متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart
متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

He deals the cards as a meditation
 او با تفكر با كارت‌هایش بازی می‌كند
And those he plays never suspect
 در بازی او هیچ شکی وجود ندارد
He doesnt play for the money he wins
 او برای بردن پول بازی نمی‌كند
He doesnt play for the respect
 او برای جلب احترام بازی نمی‌كند

He deals the cards to find the answer
 او برای رسیدن به یک جواب با كارتها بازی می‌كند
The sacred geometry of chance
 محاسبه مقدس احتمالات
The hidden law of probable outcome
 قانون پنهانی از نتیجه احتمالی
The numbers lead a dance
 اعداد رقصی را در پی دارند

I know that the spades are the swords of a soldier
 می‌دانم كه پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
 می‌دانم كه خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
 می‌دانم كه خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
 اما هیچ كدام شكل قلب من نیست

He may play the jack of diamonds
 ممكن است سرباز خشت بازی كند
He may lay the queen of spades
 شاید بی بی پیک بازی كند
He may conceal a king in his hand
 شاید شاهی را در دستش پنهان كند
While the memory of it fades
 تا زمانی كه از خاطرها برود

I know that the spades are the swords of a soldier
 می‌دانم كه پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
 می‌دانم كه خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
 می‌دانم كه خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
 اما هیچ كدام شكل قلب من نیست

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

thats not the shape
هیچ كدام شكل
shape of my heart
 شكل قلب من نیست

And if I told you that I loved you
 اگر بگویم كه عاشقت بوده‌ام
You maybe think theres something wrong
 شاید فكر كنی یک چیزی درست در نمی‌آید
Im not a man of too many faces
 من مردی با چهره‌های گوناگون نیستم
The mask I wear is one
 نقاب من فقط یكی است

Those who speak know nothing
 كسایی كه حرف می زنند چیزی نمی‌دانند
And find out to their cost
 و خودت ارزش آن‌ها را خواهی فهمید
Like those who curse their luck in too many places
 مانند كسانی كه برای شانس آنها نفرینی را در چندین محل قرار داده‌اند
And those who smile are lost
 و كسانی كه می خندند گم شده‌اند

I know that the spades are the swords of a soldier
 می‌دانم كه پیک شمشیر سرباز است
I know that the clubs are weapons of war
 می‌دانم كه خاج سلاح جنگ است
I know that diamonds mean money for this art
 می‌دانم كه خشت به معنی پول برای این هنر است
But thats not the shape of my heart
 اما هیچ كدام شكل قلب من نیست
Thats not the shape of my heart
هیچ كدام شكل قلب من نیست

thats not the shape
هیچ كدام شكل
shape of my heart
 شكل قلب من نیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

Shape Of My Heart
He deals the cards as a meditation
And those he plays never suspect
He doesn’t play for the money he wins
He don’t play for respect
He deals the cards to find the answer
The sacred geometry of chance
The hidden law of a probable outcome
The numbers lead a dance
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart
He may play the jack of diamonds
He may lay the queen of spades
He may conceal a king in his hand
While the memory of it fades
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart
And if I told you that I loved you
You’d maybe think there’s something wrong
I’m not a man of too many faces
The mask I wear is one
Well, those who speak know nothin’
And find out to their cost
Like those who curse their luck in too many places
And those who fear are lost
I know that the spades are the swords of a soldier
I know that the clubs are weapons of war
I know that diamonds mean money for this art
But that’s not the shape of my heart
That’s not the shape, the shape of my heart
That’s not the shape, the shape of my heart

Sting: Live At The Olympia Paris

Sting – The Studio Collection

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

The Best of 25 Years (2CD Version)

۲۵ YEARS

Sting Live In Berlin

My Funny Valentine

DOMINIC MILLER: Shapes

Inside The Songs Of Sacred Love

…All This Time

…All This Time

After The Rain Has Fallen, CD

Sting At The Movies

Shape Of My Heart, 7”

Shape Of My Heart, cass

Shape Of My Heart, CD digipak

Shape Of My Heart, CD

Ten Summoner’s Tales

Ten Summoner’s Tales

© Sting.com. Powered by Live Nation Entertainment.

اون مردی نیست که احساساتش رو ابراز کنه، اما
دلش میخواد اینکارو بکنه.. هر چند خودش میدونه که تنها یک “چهره” داره که
پشت یک “نقاب” پنهان شده، که میتونه همون نقاب بازیکن پوکر باشه..

لینک دانلود آهنگ رو هم آخر ترجمه گذاشتم..

Shape of my heart

شکل “دل” من

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

He deals the cards as a meditation

او کارت ها را با یک تفکر عمیق پخش می کند


And those he plays never suspect

و کسانی که بازی میکنند هرگز مظنون نمی شوند


He doesn’t play for the money he wins

او برای پول هایی که برده بازی نمی کند


He doesn’t play for respect

او برای احترام بازی نمی کند


He deals the cards to find the answer

او کارت ها را برای پیدا کردن جواب پخش می کند


The sacred geometry of chance

یک هندسه روحانی از احتمالات


The hidden law of a probable outcome

قانون پنهان نتیجه احتمالی


The numbers lead a dance

اعداد رقصی بر پا می کنند


I know that the spades are swords of a soldier

میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند


I know that the clubs are weapons of war

میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند


I know that diamonds mean money for this art

میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند


But that’s not the shape of my heart

اما آن شکل “دل” من نیست


He may play the jack of diamonds

شاید او سرباز خشت ها را بازی کند


He may lay the queen of spades

شاید او بی بی پیک ها را به زمین بندازد


He may conceal a king in his hand

شاید او یک شاه را در دستش پنهان کند


While the memory of it fades

وقتی که خاطره آن در ذهن ها محو می شود


I know that the spades are swords of a soldier

میدانم که پیک ها شمشیرهای یک سرباز هستند


I know that the clubs are weapons of war

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

میدانم که گشنیزها سلاح های جنگ هستند


I know that diamonds mean money for this art

میدانم که خشت ها به معنی پول برای این هنر هستند


But that’s not the shape of my heart

اما آن شکل “دل” من نیست


And if I told you that I loved you

و اگر به تو می گفتم که دوستت دارم


You’d maybe think there’s something wrong

شاید فکر کنی که مشکلی پیش آمده


I’m not a man of too many faces

من مردی با چندین چهره نیستم


The mask I wear is one

نقابی که پوشیده ام یکیست


Those who speak know nothing

آنهایی که صحبت می کنند هیچ چیز نمی دانند


And find out to their cost

و به قیمت شان پی می برند


Like those who curse their luck in too many places

مانند کسانی که بختشان را در جاهای بسیاری نفرین می کنند


And those who fear are lost

و آنهایی که ترس شان از بین رفته


I know that the spades are swords of a soldier


I know that the clubs are weapons of war


I know that diamonds mean money for this art


But that’s not the shape of my heart

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Shape of my heart Backstreet boys :)I DO NOT OWN THIS SONG. Watch my new videos, and follow my adventures on instagram, and snapchat! IG/SC: kaylsmit

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن انگلیسی آهنگ shape of my heart
متن انگلیسی آهنگ shape of my heart
9

متن و ترجمه آهنگ best friend eminem

متن و ترجمه آهنگ best friend eminem
متن و ترجمه آهنگ best friend eminem

 [Verse 1: Yelawolf]
Ain’t never been much of the church type
من هیچوقت ادم کلیسایی نبودم
But I believe in the last days
اما به روزهای واپسین اعتقاد دارم

I walk through Hell almost every night
هرشب تقریبا توی جهنم قدم میزنم
But I believe it’s a pathway
اما معتقدم یک گذرگاهیه

Say boy, what you doin’ with your life
بگو پسر با زندگیت چیکار میکنی؟
With those tattoos on your face?
با اون تاتوهای روی صورتت چیکار میکنی؟

Say boy, you know that you’ll pay the price
بگو پسر که میدونی بهاش رو میپردازی
Well, I guess I’ll see when I head that way
خب فکرکنم وقتی از اون مسیر برم متوجه میشم

[Hook: Yelawolf]
To the Father, Son and Holy Spirit
به پدر، فرزند و روح مقدس میگم
I hold You nearest
من شمارو در کنارم نگه میدارم
My best friend, best friend
بهترین دوستم،بهترین دوستم
Let the trumpets blow with Your appearance
بذار در صورها با ظهور تو (عیسی) دمیده بشه
(صور اول و دوم)
I can almost hear it
تقریبا میتونم بشنومش
متن و ترجمه آهنگ best friend eminem

My best friend, best friend
بهترین دوستم،بهترین دوستم
When you wish me Hell upon my soul and spirit
وقتی جهنم رو برای روح و روانم ارزو میکنی
Behold these lyrics
این تکست رو ببین
I got a best friend, best friend
یه بهترین دوست دارم،یه بهترین دوست
Yeah, I got a best friend, best friend, yeah
یه بهترین دوست دارم،یه بهترین دوست

[Verse 2: Yelawolf]
I don’t know much about Holy Bibles
راجع انجیل مقدس چیزی زیاد نمیدونم
But I grew up in the Bible Belt
اما توی منطقه ی “زنّار انجیل” بزرگ شدم
(منطقه ی بسیار مذهبی مسیحی بایبل بلت امریکا)

I put my love for a woman on idle
خودم رو از عشق به زن رها میکنم
Because I got beat with my mama’s belt
چونکه از شلاق مامانم کتک خوردم

But I learned from my mistakes
از اشتباهاتم یاد گرفتم
Try hard to respect people for what they believing in
سعی میکنم مردم رو به خاطر اعتقاداتشون احترام بذارم

But if you spit on my fucking grave
اما اگه روی قبر لعنتیم تف کنی
And wish me Hell then I wish you well
و جهنم رو برام ارزو کنی من برات ارزوی موفقیت میکنم
I’mma send you straight up to my best friend
و مستقیم میفرستمت سراغ بهترین دوستم

[Hook: Yelawolf]
To the Father, Son and Holy Spirit
به پدر، فرزند و روح مقدس میگم
I hold You nearest
من شمارو در کنارم نگه میدارم
My best friend, best friend
بهترین دوستم،بهترین دوستم
Let the trumpets blow with Your appearance
بذار در صورها با ظهور تو (عیسی) دمیده بشه
(صور اول و دوم)
I can almost hear it
تقریبا میتونم بشنومش

My best friend, best friend
بهترین دوستم،بهترین دوستم
When you wish me Hell upon my soul and spirit
وقتی جهنم رو برای روح و روانم ارزو میکنی
Behold these lyrics
این تکست رو ببین
I got a best friend, best friend
یه بهترین دوست دارم،یه بهترین دوست
Yeah, I got a best friend, best friend, yeah
یه بهترین دوست دارم،یه بهترین دوست


 

[Verse 3: Eminem]
God, please could you arm me with the armor
خدایا میشه بهم زرهی بدی
To calm me when there’s drama like Gandhi?
که وقتی مثل داستان گاندی میشه ارومم کنی؟

Could have gone the other way many times
میتونستم خیلی بارها مسیر دیگه ای برم؟
Could have turned Dalai with the lama
میتونستم تبدیل با خشونت تبدیل به “دالای ” بشم
(دالای لاما رهبر بوداییان تبت)

But I squashed my beefs and things seem to be looking
decent Recently, but don’t jinx it
درگیری هام رو یک جورایی توی نطفه خفه کردم و اخیرا اوضاع مرتبه اما اینو چشمش نکن
It’s like Clint Eastwood looking for peace though
مثل کلینت ایستوود که انگار دنبال ارامشه

Maybe not finna enter The priesthood, but at least should
شاید نتونم وارد مقام کشیشی بشم اما حداقل باید
Make an attempt to show some remorse
تلاش کنه کمی ندامت نشون بدم

And to be some sort of a repenter For the people I’ve been a menace to
و یه جور توبه کار بشم برای مردمی که زمانی تهدیدی براشون بودم
Not a preacher, but a shit starter and finisher
نه که واعظ بودم فقط شروع کننده و تموم کنده درگیری ها بودم

Into the mind of a thick skin, but a short temper
توی این مغز با پوست کلفت ولی کم حوصله و زودرنج
This patience of mine is thinner
صبر من یکی خیلی ضعیفه

Than twine is when I get attacked
حالا قسمت اصلیش وقتیه که بهم حمله میشه
So I might say something back that might offend you
پس ممکنه یه چیزی بگم که بهتون بربخوره

So if you don’t like when I rap
پس اگه خوشتون نمیاد وقتی رپ میکنم
Or what I have to say on the mic then you
یا چیزی که پای میکروفون باید بگم

Might wanna act just like quarterbacks
میتونین مثل بازیکنای خط حمله فوتبال عمل کنین
And take a fuckin’ hike when I snap cause I’m a sinner
و وقتی اعصابم خرد میشه گمشین برین دنبال گرفتن توپ
چونکه من گناهکارم

(I got a best friend, best friend)
Plus balls and intestines
با اون  دل و روده ای که دارم
And they never been yes men
اونا هیچوقت پاچه خوار نبودن
(و کارهام رو همش تایید نمیکردن و انتقاد میکردن)

They gon’ tell me when I’m fuckin’ up
وقتی دارم گند میزنم بهم میگن
The minute I’m ever giving it less than
دقیقه ای که اونجور که باید عمل نمیکنم

I’m about to vomit and I can feel it coming
میخوام بالا بیارم و دارم حسش میکنم
Cause failure’s something I can barely stomach
چونکه شکست چیزیه که به سختی میتونم هضمش کنم

And I only listen to my gut
اما من فقط به حرف دلم گوش میدم
So unless you’re my fukin’ belly button
پس اگه فقط ناف من نیستی
(و از دلم خبر نداری)

Don’t tell me nothin’
هیچی بهم نگو
You ain’t my (best friend, best friend)
تو بهترین دوستم نیستی،بهترین دوستم

Who you think I’m talking ’bout?
فکر میکنین راجع کی حرف میزنم؟
Lifts me up when I’m down and out
وقتی زمین و شکست خوردم بلندم میکنه

Still look to him without a doubt
هنوزم بدون تردید بهش نگاه میکنم
Still got a (best friend, best friend)
هنوزم یک بهترین دوست دارم،بهترین دوست
 
Shout it out like there’s never been a louder mouth
و بلند جار میزنمش انگار دهنی به این بلندی و رسایی نبوده
Should have never been allowed a mouth
اصلا نباید بهم دهن و صدا داده میشد

Now that I got a higher power
حالا که قدرت بالاتری دارم
Now when I blackout, power outage
حالا وقتی الکتریسیته ام میره خاموشی بوجود میاد

They powerless, but they crowd around
بی زور میشن اما هنوز به طرفداری ادامه میدن
They tend to flock like shepherds
مثل چوپان ها گله جمع میکنن

The black sheep
یک گوسفند سیاه هست
(فرد مایه ننگ گروه)
But I be the worst thing that these motherfu–ers ever heard
اما من بدترین چیزی ام که این عوضیا  جمع کردن
(یا شنیدن)

When I’m counted out
وقتی از سرشماری میفتم
(و حساب نمیشم)
You be D-O-A, they’ll announce
اونا اعلام میکنن که محض ورود مُرده بودی

But pronounce you dead when they sound it out
اما وقتی با خودشون فکرمیکنن حکم مرده بهت میدن
So prepare for a rival, your arch enemy surrounds you now
س منتظر یک حریف و اومدنش باش
دشمن بزرگت حالا محاصرت کرده

He’s all around you
سرتاسر اطرافته
Not even the doctors at the hospital Are gonna shiggy-shock you back to life
حتی دکترهای توی بیمارستان هم
نمیتونن شوک بهت وارد کنن برگردی به زندگی

It’s im-piggy-possible to revive you
غیرممکنه که من بتونم به هوش بیارمت
That’s word to the diggy doc
این به مصداق کلام “دیگی داک” هست
 (رپر اهل دالاس و شخص پشت n.w.a)

Stiggy-stopping is not an option
در جا زدن یک گزینه نیست
Something I’m not gonna do
چیزیه که من انجام نمیدم

I’m the Iggy Pop of hip-hop when I walk in the booth
من “ایگی پاپ” هیپ هاپ هستم وقتی به استودیو میرم
Dawg, I’m the truth like Biggie rockin’ with 2Pac in the suit
رفیق، من مثل بیگی در حال ترکوندن با توپاک تو بهشت عین حقیقتم

Talking to Proof dropping a deuce
وقتی تو پاستور دوخال میندازم با “پروف” حرف میزنم
Fill up a syllable clip like a refillable script, cock and I shoot
یک خشاب سیلاب رو مثل نسخه پرشدنی پزشکی
پر میکنم ،مسلح میکنم و تیرمیزنم

Who you think’s my Glock that I use?
فکرمیکنی اسلحه که استفاده میکنم کی هست؟
That I pull from to get my strength up against these haters
که خشابش رو میکشم تا قدرتم رو در مقابل این مخالفا پر کنم
متن و ترجمه آهنگ best friend eminem

And he’ll be waiting at the gate when you get sprayed up
و وقتی تیربارون میشین اون دم دروازه بهشت منتظره
( خدا یا  پروف)
Sending you ho-s straight up to deal with my (best friend)
شما عوضی هارو مستقیم میفرستم با بهترین دوستم سروکله بزنین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

کسایی که دنبال
تقویت زبان هستن دانلود کنن

 

Ain’t never
been much of the church type

من هرگز از اون
کسایی نبودم که خیلی اهل کلیسا باشه

 

متن و ترجمه آهنگ best friend eminem

But I believe
in the last days

اما به روز
آخرین (قیامت) ایمان دارم

 

I walk through
Hell almost every night

من تقریبا هر شب
دارم توی جهنم قدم میزنم

 

دانلود
ترجمه اهنگ

متن Yelawolf Ft Eminem – Best Friend

[Verse 1 – Yelawolf:]Ain’t never been much of the church typeBut I believe in the last daysI walk through Hell almost every nightBut I believe it’s a pathwaySay boy, what you doin’ with your lifeWith those tattoos on your face?Say boy, you know that you’ll pay the priceWell, I guess I’ll see when I head that way

[Hook – Yelawolf:]To the father son and holy spiritI hold you nearestMy best friend, best friendLet the trumpets blow with your appearanceI can almost hear itMy best friend, best friendWhen you wish me Hell upon my soul and spiritBehold these lyricsI got a best friend, best friendYeah, I got a best friend, best friend, yeahمتن و ترجمه آهنگ best friend eminem

[Verse 2 – Yelawolf:]I don’t know much about Holy BiblesBut I grew up in the Bible BeltI put my love for a woman on idleBecause I got beat with my mama’s beltBut I learned from my mistakesTry hard to respect people for what they believing inBut if you spit on my fu*c*king graveAnd wish me Hell then I wish you wellI’mma send you straight up to my best friend

[Hook]

[Verse 3 – Eminem:]God, please could you arm me with the armorTo calm me when there’s drama like GandhiCould have gone the other way many timesCould have turned Dalai with the lamaBut I squashed my beefs and things seem to be looking decent recently,But don’t jinx itIt’s like Clint Eastwood looking for peaceThough maybe not finna enta’ the priesthood,But at least should make an attempt to show some remorseAnd to be some sorta repenterFor the people I’ve been a menace ta’Not a preacher, but a shit starter and finisherEnta’ the mind of a thick skinned, but a short temperThis patience of mine is thinnerThan twine is when I get attackedSo I might say something back that might offend youSo if you don’t like when I rapOf what I have to say on the mic then youMight wanna act just like quarterbacksAnd take a fuc**kin’ hike when I snap cause I’m a sinner(I got a best friend, best friend)Plus balls and intestinesAnd they never been yes menThey gon’ tell me when I’m fuckin’ upThe minute I’m ever giving it less thanI’m about to vomit and I can feel it comingCause failure’s something I can barely stomachAnd I only listen to my gutsSo unless you’re my fuc*kin’ belly buttonDon’t tell me nothin’You ain’t my (best friend, best friend)Who you think I’m talking ’bout?Lifts me up when I’m down and outStill look to him without a doubtStill got a (best friend, best friend)Shout it out like there’s never been a louder mouthShould have never been allowed a mouthNow that I got a higher powerNow when I black out power outageThey powerless, but they crowd aroundThey tend to flock like shepherds the black sheepBut I’ll be the worst thing that these mothe*rfuc*kers ever herdWhen I’m counted outYou be D.O.A., they’ll announceBut pronounce you dead when they sound it outSo prepare for a rival with your arch enemySurrounds you nowHe’s all around youNot even the doctor’s at the hospitalAre gonna shigy-shocked you back to lifeIt’s in piggy possible to revive youThat’s word to the digy docStigy stopping is not an optionSomething I’m not gonna doI’m the Iggy Pop of hip-hop when I walk in the boothDawg, I’m the truth like Biggie rockin’ with Tupac in the suitTalking to Proof dropping a deuceFill up a syllable clip like a re-fillable script, cock it and shootAnd who do you think’s my Glock that I useThat I pull from to get my strength up against these hatersAnd he’ll be waiting at the gateWhen you get sprayed up, sending you hoes straight upTo deal with my (best friend, best friend)

[Hook]

تمامی حقوق مطالب برای جوان موزیک حفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد. طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از پوسته و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.

طراحی قالب وردپرس : وبیت


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…متن و ترجمه آهنگ best friend eminem

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن و ترجمه آهنگ best friend eminem
متن و ترجمه آهنگ best friend eminem
9

متن و ترجمه آهنگ boy friend

متن و ترجمه آهنگ boy friend
متن و ترجمه آهنگ boy friend

[Verse 1 – Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
I can take you places you ain’t never been before
میتونم جاهایی ببرمت که هیچوقت نبودی
Baby take a chance or you’ll never ever know
عزیزم شانستو امتحان کن وگرنه هیچوقت نمیدونی

I got money in my hands that I’d really like to blow
من (یه عالمه) پول تو دست و بالم دارم که واقعا دوست دارم به بادشون بدم
Swag swag swag, on you
خفن،خفن،خفنم با تو
Chillin by the fire while we eating fondue
کنار آتیش آروم و راحت میشینیم و فاندو(یه نوع غذای پنیری) میخوریم
I dunno about me but I know about you
خودمو نمیدونم ولی در مورد تو میدونم
So say hello to falsetto in three two
پس به فالستو (خواننده) سلام کن توی سه،دو (یک)

[Pre Hook – Justin Bieber ]
I’d like to be everything you want
من دوسدارم که هرچی تو بخوای باشم
Hey girl, let me talk to you
هی دختر،بذار تا باهات حرف بزنم

[Hook- Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
دختر من تورو توی آغوشم نگه میدارم، هیجوقت تنها نمیشی
I can be a gentleman, anything you want
میتونم یه جنتلمن باشم،هرجی که بخوای
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم،  هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم

[Verse 2- Justin Bieber ]
Tell me what you like yeah tell me what you don’t
بهم بگو چیو دوست داری و چیو دوست نداری
I could be your Buzz Lightyear, fly across the globe
میتونم بازلایتر (شخصیت کارتونی در داستان اسباب بازی ها) تو باشم ، دور زمین رو پرواز کنم
I don’t never wanna fight yeah, you already know
نمیخوام دعوا کنم، اینو میدونی
I am ‘ma a make you shine bright like you’re laying in the snow
من تورو کاری میکنم که به زیبایی بدرخشی مانند اینکه توی برف پوشونده باشی
Burr
یخ زدم
متن و ترجمه آهنگ boy friend

Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend
دوست دختر،دوست دختر، تو میتونی دوست دختر من باشی
You could be my girlfriend until the —- world ends
تو میتونی دوست دختر من باشی تا وقتی دنیا تموم شه
Make you dance do a spin and a twirl and
میرقصونمت، یه چرخی بزن و بتاب و
Voice goin crazy on this hook like a whirl wind
صدام داره توی این قسمت آهنگ قاطی میشه مثل گردباد
Swaggie
خفن

[Pre Hook-Justin Bieber ]
I’d like to be everything you want
من دوسدارم که هرچی تو بخوای باشم
Hey girl, let me talk to you
هی دختر،بذار تا باهات حرف بزنم

[Hook- Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
دختر من تورو توی آغوشم نگه میدارم، هیجوقت تنها نمیشی
I can be a gentleman, anything you want
میتونم یه جنتلمن باشم،هرجی که بخوای
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم،  هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم

[Bridge – Justin Bieber ]
So give me a chance, ‘cause you’re all I need girl
بهم یه فرصت بده،چون تمام چیزی هستی ک نیاز دارم و میخوام
Spend a week wit your boy I’ll be calling you my girlfriend
یه هفته با من باش و من تورو دوست دخترم صدا میکنم
If I was your man, I’d never leave you girl
من اگه مرد تو بودم هیچوقت ترکت نمیکردم
I just want to love you, and treat you right
من فقط میخوام که بهت عشق بورزم و باهات خوب رفتار کنم

[Hook- Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
دختر من تورو توی آغوشم نگه میدارم، هیجوقت تنها نمیشی
I can be a gentleman, anything you want
میتونم یه جنتلمن باشم،هرجی که بخوای
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم،  هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

BoyfriendIf I was your
boyfriend, I’d never let you go


اگر من دوست پسرت بودم ، هرگز نمیزاشتم بری

متن و ترجمه آهنگ boy friend


I can take you
places you ain’t never been before


به جاهایی میبردمت که تاحالا نرفتی


Baby take a chance
or you’ll never ever know


عزیزم یه فرصت بهم بده وگرنه هرگز نمیفهمی


I got money in my
hands that I’d really like to blow

من یه عالمه پول تو پروبالم دارم که میخوام خرجشون کنم


Swag swag swag, on
you


بهت تکیه دادم


Chillin’ by the
fire while we eatin’ fondue

با وجود این آتش داریم یخ میزنم و کیک شکلاتی میخوریم


I don’t know about
me but I know about you


خودمو نمیشناسم اما تورو میشناسم


So say hello to
falsetto in three two swag


پس به این آهنگ گوش بده و تلوتلو بخور


I’d like to be everything you want


دوست دارم هرچیزی که تو میخوای باشم


Hey girl, let me talk to you


هی دختر بزار باهات حرف بزنم


If I was your boyfriend, never let you go


اگر من دوست پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری

متن و ترجمه آهنگ boy friend


Keep you on my arm girl, you’d never be alone


تورو آغوش میگرفتم و هرگز نمیزاشتم تنها باشی


I can be a gentleman, anything you want

من میتونم یه جنتلمن(مرد با کلاس) باشم ، هرچیزی  (هر جوری)که  تو بخوای


If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let
you go


اگر من دوست پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری، اگر من دوست
پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری


Tell me what you
like yeah tell me what you don’t


بهم بگو چی دوست داری،چی دوست نداری


I could be your
Buzz Lightyear fly across the globe


من میتونم باز لایترت بشم و به طرف کره پرواز کنم


I don’t never wanna
fight yeah, you already know

من هرگز نمی خوام باهات دعوا کنم،تو اینو میدونی

Imma make you shine
bright like you’re laying in the snow


میخوام کاری کنم بدرخشی مثل وقتی که تو برفا دراز میکشی


Girlfriend,
girlfriend, you could be my girlfriend

دوست دختر،دوست دختر،تو میتونی دوست دخترم باشی


You could be my
girlfriend until the upper world ends


تو میتونی تا ابد دوست دخترم باشی تا زمانی که دنیا به
آخر میرسه


Make you dance do a
spin and a twirl and

کاری میکنم  که برقصی
و بچرخی و بچرخی بدی


Voice goin crazy on
this hook like a whirlwind

صدامون مثل گردباد وحشتناک میشه

I’d like to be
everything you want


دوست دارم هرچیزی که تو میخوای باشم


Hey girl, let me talk to you


هی دختر بزار باهات حرف بزنم

 [Chorus]


If I was your
boyfriend, never let you go


اگر من دوست پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری


Keep you on my arm
girl, you’d never be alone


تورو آغوش میگرفتم و هرگز نمیزاشتم تنها باشی


I can be a gentleman, anything you want

من میتونم یه جنتلمن(مرد با کلاس) باشم ، هرچیزی(هرجوری)
که  تو بخوای

If I was your
boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

اگر من دوست پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری، اگر من دوست
پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری


So give me a
chance, ‘cause you’re all I need girl


پس بهم یه فرصت بده ، بهت احتیاج دارم دختر


Spend a week with
your boy I’ll be calling you my girlfriend

یه هفته رو باهام بگذرون و من دوست دختر صدات میکنم


If I was your man,
I’d never leave you girl


اگه من مردت بودم هیچوقت ترکت نمیکردم


I just want to love
and treat you right

دلم میخواد عاشقت باشم و باهات با درستی رفتار کنم


If I was your
boyfriend, never let you go


اگر من دوست پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری


Keep you on my arm
girl, you’d never be alon (never be alone

تورو آغوش میگرفتم و هرگز نمیزاشتم تنها باشی

I can be a gentleman(
gentleman), anything you want


من میتونم یه جنتلمن(مرد با کلاس) باشم ، هرچیزی(هرجوری)
که  تو بخوای


If I was your boyfriend
(boyfriend), I’d never let you go, I’d never let you go


اگر من دوست پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری، اگر من دوست
پسرت بودم هیچوقت نمیزاشتم بری

Na na na, na na na,
na na na
Ya girl
Na na na, na na na, na na na ey
If I was your boyfriend
Na na na, na na na, na na na ey
Na na na, na na na, na na na ey


If I was your boyfriend

[Verse 1:]

If I was your boyfriend, I’d never let you go

I can take you places you ain’t never been before

Baby, take a chance or you’ll never ever know

I got money in my hands that I’d really like to blow

متن و ترجمه آهنگ boy friend

Swag, swag, swag, on you

Chillin’ by the fire while we eatin’ fondue

I don’t know about me but I know about you

So say hello to falsetto in three, two, swag

 

[Pre-chorus:]

I’d like to be everything you want

Hey girl, let me talk to you

 

[Chorus:]

If I was your boyfriend, never let you go

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

I can be a gentleman, anything you want

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

 

[Verse 2:]

Tell me what you like yeah tell me what you don’t

I could be your Buzz Lightyear, fly across the globe

I don’t ever wanna fight yeah, you already know

I’mma make you shine bright like you’re laying in the snow

Burr

Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend

You could be my girlfriend until the w-w-world ends

Make you dance do a spin and a twirl and

Voice going crazy on this hook like a whirlwind

Swaggy

 

[Pre-chorus:]

I’d like to be everything you want

Hey girl, let me talk to you

 

[Chorus:]

If I was your boyfriend, never let you go

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

I can be a gentleman, anything you want

متن و ترجمه آهنگ boy friend

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

 

[Bridge:]

So give me a chance, ’cause you’re all I need girl

Spend a week with your boy I’ll be calling you my girlfriend

If I was your man (if I was your man), I’d never leave you girl

I just want to love and treat you right

 

[Chorus:]

If I was your boyfriend (boyfriend), never let you go

Keep you on my arm girl, you’d never be alone (never be alone)

I can be a gentleman (gentleman), anything you want

If I was your boyfriend (boyfriend), I’d never let you go, never let you go

 

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

Yeah girl

Na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

If I was your boyfriend

Na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

Na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

If I was your boyfriend

 

 

“Hotel California”
هتل کالیفرنیا

On a dark desert highway, cool wind in my hair
در بزرگراهی در یک صحرای تاریک باد سردی در موهایم می پیچیدWarm smell of colitis1, rising up through the air
بوی غنچه های کوچک در هوا می پیچید
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
در دوردست ها نوری سوسو می زد
My head grew heavy and my sight grew dim
سرم سنگین شده بود و هیچ جا را درست نمی دیدم
I had to stop for the night
دیگر نباید به راهم ادامه می دادم چون تاریک شده بود
There she stood in the doorway;
همان جایی که او ایستاده بود
I heard the mission bell2
صدای ناقوس را شنیدم
And I was thinking to myself,
و داشتم با خودم فکر می کردم
“This could be Heaven or this could be Hell”
“اینجا بهشت است یا جهنم”
Then she lit up a candle and she showed me the way
او شمعی روشن کرد و راه را نشانم داد
There were voices down the corridor,
از پایین راهرو صداهایی می آمد
I thought I heard them say…
صدایشان را می شنیدم که می گفتند …
Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
Such a lovely place (Such a lovely place)
جای به این دوست داشتنی (جای به این دوست داشتنی)
Such a lovely face3
با نمایی بسیار زیبا
Plenty of room at the Hotel California
اتاق های بسیار در هتل کالیفرنیا
Any time of year (Any time of year)
در هر موقعی از سال (در هر موقعی از سال)
You can find it here
می تونید در این هتل اتاقی رزور کنید

Her mind is Tiffany-twisted4, she got the Mercedes bends
او سرشار از عشق و پول و ثروت است و مرسدس بنز دارد
She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends
با پسرهای زیادی دوست است (دوست پسرهای زیادی دارد)
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat.
چه تابستان خوبی بود که با هم در فضای باز می رقصیدند
Some dance to remember, some dance to forget
بعضی می رقصند تا به یاد بیاورند و برخی می رقصند تا فراموش کنند.
So I called up the Captain,
یادم آمد که به کاپیتان گفتم
“Please bring me my wine”
“لطفا شراب من را بیاورید”
He said, “We haven’t had that spirit5 here since nineteen sixty nine”
او گفت:”از سال ۱۹۶۹ تا حالا همچین نوشیدنی ای نداشتیم”
And still those voices are calling from far away,
و هنوز همان صداها از دوردست می آیند
Wake you up in the middle of the night
که تو را در نیمه های شب از خواب بیدار می کنند
Just to hear them say…
تا فقط بشنوی که می گویند …
Welcome to the Hotel California
به هتل کالیفرنیا خوش آمدید
Such a lovely place (Such a lovely place)
جای به این دوست داشتنی – جای به این دوست داشتنی
Such a lovely face
با نمایی بسیار زیبا
They livin’ it up at the Hotel California
آنها در هتل کالیفرنیا خوش می گذرانند
What a nice surprise (what a nice surprise)
چه سورپریز جالبی (چه سورپریز جالبی)
Bring your alibis
دلایلت را بیاور
Mirrors on the ceiling,
آینه هایی که از سقف آویزانند
The pink champagne on ice
خوردن شامپاین صورتی همراه با یخ
And she said “We are all just prisoners here, of our own device”
و او گفت: “همه ما در اینجا اسیر افکار خود هستیم”
And in the master’s chambers,
و در اتاق بزرگ و اصلی
They gathered for the feast
آنها دور هم جمع شده بودند تا جشن و ضیافتی برپا کنند
They stab it with their steely knives,
آنها با کاردهای پولادین خود به آن ضربه زدند
But they just can’t kill the beast
اما نتوانستند آن دیو را از پا در آورند
Last thing I remember, I was
آخرین چیزی که یادم می آید اینست که
Running for the door
داشتم به سمت در می دویدم
I had to find the passage back
باید راه برگشت را پیدا می کردم
To the place I was before
تا به جایی که قبلا بودم برگردم
“Relax,” said the night man6,
مرد شبگرد به من گفت: “آرام باش”
“We are programmed to receive.
قراره از ما پذیرایی بشه
You can check-out any time you like,
هر وقت که خواستی می توانی حساب کنی
But you can never leave! ”
اما هرگز نمی توانی اینجا را تر ک کنی

(۱) در زبان اسپانیایی به معنای little bud است و در مکزیک به معنای غنچه گیاه شاهدانه است.
(۲) به معنای ناقوس های بزرگ کلیسایی است.
(۳) face اگر در مورد ساختمان یا بنا بکار رود به معنای نمای آن است.
(۴) تیفانی نوعی پارچه پنبه ای و پشمی بسیار مرغوب است که مخصوص اعیان و اشراف می باشد. در اینجا یک صنعت شعری وجود دارد که ترکیب tiffany-twisted به معنای غرق در پول و شهرت است.
(۵) spirit به معنای شراب و نوشیدنی مخصوص است.
(۶) نام مجموعه ای پرهیجان که از سال ۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹ در آمریکا پخش می شد. این شخصیت همچون spider man یا super man می باشد که در شب هنگام ظاهر می شد.متن و ترجمه آهنگ boy friend

مترجم: الهام جمالی پویا

با ده سال تدریس زبان و۷ سال تدریس پیانو و هم اکنون همکاری با سایت لنگوئج تایزامیدوارم بتوانم برای شما دوستان مترجم، مدرس و نویسنده خوبی باشم.

it was good.

 

it was so nice

سلام دوست عزیز عالی بود به نظرم So I called up the Captain
captain منظور کسیه که اونجا کار میکرده
bell captain
یا
wine captain

درود
من وقتی به این صفحه و قرار گرفتن این ترانه به همراه ترجمه برخوردم . . . بلادرنگ به این قسمت از شعر رفتم که میگه smell of colitas . . . و چند قسمت دیگه اش . . .

آفرین بر کار تحقیقی که انجام شده و اینکه ترجمه سرسری و لغت به لغت بکار گرفته نشده.

هر چند که خیلی جاهاش رو میشه خودمونی و خیابونی هم برگردوند تا ملموس تر باشه . . . مثل همون اولیه که میشه . . . بوی گرم سیگاری (سیگار بار زده و پر شده از ح ش ی ش ).

احسنت. گود جاب.

در برابر فریاد ها سکوت باید کرد ‌. تمرین سکوت

این آهنگ شیطان پرستی است.اگه باورتون نمیشه تو گوگل بنویسید>برگردان آهنگ هتل کالیفرنیا

درسته این اولین آهنگی بود که در دهه هفتاد میلاد الهامات شیطانی در ان بصورت کاملا اتفاقی توسط یکی ازاعضای گروه اجراکننده درحالت توهم کشف شد و اون شخص بعد که از اینکه ازحالت توهم بیرون آمد دنباله اتفاق را گرفت و نهایتا فن رورسینگ ابداع شد و پیام های مخفی موسیقی و آهنگ ها که درضمیرناخودآگاه انسانهای مستمع آن ها اثر ویران کننده میگذارد کشف شد و درخود آمریکا ازدهه ۱۹۸۰ جنبش هایی خودجوش از جانب مردم معتقد مسیحیت برعلیه آهنگ هایی که پیام ناخودآگاه (subliminal message) دارند براه افتاده واقدامات قانونی راه انداخته اند

طبق توضیحات سایت snopes.com که یک سایت معتبر در زمینه ی تشخیص خرافه یا واقعیت است، ادعای ارتباط این آهنگ با شیطان پرستی یک ادعای غلط است. منبع

بجای اینکه اینجوری ذهن خودتون رو با خرافه پر کنید جنبه های مثبت قضایا رو ببینید. آیا واقعاً این آهنگ شما رو از خود بیخود میکنه و به سمت پرستش شیطان دعوت میکنه؟؟؟ کمی عقلمون رو بکار بندازیم.
من هزاران بار این آهنگ رو گوش کردم و اونو حفظم، یکی از بهترین آهنگهاست. واقعاً آدم از شنیدنش خسته نمیشه. بجای این حرفها به موسیقی گوش کنید و لذت ببرید.

اره داداش،دمت گرم،قشنگ گفتی

perfect

میخواستم شعر هتل کالیفرنیا با ترجمه را برایم پست کنید باکمال تشکر

بسیار عالی..
تا توانی رفع غم از چهره ی غمناک کن
در جهان گریاندن آسان است اشکی پاک کن . . .
نیازمندیها

سلام
اهنگ اورجینال با گیتار الکتریک بسیار شنیدنی تر میباشد

چه ترجمه ی خوبی.سپاس

itis beauty ful.thanks you

سلام
We are programmed to receive
یعنی: سیستم اینجا طوری برنامه ریزی شده که ما فقط میهمان پذیرش می کنیم.
به عبارت دیگر شما می تونید وارد بشید اما نمی تونید خارج بشید.

آهنگ بسیار خاطره انگیزی برای من بوده است.بسیارجالب است که معنای اون روفهمیدم

ترجمه خیلی خوبی بود. مخصوصا موارد یک تا شش.

ريتم آهنگ حرف نداره

خیلی ممنون ،توی عمرم هیچ آهنگی رو اندازه Hotel California گوش ندادم وهیچ آهنگی رو اندازه این دوس ندارم . یک دنیا ممنونم .

I loved it
It was so sweet and relaxing music
Sinko

عالی بودد.. اما بعضی جاهاشو تند میخونه اما قابل تحسین است و خیلی هم عالی…

عالیه

با سلام به همه گی .میگم یه سوال برام پیش اومده عجیب .با اینکه خود خواننده هم قبول کنه reversed آهنگش شیطان پرستیه اصلا برام مهم نیست(اینایی که میگن مخالفن با این آهنگا و برعکسشون میکنن تا چنین چیزایی پیدا کنن میگن وقتی مغز اصل جمله رو نمیفهمه برعکسش میکنه و تاثیر گذارتر میشه البته هر چی استاد دانشگاه روانشناسه (مثل برایان واندل استاد اصلی روانشناسی دانشگاه استنفورد) میگه اصلا چنین چیزی وجود نداره(حلفی عزیز با شمام اونایی که میگن مسیحی افراطی ان) و به نظرم خودم اصلا تاثیری هم نداره((دم میم گرم راست میگه))) ولی سوالم اینه دو تا آهنگ قشنگ (این و stairway to heaven) که این موضوعش نقد زندگی اجمالی هالیودیه و اون اینه که همه چی رو نمیشه با پول خرید واقعا میان وسط آهنگاشون اینا رو میزارن؟ سواله برام .عاخه خوب که گوش بدین میبینین که درسته .واقعا گزاشتن انگار .بعدم جواب دوستمون حلفی اولین آهنگ این شکلی یکی از آهنگ های بیتلزه اسمشو یادم نی .بعدم جناب support عزیر اینم بیخیال شیم نظرت در مورد آهنگ stairway yo heaven چیه

عالی بود همیشه اینو گوش میکردم الان معنیشو خوندم فهمیدم بی جهت نبوده علاقه ام به این موزیک

از آهنگ همیشه لذت می بردم از ترجمه هم لذت بردم .مرسی .

از توجه شما متشکریم.

دمت گرم خانم جمالی عالی بود

متن و ترجمه آهنگ boy friend

به نظر من هتل کالیفرنیا نشان دهنده ذهن ماست و فردی که بدون اراده وارد هتل شده ،افکاری هست که بدون اراده ما به ذهن خطور میکنه. و مفهوم این ترانه معروف اینه که تا زمانی که افکار بدون اراده ما وارد دنیای زیبای ذهن بشه ما همیشه اسیر ذهن مون هستیم و هیچ وقت نمیتونیم از انجا خارج بشیم. من با نظر اقای علیرضا موافق هستم .تنها راه نجات مون این هست که در مقابا فریادهای ذهن (افکاربی ارادی) سکوت کنیم. و کسانی که این ترانه را به مسایل شیطانی ربط میدن هم درست میگن. زیرا یه ذهن شلوغ مثل یه شیطان ما را فقط در دنیای بسته مادی اسیر میکنه و از خداوند دور میکنه . تنها راه نزدیکی به خدا اینه که افکار بی ارادی مون را خاموش و سکوت کنیم تا اول خودمون و بعد او را بشناسیم.

بسیار عااااااااالی

ممنون

هرجای زندگی که تنهایی و خستگی آدم رو مچاله کرد،بگردیم اینور و اونوررو.شاید هتل کالیفرنیای ما همونجا باشه.

اطلاعات بیشتر درباره قالب‌بندی متن

I’ve been looking for a great IELTS tutor. I had an academic band ۶ and I needed to…

Languageties has great teachers. The website is great and you can find many resources…

شرکت در کلاس های مجازی سایت لنگویج تایز باعث شده در همه ی مهارت های انگلیسی خصوصاً صحبت کردن…

سایتتون واقعا عالیه، من هم از مطالب آموزشیش استفاده میکنم و هم از کلاسهای مجازیش. اساتید مجرب و…

نرم افزار چت روم وب سایت برای استفاده ی کلیه ی بازدید کنندگان تهیه و دقیقاً در قسمت پایین همین نوشته قرار دارد! اعضای لنگوئج تایز می توانند پس از ورود به سایت از چت روم عمومی و یا شخصی، برای گفتگو با دیگر زبان آموزان و مدرسین زبان استفاده کنند.

تمامی محتوای این سایت توسط تیم لنگوئج تایز تهیه شده و در اختیار شما قرار گرفته است. لطفاً در صورتی که قصد هر گونه کپی و یا استفاده از مطالب این وب سایت را دارید، این کار را با ذکر منبع و لینک صفحهی مربوطه انجام دهید.

 

فرم تماس

کلیه حقوق متعلق به وب سایت لنگوئج تایز می باشد.

 

 

 

متن و ترجمه آهنگ boy friend

 

 

تنها از سایتهای دارای مجوز و نماد اعتماد الکترونیکیآسوده خرید اینترنتی کنید

 

تمامی کالاها و خدمات سایت انگلیسی مثل آب خوردن، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه هستند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.همچنین همه واریز ها و خریدهای اینترنتی/الکترونیکی از سایت انگلیسی مثل آب خوردن کاملا” مطمئن و قابل پیگیری است.

 بسیار خوش آمدید!از شما دعوت می‌شود که از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند بیان شده در سایت انگلیسی مثل آب خوردن دیدن و استفاده فرمایید.

+کتاب صوتی و فارسی انگلیسی مثل آب خوردن: بهترین روش ها و تکنیکهای اصولی و علمی اثبات شده و آزمایش شده‌ی یادگیری زبان، بیان شده توسط بزرگترین اساتید دنیا

──────────مجموعه۸۰جلسه کلاس آموزش انگلیسی: شبیه سازی کلاس واقعی زبان بیش از ۱۰۰ ساعت آموزش، بهترین مجموعه‌ موجود آموزشی در بین هزاران مجموعه آموزشی با هدف ایجاد حس حضور در کلاس زبان واقعی──────────۴۰۰۰لغت اساسی در انگلیسی: بیان لغتهای اساسی همراه با فایل صوتی و کتابهای الکترونیکی مربوطه به صورتPDF──────────

+کتاب الکترونیکی منحصر به فرد عبارتها و جملات و اصطلاحات انگلیسی همراه با معنی فارسی برای اولین بار در دنیا

──────────

+کتاب الکترونیکی گرامر مثل آب خوردن بیانی ساده همراه با مثال و ترجمه فارسی

──────────

+جزوه‌ی ارزشمند الکترونیکی بهترین نکته ها و مطالب بیان شده در شبکه های اجتماعی انگلیسی مثل آب خوردن

──────────

+مجموعه آموزش صوتی مکالمه: مکالمه مثل آب خوردن۱

──────────

+مجموعه آموزش صوتی مکالمه: مکالمه مثل آب خوردن۲

──────────

+مجموعه آموزش صوتی مکالمه: پرکاربردترین ساختارهای جمله ایی

──────────

+مجموعه معروفترین موزیکهای گلچین شده‌ی انگلیسی مثل آب خوردن همراه با متن و ترجمه با هدف آموزشی

──────────

+آموزش مکالمه: مجموعه صوتی و تصویری پرکاربردترین جملات و عبارتهای انگلیسی

──────────

+کتاب منحصر به فرد الکترونیکی جامع فعلهای عبارتی انگلیسی Phrasal Verbsبرای اولین بار در دنیا

──────────

+کتاب الکترونیکی۵۰۴لغت اساسی انگلیسی همراه با مثالهای کاربردی و ترجمه فارسی

──────────

+کتاب الکترونیکی بهترین و ارزنده ترین سخنان ارزشمند و اندرزهای بزرگان و فلاسفه و دانسمندان دنیا

──────────

+کتاب الکترونیکی پرکاربردترینهای کلمه های عامیانه و خیابانی امریکایی

──────────

+کتاب الکترونیکی مجموعه پنجاه نمونه رایتینگ آزمون آیلتس جنرال

──────────

+کتاب الکترونیکی۱۲۰نمونه رایتینگWriting بخش ۱ آزمون آکادمیک آیلتسمتن و ترجمه آهنگ boy friend

──────────

+کتاب الکترونیکی۱۵۰نمونه رایتینگWritingبخش۲ آزمون آکادمیک آیلتس

──────────

+مجموعه آموزش تصویری مکالمه (۹۰ درس)

──────────

+مجموعه تقویت قوای شنیداری Listening انگلیسی مثل آب خوردن

──────────

پیشنهاد و تخفیف ویژه۱برای تهیه تمامی مجموعه های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن

پیشنهاد و تخفیف ویژه مکالمه اییبرای تهیه چهار مجموعه مکالمه محور انگلیسی مثل آب خوردن

پیشنهاد و تخفیف ویژهبرای تهیه مجموعه تصویریآموزش مکالمه

بسته‌ی آموزشیانگلیسی‌مثل‌آب‌خوردنبرای بی‌نیازی از استادو بی‌نیازی از کلاس زبان

همه مجموعه های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن را یکجا با تخفیف تهیه فرمایید.

عالی برای شروع و یا ادامه یادگیری انگلیسی،با استفاده از بهترین و موثرترین منابع آموزشی

اگر سری به کتابفروشی ها، به خصوص زبانسراها و فروشگاههای محصولات آموزش زبان بزنید، خواهید دید که منابع یادگیری از جمله کتابها و نرم افزار ها و برنامه ها و … بیشمارند، اما تحقیقات علمی اثبات نموده اند که مهمتر از منابع بیشمار یادگیری زبان؛ راه و روش درست و اصولی است که در یک یادگیری صحیح و اصولی که منجر به نتیجه بهینه شود، نقش بازی میکند.

چه بسیار زبان آموزانی که در مسیر یادگیری به دلیل ناآگاهی از راه و روش مناسب و آسان یادگیری زبان انگیزه ارزشمندشان را از دست داده اند و از رسیدن به موفقیت وا مانده اند.

اگر یادگیری از راه اشتباه و در واقع به جای یادگیری درست؛ جنگیدن و درگیری با پروسه یادگیری باشد، در نهایت نتیجه می‌شود همین وضعیت حاضر در کشور ما که زبان‌آموزان بعد از گذراندن سالها دروس زبان در مدرسه و دانشگاه و حتی کلاسهای زبان، متاسفانه حتی اکثر تحصیلکرده‎های ما هم در حد قابل قبولی انگلیسی؛ زبان علم؛ زبان اول ارتباط با دنیا را؛ نمی‎دانند.دوستان و همراهانخیلی از سوالات و ابهام های مربوط به یادگیری زبان را که در ذهن اکثر زبان آموزان نقش می‌بندد را در فایلهای صوتی و به فارسی بیان کرده ایم.گوش دادن دقیق به این فایلهای صوتی دیدگاه شما را بهبود خواهد بخشيد و در جهت درست سوق خواهد داد.پیشنهاد می‌شود که حتما” این فایلهای صوتی را گوش دهید.

لیست همه فایلهای صوتی

همچنین از شما دوستان زبان آموز دعوت می‌کنیم که با ارسال و اشتراک تجریه های خود با ما و دیگر زبان آموزان به صورت صوتی همراه باشید.کافی است تجریه های خود را به صورت صوتی برای ما ارسال نمایید تا در سایت به نام خودتان با دیگر زبان‌آموزان به اشتراک گذاشته شود.

انگلیسی مثل آب خوردن را در كانالها و شبكه هاي اجتماعي زير دنبال كنيد:

انگليسي مثل آب خوردنبزرگترين پیج آموزش انگلیسیایرانی در فيسبوك

انگلیسی مثل آب‌خوردن در اینستاگرام

كانال ويدوييانگلیسی مثل آب خوردن در يوتوب

انگلیسی مثلآب خوردندرگوگل‌پلاس

دوستان و همراهان توجه داشته باشید که|مطالب سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت مداوم و روزانه بروزرسانی می‌شود|از بخشهای آموزشی و مطالب مفید و نکته‌های ارزشمند انگلیسی مثل آب خوردن غافل نشوید

انگلیسی مثل آب خوردن

سالهاست که با مطالب و منابع و مجموعه های مفید و موثر آموزشی و همچنین راهنمایی و مشاوره هزاران زبان آموز به صورت حضوری و از راه دور، در داخل و خارج از ایران در خدمت ارتقای سطح دانش و مهارت زبانی همراهان بوده ایم.بر خود مفتخریم که وسیله ایی هرچند کوچک در مسیر یادگیری انسانها و روشن کردن حتی سو سویی در راه افزایش دانش و آگاهی آنها بوده ایم.باشد که از حمایت ها و انرژی های مثبت شما قوی‌تر و مستحکم تر از گذشته ادامه دهیم.

راهنما و روشهای تهیه مجموعه‌ها:

چطور مجموعه  برای من ارسال می شود؟

چطور می توانم هزینه را پرداخت کنم؟

روشهای تهیه برای دوستان خارج از ایران

تماس الکترونیکی و ایمیل به ما

تماس تلفنی با ما

پاسخ به پرسش های متداول

تنها از سایت های داراینماد اعتماد الکترونیکیبا اطمینان خرید کنید.

مطالب سایت انگلیسی مثل آب خوردن به صورت مداوم و روزانه بروزرسانی و اضافه می‌شود و متاسفانه مرجع بدون ذکر منبعی شده است برای گروهها و سایت های آموزش زبان دیگر.

طبیعتا” و عقلا”، استفاده از مطالب سایت، پیج ها، کانال ها و گروههای انگلیسی مثل آب خوردن در شبکه های اجتماعی مختلف و یا سایت و وبلاگ و …، بدون ذکر منبع از نظر شرعی و اخلاقی و وجدان انسانی، به خصوص در راه تجاری اشکال دارد.

۲۰۰۳-۲۰۱۸


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…متن و ترجمه آهنگ boy friend

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن و ترجمه آهنگ boy friend

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Tinie Tempah ft. Tinashe – Text From Your Ex (Official Video)Directed by Craig MooreProduced by Toby WalshamWatch next, “Holy Moly” – Tinie Tempah (Official Video): http://parlopho.ne/HolyMolyVidSpotify : http://smarturl.it/sText iTunes : http://smarturl.it/iText Apple Music : http://smarturl.it/amTextPre-order the new album ‘Youth’ and get ‘Text From Your Ex’ instantly : http://parlopho.ne/TTYouthFollow Tinie:http://www.facebook.com/tinietempahof… http://www.twitter.com/tinietempah http://www.youtube.com/TinieTempahVEVOhttp://www.instagram.com/TinieGram

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن و ترجمه آهنگ boy friend
متن و ترجمه آهنگ boy friend
9

متن و ترجمه آهنگ best friend

متن و ترجمه آهنگ best friend
متن و ترجمه آهنگ best friend

کسایی که دنبال
تقویت زبان هستن دانلود کنن

 

Ain’t never
been much of the church type

من هرگز از اون
کسایی نبودم که خیلی اهل کلیسا باشه

 

متن و ترجمه آهنگ best friend

But I believe
in the last days

اما به روز
آخرین (قیامت) ایمان دارم

 

I walk through
Hell almost every night

من تقریبا هر شب
دارم توی جهنم قدم میزنم

 

دانلود
ترجمه اهنگ

هنرمندان: Madonna (مدونا)

آلبوم: MDNA-2 (MDNA 2)


“آینده در دستان شماست

زیبایی هایی که هنوز ندیده اید

میکس فوق العاده زیبا از آهنگ دل را ببین با صدای علیرضا افتخاری و سفر های مقام معظم رهبری به شهر های مخطلف کشور (زاهدان-زنجان-بم) که چیز پر مغز و قشنگی از آب در آمده حتماً ببینید…

متن و ترجمه آهنگ best friend

موسسه تدوین آثار و نشر اخلاقیات شهدای شهرستان زرند

مداحی مهدی اکبری کاش بودی کرببلا برادر بی حرمم حسن جان

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.

متن و ترجمه آهنگ best friend
متن و ترجمه آهنگ best friend
9

متن و ترجمه ی آهنگ friends

متن و ترجمه ی آهنگ friends
متن و ترجمه ی آهنگ friends

متن و ترجمه آهنگ FRIENDS از Marshmello و Anne-Marie

[Intro: Anne-Marie]
Ooooh-oh, ooooh-woh
Ooooh-oh, ooooh-woh

[Verse 1: Anne-Marie]
You say you love me, I say you crazy
We’re nothing more than friends
You’re not my lover, more like a brother
I known you since we were like ten, yeah

[Refrain: Anne-Marie]
Don’t mess it up, talking that shit
Only gonna push me away, that’s it!
When you say you love me, that make me crazy
Here we go again

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
Don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going away without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

متن و ترجمه ی آهنگ friends

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear?
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear?
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Verse 2: Anne-Marie]
Have you got no shame? You looking insane
Turning up at my door
It’s two in the morning, the rain is pouring
Haven’t we been here before?

[Refrain: Anne-Marie]
Don’t mess it up, talking that shit
Only gonna push me away, that’s it!
Have you got no shame? You looking insane
Here we go again

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
So don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going away without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious? (Haven’t I made it?)
Haven’t I made it clear? (Haven’t I made it clear?)
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear? (Haven’t I?)
Want me to spell it out for you? (to spell it out for you?)
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Bridge: Anne-Marie]
F-R-I-E-N-D-S
That’s how you f****** spell “friends”
F-R-I-E-N-D-S
Get that shit inside your head
No, no, yeah, uh, ahh
F-R-I-E-N-D-S
We’re just friends

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
So don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going nowhere without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious? (Have I not made it obvious?)
Haven’t I made it clear? (Yeah, I made it very clear)
Want me to spell it out for you? (Yo)
F-R-I-E-N-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)
Haven’t I made it obvious? (I made it very obvious)
Haven’t I made it clear? (I made it very clear)
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Outro: Anne-Marie]
Mmm, ooh, ooh, ooh
Ah, ah-oh, ah-oh

 

[معرفی: آن ماری]
Ooooh-oh، ooooh-woh
Ooooh-oh، ooooh-woh

[آیه ۱: آن ماری]
می گویم دوستت دارم، دیوانه می گویم
ما چیزی بیش از دوستانیم
شما عاشق من نیستید، بیشتر شبیه یک برادر هستید
من تو را از زمانی که ده ساله بودیم، شناختیم

[سرپرستی: آن ماری]
آن را نفهمید، صحبت کردن با آن گاو
فقط به من فشار می آورد، این است!
وقتی میگویی دوستت دارم، من دیوانه ام
دوباره شروع کنیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
با نگاهی به چشم خود نگاه نکنید
شما واقعا بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
دوستان

[آیه ۲: آن ماری]
آیا شما شرم آور نیستید؟ شما به دنبال دیوانه هستید
تبدیل شدن به درب من
این دو صبح است، باران ریخته است
آیا ما قبلا اینجا نبودیم؟

[سرپرستی: آن ماری]
آن را نفهمید، صحبت کردن با آن گاو
فقط به من فشار می آورد، این است!
آیا شما شرم آور نیستید؟ شما به دنبال دیوانه هستید
دوباره شروع کنیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
بنابراین به این نگاهی نکنید که در چشم شما نگاه کند
شما واقعا بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟ (آیا من آن را ساخته ام؟)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (آیا من آن را روشن نکرده ام؟)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (آیا من نیستم؟)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟ (برای شما آن را به شما تعریف می کند؟)
دوستان
دوستان

[پل: آن ماری]
دوستان
به طوری که شما ف ****** طلسم “دوستان”
دوستان
این چرت و پرت را داخل سرت بگذار
نه، نه، آره، خب، آه
دوستان
ما فقط دوستیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
بنابراین به این نگاهی نکنید که در چشم شما نگاه کند
شما واقعا به هیچ وجه بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟ (آیا من آن را آشکار نیست؟)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (بله، من آن را بسیار روشن کردم)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟ (یو)
F-R-I-E-N-D-S (من گفتم F-R-I-E-N-D-S)
آیا آشکار نشده ام؟ (من آن را بسیار واضح ساخته ام)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (من آن را بسیار روشن ساخته ام)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
دوستان

[خارج از: آن ماری]
مامان، اوه، اوه، اوه
آه آه آه آه آه

خداییش با این وضع از اطلاعاتت از زبان انگیسی لطف کن دست از ترجمه بر دار کلا هرچی دلت خاسته معنا کردی دیگههههه یا زبان انگیسی بلد نیستی یا زبان فارسی خدایا خودت ظهور کن

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

نویسنده : f.e | تاریخ : ۱۸:۴۸ – سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۶

Friends

[Verse 1] I was wonderin’ ’bout your mama

راجبه مامانت کنجکاو بودم Did she get that job she wanted?

آیا اون کاری رو که می خواست گیر آورد Sold that car that gave her problems?

متن و ترجمه ی آهنگ friends

اون ماشینی که همش براش مشکل می ساخت رو فروخت؟ I’m just curious ’bout her, honest

راستش من فقط یکم راجش کنجکاوم [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم [Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟ Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends?

می تونیم با هم دوست باشیم؟ [Verse 2] Wonderin’ if you got a body

کنجکاو آیا  تو بدنی داری To hold you tight since I left

ک بتونم بغلت کنم از وقتی که رفتم Wonderin’ if you think about me

کنجکاوم آیا تو بهم فکر می کنی Actually, don’t answer that

درواقع (خواهشا) جواب نده [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم

[Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟ Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends?

می تونیم با هم دوست باشیم؟ [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم

[Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟

 


جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ ۰۲:۳۶ ب.ظ

Friend, please remove your hands from
دوست، لطفا دست هاتو بردار

متن و ترجمه ی آهنگ friends

Over your eyes for me I know you want to
leave but

از روی چشمهات برای من، من میدونم میخوای بری
اما

Friend, please don’t take your life away from
me

I feel for you but when did you believe you
were alone

من درکت میکنم
اما وقتی تو اینو انجام دادی مطمئن بودی که تنهایی

 You
say that spiders crawled inside and made themselves a home

تو گفتی “عنکبوت ها به داخل میخزن و
برای خودشون خونه میسازن

Where light once was

جایی که یک وقتی نور بود”

Petrified of who you are and who you have
become

سنگکوب شدی از کسی که هستی و کسی که شدی

You will hide from everyone, denying you need
someone

تو از همه پنهان خواهی شد و انکار میکنی که
کسی رو نیاز داری

To exterminate your bones

تا استخوانهاتو خرد کنه

 

Friend, please remove your hands from
ای دوست، لطفا دست هاتو

Over your eyes for me I know you want to
leave but

از روی چشمهات برای من بردار، من میدونم میخوای بری
اما

Friend, please don’t take your life away from
me

ای دوست، لطفا زندگیتو از من دور نکن

 

Living like a ghost you walk by everyone you
know

مثل یک شبه زندگی میکنی و توسط هر کسی که
میشناختی ترک شدی

You say that you’re fine but you have lost
your sway and sway

تو میگی که خوبی اما  تو جنب و جوش و درخششت رو از دست دادی

So I stopped by to let you know

پس من کنارت وایسادم تا بهت بگم (به یکی
نیاز داری)

 

Friend, please remove your hands from

Over your eyes for me I know you want to
leave but

Friend, please don’t take your life away from
me

!i¡i!

Would you let me know your plans tonight

میذاری که من نقشت برای امشب رو بدونم (نقشه ی
خودکشی)

متن و ترجمه ی آهنگ friends

‘Cause I just won’t let go ’til we both see
the light

چون نمیخوام بذارم بری تا موقعی که جفتمون
نور رو ببینیم

And I have nothing else left to say

و من دیگه چیزی برای گفتن ندارم

But I will listen to you all day, yes I will

اما من کل روز به حرفهات گوش میدم، آره گوش
میدم

 

Friend, please remove your hands from

Over your eyes for me I know you want to
leave but

Friend, please don’t take your life away from
me

 

متن و ترجمه ی آهنگ friends
متن و ترجمه ی آهنگ friends
9

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو
متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو

ما یک انجمن پرسش و پاسخ برای لیریکا ساختیم که میتونید ببینید و اونجا در مورد هر چی که دلتون میخاد بحث کنید 🙂

متن و ترجمه آهنگ FRIENDS از Marshmello و Anne-Marie

[Intro: Anne-Marie]
Ooooh-oh, ooooh-woh
Ooooh-oh, ooooh-woh

[Verse 1: Anne-Marie]
You say you love me, I say you crazy
We’re nothing more than friends
You’re not my lover, more like a brother
I known you since we were like ten, yeah

[Refrain: Anne-Marie]
Don’t mess it up, talking that shit
Only gonna push me away, that’s it!
When you say you love me, that make me crazy
Here we go again

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
Don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going away without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear?
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear?
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Verse 2: Anne-Marie]
Have you got no shame? You looking insane
Turning up at my door
It’s two in the morning, the rain is pouring
Haven’t we been here before?

[Refrain: Anne-Marie]
Don’t mess it up, talking that shit
Only gonna push me away, that’s it!
Have you got no shame? You looking insane
Here we go again

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
So don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going away without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious? (Haven’t I made it?)
Haven’t I made it clear? (Haven’t I made it clear?)
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear? (Haven’t I?)
Want me to spell it out for you? (to spell it out for you?)
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Bridge: Anne-Marie]
F-R-I-E-N-D-S
That’s how you f****** spell “friends”
F-R-I-E-N-D-S
Get that shit inside your head
No, no, yeah, uh, ahh
F-R-I-E-N-D-S
We’re just friends

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
So don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going nowhere without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious? (Have I not made it obvious?)
Haven’t I made it clear? (Yeah, I made it very clear)
Want me to spell it out for you? (Yo)
F-R-I-E-N-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)
Haven’t I made it obvious? (I made it very obvious)
Haven’t I made it clear? (I made it very clear)
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Outro: Anne-Marie]
Mmm, ooh, ooh, ooh
Ah, ah-oh, ah-oh

 

[معرفی: آن ماری]
Ooooh-oh، ooooh-woh
Ooooh-oh، ooooh-woh

[آیه ۱: آن ماری]
می گویم دوستت دارم، دیوانه می گویم
ما چیزی بیش از دوستانیم
شما عاشق من نیستید، بیشتر شبیه یک برادر هستید
من تو را از زمانی که ده ساله بودیم، شناختیم

[سرپرستی: آن ماری]
آن را نفهمید، صحبت کردن با آن گاو
فقط به من فشار می آورد، این است!
وقتی میگویی دوستت دارم، من دیوانه ام
دوباره شروع کنیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
با نگاهی به چشم خود نگاه نکنید
شما واقعا بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
دوستان

[آیه ۲: آن ماری]
آیا شما شرم آور نیستید؟ شما به دنبال دیوانه هستید
تبدیل شدن به درب من
این دو صبح است، باران ریخته است
آیا ما قبلا اینجا نبودیم؟

[سرپرستی: آن ماری]
آن را نفهمید، صحبت کردن با آن گاو
فقط به من فشار می آورد، این است!
آیا شما شرم آور نیستید؟ شما به دنبال دیوانه هستید
دوباره شروع کنیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
بنابراین به این نگاهی نکنید که در چشم شما نگاه کند
شما واقعا بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟ (آیا من آن را ساخته ام؟)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (آیا من آن را روشن نکرده ام؟)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (آیا من نیستم؟)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟ (برای شما آن را به شما تعریف می کند؟)
دوستان
دوستان

[پل: آن ماری]
دوستان
به طوری که شما ف ****** طلسم “دوستان”
دوستان
این چرت و پرت را داخل سرت بگذار
نه، نه، آره، خب، آه
دوستان
ما فقط دوستیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
بنابراین به این نگاهی نکنید که در چشم شما نگاه کند
شما واقعا به هیچ وجه بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟ (آیا من آن را آشکار نیست؟)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (بله، من آن را بسیار روشن کردم)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟ (یو)
F-R-I-E-N-D-S (من گفتم F-R-I-E-N-D-S)
آیا آشکار نشده ام؟ (من آن را بسیار واضح ساخته ام)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (من آن را بسیار روشن ساخته ام)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
دوستان

[خارج از: آن ماری]
مامان، اوه، اوه، اوه
آه آه آه آه آه

خداییش با این وضع از اطلاعاتت از زبان انگیسی لطف کن دست از ترجمه بر دار کلا هرچی دلت خاسته معنا کردی دیگههههه یا زبان انگیسی بلد نیستی یا زبان فارسی خدایا خودت ظهور کن

در کانال تلگرام لیریکا عضو شید، مرسی

برای ورود به سایت روی دکمه زیر کلیک کنید

نویسنده : f.e | تاریخ : ۱۸:۴۸ – سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۶

Friends

[Verse 1] I was wonderin’ ’bout your mama

راجبه مامانت کنجکاو بودم Did she get that job she wanted?

آیا اون کاری رو که می خواست گیر آورد Sold that car that gave her problems?

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو

اون ماشینی که همش براش مشکل می ساخت رو فروخت؟ I’m just curious ’bout her, honest

راستش من فقط یکم راجش کنجکاوم [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم [Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟ Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends?

می تونیم با هم دوست باشیم؟ [Verse 2] Wonderin’ if you got a body

کنجکاو آیا  تو بدنی داری To hold you tight since I left

ک بتونم بغلت کنم از وقتی که رفتم Wonderin’ if you think about me

کنجکاوم آیا تو بهم فکر می کنی Actually, don’t answer that

درواقع (خواهشا) جواب نده [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم

[Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟ Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends?

می تونیم با هم دوست باشیم؟ [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم

[Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟

 

You say you love me, I say you crazy

میگی عاشقمی،
میگم دیوونه ای

 

We’re nothing more than friends

چیزی بیشتر
از دوست نیستیم

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو

 

You’re not my lover, more like a brother

تو عشق من نیستی،
بیشتر شبیه یه برادری

 

I know you since we were like ten

من تو رو از
وقتی که ۱۰سالمون بود میشناسم

 

Don’t mess it up, talking that sh*t

دوستیمون رو
خراب نكن، چرند میگی

 

Only gonna push me away, that’s it

فقط میخوای
منو از خودت دور کنی، دقیقا همینه

 

When you say you love me, that make me a crazy

وقتی بهم میگی
دوستم داری، اون منو دیوونه میکنه

 

Here we go again

بازم داره
تكرار میشه

 

Don’t go look at me with that look in your eye

با اون چشمای
(عاشقت) اونطوری نگاهم نکن

 

You really ain’t going away without a fight

واقعا بدون
دعوا نمیخوای بیخیال شی؟

 

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

تو اینطوری
قانع نمیشی، من دیگه مودب نیستم

 

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

یک بار، دوبار،
سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هزاران بار بهت گفتم

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S

د و س ت (فقط
دوستیم نه عاشق)

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S, F R I E N D S

د و س ت، د و
س ت

 

Have you got no shame? You looking insane

تو شرم نداری؟
شبیه دیوونه هایی

 

Turning up at my door

در خونم پیدات
شده

 

It’s two in the morning, the rain is pouring

ساعت دو صبحه،
بارون میاد

 

Haven’t we been here before?

ما قبلا اینجا
نبودیم؟ (نجربه  نکردیم؟)

 

Don’t mess it up, talking that sh*t

دوستیمون رو
خراب نكن، چرند میگی

 

Only gonna push me away, that’s it

فقط میخوای
منو از خودت دور کنی، دقیقا همینه

 

When you say you love me, that make me a crazy

وقتی بهم میگی
دوستم داری، اون منو دیوونه میکنه

 

Here we go again

بازم داره
تكرار میشه

 

Don’t go look at me with that look in your eye

با اون چشمای
اونطوری نگاهم نکن

 

You really ain’t going away without a fight

واقعا بدون
دعوا نمیخوای بیخیال شی؟

 

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

تو اینطوری
قانع نمیشی، من دیگه مودب نیستم

 

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

یک بار، دوبار،
سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هزاران بار بهت گفتم

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S

د و س ت

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش کنم؟

 

F R I E N D S, F R I E N D S, F R I E N D S

د و س ت، د و
س ت، دال واو سین ت

 

That’s how you  f**k spell
“friends”

چطوری برات
کلمه “دوست” رو هجی کنم که بفهمی؟

 

F R I E N D S

د و س ت

 

Get that sh*t inside your head

این تو مخت
فرو کن

 

F R I E N D S

د و س ت

 

We’re just friends

فقط باهم
دوستیم

 

Don’t mess it up, talking that sh*t

دوستیمون رو
خراب نكن، چرند میگی

 

Only gonna push me away, that’s it

فقط میخوای
منو از خودت دور کنی، دقیقا همینه

 

When you say you love me, that make me a crazy

وقتی بهم میگی
دوستم داری، اون منو دیوونه میکنه

 

Here we go again

بازم داره
تكرار میشه

 

Don’t go look at me with that look in your eye

با اون چشمای
اونطوری نگاهم نکن

 

You really ain’t going away without a fight

واقعا بدون
دعوا نمیخوای بیخیال شی؟

 

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

تو اینطوری
قانع نمیشی، من دیگه مودب نیستم

 

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

یک بار، دوبار،
سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هزاران بار بهت گفتم

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش کنم؟

 

F R I E N D S

د و س ت

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S, F R I E N D S, F R I E N D S

د و س ت، د و
س ت، دال واو سین ت

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو
متن و ترجمه اهنگ friends از مارشمالو
9

متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie

متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie
متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie

ما یک انجمن پرسش و پاسخ برای لیریکا ساختیم که میتونید ببینید و اونجا در مورد هر چی که دلتون میخاد بحث کنید 🙂

متن و ترجمه آهنگ FRIENDS از Marshmello و Anne-Marie

[Intro: Anne-Marie]
Ooooh-oh, ooooh-woh
Ooooh-oh, ooooh-woh

[Verse 1: Anne-Marie]
You say you love me, I say you crazy
We’re nothing more than friends
You’re not my lover, more like a brother
I known you since we were like ten, yeah

[Refrain: Anne-Marie]
Don’t mess it up, talking that shit
Only gonna push me away, that’s it!
When you say you love me, that make me crazy
Here we go againمتن و ترجمه اهنگ friends از anne marie

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
Don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going away without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear?
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear?
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Verse 2: Anne-Marie]
Have you got no shame? You looking insane
Turning up at my door
It’s two in the morning, the rain is pouring
Haven’t we been here before?

[Refrain: Anne-Marie]
Don’t mess it up, talking that shit
Only gonna push me away, that’s it!
Have you got no shame? You looking insane
Here we go again

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
So don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going away without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious? (Haven’t I made it?)
Haven’t I made it clear? (Haven’t I made it clear?)
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
Haven’t I made it obvious?
Haven’t I made it clear? (Haven’t I?)
Want me to spell it out for you? (to spell it out for you?)
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Bridge: Anne-Marie]
F-R-I-E-N-D-S
That’s how you f****** spell “friends”
F-R-I-E-N-D-S
Get that shit inside your head
No, no, yeah, uh, ahh
F-R-I-E-N-D-S
We’re just friends

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
So don’t go look at me with that look in your eye
You really ain’t going nowhere without a fight
You can’t be reasoned with, I’m done being polite
I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

[Chorus: Anne-Marie]
Haven’t I made it obvious? (Have I not made it obvious?)
Haven’t I made it clear? (Yeah, I made it very clear)
Want me to spell it out for you? (Yo)
F-R-I-E-N-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)
Haven’t I made it obvious? (I made it very obvious)
Haven’t I made it clear? (I made it very clear)
Want me to spell it out for you?
F-R-I-E-N-D-S
F-R-I-E-N-D-S

[Outro: Anne-Marie]
Mmm, ooh, ooh, ooh
Ah, ah-oh, ah-oh

 

[معرفی: آن ماری]
Ooooh-oh، ooooh-woh
Ooooh-oh، ooooh-woh

[آیه ۱: آن ماری]
می گویم دوستت دارم، دیوانه می گویم
ما چیزی بیش از دوستانیم
شما عاشق من نیستید، بیشتر شبیه یک برادر هستید
من تو را از زمانی که ده ساله بودیم، شناختیم

[سرپرستی: آن ماری]
آن را نفهمید، صحبت کردن با آن گاو
فقط به من فشار می آورد، این است!
وقتی میگویی دوستت دارم، من دیوانه ام
دوباره شروع کنیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
با نگاهی به چشم خود نگاه نکنید
شما واقعا بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
دوستان

[آیه ۲: آن ماری]
آیا شما شرم آور نیستید؟ شما به دنبال دیوانه هستید
تبدیل شدن به درب من
این دو صبح است، باران ریخته است
آیا ما قبلا اینجا نبودیم؟

[سرپرستی: آن ماری]
آن را نفهمید، صحبت کردن با آن گاو
فقط به من فشار می آورد، این است!
آیا شما شرم آور نیستید؟ شما به دنبال دیوانه هستید
دوباره شروع کنیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
بنابراین به این نگاهی نکنید که در چشم شما نگاه کند
شما واقعا بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟ (آیا من آن را ساخته ام؟)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (آیا من آن را روشن نکرده ام؟)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
آیا آشکار نشده ام؟
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (آیا من نیستم؟)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟ (برای شما آن را به شما تعریف می کند؟)
دوستان
دوستان

[پل: آن ماری]
دوستان
به طوری که شما ف ****** طلسم “دوستان”
دوستان
این چرت و پرت را داخل سرت بگذار
نه، نه، آره، خب، آه
دوستان
ما فقط دوستیم

[Pre-Chorus: Anne-Marie]
بنابراین به این نگاهی نکنید که در چشم شما نگاه کند
شما واقعا به هیچ وجه بدون مبارزه نیستید
شما نمیتوانید با آن مواجه شوید، من مؤدبانه هستم
من به شما یک، دو، سه، چهار، پنج، شش هزار بار گفتهام

[کر: آن ماری]
آیا آشکار نشده ام؟ (آیا من آن را آشکار نیست؟)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (بله، من آن را بسیار روشن کردم)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟ (یو)
F-R-I-E-N-D-S (من گفتم F-R-I-E-N-D-S)
آیا آشکار نشده ام؟ (من آن را بسیار واضح ساخته ام)
آیا من آن را روشن نکرده ام؟ (من آن را بسیار روشن ساخته ام)
می خواهم آن را برای شما تعریف کنم؟
دوستان
دوستان

[خارج از: آن ماری]
مامان، اوه، اوه، اوه
آه آه آه آه آه

خداییش با این وضع از اطلاعاتت از زبان انگیسی لطف کن دست از ترجمه بر دار کلا هرچی دلت خاسته معنا کردی دیگههههه یا زبان انگیسی بلد نیستی یا زبان فارسی خدایا خودت ظهور کن

You say you love me, I say you crazy

میگی عاشقمی،
میگم دیوونه ای

 

We’re nothing more than friends

چیزی بیشتر
از دوست نیستیم

متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie

 

You’re not my lover, more like a brother

تو عشق من نیستی،
بیشتر شبیه یه برادری

 

I know you since we were like ten

من تو رو از
وقتی که ۱۰سالمون بود میشناسم

 

Don’t mess it up, talking that sh*t

دوستیمون رو
خراب نكن، چرند میگی

 

Only gonna push me away, that’s it

فقط میخوای
منو از خودت دور کنی، دقیقا همینه

 

When you say you love me, that make me a crazy

وقتی بهم میگی
دوستم داری، اون منو دیوونه میکنه

 

Here we go again

بازم داره
تكرار میشه

 

Don’t go look at me with that look in your eye

با اون چشمای
(عاشقت) اونطوری نگاهم نکن

 

You really ain’t going away without a fight

واقعا بدون
دعوا نمیخوای بیخیال شی؟

 

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

تو اینطوری
قانع نمیشی، من دیگه مودب نیستم

 

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

یک بار، دوبار،
سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هزاران بار بهت گفتم

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S

د و س ت (فقط
دوستیم نه عاشق)

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S, F R I E N D S

د و س ت، د و
س ت

 

Have you got no shame? You looking insane

تو شرم نداری؟
شبیه دیوونه هایی

 

Turning up at my door

در خونم پیدات
شده

 

It’s two in the morning, the rain is pouring

ساعت دو صبحه،
بارون میاد

 

Haven’t we been here before?

ما قبلا اینجا
نبودیم؟ (نجربه  نکردیم؟)

 

Don’t mess it up, talking that sh*t

دوستیمون رو
خراب نكن، چرند میگی

 

Only gonna push me away, that’s it

فقط میخوای
منو از خودت دور کنی، دقیقا همینه

 

When you say you love me, that make me a crazy

وقتی بهم میگی
دوستم داری، اون منو دیوونه میکنه

 

Here we go again

بازم داره
تكرار میشه

 

Don’t go look at me with that look in your eye

با اون چشمای
اونطوری نگاهم نکن

 

You really ain’t going away without a fight

واقعا بدون
دعوا نمیخوای بیخیال شی؟

 

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

تو اینطوری
قانع نمیشی، من دیگه مودب نیستم

 

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

یک بار، دوبار،
سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هزاران بار بهت گفتم

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S

د و س ت

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش کنم؟

 

F R I E N D S, F R I E N D S, F R I E N D S

د و س ت، د و
س ت، دال واو سین ت

 

That’s how you  f**k spell
“friends”

چطوری برات
کلمه “دوست” رو هجی کنم که بفهمی؟

 

F R I E N D S

د و س ت

 

Get that sh*t inside your head

این تو مخت
فرو کن

 

F R I E N D S

د و س ت

 

We’re just friends

فقط باهم
دوستیم

 

Don’t mess it up, talking that sh*t

دوستیمون رو
خراب نكن، چرند میگی

 

Only gonna push me away, that’s it

فقط میخوای
منو از خودت دور کنی، دقیقا همینه

 

When you say you love me, that make me a crazy

وقتی بهم میگی
دوستم داری، اون منو دیوونه میکنه

 

Here we go again

بازم داره
تكرار میشه

 

Don’t go look at me with that look in your eye

با اون چشمای
اونطوری نگاهم نکن

 

You really ain’t going away without a fight

واقعا بدون
دعوا نمیخوای بیخیال شی؟

 

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

تو اینطوری
قانع نمیشی، من دیگه مودب نیستم

 

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

یک بار، دوبار،
سه بار، چهار بار، پنج بار، شش بار، هزاران بار بهت گفتم

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش کنم؟

 

F R I E N D S

د و س ت

 

Haven’t I made it obvious? Haven’t I made it clear?

قضیه برات
روشن نکردم؟ موضوع رو شفافش نکردم؟

 

Want me to spell it out for you?

می خوای برات
اسپل ش (هجی) کنم؟

 

F R I E N D S, F R I E N D S, F R I E N D S

د و س ت، د و
س ت، دال واو سین ت

 

منبع لیریکس: Musixmatch.com

 

متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie
متن و ترجمه اهنگ friends از anne marie
10

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین
متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

نویسنده : f.e | تاریخ : ۱۸:۴۸ – سه شنبه سی و یکم مرداد ۱۳۹۶

Friends

[Verse 1] I was wonderin’ ’bout your mama

راجبه مامانت کنجکاو بودم Did she get that job she wanted?

آیا اون کاری رو که می خواست گیر آورد Sold that car that gave her problems?

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

اون ماشینی که همش براش مشکل می ساخت رو فروخت؟ I’m just curious ’bout her, honest

راستش من فقط یکم راجش کنجکاوم [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم [Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟ Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends?

می تونیم با هم دوست باشیم؟ [Verse 2] Wonderin’ if you got a body

کنجکاو آیا  تو بدنی داری To hold you tight since I left

ک بتونم بغلت کنم از وقتی که رفتم Wonderin’ if you think about me

کنجکاوم آیا تو بهم فکر می کنی Actually, don’t answer that

درواقع (خواهشا) جواب نده [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم

[Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟ Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends?

می تونیم با هم دوست باشیم؟ [Pre-Chorus] Girl, you wonderin’ why I’ve been callin’?

دختر متعجبی چرا من بهت زنگ زده بودم؟ Like I’ve got ulterior motives

یه انگیزه درونی واسه تماسم داشتم No, we didn’t end this so good

نه ما خوب تمومش نکردیم But you know we had something so good

اما می دونی ما یه چیز خوبی داشتیم

[Chorus] So I’m wondering, can we still be friends? (oh-oh)

من کنجکاوم بدونم می تونیم دوباره با هم دوست باشیم؟ Can we still be friends? (oh-oh)

می تونیم هنوزم با هم دوست باشیم؟ Doesn’t have to end

اجباری نیست که دوستیمون تموم شه And if it ends, can we be friends?

و اگر این آخرشه، می تونیم با هم دوست باشیم؟

 

BloodPop

 

I was wonderin’ ’bout your mama

Did she get that job she wanted?

Sell that car that gave her problems

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

I’m just curious ’bout her, honest

 

Know your wonderin’ why I been callin’

Like I got ulterior motives

Know we didn’t end this so good

But you know we had something so good

 

So I’m wonderin’

Can we still be friends? (ah-ah)

Can we still be friends? (ah-ah)

Doesn’t have to end (ah-ah)

And if it ends

Can we be friends?

 

Can we be friends?

Can we be friends?

 

Wonderin’ if you got a body

To hold you tighter since I left

Wonderin’ if you think about me

Actually, don’t answer that

 

Know your wonderin’ why I been callin’

Like I got ulterior motives

Know we didn’t end this so good

But you know we had something so good

 

So I’m wonderin’

Can we still be friends? (ah-ah)

Can we still be friends? (ah-ah)

Doesn’t have to end (ah-ah)

And if it ends

Can we be friends?

 

Can we be friends?

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

 

And if it ends

Can we be friends?

 

Know your wonderin’ why I been callin’

Like I got ulterior motives

Know we didn’t end this so good

But you know we had something so good

 

I’m wonderin’

Can we still be friends? (ah-ah)

Can we still be friends? (ah-ah)

Doesn’t have to end (ah-ah)

And if it ends

Can we be friends?

 

در آپارات شما قادر خواهید بود ویدئوهای خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و از اخبار رویدادها اطلاع پیدا کنید.

آرشیو هزاران فیلم وسریال ایرانی و خارجی

آرشیو انیمیشن و فیلم های مناسب برای کودکان

مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی
و حقوقی با منتشر کننده است و آپارات هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.جدیدترینها در فازموزیک

تبلیغات متنی

کمک به کودکان سرطانی

آگهی جوان

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

فروشگاه اینترنتی ارسال درب منزل

تک صدا موزیک

این سایت در ستاد ساماندهی ثبت شده و تابع قوانین جمهوری اسلامی میباشد

دانلود آهنگ جدید Friends با صدای جاستین بیبر در سایت فازموزیک

Download New Music Friends By Justin Bieber On Fazmusic

ساعت مچی Rado مدل Centrix مناسب هدیه دادن

ارسال پستی و تحویل درب منزل پرداخت بعد از دریافت محصول

تمام محصولات تیک استور

فری سایز (مناسب برای سایز های لارج و ایکس لارج)

ارسال پستی و تحویل درب منزل پرداخت بعد از دریافت محصول

تمام محصولات تیک استور

دانلود آهنگ جدید حامد همایون به نام خلسه

دانلود آهنگ جدید علی اصحابی – بوی موی تو

دانلود ویدیو جدید مهدی جهانی به نام دوریت عادت میشه

دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام حسرت

دانلود آهنگ جدید ایهام – دنیای بعد از تو

دانلود آهنگ جدید امیرعلی به نام یا هیچکی یا تو

دانلود آهنگ جدید فریان به نام چی شده

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی به نام نهان مکن

برای کمک به کودکان مجک کلینک کنید

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین

صنعت خود را در آگهی جوان به نمایش بگذارید

ساعت مچی Rado مدل Centrix

ساعت عقربه ای سنتریکس از برند خوش ساخت ” رادو “

بند ساعت بسیار مستحکم سرامیکی

فروش لوازم تزیینی خودرو به مدت محدود

لامپ کنترلی چند رنگ

دوربين مدار بسته اتومبیل

حامد همایون – خلسه

علی اصحابی – بوی موی تو

مهدی جهانی – دوریت عادت میشه

امید جهان – حسرت

ایهام – دنیای بعد از تو

آهنگ های گلچین – دوازدهم آذر

کیوان رجبی – همه آتیش وجودم

سینا سرلک – مجنون زمانه

محسن چاوشی – ابراهیم

کاوه آفاق – شال

زانیار خسروی – بعد من

رضا صادقی – آستیگمات

علی زند وکیلی – شهر حسود

رضا شیری – قشنگ حالم بده

پیمان حسین زاده – هوای عشق

کلیه حقوق این سایت برای فاز موزیک بوده و هرگونه کپی برداری از ان پیگرد قانونی دارد .

اختصاصی سازی و سئو توسط: آراز تیم

متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین
متن و ترجمه آهنگ friends از جاستین
10

متن آهنگ aura dione friends

متن آهنگ aura dione friends
متن آهنگ aura dione friends

Friends ist ein Lied der dänischen Singer-Songwriterin Aura Dione zusammen mit Rock Mafia aus dem Jahre 2012. Das Lied ist nach Geronimo die zweite Singleauskopplung aus ihrem zweiten Studioalbum Before the Dinosaurs. Auf dem Cover sind die Haare von Aura Dione zu sehen, welche ihr Gesicht verdecken.[1]

Der Text des Liedes handelt von der Bedeutung von Freundschaften, und in welchen Situationen diese besonders gebraucht werden, sowie davon, dass gute Freunde auch zueinander halten, wenn die jeweils andere Person kein Glück in der Liebe hat.[2]

In dem Musikvideo, welches am 13. März 2012 veröffentlicht wurde ist Aura Dione zu sehen, wie sie sich in einem großen Haus aufhält, wo sie mit Robotern interreagiert, welche ihre Freunde darstellen sollen.[3]

Friends erreichte in den Singlecharts der deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich sowie der Schweiz die Platzierungen 4, 3 und 10. In Diones Heimatland Dänemark erreichte der Titel Position 6 in den Singlecharts. In den bulgarischen und polnischen Singlecharts erreichte das Lied die Spitzenposition.[4][5]

Writer(s): WILLIAM AURA
Lyrics powered by www.musixmatch.com


Log dich ein um diese Funktion zu nutzen.

We detected that your IP is blocked.
It looks like you’re a bot or more likely your network may have been blacklisted for some reason.
Please confirm you are a human by checking the box below.

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

متن آهنگ aura dione friends

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Wird geladen…

Wird geladen…

Aura Dione feat. Rock Mafia – Friends (2012)Music by: Aura Dione, Antonina Armato, Tim James, David JostText by: Aura Dione, Antonina Armato, Tim James, David Jost

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird geladen…

Wird verarbeitet…

Playlists werden geladen…

متن آهنگ aura dione friends
متن آهنگ aura dione friends
10

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر
دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

[Verse 1 – Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
I can take you places you ain’t never been before
میتونم جاهایی ببرمت که هیچوقت نبودی
Baby take a chance or you’ll never ever know
عزیزم شانستو امتحان کن وگرنه هیچوقت نمیدونی

I got money in my hands that I’d really like to blow
من (یه عالمه) پول تو دست و بالم دارم که واقعا دوست دارم به بادشون بدم
Swag swag swag, on you
خفن،خفن،خفنم با تو
Chillin by the fire while we eating fondue
کنار آتیش آروم و راحت میشینیم و فاندو(یه نوع غذای پنیری) میخوریم
I dunno about me but I know about you
خودمو نمیدونم ولی در مورد تو میدونم
So say hello to falsetto in three two
پس به فالستو (خواننده) سلام کن توی سه،دو (یک)

[Pre Hook – Justin Bieber ]
I’d like to be everything you want
من دوسدارم که هرچی تو بخوای باشم
Hey girl, let me talk to you
هی دختر،بذار تا باهات حرف بزنم

[Hook- Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
دختر من تورو توی آغوشم نگه میدارم، هیجوقت تنها نمیشی
I can be a gentleman, anything you want
میتونم یه جنتلمن باشم،هرجی که بخوای
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم،  هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم

[Verse 2- Justin Bieber ]
Tell me what you like yeah tell me what you don’t
بهم بگو چیو دوست داری و چیو دوست نداری
I could be your Buzz Lightyear, fly across the globe
میتونم بازلایتر (شخصیت کارتونی در داستان اسباب بازی ها) تو باشم ، دور زمین رو پرواز کنم
I don’t never wanna fight yeah, you already know
نمیخوام دعوا کنم، اینو میدونی
I am ‘ma a make you shine bright like you’re laying in the snow
من تورو کاری میکنم که به زیبایی بدرخشی مانند اینکه توی برف پوشونده باشی
Burr
یخ زدم
دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend
دوست دختر،دوست دختر، تو میتونی دوست دختر من باشی
You could be my girlfriend until the —- world ends
تو میتونی دوست دختر من باشی تا وقتی دنیا تموم شه
Make you dance do a spin and a twirl and
میرقصونمت، یه چرخی بزن و بتاب و
Voice goin crazy on this hook like a whirl wind
صدام داره توی این قسمت آهنگ قاطی میشه مثل گردباد
Swaggie
خفن

[Pre Hook-Justin Bieber ]
I’d like to be everything you want
من دوسدارم که هرچی تو بخوای باشم
Hey girl, let me talk to you
هی دختر،بذار تا باهات حرف بزنم

[Hook- Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
دختر من تورو توی آغوشم نگه میدارم، هیجوقت تنها نمیشی
I can be a gentleman, anything you want
میتونم یه جنتلمن باشم،هرجی که بخوای
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم،  هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم

[Bridge – Justin Bieber ]
So give me a chance, ‘cause you’re all I need girl
بهم یه فرصت بده،چون تمام چیزی هستی ک نیاز دارم و میخوام
Spend a week wit your boy I’ll be calling you my girlfriend
یه هفته با من باش و من تورو دوست دخترم صدا میکنم
If I was your man, I’d never leave you girl
من اگه مرد تو بودم هیچوقت ترکت نمیکردم
I just want to love you, and treat you right
من فقط میخوام که بهت عشق بورزم و باهات خوب رفتار کنم

[Hook- Justin Bieber ]
If I was your boyfriend, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم، هیچوقت از دستت نمیدادم
Keep you on my arm girl, you’d never be alone
دختر من تورو توی آغوشم نگه میدارم، هیجوقت تنها نمیشی
I can be a gentleman, anything you want
میتونم یه جنتلمن باشم،هرجی که بخوای
If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go
اگر من دوست پسرت بودم،  هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم، هیچوقت از دستت نمیدادم

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه

نام

ایمیل


خرید گیفت کارت و لایسنس
(function(d) { var id = ‘click_sabavision_’ + ~~(Math.random() * 999999), url = location.protocol + ‘//click.sabavision.com/get_camp.php?id=90643,90642 d.write(‘

[Verse 1:]

If I was your boyfriend, I’d never let you go

I can take you places you ain’t never been before

Baby, take a chance or you’ll never ever know

I got money in my hands that I’d really like to blow

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

Swag, swag, swag, on you

Chillin’ by the fire while we eatin’ fondue

I don’t know about me but I know about you

So say hello to falsetto in three, two, swag

 

[Pre-chorus:]

I’d like to be everything you want

Hey girl, let me talk to you

 

[Chorus:]

If I was your boyfriend, never let you go

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

I can be a gentleman, anything you want

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

 

[Verse 2:]

Tell me what you like yeah tell me what you don’t

I could be your Buzz Lightyear, fly across the globe

I don’t ever wanna fight yeah, you already know

I’mma make you shine bright like you’re laying in the snow

Burr

Girlfriend, girlfriend, you could be my girlfriend

You could be my girlfriend until the w-w-world ends

Make you dance do a spin and a twirl and

Voice going crazy on this hook like a whirlwind

Swaggy

 

[Pre-chorus:]

I’d like to be everything you want

Hey girl, let me talk to you

 

[Chorus:]

If I was your boyfriend, never let you go

Keep you on my arm girl, you’d never be alone

I can be a gentleman, anything you want

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

If I was your boyfriend, I’d never let you go, I’d never let you go

 

[Bridge:]

So give me a chance, ’cause you’re all I need girl

Spend a week with your boy I’ll be calling you my girlfriend

If I was your man (if I was your man), I’d never leave you girl

I just want to love and treat you right

 

[Chorus:]

If I was your boyfriend (boyfriend), never let you go

Keep you on my arm girl, you’d never be alone (never be alone)

I can be a gentleman (gentleman), anything you want

If I was your boyfriend (boyfriend), I’d never let you go, never let you go

 

Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

Yeah girl

Na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

If I was your boyfriend

Na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

Na, na, na, na, na, na, na, na, na ey

If I was your boyfriend

 


دانلود آهنگ جدید بهزاد پکس به نام این شهر

Download music Behzad Pax – In Shahr

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر


دانلود آهنگ جدید حامد همایون بنام خلسه

Download music Hamed Homayoun – khalsehدانلود آهنگ جدید آیهان و  محمد جاوید بنام بی ذات

Download music Ayhan And Mohammad Javid – Bi Zat


دانلود آهنگ جدید میلاد راستاد به نام امشب

Download music Mialad Rastad – Emshab


دانلود آهنگ جدید پیمان عمرى و سعید یوسفى به نام دختر هر جایى

Download music Peyman Omri And Saeed Yousefi – Dokhtare Harjaei


دانلود آهنگ جدید ایهام بنام دنیای بعد تو

Download music Ehaam – Donyaye Bad Az To


دانلود آهنگ جدید امیر علی بنام یا هیچکی یا تو

Download music Amir Ali – Ya Hichki Ya To


دانلود آهنگ جدید علیرضا روزگار بنام پریزاد

Download music Alireza Roozegar – Parizad


دانلود آهنگ جدید زانکو به نام گل ناز من

Download music Zanko – Gole Naze Man


دانلود آهنگ جدید احمد سلو بنام قلب وحشی

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

Download music Ahmad Solo – Ghalbe Vahshi

سومین آهنگ از مجموعه آلبوم روانی

“به زودی از رسانه وایو موزیک”

تمامی حقوق مطالب برای وایو موزیک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

طبق ماده ۱۲ فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.


نقشه سایت ،
ولید شده

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

As long as you love me

تا هر وقتی که عاشقمی

As long as you love me

تا هر وقتی که عاشقمی

As long as you love me

تا هر وقتی که عاشقمی

I’m under pressure, seven billion people in the world trying to fit in.

من زیر فشارم ، هفت میلیار  ادم توئ این دنیا سعی میکنن خودشونو جا کنن

Keep it together, smile on your face even though your heart is frowning

بین خودمون باشه ، حتی وقتی مه قلبت نارحته ، لبخند روی صورتت از بین نمیره

But hey now, don’t know girl, we both know what to do

اما حالا ، مگه نمیدونی  ؟ ما هر دومون میدونیم بیاد چیکار کنیم

But I will take my chances

اما من هم شانسم رو ازمایش میکنم

As long as you love me, we could be starving,

از وقتی که عاشق شدی ، هر دومون محتاج شدیم

We could be homeless, we could be broke

هر دومون بی خونماین و بدبخت شدیم

As long as you love me i’ll be your platinum, i’ll be your silver, i’ll be your gold

از وقتی که عاشقم شدی من شدم ثروت زندگیت ، شدم طلا و جواهرت ، شدم همه چیزت

As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شــــــــــــــدی

As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شــــــــــــــدی

I’ll be your soldier, fighting every second of the day for the change girl

من شدم سربازت ، هر لحظه از روز رو برای داشتن تو میجنگیدم

I’ll be your Hova, you can be my Destiny’s Child on a stinger

من فرشته ی زندگیت میشم ، میتونی داستان منو برای بجه هات تعریف کنی

So don’t stress, don’t cry, oh we don’t need no wings to fly

پس استرس نداشته باش ، گریه نکن ، ما هیج احتیاجی به بال برای پرواز نداریم

Just take my hand

فقط دست های منو بگیر

As long as you love me, we could be starving,

از وقتی که عاشق شدی ، هر دومون محتاج شدیم

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر

We could be homeless, we could be broke

هر دومون بی خونماین و بدبخت شدیم

As long as you love me i’ll be your platinum, i’ll be your silver, i’ll be your gold

از وقتی که عاشقم شدی من شدم ثروت زندگیت ، شدم طلا و جواهرت ، شدم همه چیزت

As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شــــــــــــــدی

[Big Sean]

I don’t make if this make sense

من طاقت نمیارم اگه این معنایی بده

You’re my hallelujah

تو جز مقدسات منی

Give me a time and place, i’ll rendez-vous

به من یه مکان و یه ذره زمان بده ، من کارم رو انجام میدم

I’ll fly it to ya, i’ll meet you there

من برات پرواز میکنم و اونجا میبینمت

Girl you know I got you

میدونی که من بدستت اوردم

Us, trust, a couple things I can’t spell without you

ما، اعتماد، یک چیزهایی رو نمیتونم بدون تو طلسم کنم

No we on top of the world

نه ما دیگه به اخر این دنیا رسیدیم

Cause that’s just how we do

چون  این شیوه کار ما هست

Used to tell me sky’s the limit

عادت داشتی بهم بگی اسمون محدوده

Now the skies are point of view

حالا اسمون ها شدن نکته ی نظاره ی ما

Now we stepping out like woah

حالا داریم به بیرون قدم میذاریم

Cameras point at you, ask me what’s best side

دوربین ها سمت تو هست ، ازم میپرسی بهترین جا کجاست ؟

I’ll stand back and point at you, you, you

من پشتت می ایستم و بهت اشاره میکنم ، تو تو تو

The one that I argue with,

تو تنها کسی هستی که همیشه باهاش موافقم

Feel like I need a new girl to be bothered with

احساس میکنم که یه دختر جدید نیاز دارم تا باش درل دل کنم

But the grass ain’t always greener on the other side

اما سبزه ها همیشه سبز نمیونن توی اون طرف

It’s greener where you water it

اونجایی که بهش اب میدی سبز تر میشه

So I know, we got issues baby, true true true

پس من میدونم ، ما مسانل خودمونو داریم ، درسته ، حقیقت داره

But I better work on this with you

اما بهتره که من تو این مورد باهات همکاری کنم

Than then go ahead and start with someone new

اونوقت وقتیه که  با اون ادم جدیده شروع کردی

As long as you love me, we could be starving,

از وقتی که عاشق شدی ، هر دومون محتاج شدیم

We could be homeless, we could be broke

هر دومون بی خونماین و بدبخت شدیم

As long as you love me i’ll be your platinum, i’ll be your silver, i’ll be your gold

از وقتی که عاشقم شدی من شدم ثروت زندگیت ، شدم طلا و جواهرت ، شدم همه چیزت

As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

از وقتی که عاشقم شــــــــــــــدی

(متن و ترجمه اهنگ believe)

Believe, believe, believe

ایمان ، باور و ایمان

I don’t know how I got here

نمیدونم چطوری به اینجا رسیدم

I knew it wouldn’t be easy

میدونستم که اسون نیست

But your faith in me was so clear

اما ایمان تو درونم خیلی پاک بود

It didn’t matter how many times I got knocked on the floor

این مهم نیست که چـــند بار من زمین رو لمس کردم (زمین خوردم)

But you knew one day I would be standing tall

اما تو میدونی که یه روز من روی پاهام می ایستم

Just look at me now

فقط حالا بهم نگاه کن

Cause everything starts from something

چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه

But something would be nothing

اما بعضی جیزا از هیچی میان

Nothing if your heart didn’t dream with me

هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه

Where would I be, if you didn’t believe

کجای خواهم بود  ؟ اگه که منو باور نداشته باشی

Believe…

باور

There were days when out you spoken, you know

روز هایی که همش درباره تو صحبت میکرد ، میدونی

There were night when I was doubting myself

اونجا تاریکی بود وقتی که من به خودم شک داشتم

But your kept my heart from falling

اما تو قلبم رو نگاه داشتی از سقوط

It didn’t matter how many times I got knocked on the floor

این مهم نیست که چـــند بار من زمین رو لمس کردم (زمین خوردم)

But you knew one day I would be standing tall

اما تو میدونی که یه روز من روی پاهام می ایستم

Just look at me now

فقط حالا بهم نگاه کن

Cause everything starts from something

چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه

But something would be nothing

اما بعضی جیزا از هیچی میان

Nothing if your heart didn’t dream with me

هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه

Where would I be, if you didn’t believe

کجای خواهم بود  ؟ اگه که منو باور نداشته باشی

[Gospel]

Where would I be, if you, if you

هر جایی ممکنه باشم ، اگه تو

If you didn’t believe

اگه که تو بهم اعتماد نداشته باشی

Would you know, how I feel

خودت میدونی که چ حسی دارم

Touch the sky, if you didn’t believe

اگه باورم نداری اسمون رو لمس کن

Believe, believe

باور کن ، باور کن

It didn’t matter how many times I got knocked on the floor

این مهم نیست که چـــند بار من زمین رو لمس کردم (زمین خوردم)

But you knew one day I would be standing tall

اما تو میدونی که یه روز من روی پاهام می ایستم

Just look at me now

فقط حالا بهم نگاه کن

Cause everything starts from something

چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه

But something would be nothing

اما بعضی جیزا از هیچی میان

Nothing if your heart didn’t dream with me

هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه

Cause everything starts from something

چون هر چیزی از بلاخره از یه جایی شورع میشه

But something would be nothing

اما بعضی جیزا از هیچی میان

Nothing if your heart didn’t dream with me

هیچی اگه قلبت توی رویا باهام نباشه

Where would I be, if you didn’t believe

کجای خواهم بود  ؟ اگه که منو باور نداشته باشی

[Gospel]

Where would I be, if you, if you

هر جایی ممکنه باشم ، اگه تو

If you didn’t believe

اگه که تو بهم اعتماد نداشته باشی

Would you know, how I feel

خودت میدونی که چ حسی دارم

Touch the sky, if you didn’t believe

اگه باورم نداری اسمون رو لمس کن

Believe, believe

باور کن ، باور کن

Where would I be, if you didn’t believe

هر جایی ممکنه باشم اگه تو بهم ایمان نداشته باشی

                 

(متن و ترجمه اهنگ just like them)

I know it’s hard but

میدونم که سخته اما

let’s go

بیا ادامه بدیم

There’s something different in your eyes baby

عزیزم در چشم های تو چیز متفاوتی وجود داره

you can’t seem to look into mine lady

،خانم تو به نظر نمی تونی به من نگاه کنی

tell me what is on your mind baby

به من بگو چی تو ذهنته عزیزم

or I’m gonna assume that something’s wrong

یا من شک میکنم که یک چیزی اشتباه است

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی

you’re just like them

تو هم مثل اونایی

I know that it’s hard to trust of

میدونم که سخته اعتماد کردن

but you need the trust that my love

ولی تو احتیاج داری به اعتماد عشق من

whether I need you in the dust

همانطوری که من به تو احتیاج دارم در گرد و غبار وتاریکی

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی

you’re just like them

تو هم مثل اونایی

Baby you ain’t get this love on track

عزیزم تو بدست نمیاری این عشق رو در راه

will you run away gotta wait on after love back

آیا تو فرار میکنی و بعد صبر میکنی بعد از برگشتن عشق

you know that I love you girl so tell me what you’re waiting for

تو میدونی که من تورو دوست دارم دختر پس بگو که منتظر چی هستی

you gotta know know know know

تو باید بدونی

I thought that you were different from the moment that we kissed

از لحظه ای که هم دیگر را بوسیدیم من فکر کردم که تو متفاوت بودی

’cause all those other women couldn’t get it let’s..

زیرا همه ی آن زنهای دیگر نمیتوانستند که اجازه ی این کار رو بدن

and I’m not barely trippin I just can’t do this again

و من به سختی در حال حرکت نیستم ، من فقط نمیتونم این کار رو دوباره انجام بدم

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی

please don’t tell me you’re just like them

لطفا به من نگو که تو هم مثل اونایی

you’re just like them

تو هم مثل اونایی


If I was your boyfriend 

img:hover{
opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80);
-webkit-transform: rotate(-2deg);
-moz-transform: rotate(-2deg);
}
img:out{
opacity:1;filter:alpha(opacity=100);
-webkit-transform: rotate(0deg);
-moz-transform: rotate(0deg);
}
کد کج شدن تصاوير

var abzar = ““;celebrities-them-jastin-go top

BLOGFA.COM

کد کج شدن تصاوير

دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر
دانلود متن آهنگ boyfriend از جاستین بیبر
9