تایید شدن بعضی نظرات بدون اجازه

ما معتقدیم که همه افراد باید توانایی خلق ایده و اطلاعات داشته باشند و آن‌ها را بدون هیچ مانعی به‌سرعت به اشتراک بگذارند. برای محافظت از امنیت و تجربه کسانی که از توییتر استفاده می‌کنند، محدودیت‌هایی در مورد محتوا و رفتارهای مجاز از طرف ما وجود دارد. این محدودیت‌ها در قوانین توییتر که در زیر

ادامه مطلب