بازی کنم)

پایان پیش کورس

 

تکرار کورس

 

Ed Sheeran

Now well, when
I was young, we connected

از وقتی که جوون
بودم با هم ارتباط داشتیم

 

When we were
little bit older, both sprung

اما وقتی که یکم
بزرگتر شدیم، از هم دور تر شدیم

 

I got issues
and chips on both of my shoulders

من یه سری
مشکلات خودم رو داشتیم (مشکلاتی بر روی دوشم بود)

 

(chip on shoulder به معنای عصابی ت و عقده
داشتن

هم هست که نشون
دهنده مشکلات روحی و روانی هست)

 

Reputation
precedes me and rumors are knee-deep

شهرت از من جلو
زده و شایعات در مورد من همه جا رو پر کرده

 

(همانطور هم که
تویح دادم اگر شهرت از کسی جلو بزنه یعنی مردم طبق

شنیده ها و
شایهات در مورد شما فضاوت میکنن، knee deep به طور کلی

به معنای گرفتار
شدن در چیزی هست مثل وقتی که تا زانو در گِل یا شایعه

گیر افتادیم و نمی
تونیم خودمون رو از دستش نجات بدیم)

 

The truth is,
it’s easier to ignore it, believe me

حقیقت اینه که
خیلی ساده س که نادیده بگیرش، بارو کن

 

(این شایعات رو
خیلی راحت میشه نادیده گرفت)

 

Even when we’d
argue, we’d not do it for long

حتی وقتی که با
هم جر و بحث میکنم، خیلی کشش نمیدیم

 

And you
understand the good and bad end up in the song

و تو می فهمی که
آخرش خوب و بد در این آهنگ مشخص میشه

 

For all your
beautiful traits, and the way you do it with ease

به خاطر همه ویژگی
های خوبت، و اینکه به راحتی (بدون چشم داشت) انجامشون میدی

 

For all my
flaws, paranoia, and insecurities

به خاطر خطاهام،
اخلاق بدم و نا امنی هام (که برات ایجاد کردم)

 

I’ve made
mistakes and made some choices, that’s hard to deny

من اشتباهاتی
کردم و تصمیماتی گرفتم که نمی تونم انکارشون کنم

 

After the
storm, something was born on the 4th of July

بعد از طوفان،
در روز چهارم جولای چیزی متولد شد

 

(منظورش طوفان
اواخر ماه جون ۲۰۱۵ هست، که میگن بعد از

اون طوفان در
روز چهارم جولای که جشن استقلال آمریکا هست

اد شیران با
دوست دخترش cherry seaborn
آشنا شده است)

 

I’ve passed
days without fun, this endgame is the one

من روزای بدی رو
پشت سر گذاشتم، این بازی آخر خودشه

 

(یعنی این هدف یا
endgame همون چیزی
هست که میخوام)

 

With four words
on the tip of my tongue, I’ll never say it

با چهار کلمه ای
که روی زبونم هست و هیچ وقت به زبون نمیارش

 

(چهار کلمه نماد
و سمبل از جمله will you marry me هست)

 

تکرار پیش کورس

 

تکرار کورس

 

تکرار پست کورس

 

Taylor Swift

I hit you like
bang, we tried to forget it, but we just couldn’t

من بهت بدجوری
صدمه زدم، سعی کردیم که فراموشش کنیم ولی نتونستیم

 

And I bury
hatchets, but I keep maps of where I put em

من چاله ها رو
پر کردم، اما نقشه ی اون چاله ها رو پیش خودم نگه داشتم

 

(هر دو مصرع
قبلی مربوط به ضرب المثل معروف

“می بخشم
ولی فراموش نمیکنم” هست، چاله ها رو

پر کردن به معنی
کنار گذاشتن کینه و ناراحتی هست

ولی نقشه اونها
رو نگه داشته که هیچ وقت فرامشو نکنه)

 

Reputation
precedes me, they told you I’m crazy

شهرت از من جلو
زده، اونا بهت گفتن که من یک دیوونه ام

 

I swear I don’t
love the drama, it loves me

قسم میخورم که
من دنبال این شایعه ها نیستم، شایعاته که دنبال منه (دوسم داره)

 

And I can’t let
you go, your hand prints on my soul

 و من نمی تونم بذارم که بری (فراموشت کنم)، دست
هات روی روحم حک شده

 

It’s like your
eyes are liquor, it’s like your body is gold

انگار که چشم
هات مثل مش*روب هست و بدنت از طلاست

 

(یعنی چشم هات
من رو مست میکنه، کسی که بدنش از

طلا باشه یعنی
اینکه همه رو به سمت خودش جذب میکنه)

 

You’ve been
calling my bluff on all my usual tricks

تو دست من رو تو
تمام ترفند هام رو میکنی

 

(یعنی اینکه من
رو به خوبی میشناسی)

 

So here’s the
truth from my red lips

خب اینم حقیقتی
هست که از لب های قرمز من جاری شده

 

تکرار کورس

متن و ترجمه ی آهنگ end game
متن و ترجمه ی آهنگ end game
9

متن و معنی آهنگ end game

متن و معنی آهنگ end game
متن و معنی آهنگ end game

(first-string یعنی عضو تیم اول،عالی،درجه یک در معنای دیگه بهش عضو ثابت تیم هم میگن) I wanna be your A-Team (woah, woah, woah) میخوام تیمت باشم (واو)

(A-team  یه گروه از سربازای نخبه یا یک گروه رهبری مشاوران یا کارگردان یا یک سازمانه که نزدیک ترین معادل فارسیش هموم گروهه)

I wanna be your end game, end game

choices, that’s hard to deny و تصمیم هایی گرفتم، این انکار کردنش سخته که….متن و معنی آهنگ end game

After the storm, something was born on the 4th of July بعد از طوفان در ۴ جولای چیزی زاده شده بود I’ve passed days without fun, this end game isn’t won من روزها رو بدون شادی گذروندم،این بازی پایانیه خودشه

در Ed Sheeran, Future, Taylor Swift
آذر ۲, ۱۳۹۷

آهنگ : End Game – بازی اخر

هنرمند : Taylor Swift

شعر از : Ed Sheeran /  Shellback / Max Martin / Future / Taylor Swift

متن و معنی آهنگ end game

تهیه کنندگان : Max Martin / Shellback / Ali Payami

لیبل : Big Machine

استودیو : MXM Studios

ژانر (سبک) : Rhythm and blues

آلبوم : Reputation – شهرت

منتشر شده : ۲۰۱۷

نامزد : Teen Choice Award for Choice Collaboration

حق انتشار :  Sony/ATV Music Publishing LLC ©

 

 Song : End Game

Artist : Taylor Swift

Songwriters : Ed Sheeran /  Shellback / Max Martin / Future / Taylor Swift

Producers : Max Martin / Shellback / Ali Payami

lable : Big Machine

Studio : MXM Studios

Genre : Rhythm and blues

Album : Reputation

Released : 2017

Nominations : Teen Choice Award for Choice Collaboration

 Sony/ATV Music Publishing LLC ©

 

امروز با ترجمه آهنگ پرطرفدار از Taylor Swift با همراهی Ed Sheeran و Future

به نام End Game همراه شما کاربران عزیز زورنا هستیم.

ترانه End Game، از خواننده و ترانه سرای حرفه ای و جوان امریکایی،Taylor Swift

به همراهی خواننده، ترانه‌سرا، و تهیه‌کننده موسیقی معروف اهل انگلستان،Ed Sheeran

و کمک رپر و تهیه‌کننده موسیقی امریکایی،Future

برای ششمین آلبوم استودیویی تیلور، به نام Reputation تهیه گردید.

موزیک ویدیو این ترانه در ده ماه، رکورد بیش از ۱۸۳ میلیون بازدید را در رسانه بزرگ یوتیوب به ثبت رساند.

با ترجمه زیبا و روان این ترانه و متن آهنگ آن همراه ما باشید.

این ترانه زیبا رو ترجمه و به همراه متن ترانه در زورنا منتشر می کنیم که امیداریم مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد،

در صورتی که ترجمه ترانه دیگری از این آلبوم رو خواستار هستید ، از طریق کانال تلگرام با ما در ارتباط باشید.

 

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

متن و معنی آهنگ end game

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me, we got big reputations
اوه من تو خیلی مشهوریم

Ah, and you heard about me
و تو دربارم یه چیزایی شنیدی

(Oh, I got some big enemies (yeah
من دشمنای زیادی دارم

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me would be a big conversation
من و تو مورد بحث مردم قرار میگیریم

Ah, and I heard about you (yah)
منم درباره تو شنیدم

Ooh, you like the bad ones, too
تو از آدم بدا (شیطون و پرجنب و جوش) خوشت میاد

You so dope, don’t overdose
تو خیلی نعشه ای، ی وقت اوردوز نکنی

I’m so stoked, I need a toast
من خیلی هیجان زده ام،به یه نوشیدنی نیاز دارم

We do the most, I’m in the Ghost like I’m whippin’ a boat
ما هر کاری می کنیم، من در روحی هستم که داره یه قایق رو پارو میزنه ( قدرت زیادی دارم)
(whip در کل به معنای “شلاق” ھست کھ در قدیم برای ھدایت اسب
استفاده می شد در اصلاح امروزی به معنی فرمان ماشین یا قایق ھست)

(I got a reputation, girl, that don’t precede me (yah
من یه شهرت دارم،دختر،از من جلو نزن (خیلی جلوتر از توام)

(I’m a call away whenever you need me (yeah
هر زمان بهم احتیاج داشتی من گوش به زنگم! (دردسترسم)

(I’m in a G5 (yeah), come to the A-Side (yeah
من توی G5 (نوعی جت)هستم،به قسمت A بیا (بیا اینور)
(منظورش درسترسی همیشگی و به سرعت رسیدن هرجا که نیاز داشته باشد و ای ساید به معنی جای مهم و اصلی)

(I got a bad boy persona, that’s what they like (what they like
من شخصیت یه پسر شیطون رو دارم،همون چیزی که بقیه دوست دارن (دخترا منظور است)

(You love it, I love it, too, ’cause you my type(you my type
ھمون چیزی که تو ھم دوسش داری، منم دوسش دارم، چون تو مثل خودمی

You hold me down and I protect you with my life
تو هوای منو داریو من تا اخر عمرم با جونم (زندگیم) مواظبتم (تا اخره جونم)

 I don’t wanna touch you, I don’t wanna be Just another exlove you don’t wanna see
من نمیخوام لمست (نوازشت) کنم، نمیخوام مثل عشق های قبلت باشم که الان دوسشون نداری (نمیخوای اونارو)

(I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you
من نمیخوام از دستت بدم

Like the other girls do
مثل بقیه دخترایی که از دستت دادم

I don’t wanna hurt you
من نمیخوام اذیتت کنم

I just wanna be Drinking on a beach with you all over me
در حالی که در کنار ساحل بغلت کردم (در آغوش منی) نوشیدنی بخورم (خوش گذرونی و مست کردن)

(I know what they all say(I know what they all say
میدونم بقیه چی میگن (پشتمون حرف میزنن و راجبمون صحبت می کنن)

But I ain’t tryna play
اما من نمیخوام بازیت بدم (عشقتو بازی بدم)

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

Now well, when I was young, we connected
الان خب، از وقتی که جون بودم باهم در ارتباطیم

When we were little bit older, both sprung
وقتی یکم بزرگتر شدیم هردومون درگیرمسائلی شدیم(دور شدیم از هم)

I got issues and chips on both of my shoulders
یه سری مشکلات رو دوشم هستن(مشکلات شخصی)
(shoulder on chip اصطلاحا بیان مشکلات روحی است)

Reputation precedes me and rumors are knee deep
شهرت از من جلو زده و منو با زانو به زمین زده
(شهرت زیاد باعث زمین خوردن شده)

The truth is it’s easier to ignore it, believe me
حقیقت اینه که نادیده بگیری و توجه نکنی،باورم کن

Even when we’d argue, we’d not do it for long
حتی وقتی بحث می کنیم زیاد کشش نمیدیم

And you understand the good and bad end up in a song
و تو پایان خوب و‌ بد رو توی یه آهنگ میتونی بفهمی(شاید همین آهنگ)

For all your beautiful traits and the way you do it with ease
برای همه ی ویژگی های قشنگ و خوبت و تو به آسونی(بدون چشم داشت) انجامشون میدی

For all my flaws, paranoia and insecurities
برای تمام عیب هام،اخلاق و احساسات بدم و ناامنی هام (که برات ایجاد شد)

I’ve made mistakes and made some choices
من اشتباهاتی کردم و تصمیماتی گرفتم

that’s hard to deny
که نمیشه انکارشون کرد(انکار و ردکردن اشون سخته)

After the storm, something was born on the 4th of July
بعد از طوفان در ۴ جولای چیز جدیدی متولد شد
(منظور از طوفان اواخر ماه جولای ۲۰۱۵ است،
روز جشن استقلال امریکا که شیران با دوست دخترش آشنا شده است(رابطه برقرار کردن)

I’ve passed days without fun, this end game isn’t won
من روز های سخت و بدی رو پشت سرگذاشتم، و این اخربازی(آهنگ) خودشه(هدفمه)

With four words on the tip of my tongue, I’ll never say it
با چهار کلمه روی نوک زبونمه،هیچوقت به زبون نمیارمشون(نمیتونم)
(منظور will you marry me است)

 I don’t wanna touch you, I don’t wanna be Just another exlove you don’t wanna see
من نمیخوام لمست (نوازشت) کنم، نمیخوام مثل عشق های قبلت باشم که الان دوسشون نداری (نمیخوای اونارو)

(I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you
من نمیخوام از دستت بدم

Like the other girls do
مثل بقیه دخترایی که از دستت دادم

I don’t wanna hurt you
من نمیخوام اذیتت کنم

I just wanna be Drinking on a beach with you all over me
در حالی که در کنار ساحل بغلت کردم (در آغوش منی) نوشیدنی بخورم (خوش گذرونی و مست کردن)

(I know what they all say(I know what they all say
میدونم بقیه چی میگن (پشتمون حرف میزنن و راجبمون صحبت می کنن)

But I ain’t tryna play
اما من نمیخوام بازیت بدم (عشقتو بازی بدم)

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me would be a big conversation
من و تو مورد بحث مردم قرار میگیریم

(Ah, and I heard about you (yah
منم درباره تو شنیدم

Ooh, you like the bad ones, too
تو از آدم بدا (شیطون و پرجنب و جوش) خوشت میاد

Big reputation, big reputation
شهرت زیاد، شهرت خیلی زیاد

Ooh, you and me would be a big conversation
من و تو مورد بحث مردم قرار میگیریم

Ah, and I heard about you (yah)
منم درباره تو شنیدم

Ooh, you like the bad ones, too
تو از آدم بدا (شیطون و پرجنب و جوش) خوشت میاد

I hit you like bang
من خیلی بد (محکم) بهت ضربه (صدمه) زدم

We tried to forget it, but we just couldn’t
سعی کردیم فراموشش کنیم،ولی نتونستیم

And I bury hatchets, but I keep maps of where I put ’em
و من چاله ها رو پر کردم(تبرهارو رو دفن کردم- صلح کردم)،ولی نقشه اون چاله ها و گودال هارو پیش خودم نگه داشتم(حفظ کردم)

Reputation precedes me, they told you I’m crazy
شهرت از من جلو‌میزنه،اونا بهت گفتن که من دیوونم

I swear I don’t love the drama, it loves me
قسم میخورم که من دنبال شایعات نیستم، شایعات دنبال منن(منو دوست دارن)

And I can’t let you go, your hand prints on my soul
و من نمیتونم بزارم که بری (تنهام بزارم)،دستای تو روی روح من حک شده(منو الهام می بخشه)

It’s like your eyes are liquor, it’s like your body is gold
انگار چشمات مشروبن،انگار بدنت طلاس
(چشمات مست کننده و بدنت جذاب است)

You’ve been calling my bluff on all my usual tricks
تو همه حقه و ترفند های منو رو کردی
(من رو خوب و کامل میشناسی)

So here’s a truth from my red lips
اینم یک حقیقت که از لباهای قرمز من جاری شد(گفته شد)

I wanna be your end game
میخوام بازی اخرت باشم

I wanna be your first string
من میخوام عشق دائمیت باشم
(first string بطورعامیانه مترادف first pick، پس معنی دائمی و همیشگی می دهد)

I wanna be your A-Team woah, woah, woah
میخوام تیم شماره یکت باشم (واو)

(A-Team به معنی بهترین ها و همیشگی ها)

I wanna be your end game, end game
میخوام بازی اخرت باشم،آخرین بازی

برچسب‌ها: End Game،lyrics،ترجمه آهنگ،ترجمه ترانه،متن آهنگ،متن ترانه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

در صورت رضایت از

سایت زورنا

و

ترجمه ترانه ها

از ما حمایت کنید

حمایت می کنم  

Şarkı Sözleri

ترجمه ترانه

ترجمه ترانه

آخرین نظرات

درباره زورنا

زورنا مرجعی برای ارائه متن و ترجمه آهنگ و یا ترانه می باشد که در سال ۱۳۹۷/۳/۲۵ همزمان با عید سعید فطر افتتاح شده است. در زورنا به ترجمه ترانه های محبوب و منتخب خواهیم پرداخت. امیدواریم در کنار هم وبسایتی کاربر پسند با هدف جلب رضایت همراهانمان داشته باشیم.

کپی‌رایت © ۱۳۹۷ زورنا ؛ متن و ترجمه آهنگ – ارائه متن و ترجمه ترانه. تمامی حقوق سایت محفوظ می‌باشد.

کاربر گرامی، برخی ترجمه ها به سایت زورنا۹۸ به آدرس zurna98.com/fa منتقل شده است !  رفتن به زورنا۹۸

در حال انتقال سایت به نسخه بین المللی هستیم، برای دریافت آخرین اخبار و ترجمه ها در کانال تلگرام زورنا۹۸ عضو شوید. عضویت

متن و معنی آهنگ end game

متن و معنی آهنگ end game

مستربین،خرید: مستربین،خرید یکی از کلیپ های خنده دار دنیا است که در این فیلم مستربین …

خودرویی که فضانوردی می کند ! شرکت Space X ،سالهاست که از موشک های فالکن …

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: آنچه باید بیشتر از همه چیز برای مسئولین باید …

Iran scores جدول لیگ برتر فوتبال ایران- نیم فصل ۹۷-۹۸ قهرمانی سپاهان در نیم فصل

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

چگونه با همسرم رفتار کنم چگونه با همسرم رفتار کنم , برای آن روزهایی که …

کشف کارایی آپاندیس همه فکر می‌کنیم که آپاندیس در بدن هیچ کارایی خاصی ندارد و …

ایمن ترین خودروهای سال ۲۰۱۸ ایمنی یکی از اولویت های عمده اکثر خریداران خودرو است. …

گلچینی از ست های اسپرت شیک مردانه   مدل ست های لباس مردانه   جدیدترین …

محل قرار گیری تلویزیون محل قرار گیری تلویزیون ، قرار دادن تلویزیون در فضای نشیمن …

مراحل راه اندازی کسب و کار اینترنتی اگر به شیوه اصولی و استاندارد طی شود …

زندگینامه علی کریمی علی کریمی ۱۷ آبان سال ۱۳۵۷ در کرج به دنیا آمد. علی …

خوشبختانه امروزه شرکت‌های تولیدکننده برای سفر هم کوله‌پشتی مخصوص می‌سازند. درحالی‌که در گذشته گردشگران مجبور …

سوته مرغ ترک در این بخش از سایت با ارزش قصد داریم تا شما را …

I wanna be your
endgame

من میخوام آخر
بازی ت باشم

 

(endgame در بازی شطرنج به معنای
حرکت آخر هست جایی که شاه

کیش و مات میشه،
در اصلاح عامیانه endgame
به معنای هدف استمتن و معنی آهنگ end game

خواننده داره
میگه دوست دارم هدف تو باشم، یعنی کسی باشم که تو قصد

داری بهش برسی
مثل شاهی در شطرنج که به دنبال اسیر کردنش هستیم)

 

I wanna be your
first string

میخوام اولین
رشته تو باشم

 

(first string به معنای بازیکنی هست که
همیشه توی ترکیب

اصلی تیم جای
داره مترادف first pick
هست، پس منظورش

اینه که دوست
دارم اولین کسی باشم که تو انتخابش میکنی)

I wanna be your
A-Team

میخوام که A-Team تو باشم

(تقریبا مفهومش
مثل مصرع قبلی هست، A-team به معنای “گروهی از

بهترین ها”
هست که از بین یک جمعیت گلچین شده اند، در مورد مواد

مخدر نیز از این
اصلاح استفاده میشه که به معنی مخدر های درجه یک

هست، همونطور که
گفتم همانند مصرع قبل منظورش اینه که همیشه

دوست دارم توی A-team تو باشم  و جزو لیست بهترین هات باشم)

I wanna be your
endgame, endgame

من میخوام آخر
بازی ت باشم

شروع کورس

شروع پست کورس

Big reputation
big reputation, You and me we got big reputations

خیلی مشهور،
خیلی مشهور، من و تو خیلی شهرت داریم

And you heard
about me, I got some big enemies

و تو درمورد
چیزهایی شنیدی، من دشمن های بزرگ دارم

Big reputation,
big reputation

خیلی مشهور،
خیلی مشهور

 

You and me
would be a big conversation

من و تو می تونیم
یه گفتگوی بزرگ باشیم

(یعنی اینکه
کسایی هستیم که مورد در موردمون با همدیگه بحث میکنن)

And I heard
about you

و منم هم درمورد
تو چیزهایی شنیدم

متن و معنی آهنگ end game

You like the
bad ones, too

تو هم از آدم
بدها (شیطون) خوشت میاد

پایان پست کورس

 

Future

You so dope,
don’t overdose

تو خیلی نعشه
شدی، (مواظب باش) اوردوز نکنی

 

I’m so stoked,
I need a toast

من خیلی داغ
(هیجان زده) شدم، به یه نوشیدنی نیاز دارم

 

We do the most,
I’m in the Ghost like I’m whipping a boat

من توی یه ghost هست انگار که دارم یه
قایق رو هدایت میکنم

 

(whip در کل به معنای
“شلاق” هست که در قدیم برای هدایت اسب

استفاده میشد در
اصلاح امروزی به معنی فرمان ماشین یا قایق هست

ghost یک نوع ماشین گران قیمت هست، داره راندن و هدایت ماشین

رو با قایق
مقایسه میکنه و میگه اینقدر با اون ماشین گرون قیمت سریع

حرکت میکنه که
کنترل ش مثل قایقی که روی آب هست سخت میشه

همانطور که
میدونید هدایت قایق سخت هست و مثل ماشین با ترمز

گرفتن از حرکت
نمی ایسته و با جریان آب جا به جا میشه)

 

I got a
reputation, girl that don’t precede me

عزیزم من شهرتی
دارم که از من جلو نمیزنه

 

(my reputation precede me یک اصطلاح خیلی معروف

هست اگر کسی
شهرتش ازش جلو بزنه یعنی اینکه مورد پیش

داوری و قضاوت قرار
گرفته و مردم طبق چیزهایی که در موردش

شنیدن اون رو قضاوت
میکنن)

 

I’m one call
away whenever you need me

هر وقت که به من
نیاز داشتی من گوش به زنگ تو هستم

 

I’m in a G5, come
to the A-Side

من توی یه G5 (نوعی جت) هستم، به A-Side بیا

 

(منظورش اینه که
هر وقت که به من احتیاج داری من مثل جت خودم رو

به تو میرسونم، A-side یه اصطلاحی هست که در
مورد صفحه های

گرامافون
استفاده میشه، این صفحه ها شامل دو بخش “رو و پشت” بود

که روی صفحه،
آهنگ اصلی از خواننده مشهور تر ضبط میشد و پشت

صفحه آهنگ دوم
از خواننده ای که شهرت کمتری داشت و میخواست در

کنار خواننده مشهور
تر دیده بشه، به طور کلی منظورش اینه که تو پیش

من از a-side برخوردار
هستی یعنی جایگاه اصلی رو پیش من داری)

 

I got a bad boy
persona, that’s what they like

من شخصیت پسر
شیطون دارم، همون چیزی که بقیه دوس دارن

 

You love it, I
love it, too cause you my type

همون چیزی که تو
هم دوسش داری، منم دوسش دارم، چون تو مثل خودمی

 

You hold me
down, and I protect you with my life

تو هوای منو
داری و منم با زندگی م (تا پای جونم) ازت مراقبت میکنم

 

شروع پیش کورس

I don’t wanna
touch you, I don’t wanna be just another ex-love

من نمی خوام
نوازشت کنم، من نمی خوام مثل اون عشق های قبلی ت باشم

 

You don’t wanna
see

(که الان) دوست نداری ببینی
شون

 

I don’t wanna miss
you, I don’t wanna miss you

من نمی خوام از
دستت بدم، من نمی خوام از دستت بدم

 

Like the other girls
do

مثل بقیه
دخترایی (که از دست شون دادم)

 

I don’t wanna
hurt you, I just wanna be

من نمی خوام
اذیتت کنم، فقط میخوام…

 

Drinking on a
beach with you all over me

در حالی که در آغوش
ت هستم کنار ساحل نشیدنی بنوشم

 

I know what
they all say, I know what they all say

من میدونم که
بقیه چی میگن، من میدونم که بقیه چی میگن

 

(میدونم که چه
حرفهایی پشت سرم میزنن)

 

But I ain’t
tryna play

ولی نمی خوام که
بازی کنم

 

(نمی خوام که با
عشقت بازی کنم)

پایان پیش کورس

 

تکرار کورس

 

Ed Sheeran

Now well, when
I was young, we connected

از وقتی که جوون
بودم با هم ارتباط داشتیم

 

When we were
little bit older, both sprung

اما وقتی که یکم
بزرگتر شدیم، از هم دور تر شدیم

 

I got issues
and chips on both of my shoulders

من یه سری
مشکلات خودم رو داشتیم (مشکلاتی بر روی دوشم بود)

 

(chip on shoulder به معنای عصابی ت و عقده
داشتن

هم هست که نشون
دهنده مشکلات روحی و روانی هست)

 

Reputation
precedes me and rumors are knee-deep

شهرت از من جلو
زده و شایعات در مورد من همه جا رو پر کرده

 

(همانطور هم که
تویح دادم اگر شهرت از کسی جلو بزنه یعنی مردم طبق

شنیده ها و
شایهات در مورد شما فضاوت میکنن، knee deep به طور کلی

به معنای گرفتار
شدن در چیزی هست مثل وقتی که تا زانو در گِل یا شایعه

گیر افتادیم و نمی
تونیم خودمون رو از دستش نجات بدیم)

 

The truth is,
it’s easier to ignore it, believe me

حقیقت اینه که
خیلی ساده س که نادیده بگیرش، بارو کن

 

(این شایعات رو
خیلی راحت میشه نادیده گرفت)

 

Even when we’d
argue, we’d not do it for long

حتی وقتی که با
هم جر و بحث میکنم، خیلی کشش نمیدیم

 

And you
understand the good and bad end up in the song

و تو می فهمی که
آخرش خوب و بد در این آهنگ مشخص میشه

 

For all your
beautiful traits, and the way you do it with ease

به خاطر همه ویژگی
های خوبت، و اینکه به راحتی (بدون چشم داشت) انجامشون میدی

 

For all my
flaws, paranoia, and insecurities

به خاطر خطاهام،
اخلاق بدم و نا امنی هام (که برات ایجاد کردم)

 

I’ve made
mistakes and made some choices, that’s hard to deny

من اشتباهاتی
کردم و تصمیماتی گرفتم که نمی تونم انکارشون کنم

 

After the
storm, something was born on the 4th of July

بعد از طوفان،
در روز چهارم جولای چیزی متولد شد

 

(منظورش طوفان
اواخر ماه جون ۲۰۱۵ هست، که میگن بعد از

اون طوفان در
روز چهارم جولای که جشن استقلال آمریکا هست

اد شیران با
دوست دخترش cherry seaborn
آشنا شده است)

 

I’ve passed
days without fun, this endgame is the one

من روزای بدی رو
پشت سر گذاشتم، این بازی آخر خودشه

 

(یعنی این هدف یا
endgame همون چیزی
هست که میخوام)

 

With four words
on the tip of my tongue, I’ll never say it

با چهار کلمه ای
که روی زبونم هست و هیچ وقت به زبون نمیارش

 

(چهار کلمه نماد
و سمبل از جمله will you marry me هست)

 

تکرار پیش کورس

 

تکرار کورس

 

تکرار پست کورس

 

Taylor Swift

I hit you like
bang, we tried to forget it, but we just couldn’t

من بهت بدجوری
صدمه زدم، سعی کردیم که فراموشش کنیم ولی نتونستیم

 

And I bury
hatchets, but I keep maps of where I put em

من چاله ها رو
پر کردم، اما نقشه ی اون چاله ها رو پیش خودم نگه داشتم

 

(هر دو مصرع
قبلی مربوط به ضرب المثل معروف

“می بخشم
ولی فراموش نمیکنم” هست، چاله ها رو

پر کردن به معنی
کنار گذاشتن کینه و ناراحتی هست

ولی نقشه اونها
رو نگه داشته که هیچ وقت فرامشو نکنه)

 

Reputation
precedes me, they told you I’m crazy

شهرت از من جلو
زده، اونا بهت گفتن که من یک دیوونه ام

 

I swear I don’t
love the drama, it loves me

قسم میخورم که
من دنبال این شایعه ها نیستم، شایعاته که دنبال منه (دوسم داره)

 

And I can’t let
you go, your hand prints on my soul

 و من نمی تونم بذارم که بری (فراموشت کنم)، دست
هات روی روحم حک شده

 

It’s like your
eyes are liquor, it’s like your body is gold

انگار که چشم
هات مثل مش*روب هست و بدنت از طلاست

 

(یعنی چشم هات
من رو مست میکنه، کسی که بدنش از

طلا باشه یعنی
اینکه همه رو به سمت خودش جذب میکنه)

 

You’ve been
calling my bluff on all my usual tricks

تو دست من رو تو
تمام ترفند هام رو میکنی

 

(یعنی اینکه من
رو به خوبی میشناسی)

 

So here’s the
truth from my red lips

خب اینم حقیقتی
هست که از لب های قرمز من جاری شده

 

تکرار کورس


“End Game” is a song by American singer-songwriter Taylor Swift, featuring British singer Ed Sheeran and American rapper Future, recorded for her sixth studio album, Reputation (2017). The track, written by the trio of artists and producers Max Martin and Shellback, was first released to French contemporary pop radio as the album’s third single on November 14, 2017.[3] It was later sent to contemporary hit radio on January 26, 2018 in the United Kingdom.[4]

On November 14, 2017, the week Reputation was released, this song was release onto contemporary hit radio in France. On January 11, 2018, Swift announced that the music video of End Game will release in midnight. ‘End Game’ was then released onto contemporary hit radio in the United Kingdom radio on January 26, 2018.

متن و معنی آهنگ end game

In a positive review written by Time, it says that “End Game” is a “self-reflective, slow-jam style track.”[9] A review from Spin suggested that although the song was “fine” in its depiction of finding love despite opposition, it had been bettered by previous songs, verses and albums by Future.[10]

In early December 2017, Sheeran confirmed that a music video for the song would be released.[11]

On January 10, 2018, Swift revealed through her social media app “The Swift Life” that the music video for the song would be released on January 12 and that the video’s teaser would premiere on Good Morning America. She also posted a few pictures from the video as well. The next day, Swift posted the teaser for the video on social media.[citation needed]

On January 12, 2018, the video debuted on Swift’s Vevo channel. It is Swift’s seventh video directed by Joseph Kahn. The video shows Swift partying in various locales – with Future on a yacht in Miami, Florida, with Sheeran at a nightclub in Tokyo, Japan, and with various friends on a double decker bus in London, England. In a Miami scene, Future is seen driving a Lamborghini Aventador worth $500,000. In one of the London scenes, Swift is seen sitting on a bar playing Snake on a handheld game console, riding a motorcycle through Tokyo while wearing a snakeskin suit, and sipping drinks through a snake straw, all references to her “snake” reputation.[12] The video gained 14.4 million views within 24 hours of upload on YouTube. As of January 2019, the video has over 190 million views.

The music video starts off a little slow with Swift looking out the window of a high-rise building, but the video picks up speed as soon as the song does. Throughout the video, Swift goes to different cities—Miami, Tokyo and London. In all the cities, she parties with her co-singers Future and Ed Sheeran.

As she bounces from city to city, she also moves from being with Future to hanging out with Ed Sheeran. Swift dresses in all black when she is with Future, and when she is filmed with Ed Sheeran, she wears a flannel shirt and shorts.

The video ends by Swift and Sheeran acting playfully towards each other, with Swift stealing Sheeran’s glasses and the two dancing together under the night sky of London.

The song debuted at number 86 on the Billboard Hot 100 on the date ending December 9, 2017 due to its strong digital sales.[13] The following week it moved up to number 83 and then in its third week it reached number 36 giving Swift her 55th top forty entry. Two weeks later it peaked at number 18 becoming the third consecutive single from “Reputation” reach the top 20.[14] The following week the song dropped to number 30. The song has since peaked at number 10 on the Billboard Mainstream Top 40 giving Swift her 15th top ten entry on the chart. It has also peaked at number 16 on the Adult Top 40 and number 25 on the Rhythmic Songs.

In Canada the song reached number 53 but after the release of its official music video the song moved to number 11 on the Canadian Hot 100. It also peaked at number 17 on the US Mainstream Top 40 chart.

In Australia the song debuted at number 38 and peaked at number 36. The next week it dropped to number 40. In the UK, the song debuted at number 87 and later peaked at number 49.

Swift and Sheeran performed “End Game” for the first time during the iHeartRadio Jingle Ball on December 2, 2017.[16] A solo version of the song is also a regular part of her setlist for the Taylor Swift’s Reputation Stadium Tour.[17]

Credits are adapted from liner notes of Reputation.


^shipments figures based on certification alonesales+streaming figures based on certification alone

I wanna be your endgame

I wanna be your first string

I wanna be your A-Team (whoa, whoa, whoa)

I wanna be your endgame, endgame

متن و معنی آهنگ end game

 

Big reputation, big reputation

Ooh, you and me, we got big reputations, ah

And you heard about me, ooh

I got some big enemies (yah)

Big reputation, big reputation

Ooh, you and me would be a big conversation, ah (git git)

And I heard about you, ooh (yah)

You like the bad ones too

 

[Verse 1: Future]

You so dope, don’t overdose

I’m so stoked, I need a toast

We do the most, I’m in the Ghost like I’m whippin’ a boat

I got a reputation, girl, that don’t precede me (yah)

I’m one call away whenever you need me (yeah)

I’m in a G5 (yah), come to the A-Side (yah)

I got a bad boy persona, that’s what they like (what they like)

You love it, I love it, too, ’cause you my type (you my type)

You hold me down and I protect you with my life

 

I don’t wanna touch you, I don’t wanna be

Just another ex-love you don’t wanna see

I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you)

Like the other girls do

I don’t wanna hurt you, I just wanna be

Drinking on a beach with you all over me

I know what they all say (I know what they all say)

But I ain’t tryna play

 

[Chorus: Taylor Swift]

I wanna be your endgame (endgame)

I wanna be your first string (first string)

متن و معنی آهنگ end game

I wanna be your A-Team (A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

 

[Verse 2: Ed Sheeran]

Now well, when I was young, we connected

When we were little bit older, both sprung

I got issues and chips on both of my shoulders

Reputation precedes me, and rumors are knee-deep

The truth is, it’s easier to ignore it, believe me

Even when we’d argue, we’d not do it for long

And you understand the good and bad end up in the song

For all your beautiful traits and the way you do it with ease

For all my flaws, paranoia, and insecurities

I’ve made mistakes and made some choices, that’s hard to deny

After the storm, something was born on the 4th of July

I’ve passed days without fun, this endgame is the one

With four words on the tip of my tongue, I’ll never say it

 

[Pre-Chorus: Taylor Swift]

I don’t wanna touch you, I don’t wanna be

Just another ex-love you don’t wanna see

I don’t wanna miss you (I don’t wanna miss you)

Like the other girls do

I don’t wanna hurt you, I just wanna be

Drinking on a beach with you all over me

I know what they all say, yeah

But I ain’t tryna play

 

[Chorus: Taylor Swift]

I wanna be your endgame (endgame)

I wanna be your first string (wanna be your first string)

I wanna be your A-Team (A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

 

Big reputation, big reputation

Ooh, you and me, we got big reputations, ah

And you heard about me, ooh

I got some big enemies

Hey, big reputation, big reputation

Ooh, you and me would be a big conversation, ah

And I heard about you, ooh

You like the bad ones too

 

[Verse 3: Taylor Swift]

I hit you like bang, we tried to forget it, but we just couldn’t

And I bury hatchets, but I keep maps of where I put ’em

Reputation precedes me, they told you I’m crazy

I swear I don’t love the drama, it loves me

And I can’t let you go, your hand prints on my soul

It’s like your eyes are liquor, it’s like your body is gold

You’ve been calling my bluff on all my usual tricks

So here’s the truth from my red lips

 

I wanna be your endgame (endgame)

I wanna be your first string (me and you, first string)

I wanna be your A-Team (be your A-Team now, A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

I wanna be your endgame (oh, I do)

I wanna be your first string (first string)

I wanna be your A-Team (A-Team)

I wanna be your endgame, endgame

متن و معنی آهنگ end game
متن و معنی آهنگ end game
10

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here
متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

So, so you think you can tell
خب پس ، فكر ميكنى ميتونى
Heaven from Hell,
فرق بين بهشت و جهنم رو از هم تشخيص بدى؟
blue skies from pain.
تفاوت آسمان هاى آبى رو با درد
Can you tell a green field
ميتونى فرق بين كشتزارهاى سبز رو

from a cold steel rail?
با خطوط سرد راه آهن درك كنى؟
A smile from a veil?
فرق بين لبخند رو با يك نقاب
Do you think you can tell?
واقعا فكر ميكنى ميتونى تشخيص بدى ؟

Did they get you to trade
تونستن تو رو هم وادار كنن
your heroes for ghosts?
كه قهرمانانت رو با ارواح معامله كنى؟
Hot ashes for trees?
خاكسترهاى داغ رو به جاى درختان ..؟
Hot air for a cool breeze?
هواى گرم رو به جاى نسيم خنك ..؟

Cold comfort for change?
آسايش يكنواخت رو با تغيير ؟
Did you exchange a walk
on part in the war
for a lead role in a cage?
نقش سیاهی لشگر را درجنگ
با نقش اول در قفس معاوضه کردی؟

How I wish,
خدا ميدونه چقدر ،
how I wish you were here.
چقدر دلم ميخواست اينجا بودى
We’re just two lost souls
ما فقط دو روح سرگردانيم
swimming in a fish bowl,
year after year,
كه سالهاى سال در تنگ ماهى شنا ميكنيم
متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

Running over the same old ground.
بر همان زمين هاى قديمى و آشنا راه ميريم
What have we found?
چه يافته ايم ؟
The same old fears.
همان ترس هاى قديمى را
Wish you were here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس

۲۵ شهریور ۱۳۹۰ @ ۱۶:۰۶

Wish You Were Here

کاش اینجا بودی

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

So, so you think you can tell

خب پس فکر میکنی که میتوانی تشخیص بدهی

Heaven from Hell,

بهشت را از دوزخ

Blue skies from
pain

آسمانهای آبی را از درد

Can you tell a green fielcl lnrm a colcl
steel rail ?

می توانی تشخیص دهی کشتزارهای سبز را از خط
آهنی سرد؟

A smile from a veil?

لبخندی را از نقاب

Do you think you can tell?

راستی فکر میکنی میتوانی تشخیص بدهی

And did they get you t0 trade

و آیا تورو وادار نکردند؟

Your heroes firr ghosts?

که قهرمانانت را با ارواح معامله کنی

Hot ashes  for
trees?

خاکستر داغ را با درختان؟

Hot air for a cool breeze’J

هوای گرم را با نسیم خنک

Cold comfort ftrr change

آسایش سرد را با تغییر؟

And did you exchange a walk on part in
the war firr a lead

آیا نقش سیاهی لشگر را درجنگ را با نقش مهم
در قفس معاوضه کردی؟

role in a cage?
How I wish, how I wish you were here.

کاش اینجا بوی،چقدر دلم میخواهد اینجا بود؟

we’re just two lost souls swimming in a
flsh bowl, year after
year.

ما دو روح گمگشته ایم که سالهای سال است در
تنگ ماهی شنا میکنیم

Running over the same old ground, what
have we firund? The

same old fears.

بر همان زمین قدیم و آشنا راه می رویم،چه
یافته ایم؟همان ترسهای قدیم را

Wish you were here.

کاش اینجا بودی

DOWNLOAD LINK

کاش الان اینجا بودی

 

I can be toughمن می تونم سرسخت باشم

I can be strongمی تونم قوی باشم

But with youولی با تو

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

It’s not like that at allاصلا اینجوری نیست

There’s a girl

یه دختری هستWho gives a shit

که اهمیت می ده(براش مهمه)

Behind this wallYou just walk through it

سختی رو که تو تازه پشت این دیوار گذروندی[Pre-Chorus]:And I remember all those crazy thing you saidو من همه ی اون چیزای عجیب و غریبی که گفتی رو یادمهYou left them running through my headاونارو جاگذاشتی و یهویی وارد ذهنم می شنYou’re always there, you’re everywhereتو همیشه اینجایی تو همه جا هستیBut right now I wish you were hereولی الان آرزو می کنم ای کاش اینجا می بودیAll those crazy things we didهمه ی اون کارای عجیب و غریبی رو که انجام دادیمDidn’t think about it just went with itبهش فکر نمی کردم فقط  قبول می کردم که انجامش بدمYou’re always there, you’re everywhereتو همیشه اینجایی تو همه جا هستیBut right now I wish you were hereولی الان آرزو می کنم ای کاش اینجا می بودی

[Chorus]:Damn, Damn, DamnلعنتWhat I’d do to have you here, here, hereباید چی کار کنم تا تورو اینجا داشته باشم؟I wish you were hereای کاش اینجا  بودیDamn, Damn, DamnلعنتWhat I’d do to have you near, near, nearباید چیکار کنم تا تورو نزدیکم داشته باشم؟I wish you were here[Verse 2]:I loveThe way you areمن همونجوری که هستی دوستت دارم

It’s who I amمن اینجور آدمیم

Don’t have to try hardلازم نیست زیاد تلاش کنیWe always sayهمیشه می گیمSay like it isحقیقتو بگو

And the truthو حقیقت اینه که

Is that I really missخیلی دلتنگ شدم[Pre-Chorus][Chorus][Bridge] (x2)No, I don’t wanna let goنه نمی خوام بیخیال بشمI just want to let you knowفقط می خوام بدونی

That I never want to let goکه هیچ وقت نمی خوام بیخیال (این رابطه)بشم

Let go, Oh, Oh[Chorus]

Translated by Mariam

statistics


Avril Lavigne

Welcome To The Best Damn Weblog


((ترجمه آهنگWish You Were Here))

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

I can be tough, I can be strong

من میتونم سخت و قوی باشمBut with you, it’s not like that at all

ولی با وجود تو این طور نیستThere’s a girl that gives a shit Behind this wall

 پشت دیوار یه دخترس که داره……

you just walk through it

و توام رفتی……

And I rememberAll those crazy things you said

و من همه چرت و پرت هایی رو که گفتی یادمهYou left them running through my head

الان تو مخم دارن راه میرنYou’re always there, you’re everywhere

تو همیشه تو ذهنمی ..تو همه جا سرو کلت پیدا میشهRight now I wish you were here

الان آرزو داشتم که اینجا بودی

All those crazy things we did

همه دیوونه بازیی هایی رو که انجام دادیمDidn’t think about it, just went with it

بهش فکر نکردی و با همه ی خاطرات گذاشتی رفتیDamn! Damn! Damn!

لعنتی!!!!What I’d do to have you here, here, here

چیکار میتونم بکنم که تو اینجا باشیWhat I’d do to have you near, near, nearچیکار میتونم بکنم که نزدیکم باشیI love, the way you are

من تو رو همون طوری که هستی دوست دارمIt’s who I am, don’t have to try hard

و منم همینم که هستم…پس بیخودی سعی نکنAnd the truth, is that I really miss

و حقیقت اینکه من الان خیلی دلتنگمNo idon’t wanna let go

نه! من اجازه نمیدم بری!!!I just wanna let you know

من اجازه میدم که بدونیThat I, never wanna let go

که من هرگز نمیذارم بری!!!

 

Avril Lavigne

I can be toughمن مي تونم محكم باشمI can be strongمي تونم قدرتمند باشم!But with you, It’s not like that at allاما با بودن تو اصلا اينطور به نظر نميرسه!

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here

کد هدایت به بالا

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما
نایت نما

نایت نما
نایت نما

نایت نما

متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here
متن و ترجمه ی آهنگ wish you were here
10

ترجمه متن آهنگ you are the reason

ترجمه متن آهنگ you are the reason
ترجمه متن آهنگ you are the reason

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

ترجمه متن آهنگ you are the reason

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

ترجمه متن آهنگ you are the reason

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Calum Scott you are the reason calum scott you are the reason covercalum scott you are the reason remixcalum scott you are the reason مترجمةcalum scott you are the reason مترجمهcalum scott you are the reason lyricscalum scott you are the reason covercalum scott you are the reason remixcalum scott you are the reason مترجمةcalum scott you are the reason مترجمهcalum scott you are the reason lyricscalum scott you are the reason covercalum scott you are the reason remixcalum scott you are the reason مترجمةcalum scott you are the reason مترجمهcalum scott you are the reason lyricscalum scott you are the reason covercalum scott you are the reason remixcalum scott you are the reason مترجمةcalum scott you are the reason مترجمهاغاني اجنيبه مترجمه اغاني اجنبيه هادئه

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Writer(s): COREY SANDERS, JONATHAN MAGUIRE, SCOTT CALUM
Lyrics powered by www.musixmatch.com


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.

Tu es la raison

There goes my heart beatingVoilà mon cœur qui batCause you are the reasonParce que tu es la raison pour laquelleI’m losing my sleepJe perds le sommeilPlease come back nowS’il te plait, reviens maintenant

There goes my mind racingVoilà mes pensées qui s’emballentAnd you are the reasonEt tu es la raison pour laquelleThat I’m still breathingJe respire encoreI’m hopeless nowJe suis désespéré à présent

(Chorus:)I’d climb every mountainJ’escaladerais toutes les montagnesAnd swim every oceanEt traverserais chaque océanJust to be with youJuste pour être avec toiAnd fix what I’ve brokenEt arranger ce que j’ai briséOh, cause I need you to seeOh, parce que j’ai besoin que tu voisThat you are the reasonQue tu en es la raison

ترجمه متن آهنگ you are the reason

There goes my hands shakingVoilà mes mains qui tremblentCause you are the reasonParce que tu es la raison pour laquelleMy heart keeps beatingMon cœur continue de battreAnd I need you nowEt j’ai besoin de toi dorénavant

If I could turn back the clockSi je pouvais remonter le tempsI’d make sure the light defeated the darkJe m’assurerais que la lumière terrasse l’obscuritéI’d spend every hour, of every dayJe passerais chaque heure, de chaque jourKeeping you safeÀ te maintenir en sécurité

(Chorus)

You are the reasonTu en es la raison

I’d climb every mountainJ’escaladerais toutes les montagnesAnd swim every oceanEt traverserais chaque océanJust to be with youJuste pour être avec toiAnd fix what I’ve brokenEt arranger ce que j’ai briséCause I need you to seeParce que j’ai besoin que tu voisThat you are the reason Que tu en es la raison

Aucun commentaire pour le moment

ترجمه متن آهنگ you are the reason
ترجمه متن آهنگ you are the reason
10

متن آهنگ you are the reason از calum scott

متن آهنگ you are the reason از calum scott
متن آهنگ you are the reason از calum scott

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن آهنگ you are the reason از calum scott

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن آهنگ you are the reason از calum scott

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن آهنگ you are the reason از calum scott
متن آهنگ you are the reason از calum scott
10

متن ترانه writing on the wall

متن ترانه writing on the wall
متن ترانه writing on the wall

ترجمه اشعار

[Verse 1] I’ve been here before من قبلا اینجا بودم But always hit the floorاما همیشه به زمین افتادم I’ve spent a lifetime runnin’یه عمر در حال فرار بوده ام And I always get awayو همیشه دور میشم But with you I’m feeling somethingاما با تو چیزی رو احساس می کنم That makes me want to stay که باعث میشه بخوام بمونم I’m prepared for thisبرای این آماده ام I never shoot to missهیچ وقت کاری نمیکنم که توش بمونم But I feel like a storm is comingاما احساس می کنم طوفانی در راهه If I’m gonna make it through the dayاگر بخوام امروز رو به پایان برسونم Then there’s no more use in runnin’فرار کردن دیگه فایده نداره This is something I gotta faceیه چیزی هست که میخوام باهاش روبرو بشم

[Pre-Chorus] If I risk it allاگر همش رو به خطر بندازم Could you break my fall?میتونی جلوی سقوطم رو بگیری؟

[Chorus] How do I live? How do I breathe?چطور زنده بمونم؟ چطور نفس بکشم؟ When you’re not here I’m suffocatingوقتی اینجا نیستی خفه میشم I wanna feel love, run through my bloodمی خوام عشق رو احساس کنم؛ که در خونم جاریه Tell me is this where I give it all up?بهم بگو؛ اینجا همونجاییه که همه چیز رو رها میکنم؟ For you I have to risk it allبخاطر تو همه چیز رو به خطر میندازم Cause the writing’s on the wallچون نوشته روی دیواره

متن ترانه writing on the wall

[Verse 2] A million shards of glassمیلیون ها تکه شیشه That haunt me from my pastکه من رو از گذشتم نمایان میکنن As the stars begin to gatherدر حالی که ستاره ها شروع به جمع شدن میکنن And the light begins to fadeو روشنایی شروع به محو شدن میکنه When all hope begins to shatterوقتی تمام امید شروع به خرد شدن میکنه Know that I won’t be afraidمیدونم که نمیترسم

[Pre-Chorus]If I risk it allاگه همشو بخطر بندازم Could you break my fall?میتونی سقوطم رو متوقف کنی؟

[Chorus] How do I live? How do I breathe? When you’re not here I’m suffocating I wanna feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing’s on the wall

[Bridge: Instrumental] The writing’s on the wallنوشته روی دیواره

[Chorus] How do I live? How do I breathe? When you’re not here I’m suffocating I wanna feel love, run through my blood Tell me is this where I give it all up? How do I live? How do I breathe? When you’re not here I’m suffocating I wanna feel love run through my blood Tell me is this where I give it all up? For you I have to risk it all Cause the writing’s on the wall

ترجمه: رامین توحیدی

Best free WordPress theme

Tags In the Lonely Hour (Album) Sam Smith

اقای توحیدی خسته نباشین ترجمه خوبه ولی writing on the wall یک اصطلاحه که از اجبار والزام حرف میزنه لطفا اصلاح کنید

در واقع به معنی اینکه :چون این احتمال هست که اتفاق بدی بیفته.

اوهوم یعنی شرطیه که من نذاشتم و یکی تعیین کرده و من مجبورم اطاعت کنم

Merc kh khub buddd

بله writings on the wall منظور از سرنوشت و تقدیر داره و به معنی محاوره، کارهایی هستن که شخص ملزم به انجام دادنشون هست

Mamnoon babat tarjome

ممنون که ترجمه رو گذاشتین.

خیلی قشنگ بود

ممنون عالی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

In order to pass the CAPTCHA please enable JavaScript

مشترک نمی شومدریافت همه دیدگاه های این نوشتهفقط دریافت پاسخ دیدگاه های خودم مرا از دیدگاه های بعدی با ایمیل آگاه کن.

متن ترانه writing on the wall

متن ترانه writing on the wall

ارگ کرملین مسکو یک قلعه تاریخی است که به صورت مجتمع در قلب شهر مسکو ساخته شده و …

ورزش در دوران بارداری نه تنها برای مادر بلکه برای کودک نیز فواید قلبی- عروقی به …

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت: آنچه باید بیشتر از همه چیز برای مسئولین باید …

Iran scores جدول لیگ برتر فوتبال ایران- نیم فصل ۹۷-۹۸ قهرمانی سپاهان در نیم فصل

در معاملات امروز بازار کاهش یافت + جدول امروز در بازار آزاد هر …

 افراد منظم اولین افرادی هستند که از خواب بلند می‌شوند متخصصان معتقدند که اگر از …

 ویتامین D می تواند روند پیری را به تاخیر انداخته و از ابتلا به بیماری …

کیا سورنتو ۲۰۱۸ کیا سورنتو ۲۰۱۸ یکی از بهترین SUV های متوسط ​​در رتبه بندی …

گلچینی از ست های اسپرت شیک مردانه   مدل ست های لباس مردانه   جدیدترین …

محل قرار گیری تلویزیون محل قرار گیری تلویزیون ، قرار دادن تلویزیون در فضای نشیمن …

دانستن ۱۰ گام ضروری برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی و عمل کردن به …

زندگینامه آندرانیک تیموریان  آندرانیک تیموریان بازیکن میانی تیم ملی فوتبال ایران، متولد ۱۵ اسفند ۱۳۶۱ …

سالانه وقایع طبیعی مختلف مانند سیل و زلزله رخ می‌دهد و جهان پر از موجودات …

چگونه سیب زمینی سرخ کرده به روش های مختلف درست کنیم؟   سیب زمینی سرخ …

سايت نشرين يک مجله ويديو است

که ويديو هاي جذاب يوتيوب را در اختيار کربران قرار مي دهد

متن ترانه writing on the wall

وشما بدون نياز به فيلتر شکن مي توانيد اين ويديو ها را به صورت رايگان ببينيد

دانلود آهنگ جدید ایمان غلامی زمستون 

Download New Mp3 Music Iman Gholami – Zemestoon

متن آهنگ زمستون ایمان غلامی از تهران دانلود

میسازیم هر دوتامون من بی تو تو با اون
حق داشتی میچسبه یه آغوش گرم تو زمستون
خوشحالیم هر دوتامون تو بی من من براتون
میدونم سخته تنهایی تو این برف و بارون
من به این روزای بی تو دیگه عادت کردم

دانلود آهنگ جدید سینا درخشنده حس قشنگ

Download New Mp3 MusicSina Derakhshande – Hesse Ghashang

منتشر شد .

دانلود آهنگ چقدر خوبه شدم من پناه و تکیه گاهت هاشم تفکری بافقی 

Downlaod Mp3 Music Hashem Tafakori Bafghi – Cheghadr Khoobe

چقدر ساده گرفتی تمام مشکلاتو

مسیر زندگیمون چقدر قشنگه با تو

چقدر خوبه شدم من پناه و تکیه گاهت

گذشتی از بدیهام با یه گوشه نگاهت

دانلود آهنگ جدید حمید اصغری کار دادی دستم 

Download New Mp3 Music Hamid Asghari – Kar Dadi Dastam

متن آهنگ کار دادی دستم حمید اصغری از تهران دانلود

منتشر شد .

یکی یدونه دیوونه غم عاشقونه
مال خودمی همیشه اینو یادت بمونه
نگاهای خاصی نداری عطر موندگاری
اسم منم یادت رفت عجب حواسی داری
میخوام اصرار کنم کاری کنم مال خودم شی

دانلود آهنگ خیس خیس از مهدی اسدی طاها l آهنگ تیتراژ پایانی سریال فضیلت خانم 

Download Mp3 Music Mehdi Asadi Taha – Khise Khis

بعد از آهنگ قبلی سریال فضیلت خانم که یه آهنگ از مهدی شهنازی به نام دوری کن بود آهنگ جدید تیتراژ سریال فضیلت خانم به نام خیس خیس با صدای مهدی اسدی طاها در دسترس شما عزیزان هست که با لینک مستقیم از تهران دانلود در ادامه مطلب میتونید دانلود بفرمایید .

متن ترانه writing on the wall

دانلود آهنگ جدید احمدرضا نبی زاده خطا کردی 

Download New Mp3 Music Ahmadreza Nabizadeh – Khata Kardi

متن آهنگ خطا کردی احمدرضا نبی زاده از تهران دانلود

زمانی مهر من گرمای قلبت بود

زمانی خانه ای تو عشق قلبم بود

خطر در سنگر امنی چون من کردی

سفر با یار شیدایی چون من رفتی

گناهی گر بر به پایت بود بخشیدم

دانلود آهنگ جدید رامین بیباک دیوونگی 

Download New Mp3 Music Ramin Bibak – Divoonegi

متن آهنگ دیوونگی رامین بیباک از تهران دانلود

خوب بودی تو ذهنم نمیتونی بد باشی
اونی که حرفاشو به من نمیزد باشی
خوب میدونی قلبم به چی خوشه این روزا …
راحت تو دنیای تو همیشه انکار میشم
تو این خونه کم کم دارم یه دیوار میشم
میبندم چشمامو به یادت بیدار میشم …

دانلود آهنگ بزن نی را که غم دارد دل من نسخه مازندرانی به همراه لری آهنگ 

دانلود آهنگ مازندرانی پخش شده در سریال پایتخت ۵ با صدای استاد محمدرضا اسحاقی

به همراه نسخه لری از این اهنگ زیبا و غمگین ( بزن نی را که غم دارد دل من ) از رسانه تهران دانلود

Download Mp3 Music Bezan Nei Ra Ke GHam Darad Del Man

دانلود آهنگ سریال ژاپنی از سرزمین شمالی نسخه با کلام ( از خواننده ژاپنی ) و بی کلام از فریبرز لاچینی 

دانلود موسیقی بدون کلام  ( اهنگ خالی ) از سرزمین شمالی از آهنگساز توانای کشورمون فریبرز لاچینی و منوچهر بیگلری 

 به همراه موسیقی متن بی کلام اصلی سریال از سرزمین شمالی از آهنگساز ماساشی سودا 

Download Mp3 Music Az Sarzamin Shomali From Teh-dl.ir

دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی دوست دارم این هوارو 

Download New Mp3 Music Mehdi Jahani – Doost Daram In Havaro

متن آهنگ دوست دارم این هوارو مهدی جهانی از تهران دانلود

تورو دیدم دلم از دست رفت آخه زیباتر از تو مگه هست
مگه میشه رو تو چشمامو بست …
تو یه احساس نابی تو دلم من مغرور به تو عاشق شدم
دیگه نیست حرفام دست خودم …

نسخه نهايي ۶٫۲۵٫۱۷

تمامی حقوق مطالب و قالب برای تهران دانلود محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

Writer(s): NAPIER JAMES JOHN, SMITH SAMUEL FREDERICK
Lyrics powered by www.musixmatch.com


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.

متن ترانه writing on the wall
متن ترانه writing on the wall
9

متن و ترجمه آهنگ we are the champions

متن و ترجمه آهنگ we are the champions
متن و ترجمه آهنگ we are the champions

سینا سرلکماه خجالتی

خولیو ایگلسیاساین بزدل

سم اسمیتFire on fire

رضا یزدانیمن باید زنگ بزنم

گروه ایهامشهزاده بی عشق

متن و ترجمه آهنگ we are the champions

علیرضا روزگارقرار آخر

دانلود آهنگ
کوئین –
ما قهرمانیم

خطا در پخش آنلاین موزیک! مرورگر شما از این قابلیت پشتیبانی نمیکند.

راهنمای دانلود آهنگویندوز :
روی لینک دانلود کلیک راست کرده و سپس گزینه “save link as” را انتخاب کنید.
اندروید :
روی لینک دانلود چند لحظه لمس کنید و سپس از منوی باز شده کزینه “save link” را انتخاب کنید.

ما در سایت موزیک همواره علاوه بر پوشش آهنگهای ایرانی ، نیم نگاهی هم به آثار فاخر موسیقی ملل داریم.

We are the Champions توسط گروه موسیقی بریتانیایی کویین (کوئین – Queen) برای اولین بار در سال ۱۹۷۷ اجرا شد. این آهنگ با استقبال بسیار زیادی مواجه شد بطوری که حدود ۲۰ سال بعد یعنی در جام جهانی ۱۹۹۴ به عنوان آهنگ این جام انتخاب شد.

متن زیبا ، اجرای قوی ، موسیقی جذاب و حس قوی و انگیزه ای که در شنونده ایجاد میکند باعث شد که به یکی از ماندگارترین آقار موسیقی جهان تبدیل شود و هنوز که هنوزه در پیروزی های ملی و بزرگ از این ترانه استفاده میشود.

گفتنی است ترانه آهنگ “ما قهرمانیم” توسط خواننده و عضو اصلی گروه کوئین یعنی فردی مرکوری (freddie mercury) نوشته شده است.

فردی مرکوری فقید خواننده گروه راک کوئین و آهنگ We are the Champions

فردی متولد سال ۱۹۴۶ میلادی بود اما زندگی طولانی ای نداشت. بر اثر بیماری ایدز در سال ۱۹۹۱ در حالی که تنها ۴۵ سال سن داشت درگذشت اما آثار بسیاری از خودش به جای گذاشت که مشهورترین آنها عبارتند از :

من دینم را پرداخت کرده ام
چندین بار
محکومیتم را انجام داده ام
اما هیچ جرمی مرتکب نشدم
و اشتباهات بد
چند تا را داشته ام
من سهمم نابسامانی های دنیا گرفته ام
اما سربلند بیرون امدم
ما قهرمان هستیم، دوستان من
و ما به جنگ ادامه خواهیم داد
ما قهرمان هستیم
ما قهرمان هستیم
زمان برای بازنده ها نیست
چون ما قهرمان جهان هستیم

تعظیم کرده ام
و پرده پایانی مرا می خواند
شما شهرت و ثروت و هرچه پس ان باشد را به من رساندید
من از شما متشکرم
اما  این زندگی تختخوابی از گل رز (پر قو) نیست
هیچ سفر لذت بخشی در کار نبود
من آن را چالشی در برابر تمام نژاد بشر می دانم
و من نمی خواهم در ان بازنده باشم

ما قهرمان هستیم، دوستان من
و ما به جنگ ادامه خواهیم داد
ما قهرمان هستیم
ما قهرمان هستیم
زمان برای بازنده ها نیست
چون ما قهرمان جهان هستیم

ما قهرمان هستیم، دوستان من
و ما به جنگ ادامه خواهیم داد
ما قهرمان هستیم
ما قهرمان هستیم
زمان برای بازنده ها نیست
چون ما قهرمانیم

Download Music / Direct link

دسته بندی : hit موسیقی ملل
/
نمایش آرشیو کامل Queen

کد پخش آنلاین آهنگ کوئین – ما قهرمانیم

لینک کوتاه مطلب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه

وبسایت

جستجوی آهنگ

جستجو در آرشیو آهنگ ، آلبوم و موزیک ویدیو

مطالب مشابه

معرفی و دانلود آهنگ The show must go on از گروه کوئین

دانلود آهنگ جدید مهدی جهانی به نام دوست دارم این هوارو

دانلود آهنگ جدید سینا سرلک به نام ماه خجالتی

معرفی و دانلود آهنگ Esta Cobardia از خولیو ایگلسیاس

متن و ترجمه آهنگ we are the champions

دانلود آهنگ Fire on fire از سم اسمیت (Sam Smith)

دانلود آهنگ زیبای Falling Into Me از بند موسیقی Let’s Eat Grandma

دانلود ریمیکس جدید آهنگ دمتم گرم پازل باند

دانلود آهنگ جدید رضا یزدانی به نام من باید زنگ بزنم

پرتکرارترین خواننده ها

کلیه حقوق “سایت موزیک فید” برای گروه بینا محفوظ است.
طراحی و اجرا : محمدرضا سرمد

Buddy you’re a boy make a big noise
رفیق تو پسرى هستى که سروصدای زیادی ایجاد میکنى
Playin in the street gonna be a big man some day
تو خیابان بازى میکنى و روزى یک مرد بزرگ خواهی بود

You got mud on yo face
روی صورتت لجن هست
You big disgrace
فضاحت بزرگی هستی
Kickin your can all over the place
قوطى حلبی خودت را با لگد همه جا میزنی (همه جا با قوطی حلبی خودت بازى میکنى)

Singin
بخوانید
We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد
We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد
Buddy you’re a young man hard man
رفیق تو یک مرد جوانى , یک مرد قوى
Shoutin in the street gonna take on the world some day
تو ی خیابان فریاد میزنى , میخواى یک روزی دنیا رو مال خودت کنى

You got blood on your face
روی صورتت خون آلوده
You big disgrace
فضاحت بزرگی هستی
Wavin your banner all over the place
پرچم خودت رو همه جا تکان میدهی
We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد
We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد

Buddy you’re an old man poor man
رفیق تو یک مرد پیر ضعیف هستى
Pleadin with your eyes gonna make you some peace some day
التماسی که با چشمهات میکنی یک روزی برایت (آرامش) صلح رو برقرار میکند

متن و ترجمه آهنگ we are the champions

You got mud on your face
روی صورتت لجن هست
You big disgrace
فضاحت بزرگی هستی
Somebody better put you back in your place
بهتره یکى تو رو سر جاى خودت بنشاند
We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد
Sing it
بخوان
We will we will rock you
ما تکانت خواهیم داد
Everybody
همه
[We will we will rock you] x2
ما تکانت خواهیم داد
Alright
خوبه 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Other English editions

Copyright © ۲۰۱۹ Goal.com All rights reserved. The information contained in Goal.com may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal.com

متن و ترجمه آهنگ we are the champions
متن و ترجمه آهنگ we are the champions
9